Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Węglowodany

Indeks Węglowodany

Węglowodany, cukry, cukrowce, sacharydy – organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu, zazwyczaj w stosunku H:O.

76 kontakty: Aldehyd glicerynowy, Aldehydy, Aldozy, Alkohole cukrowe, Amylopektyna, Amyloza, Arabinoza, Celobioza, Celuloza, Chityna, Cykl kwasu cytrynowego, Deoksyryboza, Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, Dieta niskowęglowodanowa, Disacharydy, Enole, Epimery, Fotosynteza, Fruktany, Fruktoza, Galaktoza, Glikogen, Glukoza, Grupa aminowa, Grupa hydroksylowa, Grupa karboksylowa, Grupa karbonylowa, Heksozy, Hemiacetale, Hemicelulozy, Heparyna, Heptozy, Hydroliza, Instytut Żywności i Żywienia, Inulina, Izomeria optyczna, Ketony, Ketozy, Kwas deoksyrybonukleinowy, Kwas galakturonowy, Kwasy rybonukleinowe, Laktoza, Maltoza, Mannitol, Monosacharydy, Oligosacharydy, Pektyny, Pentozy, Polisacharydy, Próba Tollensa, ..., Próba Trommera, Rafinoza, Reduktor (chemia), Rutynoza, Ryboza, Rybuloza, Sacharoza, Sedoheptuloza, Siarczany, Skrobia, Sorbitol, Stereoizomery, Tetrozy, Tlen, Treoza, Triozy, Trisacharydy, Unia Europejska, USDA, Utlenianie, Wartość energetyczna, Węgiel (pierwiastek), Wiązanie O-glikozydowe, Wiązanie wodorowe, Wodór, Związki organiczne. Rozwiń indeks (26 jeszcze) »

Aldehyd glicerynowy

Aldehyd glicerynowy, C3H6O3 – organiczny związek chemiczny z grupy aldehydów.

Nowy!!: Węglowodany i Aldehyd glicerynowy · Zobacz więcej »

Aldehydy

Wzór ogólny aldehydów Aldehydy (.

Nowy!!: Węglowodany i Aldehydy · Zobacz więcej »

Aldozy

Aldozy lub aldehydocukry, cukry aldehydowe – cukry proste, w których cząsteczkach występuje grupa aldehydowa, w przeciwieństwie do ketoz, w których występuje grupa ketonowa.

Nowy!!: Węglowodany i Aldozy · Zobacz więcej »

Alkohole cukrowe

Alkohole cukrowe (cukrole) – alkohole polihydroksylowe (poliole) zawierające po jednej grupie hydroksylowej (−OH) przy każdym atomie węgla.

Nowy!!: Węglowodany i Alkohole cukrowe · Zobacz więcej »

Amylopektyna

Amylopektyna – organiczny związek chemiczny, mocno rozgałęziony wielocukier.

Nowy!!: Węglowodany i Amylopektyna · Zobacz więcej »

Amyloza

Amyloza – organiczny związek chemiczny, złożony wielocukier, jeden ze składników skrobi.

Nowy!!: Węglowodany i Amyloza · Zobacz więcej »

Arabinoza

Arabinoza – organiczny związek chemiczny, pięciowęglowy monosacharyd (cukier prosty) zaliczany do aldoz (aldopentoza).

Nowy!!: Węglowodany i Arabinoza · Zobacz więcej »

Celobioza

Celobioza – organiczny związek chemiczny, dwucukier, dimer glukozy, zbudowany z dwóch cząsteczek glukozy, połączonych wiązaniem β-1,4-glikozydowym.

Nowy!!: Węglowodany i Celobioza · Zobacz więcej »

Celuloza

Celuloza – nierozgałęziony biopolimer, polisacharyd zbudowany liniowo z 3000–14 000 cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami β-1,4-glikozydowymi.

Nowy!!: Węglowodany i Celuloza · Zobacz więcej »

Chityna

Chityna (C8H13O5N)n (gr. chiton - wierzchnia szata) - polisacharyd glukozy (β-glukozy).

Nowy!!: Węglowodany i Chityna · Zobacz więcej »

Cykl kwasu cytrynowego

Cykl kwasu cytrynowego, cykl kwasów trikarboksylowych (TCA) lub cykl Krebsa – cykliczny szereg reakcji biochemicznych.

Nowy!!: Węglowodany i Cykl kwasu cytrynowego · Zobacz więcej »

Deoksyryboza

Deoksyryboza (2-deoksyryboza, dezoksyryboza) – cukier prosty z grupy aldopentoz.

Nowy!!: Węglowodany i Deoksyryboza · Zobacz więcej »

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych

Pieczęć Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, czyli '''USDA'''. Departament powstał 15 lutego 1889 Logo USDA, szeroko używane w celach informacyjnych, np. na towarach Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (ang. United States Department of Agriculture, USDA; obyczajowo Agriculture Department) (siedziba) – departament Stanów Zjednoczonych, odpowiednik polskiego ministerstwa rolnictwa.

Nowy!!: Węglowodany i Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych · Zobacz więcej »

Dieta niskowęglowodanowa

Dieta niskowęglowodanowa – dieta zakładająca znaczne ograniczenie spożycia węglowodanów, z reguły do maksymalnie 130 g na dobę.

Nowy!!: Węglowodany i Dieta niskowęglowodanowa · Zobacz więcej »

Disacharydy

Disacharydy, dwucukry, bisacharydy, biozy są węglowodanami utworzonymi, gdy dwa monosacharydy ulegają reakcji kondensacji, która pociąga z sobą eliminację z grup funkcyjnych małej cząsteczki, najczęściej wody.

Nowy!!: Węglowodany i Disacharydy · Zobacz więcej »

Enole

Równowaga ketonowo−enolowa Enole − związki organiczne, w których grupa hydroksylowa (–OH), występuje przy wiązaniu podwójnym węgiel−węgiel (HO–C.

Nowy!!: Węglowodany i Enole · Zobacz więcej »

Epimery

Epimery – diastereoizomery różniące się konfiguracją przy jednym i tylko jednym centrum chiralnym.

Nowy!!: Węglowodany i Epimery · Zobacz więcej »

Fotosynteza

Najczęściej substratami fotosyntezy są dwutlenek węgla i woda, produktami – węglowodany i tlen, a źródłem energii – światło słoneczne barwnik fotosyntetyczny) Fotosynteza (– światło, – łączenie) – biochemiczny proces wytwarzania związków organicznych z materii nieorganicznej, zachodzący w komórkach zawierających chlorofil lub bakteriochlorofil, przy udziale światła.

Nowy!!: Węglowodany i Fotosynteza · Zobacz więcej »

Fruktany

Fruktany – niskocząsteczkowe, często rozgałęzione polimery D-fruktozy (β-D-fruktofuranozy).

Nowy!!: Węglowodany i Fruktany · Zobacz więcej »

Fruktoza

Fruktoza, czyli cukier owocowy (z łac. fructus – owoc) – organiczny związek chemiczny z grupy ketoz.

Nowy!!: Węglowodany i Fruktoza · Zobacz więcej »

Galaktoza

Galaktoza – organiczny związek chemiczny z grupy cukrów prostych (monosacharydów), aldoheksoza.

Nowy!!: Węglowodany i Galaktoza · Zobacz więcej »

Glikogen

Glikogen – polisacharyd (wielocukier), którego cząsteczki zbudowane są z połączonych ok.

Nowy!!: Węglowodany i Glikogen · Zobacz więcej »

Glukoza

Glukoza, D-glukoza – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz.

Nowy!!: Węglowodany i Glukoza · Zobacz więcej »

Grupa aminowa

Pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa grupa aminowa Grupa aminowa, −NH2,−NHR, −NR'R – organiczna grupa funkcyjna charakterystyczna dla amin.

Nowy!!: Węglowodany i Grupa aminowa · Zobacz więcej »

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru.

Nowy!!: Węglowodany i Grupa hydroksylowa · Zobacz więcej »

Grupa karboksylowa

Grupa karboksylowa (zaznaczona na niebiesko) Grupa karboksylowa – jedna z podstawowych organicznych grup funkcyjnych, o wzorze –COOH.

Nowy!!: Węglowodany i Grupa karboksylowa · Zobacz więcej »

Grupa karbonylowa

Grupa karbonylowa Grupa karbonylowa – grupa funkcyjna występująca w wielu typach związków organicznych, składająca się z atomu węgla połączonego wiązaniem podwójnym z atomem tlenu.

Nowy!!: Węglowodany i Grupa karbonylowa · Zobacz więcej »

Heksozy

Heksozy – grupa organicznych związków chemicznych.

Nowy!!: Węglowodany i Heksozy · Zobacz więcej »

Hemiacetale

Wzór ogólny hemiacetali Hemiacetale (półacetale) – grupa organicznych związków chemicznych o wzorze ogólnym (R′ ≠ H) powstających w wyniku działania alkoholi na aldehydy lub ketony.

Nowy!!: Węglowodany i Hemiacetale · Zobacz więcej »

Hemicelulozy

Hemicelulozy – niejednorodna grupa polisacharydów i ich pochodnych, połączonych wiązaniami β-glikozydowymi tworzących rozgałęzione łańcuchy.

Nowy!!: Węglowodany i Hemicelulozy · Zobacz więcej »

Heparyna

Heparyna (łac. Heparinum) – organiczny związek chemiczny, polisacharyd zbudowany głównie z N-siarczanu i O-siarczanu glikozoaminoglikanu zbudowanego z reszt D-glukozaminy i kwasu L-iduronowego połączonych w nierozgałęziony łańcuch.

Nowy!!: Węglowodany i Heparyna · Zobacz więcej »

Heptozy

Heptozy – cukry proste zawierające siedem atomów węgla w cząsteczce.

Nowy!!: Węglowodany i Heptozy · Zobacz więcej »

Hydroliza

Hydroliza – reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją.

Nowy!!: Węglowodany i Hydroliza · Zobacz więcej »

Instytut Żywności i Żywienia

Instytut Żywności i Żywienia im.

Nowy!!: Węglowodany i Instytut Żywności i Żywienia · Zobacz więcej »

Inulina

Inulina – polisacharyd, zbudowany z około 30–35 cząsteczek monocukrów połączonych wiązaniami β-2,1-glikozydowymi w nierozgałęziony łańcuch.

Nowy!!: Węglowodany i Inulina · Zobacz więcej »

Izomeria optyczna

Izomeria optyczna – rodzaj izomerii konfiguracyjnej, która polega na występowaniu związków chemicznych w dwóch postaciach wykazujących przeciwną aktywność optyczną.

Nowy!!: Węglowodany i Izomeria optyczna · Zobacz więcej »

Ketony

Wzór ogólny ketonów Ketony – grupa związków organicznych zawierających grupę ketonową, tj.

Nowy!!: Węglowodany i Ketony · Zobacz więcej »

Ketozy

Ketozy (cukry ketonowe) – cukry proste, w których cząsteczkach występuje grupa ketonowa.

Nowy!!: Węglowodany i Ketozy · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Węglowodany i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Kwas galakturonowy

Kwas galakturonowy – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów uronowych, powstaje na skutek utleniania mikrobiologicznego galaktozy.

Nowy!!: Węglowodany i Kwas galakturonowy · Zobacz więcej »

Kwasy rybonukleinowe

Porównanie RNA z DNA. RNA ma często znacznie bardziej skomplikowaną budowę Trójwymiarowa struktura tRNA Kwasy rybonukleinowe, RNA (od ang. ribonucleic acid) – organiczne związki chemiczne z grupy kwasów nukleinowych, zbudowane z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi.

Nowy!!: Węglowodany i Kwasy rybonukleinowe · Zobacz więcej »

Laktoza

Laktoza, cukier mlekowy (łac. lac – mleko), C12H22O11 – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodanów, dwucukier zbudowany z D-galaktozy i D-glukozy, połączonych wiązaniem β-1,4-glikozydowym.

Nowy!!: Węglowodany i Laktoza · Zobacz więcej »

Maltoza

Maltoza (cukier słodowy), C12H22O11 – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodanów, disacharyd zbudowany z dwóch reszt D-glukozy połączonych wiązaniem α-1,4 glikozydowym.

Nowy!!: Węglowodany i Maltoza · Zobacz więcej »

Mannitol

Mannitol, mannit – organiczny związek chemiczny, polihydroksylowy alkohol cukrowy.

Nowy!!: Węglowodany i Mannitol · Zobacz więcej »

Monosacharydy

Monosacharydy, cukry proste – węglowodany nieulegające hydrolizie na mniejsze podjednostki pod wpływem rozcieńczonych kwasów.

Nowy!!: Węglowodany i Monosacharydy · Zobacz więcej »

Oligosacharydy

Oligosacharydy − oligomery węglowodanowe, które zawierają od 2 do 10 monomerów, którymi są cukry proste (monosacharydy), np.

Nowy!!: Węglowodany i Oligosacharydy · Zobacz więcej »

Pektyny

Pektyny (gr. πηκτός pektós.

Nowy!!: Węglowodany i Pektyny · Zobacz więcej »

Pentozy

Pentozy — rodzina organicznych związków chemicznych, cukry proste zawierające pięć atomów węgla w cząsteczce.

Nowy!!: Węglowodany i Pentozy · Zobacz więcej »

Polisacharydy

Polisacharydy, wielocukry, cukry złożone – grupa węglowodanów i zarazem biopolimerów, które są złożone z merów będących cukrami prostymi połączonych wiązaniami glikozydowymi.

Nowy!!: Węglowodany i Polisacharydy · Zobacz więcej »

Próba Tollensa

Model przestrzenny kationu diaminasrebra(I), Ag(NH3)2+ Pozytywny wynik próby Tollensa Próba Tollensa (próba lustra srebrowego) – reakcja chemiczna służąca do wykrywania aldehydów.

Nowy!!: Węglowodany i Próba Tollensa · Zobacz więcej »

Próba Trommera

Próba Trommera — reakcja chemiczna, stosowana do jakościowego oznaczania aldehydów.

Nowy!!: Węglowodany i Próba Trommera · Zobacz więcej »

Rafinoza

Rafinoza – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodanów będący trisacharydem zbudowanym z glukozy, fruktozy i galaktozy, według nomenklatury chemicznej nazywany jest galaktozylo-(1, 6)-glukozylo-(1, 2)-fruktofuranozydem o wzorze sumarycznym C18H32O16.

Nowy!!: Węglowodany i Rafinoza · Zobacz więcej »

Reduktor (chemia)

Reduktor – pierwiastek lub związek chemiczny (oznaczany symbolem), będący w analizowanej reakcji redoks donorem (dostarczycielem) elektronów.

Nowy!!: Węglowodany i Reduktor (chemia) · Zobacz więcej »

Rutynoza

Rutynoza – organiczny związek chemiczny zaliczany do disacharydów, będących cukrami.

Nowy!!: Węglowodany i Rutynoza · Zobacz więcej »

Ryboza

Ryboza – organiczny związek chemiczny, pięciowęglowy cukier prosty (pentoza) należący do aldoz (aldopentoza).

Nowy!!: Węglowodany i Ryboza · Zobacz więcej »

Rybuloza

Rybuloza – organiczny związek chemiczny, ketopentoza – cukier prosty zawierający pięć atomów węgla i ketonową grupę funkcyjną, o wzorze sumarycznym C5H10O5.

Nowy!!: Węglowodany i Rybuloza · Zobacz więcej »

Sacharoza

Sacharoza, C12H22O11 – organiczny związek chemiczny, węglowodan z grupy disacharydów zbudowany z reszt D-fruktozy i D-glukozy.

Nowy!!: Węglowodany i Sacharoza · Zobacz więcej »

Sedoheptuloza

Sedoheptuloza – organiczny związek chemiczny, cukier prosty należący do ketoheptoz, posiadających w budowie swojej cząsteczki siedem atomów węgla i ketonową grupę funkcyjną.

Nowy!!: Węglowodany i Sedoheptuloza · Zobacz więcej »

Siarczany

Siarczany (nazwa systematyczna: tetraoksydosiarczany(2−); w systemie Stocka: siarczany(VI); daw. witriole lub koperwasy) – sole lub estry kwasu siarkowego.

Nowy!!: Węglowodany i Siarczany · Zobacz więcej »

Skrobia

Skrobia – węglowodan, polisacharyd roślinny, składający się wyłącznie z merów glukozy połączonych wiązaniami α-glikozydowymi, pełniący w roślinach rolę magazynu energii.

Nowy!!: Węglowodany i Skrobia · Zobacz więcej »

Sorbitol

Sorbitol (sorbit), C6H8(OH)6 – organiczny związek chemiczny z grupy cukroli, alkohol heksahydroksylowy.

Nowy!!: Węglowodany i Sorbitol · Zobacz więcej »

Stereoizomery

aldehydu glicerynowego Stereoizomery – izomery przestrzenne, związki chemiczne, w których atomy połączone są w tych samych sekwencjach, a różnią się jedynie ułożeniem przestrzennym.

Nowy!!: Węglowodany i Stereoizomery · Zobacz więcej »

Tetrozy

Tetrozy – cukry proste zawierające cztery atomy węgla w cząsteczce.

Nowy!!: Węglowodany i Tetrozy · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Węglowodany i Tlen · Zobacz więcej »

Treoza

Treoza – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodanów.

Nowy!!: Węglowodany i Treoza · Zobacz więcej »

Triozy

Triozy (cukry trójwęglowe) – powszechne w przyrodzie cukry proste zawierające trzy atomy węgla w cząsteczce, o wzorze sumarycznym C3H6O3.

Nowy!!: Węglowodany i Triozy · Zobacz więcej »

Trisacharydy

Trisacharydy (trójcukry) – węglowodany (sacharydy) należące do oligosacharydów powstałe na skutek połączenia trzech monosacharydów wiązaniem glikozydowym.

Nowy!!: Węglowodany i Trisacharydy · Zobacz więcej »

Unia Europejska

Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich.

Nowy!!: Węglowodany i Unia Europejska · Zobacz więcej »

USDA

#TAM Departament Rolnictwa USA.

Nowy!!: Węglowodany i USDA · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

Nowy!!: Węglowodany i Utlenianie · Zobacz więcej »

Wartość energetyczna

Przykładowa tabela opisująca wartość energetyczną i inne parametry żywieniowe Wartość energetyczna – ilość energii w danym produkcie jaką organizm może przyswoić przez trawienie.

Nowy!!: Węglowodany i Wartość energetyczna · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Węglowodany i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Wiązanie O-glikozydowe

Schemat powstawania wiązania O-glikozydowego o konfiguracji β (po lewej) i α (po prawej) Wiązanie O-glikozydowe – rodzaj wiązania glikozydowego łączący grupę hydroksylową (−OH) pierścieniowej formy węglowodanu z grupą hydroksylową innego związku.

Nowy!!: Węglowodany i Wiązanie O-glikozydowe · Zobacz więcej »

Wiązanie wodorowe

Wiązanie wodorowe obecne w ciekłej wodzie Wiązanie wodorowe, mostek wodorowy – rodzaj oddziaływania elektrostatycznego między atomem wodoru i atomem elektroujemnym zawierającym wolne pary elektronowe.

Nowy!!: Węglowodany i Wiązanie wodorowe · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Węglowodany i Wodór · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Węglowodany i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Cukrowce, Cukry, Sacharyd, Sacharydy, Węglowodan.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »