Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Węgliki

Indeks Węgliki

Węgliki − nieorganiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie wyłącznie atom metalu lub półmetalu i węgla.

26 kontakty: Acetylenek wapnia, Acetylenki, Allilek magnezu, Allilki, Anion, Atom, Cementyt, Ceramika, Etyn, Faza termodynamiczna, Jon wodorowy, Metale, Metan, Moc zasady, Półmetale, Stal niestopowa, Węgiel (pierwiastek), Węglik żelaza, Węglik boru, Węglik glinu, Węglik krzemu, Węglik wolframu, Wiązanie kowalencyjne, Woda, Wodór, Związki nieorganiczne.

Acetylenek wapnia

Acetylenek wapnia, węglik wapnia, pot.

Nowy!!: Węgliki i Acetylenek wapnia · Zobacz więcej »

Acetylenki

Ogólny wzór strukturalny Acetylenki M–C≡C–M i M–C≡C–~, gdzie M.

Nowy!!: Węgliki i Acetylenki · Zobacz więcej »

Allilek magnezu

Allilek magnezu, seskwiwęglik magnezu, – nieorganiczny związek chemiczny magnezu z grupy allilków.

Nowy!!: Węgliki i Allilek magnezu · Zobacz więcej »

Allilki

Allilki – nieorganiczne związki chemiczne z grupy węglików jonowych zawierające aniony.

Nowy!!: Węgliki i Allilki · Zobacz więcej »

Anion

Anion – jon o ładunku ujemnym (-). Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Węgliki i Anion · Zobacz więcej »

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Węgliki i Atom · Zobacz więcej »

Cementyt

Cementyt – metastabilny węglik żelaza o wzorze empirycznym Fe3C (25% atomów C, co stanowi 6,67% masowych C).

Nowy!!: Węgliki i Cementyt · Zobacz więcej »

Ceramika

Nymphenburska waza porcelanowa – przykład możliwości przemysłu ceramicznego (wyrób z ok. 1760–1765 roku) kultury łużyckiej Ceramika – w rozumieniu tradycyjnym, tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny.

Nowy!!: Węgliki i Ceramika · Zobacz więcej »

Etyn

Etyn, acetylen, – organiczny związek chemiczny, najprostszy węglowodór nienasycony z szeregu homologicznego alkinów.

Nowy!!: Węgliki i Etyn · Zobacz więcej »

Faza termodynamiczna

Faza termodynamiczna – jednolita część układu fizycznego, oddzielona od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych.

Nowy!!: Węgliki i Faza termodynamiczna · Zobacz więcej »

Jon wodorowy

Jon wodorowy – kation (jon dodatni) utworzony z atomu wodoru, poprzez oderwanie jego jednego elektronu.

Nowy!!: Węgliki i Jon wodorowy · Zobacz więcej »

Metale

Złoto - jeden z nielicznych metali występujących w przyrodzie w stanie wolnym Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych).

Nowy!!: Węgliki i Metale · Zobacz więcej »

Metan

Metan, – organiczny związek chemiczny, najprostszy węglowodór nasycony (alkan).

Nowy!!: Węgliki i Metan · Zobacz więcej »

Moc zasady

Moc zasady – ilościowa miara chemicznej „siły działania” zasad.

Nowy!!: Węgliki i Moc zasady · Zobacz więcej »

Półmetale

Półmetale (metaloidy) – pierwiastki chemiczne, które mają własności pośrednie między metalami i niemetalami.

Nowy!!: Węgliki i Półmetale · Zobacz więcej »

Stal niestopowa

Stal niestopowa (daw. stal węglowa) – typ stali, w których zawartość określonych pierwiastków jest mniejsza od pewnych wartości granicznych.

Nowy!!: Węgliki i Stal niestopowa · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Węgliki i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Węglik żelaza

Węglik żelaza – metastabilna faza pośrednia (faza przejściowa, nazywana również fazą międzymetaliczną), powstająca w wyniku uporządkowania rozmieszczenia atomów węgla, występujących w roztworach stałych węgla w sieci krystalicznej żelaza.

Nowy!!: Węgliki i Węglik żelaza · Zobacz więcej »

Węglik boru

Węglik boru (borokarbid), B4C – organiczny związek chemiczny z grupy węglików, zbudowany z węgla i boru.

Nowy!!: Węgliki i Węglik boru · Zobacz więcej »

Węglik glinu

Węglik glinu (Al4C3) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy węglików.

Nowy!!: Węgliki i Węglik glinu · Zobacz więcej »

Węglik krzemu

Węglik krzemu Węglik krzemu (karborund) – materiał ceramiczny z grupy węglików o ogólnym wzorze SiC.

Nowy!!: Węgliki i Węglik krzemu · Zobacz więcej »

Węglik wolframu

Węglik wolframu (WC) – nieorganiczny związek chemiczny zawierający wolfram i węgiel, podobny do węgliku tytanu.

Nowy!!: Węgliki i Węglik wolframu · Zobacz więcej »

Wiązanie kowalencyjne

wodoru Wiązanie kowalencyjne w cząsteczce fluoru Wiązanie kowalencyjne – rodzaj wiązania chemicznego.

Nowy!!: Węgliki i Wiązanie kowalencyjne · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Węgliki i Woda · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Węgliki i Wodór · Zobacz więcej »

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj.

Nowy!!: Węgliki i Związki nieorganiczne · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »