Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Władza sądownicza

Indeks Władza sądownicza

Władza sądownicza, judykatywa (średn.-łac. iūdicātivus, z) – w monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władz jedna z podstawowych władz (obok władzy ustawodawczej i wykonawczej) obejmująca rozsądzający spory system organów sądowych.

12 kontakty: Jurysdykcja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Podział władz, Sąd, Sąd administracyjny, Sąd Najwyższy (Polska), Sądownictwo wojskowe, Sądy powszechne, Trybunał, Władza ustawodawcza, Władza wykonawcza, Wymiar sprawiedliwości.

Jurysdykcja

Jurysdykcja (z łac. iurisdictio, dosł. „orzekam o prawie”) – prawo sądzenia, posiadane przez dany podmiot (organ) uprawnienie (kompetencja) do rozpoznawania i rozstrzygania danych spraw, tj.

Nowy!!: Władza sądownicza i Jurysdykcja · Zobacz więcej »

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw:.

Nowy!!: Władza sądownicza i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Podział władz

Podział władz (podział władzy) – model organizacji państwa, w którym funkcje prawodawcze, wykonawcze i sądownicze są od siebie oddzielone i powierzone niezależnym od siebie ciałom.

Nowy!!: Władza sądownicza i Podział władz · Zobacz więcej »

Sąd

Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie Sądu Kasacyjnego Wnętrze sądu (Old Bailey) w Londynie, XIX wiek Warszawie Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych.

Nowy!!: Władza sądownicza i Sąd · Zobacz więcej »

Sąd administracyjny

Warszawie Sąd administracyjny – sąd kontrolujący działalność organów administracyjnych, w szczególności badający legalność aktów administracyjnych.

Nowy!!: Władza sądownicza i Sąd administracyjny · Zobacz więcej »

Sąd Najwyższy (Polska)

Pałac Krasińskich, siedziba Sądu Najwyższego w latach 1917–1939 Leszno 53/55, stąd jego zwyczajowa nazwa „Sądy na Lesznie”). Siedziba Sądu Najwyższego w latach 1950–1999 Sąd Najwyższy – naczelny organ władzy sądowniczej w Polsce.

Nowy!!: Władza sądownicza i Sąd Najwyższy (Polska) · Zobacz więcej »

Sądownictwo wojskowe

Sądownictwo wojskowe – jeden z rodzajów sądownictwa szczególnego, czyli sądów wyłączonych z sądownictwa powszechnego ze względu na szczególne kategorie podmiotowe (sprawcy) lub przedmiotowe (określone sprawy).

Nowy!!: Władza sądownicza i Sądownictwo wojskowe · Zobacz więcej »

Sądy powszechne

Sądy powszechne – część systemu sądownictwa właściwa do rozstrzygania spraw niezastrzeżonych dla innych sądów.

Nowy!!: Władza sądownicza i Sądy powszechne · Zobacz więcej »

Trybunał

Andrew Birrell, ''Caractacus przed Trybunałem Klaudiusza w Rzymie'' (1792) Trybunał – organ władzy sądowniczej uprawniony do sądzenia, rozstrzygania, ustalania roszczeń lub sporów – bez względu na to, czy w jego nazwie występuje słowo trybunał.

Nowy!!: Władza sądownicza i Trybunał · Zobacz więcej »

Władza ustawodawcza

Władza ustawodawcza, legislatywa, władza prawodawcza – element teorii podziału władz Johna Locke’a, a następnie Monteskiusza.

Nowy!!: Władza sądownicza i Władza ustawodawcza · Zobacz więcej »

Władza wykonawcza

Władza wykonawcza, egzekutywa – działalność polegająca na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację prawa.

Nowy!!: Władza sądownicza i Władza wykonawcza · Zobacz więcej »

Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości – funkcja działalności państwa polegającą na rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest osoba fizyczna lub podmiot podobny (np. osoba prawna).

Nowy!!: Władza sądownicza i Wymiar sprawiedliwości · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Judykatywa.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »