Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Władza wykonawcza

Indeks Władza wykonawcza

Władza wykonawcza, egzekutywa – działalność polegająca na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację prawa.

18 kontakty: Administracja rządowa w Polsce, Alienacja, Autorytaryzm (ustrój), Kodeks wyborczy, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Monarchia despotyczna, Państwo, Państwowa Komisja Wyborcza, Podział władz, Polska, Prezes Rady Ministrów, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów w Polsce, Rozporządzenie, Władza, Władza sądownicza, Władza ustawodawcza.

Administracja rządowa w Polsce

Bydgoszczy Administracja rządowa w Polsce dzieli się na.

Nowy!!: Władza wykonawcza i Administracja rządowa w Polsce · Zobacz więcej »

Alienacja

Alienacja (wyobcowanie) (łac. alienus, alienum - obcy, cudzy) – poczucie izolacji od społeczeństwa, nieutożsamianie się ze społecznością lokalną i ponadlokalną, utrata tożsamości jednostki charakterystyczna dla dużych ośrodków miejskich w społeczeństwach przemysłowych i poprzemysłowych (postindustrialnych) oraz dla sytuacji migracji zarobkowej.

Nowy!!: Władza wykonawcza i Alienacja · Zobacz więcej »

Autorytaryzm (ustrój)

Autorytaryzm – ustrój polityczny, w którym władza jest skupiona w rękach przywódcy i jego najbliższego środowiska.

Nowy!!: Władza wykonawcza i Autorytaryzm (ustrój) · Zobacz więcej »

Kodeks wyborczy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – ustawa regulująca prawo wyborcze w Polsce.

Nowy!!: Władza wykonawcza i Kodeks wyborczy · Zobacz więcej »

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw:.

Nowy!!: Władza wykonawcza i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Sobieskiego 101 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT, KRRiTV) – organ państwowy, który według Konstytucji (art. 213–215) ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Nowy!!: Władza wykonawcza i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji · Zobacz więcej »

Monarchia despotyczna

Monarchia despotyczna, despotyzm – ustrój, w którym cała władza nad państwem skupiona jest w ręku jednej osoby, tytułującej się przeważnie królem lub cesarzem.

Nowy!!: Władza wykonawcza i Monarchia despotyczna · Zobacz więcej »

Państwo

Państwo – forma organizacji społeczeństwa mająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium.

Nowy!!: Władza wykonawcza i Państwo · Zobacz więcej »

Państwowa Komisja Wyborcza

Krajowego Biura Wyborczego (KBW) Beata Tokaj (2015) Prezesa Rady Ministrów (2014) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sali Kolumnowej w Sejmie (2015) Kodeksu wyborczego senatorom IX kadencji (2015) Czesławowi Ryszce zaświadczenia o wyborze na senatora (2015) Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) – stały (od 1991) najwyższy organ wyborczy właściwy w sprawach przeprowadzania wyborów (do Sejmu i Senatu, Prezydenta, do organów samorządu terytorialnego i Parlamentu Europejskiego) oraz referendów (ogólnokrajowych i lokalnych) w Polsce.

Nowy!!: Władza wykonawcza i Państwowa Komisja Wyborcza · Zobacz więcej »

Podział władz

Podział władz (podział władzy) – model organizacji państwa, w którym funkcje prawodawcze, wykonawcze i sądownicze są od siebie oddzielone i powierzone niezależnym od siebie ciałom.

Nowy!!: Władza wykonawcza i Podział władz · Zobacz więcej »

Polska

Mapa administracyjna Polski Polska, Rzeczpospolita Polska (RP) – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry.

Nowy!!: Władza wykonawcza i Polska · Zobacz więcej »

Prezes Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów (premier) – zgodnie z Konstytucją Polski osoba kierująca Radą Ministrów oraz zapewniająca wykonywanie polityki Rady Ministrów w ustroju politycznym Polski.

Nowy!!: Władza wykonawcza i Prezes Rady Ministrów · Zobacz więcej »

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zgromadzeniem Narodowym, 6 sierpnia 2015 Sali Posiedzeń Sejmu, stałe miejsce zajmowane przez Prezydenta RP wspólnych posiedzeń Sejmu i Senatu zwoływanych z okazji wizyt głów obcych państw Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (Prezydent RP) – zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Władza wykonawcza i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Rada Ministrów w Polsce

gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w której odbywają się posiedzenia Rady Ministrów Warszawie (2007) Sali Posiedzeń Sejmu Rada Ministrów (zwana popularnie rządem) – konstytucyjny kolegialny organ władzy wykonawczej w Polsce.

Nowy!!: Władza wykonawcza i Rada Ministrów w Polsce · Zobacz więcej »

Rozporządzenie

Rozporządzenie – akt normatywny wydawany na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie, które precyzuje który podmiot i w jaki sposób ma wprowadzić zmiany określone w ustawie.

Nowy!!: Władza wykonawcza i Rozporządzenie · Zobacz więcej »

Władza

Polsce Władza – możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na istotne okoliczności życia przez ukierunkowywanie własnego postępowania (władza nad sobą - indywidualna) lub postępowania innych osób (władza nad innymi - społeczna).

Nowy!!: Władza wykonawcza i Władza · Zobacz więcej »

Władza sądownicza

Władza sądownicza, judykatywa (średn.-łac. iūdicātivus, z) – w monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władz jedna z podstawowych władz (obok władzy ustawodawczej i wykonawczej) obejmująca rozsądzający spory system organów sądowych.

Nowy!!: Władza wykonawcza i Władza sądownicza · Zobacz więcej »

Władza ustawodawcza

Władza ustawodawcza, legislatywa, władza prawodawcza – element teorii podziału władz Johna Locke’a, a następnie Monteskiusza.

Nowy!!: Władza wykonawcza i Władza ustawodawcza · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Egzekutywa.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »