Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Wektor

Indeks Wektor

Ilustracja wektora Wektor (z łac., „niosący; ten, który niesie; nośnik”, od vehere, „nieść”; via, „droga”) – istotny w matematyce elementarnej, inżynierii i fizyce obiekt mający moduł (zwany też – zdaniem niektórych niepoprawnie – długościąDługość sugeruje jednostkę długości, podczas gdy wektor może mieć zupełnie inną jednostkę. lub wartościąWartość wektora to w matematyce po prostu wektor (np. funkcja o wartościach wektorowych), więc niektórzy dydaktycy postulują niestosowanie tej nomenklatury – zob. dr. Sławomira Brzezowskiego z UJ, autora podręcznika fizyki do LO z klasy II.), kierunek wraz ze zwrotem (określającym orientację wzdłuż danego kierunku).

89 kontakty: Baza (przestrzeń liniowa), Baza standardowa, Ciało (matematyka), Czasoprzestrzeń, Czterowektor, Dodawanie, Działanie algebraiczne, Fizyka, Funkcje trygonometryczne, Grot (broń), Iloczyn skalarny, Iloczyn wektorowy, Inżynieria, Kąt, Konwencja sumacyjna Einsteina, Kwaterniony, Liczby rzeczywiste, Liczby zespolone, Liniowa niezależność, Macierz, Macierz obrotu, Macierz odwrotna, Macierz przekształcenia liniowego, Macierz transponowana, Matematyka, Mnożenie macierzy, Moment pędu, Odcinek, Odejmowanie, Odległość, Orientacja (geometria), Ortogonalność, Ortonormalność, Płaszczyzna, Pęd (fizyka), Początek (matematyka), Pole elektryczne, Pole magnetyczne, Pole powierzchni, Pole wektorowe, Portable Document Format, Praca (fizyka), Prędkość, Prostopadłość, Przekształcenie liniowe, Przemienność, Przemieszczenie (fizyka), Przestrzeń afiniczna, Przestrzeń Banacha, Przestrzeń euklidesowa, ..., Przestrzeń funkcyjna, Przestrzeń Hilberta, Przestrzeń liniowa, Przestrzeń unitarna, Przestrzeń unormowana, Przestrzeń współrzędnych, Przyspieszenie, Pseudowektor, Punkt (geometria), Równoległościan, Równoległobok, Reguła prawej dłoni, Reguła równoległoboku, Rozdzielność, Siła, Skalar (matematyka), Statecznik (lotnictwo), Strzała, Szybkość, Tensor, Tensor metryczny, Translacja (matematyka), Twierdzenie Pitagorasa, Tylda, Układ odniesienia, Układ współrzędnych, Układ współrzędnych kartezjańskich, Układ współrzędnych sferycznych, Układ współrzędnych walcowych, Wartość bezwzględna, Wektor (ujednoznacznienie), Wektor jednostkowy, Wektor normalny, Wektor styczny, Wiązka wektorowa, Wielkość fizyczna, Współrzędne krzywoliniowe, Wymiar wielkości fizycznej, Wyznacznik. Rozwiń indeks (39 jeszcze) »

Baza (przestrzeń liniowa)

Baza – pojęcie będące przeniesieniem oraz rozwinięciem idei układu współrzędnych kartezjańskich w przestrzeniach euklidesowych na abstrakcyjne przestrzenie liniowe.

Nowy!!: Wektor i Baza (przestrzeń liniowa) · Zobacz więcej »

Baza standardowa

kombinacją liniową wektorów bazy standardowej '''i''', '''j''' oraz '''k'''. Baza standardowa (również baza naturalna lub baza kanoniczna) – zbiór wektorów jednostkowych przestrzeni euklidesowej wskazujących każdą z osi układu współrzędnych kartezjańskich.

Nowy!!: Wektor i Baza standardowa · Zobacz więcej »

Ciało (matematyka)

Ciało – struktura formalizująca własności algebraiczne liczb wymiernych czy liczb rzeczywistych.

Nowy!!: Wektor i Ciało (matematyka) · Zobacz więcej »

Czasoprzestrzeń

Czasoprzestrzeń – zbiór zdarzeń zlokalizowanych w przestrzeni i czasie, wyposażony w strukturę afiniczną i metryczną o określonej postaci, w zależności od analizowanego modelu fizycznej czasoprzestrzeni.

Nowy!!: Wektor i Czasoprzestrzeń · Zobacz więcej »

Czterowektor

Czterowektor – wektor o czterech współrzędnych A^.

Nowy!!: Wektor i Czterowektor · Zobacz więcej »

Dodawanie

Dodawanie jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych.

Nowy!!: Wektor i Dodawanie · Zobacz więcej »

Działanie algebraiczne

Działanie lub operacja – przyporządkowanie jednemu lub większej liczbie elementów nazywanych argumentami lub operandami elementu nazywanego wynikiem.

Nowy!!: Wektor i Działanie algebraiczne · Zobacz więcej »

Fizyka

446x446px Fizyka (z, physis – „natura”) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi.

Nowy!!: Wektor i Fizyka · Zobacz więcej »

Funkcje trygonometryczne

Funkcje trygonometryczne – funkcje matematyczne, wyrażające między innymi stosunki między długościami boków trójkąta prostokątnego względem miar jego kątów wewnętrznych, będące przedmiotem badań trygonometrii.

Nowy!!: Wektor i Funkcje trygonometryczne · Zobacz więcej »

Grot (broń)

Kamienny grot neolityczny Grot bełtu z XIV wieku Grot do strzały z włókna węglowego Grot, żeleźce – ostre, najczęściej metalowe zakończenie strzał, broni drzewcowej oraz drzewc chorągwi czy innych znaków wojskowych.

Nowy!!: Wektor i Grot (broń) · Zobacz więcej »

Iloczyn skalarny

Iloczyn skalarny – pewna forma dwuliniowa na danej przestrzeni liniowej, tj.

Nowy!!: Wektor i Iloczyn skalarny · Zobacz więcej »

Iloczyn wektorowy

Iloczyn wektorowy – działanie dwuargumentowe przyporządkowujące parze wektorów 3-wymiarowej przestrzeni euklidesowej pewien wektor tej przestrzeni.

Nowy!!: Wektor i Iloczyn wektorowy · Zobacz więcej »

Inżynieria

Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej.

Nowy!!: Wektor i Inżynieria · Zobacz więcej »

Kąt

Kąt – obszar powstały z rozcięcia płaszczyzny przez sumę dwóch różnych półprostych o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Nowy!!: Wektor i Kąt · Zobacz więcej »

Konwencja sumacyjna Einsteina

Konwencja sumacyjna Einsteina – skrótowy sposób zapisu równań polegający na pomijaniu znaków sumy we wzorach.

Nowy!!: Wektor i Konwencja sumacyjna Einsteina · Zobacz więcej »

Kwaterniony

Kwaterniony (daw. czwarki HamiltonaNazwa ta użyta została m.in. w tytule wykładu Władysława Kretkowskiego "Teorya czwarków Wiliama Hamiltona wraz z niektóremi zastosowaniami do geometryi", który wygłoszony został na Uniwersytecie Lwowskim w roku akademickim 1882/83) – struktura algebraiczna (liczby) będąca rozszerzeniem ciała liczb zespolonych.

Nowy!!: Wektor i Kwaterniony · Zobacz więcej »

Liczby rzeczywiste

Oś liczbowa – interpretacja geometryczna zbioru liczb rzeczywistych Zbiór liczb rzeczywistych – rozszerzenie zbioru liczb wymiernych (jako przestrzeni metrycznej) do przestrzeni zupełnej; równoważnie – rozszerzenie zbioru liczb wymiernych (z topologią przedziałową) do przestrzeni spójnej.

Nowy!!: Wektor i Liczby rzeczywiste · Zobacz więcej »

Liczby zespolone

płaszczyźnie zespolonej Liczby zespolone – liczby będące elementami rozszerzenia ciała liczb rzeczywistych o jednostkę urojoną i, to znaczy pierwiastek wielomianu x^2+1.

Nowy!!: Wektor i Liczby zespolone · Zobacz więcej »

Liniowa niezależność

Liniowa niezależność – własność algebraiczna rodziny wektorów danej przestrzeni liniowej mówiąca, że żaden z nich nie może być zapisany jako kombinacja liniowa skończenie wielu innych wektorów ze zbioru.

Nowy!!: Wektor i Liniowa niezależność · Zobacz więcej »

Macierz

Macierz – układ liczb, symboli lub wyrażeń zapisanych w postaci prostokątnej tablicy.

Nowy!!: Wektor i Macierz · Zobacz więcej »

Macierz obrotu

Macierz obrotu – macierz opisująca obrót w przestrzeni euklidesowej.

Nowy!!: Wektor i Macierz obrotu · Zobacz więcej »

Macierz odwrotna

Macierz odwrotna – element odwrotny w pierścieniu macierzy kwadratowych.

Nowy!!: Wektor i Macierz odwrotna · Zobacz więcej »

Macierz przekształcenia liniowego

Macierz przekształcenia liniowego – macierz będąca wygodnym zapisem we współrzędnych przekształcenia liniowego dwóch skończenie wymiarowych przestrzeni liniowych nad tym samym ciałem z ustalonymi bazami.

Nowy!!: Wektor i Macierz przekształcenia liniowego · Zobacz więcej »

Macierz transponowana

Macierz transponowana (przestawiona) macierzy A\ to macierz A^T\, która powstaje z danej poprzez zamianę jej wierszy na kolumny i kolumn na wiersze.

Nowy!!: Wektor i Macierz transponowana · Zobacz więcej »

Matematyka

Rafaela Santiego Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania.

Nowy!!: Wektor i Matematyka · Zobacz więcej »

Mnożenie macierzy

Mnożenie macierzy – operacja mnożenia macierzy przez skalar lub inną macierz.

Nowy!!: Wektor i Mnożenie macierzy · Zobacz więcej »

Moment pędu

Moment pędu (kręt) – wektorowa wielkość fizyczna opisująca ruch ciała, zwłaszcza jego ruch obrotowy.

Nowy!!: Wektor i Moment pędu · Zobacz więcej »

Odcinek

Prosta, półprosta i odcinek. Dla prostej i półprostej widać tylko fragment mieszczący się na rysunku. Wypełnione kółeczka symbolizują punkty na końcach odcinka i na początku półprostej, które także do odcinka i półprostej należą. Odcinek – część prostej zawarta pomiędzy dwoma jej punktami z tymi punktami włącznie.

Nowy!!: Wektor i Odcinek · Zobacz więcej »

Odejmowanie

Odejmowanie – jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych, działanie odwrotne do dodawania.

Nowy!!: Wektor i Odejmowanie · Zobacz więcej »

Odległość

Odległość – wartość metryki.

Nowy!!: Wektor i Odległość · Zobacz więcej »

Orientacja (geometria)

Orientacja to pojęcie związane z układami współrzędnych, bryłami oraz z przestrzenią trójwymiarową.

Nowy!!: Wektor i Orientacja (geometria) · Zobacz więcej »

Ortogonalność

Ortogonalność (z gr. ortho – prosto, prosty, gonia – kąt) – uogólnienie pojęcia prostopadłości znanego z geometrii euklidesowej na abstrakcyjne przestrzenie z określonym iloczynem skalarnym, jak np.

Nowy!!: Wektor i Ortogonalność · Zobacz więcej »

Ortonormalność

Ortonormalność – ortogonalność wraz z dodanym warunkiem unormowania, tzn.

Nowy!!: Wektor i Ortonormalność · Zobacz więcej »

Płaszczyzna

Dwie przecinające się płaszczyzny w przestrzeni trójwymiarowej Płaszczyzna – jedno z podstawowych pojęć pierwotnych geometrii Euklidesa i geometrii absolutnej.

Nowy!!: Wektor i Płaszczyzna · Zobacz więcej »

Pęd (fizyka)

Pęd – wektorowa wielkość fizyczna opisująca mechanikę, a więc ruch i oddziaływania obiektu fizycznego.

Nowy!!: Wektor i Pęd (fizyka) · Zobacz więcej »

Początek (matematyka)

Początek układu współrzędnych kartezjańskich. Początek – szczególny punkt w przestrzeni euklidesowej, zwykle oznaczany literą \mathrm O bądź cyfrą 0, używany jako punkt odniesienia dla geometrii otaczającej go przestrzeni.

Nowy!!: Wektor i Początek (matematyka) · Zobacz więcej »

Pole elektryczne

Pole elektryczne – pole wektorowe określające w każdym punkcie siłę działającą na jednostkowy, spoczywający ładunek elektryczny.

Nowy!!: Wektor i Pole elektryczne · Zobacz więcej »

Pole magnetyczne

żelaza) dookoła magnesu sztabkowego Wiązka elektronów poruszających się po orbicie kołowej w stałym polu magnetycznym Pole magnetyczne – stan przestrzeni, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu.

Nowy!!: Wektor i Pole magnetyczne · Zobacz więcej »

Pole powierzchni

Pole powierzchni (potocznie krótko pole lub powierzchnia) – miara przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę w pewnym sensie charakteryzującą jej rozmiar.

Nowy!!: Wektor i Pole powierzchni · Zobacz więcej »

Pole wektorowe

Diagram ilustrujący pole wektorowe w przestrzeni \mathbbR^2 Diagram ilustrujący pole wektorowe w przestrzeni \mathbbR^3 Pole wektorowe – funkcja, która każdemu punktowi przestrzeni przyporządkowuje pewną wielkość wektorową.

Nowy!!: Wektor i Pole wektorowe · Zobacz więcej »

Portable Document Format

Portable Document Format (PDF) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems.

Nowy!!: Wektor i Portable Document Format · Zobacz więcej »

Praca (fizyka)

Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych.

Nowy!!: Wektor i Praca (fizyka) · Zobacz więcej »

Prędkość

Prędkość.

Nowy!!: Wektor i Prędkość · Zobacz więcej »

Prostopadłość

Prosta AB jest ''prostopadła'' do CD w punkcie B, ponieważ dwa kąty przez nie tworzone (oznaczone odpowiednio kolorem pomarańczowym i niebieskim) mają miarę 90 stopni. Prostopadłość – relacja między dwiema prostymi, dwiema płaszczyznami lub prostą i płaszczyzną.

Nowy!!: Wektor i Prostopadłość · Zobacz więcej »

Przekształcenie liniowe

Przekształcenie liniowe – w algebrze liniowej funkcja między przestrzeniami liniowymi (nad ustalonym ciałem) zachowująca ich strukturę, tzn.

Nowy!!: Wektor i Przekształcenie liniowe · Zobacz więcej »

Przemienność

2+3.

Nowy!!: Wektor i Przemienność · Zobacz więcej »

Przemieszczenie (fizyka)

Przemieszczenie (wektor przesunięcia) – wektor łączący położenie początkowe z końcowym.

Nowy!!: Wektor i Przemieszczenie (fizyka) · Zobacz więcej »

Przestrzeń afiniczna

Dolna płaszczyzna (zielona) P_1 jest przestrzenią wektorową zanurzoną w \mathbbR^3, ale górna płaszczyzna (niebieska) P_2 już nią nie jest, bowiem dla dowolnych wektorów \mathbfa,\mathbfb \in P_2 mamy \mathbfa+\mathbfb \notin P_2. Jednakże, P_2 jest prostym przykładem przestrzeni afinicznejː różnica \mathbfa-\mathbfb dwóch jej elementów jest wektorem należącym do P_1 (jest to wektor przemieszczenia punktu \mathbfa do punktu \mathbfb). Odcinki w 2-wymiarowej przestrzeni afinicznej Przestrzeń afiniczna – abstrakcyjna struktura uogólniająca te własności przestrzeni euklidesowych, które są niezależne od pojęć odległości i kąta.

Nowy!!: Wektor i Przestrzeń afiniczna · Zobacz więcej »

Przestrzeń Banacha

Przestrzeń Banacha – przestrzeń unormowana X (z normą ||·||), w której metryka wyznaczona przez normę, tj.

Nowy!!: Wektor i Przestrzeń Banacha · Zobacz więcej »

Przestrzeń euklidesowa

Przestrzeń euklidesowa – przestrzeń opisywana przez geometrię euklidesową.

Nowy!!: Wektor i Przestrzeń euklidesowa · Zobacz więcej »

Przestrzeń funkcyjna

Przestrzeń funkcyjna – zbiór funkcji ze zbioru X w zbiór Y, z odpowiednio zdefiniowaną strukturą, która tworzy z niego przestrzeń (np. przestrzeń topologiczną, przestrzeń liniową czy przestrzeń liniowo-topologiczną).

Nowy!!: Wektor i Przestrzeń funkcyjna · Zobacz więcej »

Przestrzeń Hilberta

Przestrzeń Hilberta to przestrzeń.

Nowy!!: Wektor i Przestrzeń Hilberta · Zobacz więcej »

Przestrzeń liniowa

Przestrzeń liniowa to zbiór obiektów (nazywanych ''wektorami''), które mogą być skalowane i dodawane. Przestrzeń liniowa lub wektorowa – zbiór obiektów (nazywanych wektorami), które mogą być skalowane i dodawane.

Nowy!!: Wektor i Przestrzeń liniowa · Zobacz więcej »

Przestrzeń unitarna

Przestrzeń unitarna (prehilbertowska) – przestrzeń liniowa wyposażona dodatkowo w iloczyn skalarny będący uogólnieniem standardowego iloczynu skalarnego.

Nowy!!: Wektor i Przestrzeń unitarna · Zobacz więcej »

Przestrzeń unormowana

Przestrzeń unormowana – przestrzeń liniowa, w której określono pojęcie normy będące bezpośrednim uogólnieniem pojęcia długości (modułu) wektora w przestrzeni euklidesowej.

Nowy!!: Wektor i Przestrzeń unormowana · Zobacz więcej »

Przestrzeń współrzędnych

Przestrzeń współrzędnych – prototypowy model przestrzeni liniowej skończonego wymiaru nad ustalonym ciałem; definiuje się ją jako przestrzeń produktową danego ciała nad skończonym zbiorem indeksów, w szczególności każde ciało można postrzegać jako jednowymiarową przestrzeń współrzędnych z działaniem mnożenia z ciała jako mnożenia przez skalar.

Nowy!!: Wektor i Przestrzeń współrzędnych · Zobacz więcej »

Przyspieszenie

Przyspieszenie – wektorowa wielkość fizyczna wyrażająca zmianę wektora prędkości w czasie.

Nowy!!: Wektor i Przyspieszenie · Zobacz więcej »

Pseudowektor

Pętla z prądem widziana w zwierciadle wytwarza pole magnetyczne o kierunku niezgodnym z jego odbiciem Pseudowektor (wektor osiowy) – wielkość fizyczna, która przy ciągłych transformacjach układu odniesienia (takich jak translacja lub obrót) przekształca się jak wektor, natomiast przy odbiciu zwierciadlanym i symetrii środkowej transformuje się odmiennie (np. zmienia zwrot wektora).

Nowy!!: Wektor i Pseudowektor · Zobacz więcej »

Punkt (geometria)

Ograniczony zbiór punktów w dwuwymiarowej przestrzeni euklidesowej. Punkt – w aksjomatycznym ujęciu geometrii jedno z podstawowych pojęć pierwotnych.

Nowy!!: Wektor i Punkt (geometria) · Zobacz więcej »

Równoległościan

Równoległościan – wielościan o trzech parach równoległych przeciwległych ścian.

Nowy!!: Wektor i Równoległościan · Zobacz więcej »

Równoległobok

Równoległobok Równoległobok – czworokąt mający dwie pary równoległych boków.

Nowy!!: Wektor i Równoległobok · Zobacz więcej »

Reguła prawej dłoni

Reguła prawej dłoni – konwencja określania względnych zwrotów pewnych wektorów w przestrzeni.

Nowy!!: Wektor i Reguła prawej dłoni · Zobacz więcej »

Reguła równoległoboku

Równoległobok. Boki zaznaczono kolorem niebieskim, przekątne – kolorem czerwonym. Reguła równoległoboku – prawo matematyczne, którego najprostsza postać należy do geometrii elementarnej.

Nowy!!: Wektor i Reguła równoległoboku · Zobacz więcej »

Rozdzielność

Rozdzielność działań jest własnością pierścienia (a więc i ciała) określającą powiązanie dwóch operatorów: addytywnego (nazywanego zwykle dodawaniem) i multiplikatywnego (zwykle mnożenie).

Nowy!!: Wektor i Rozdzielność · Zobacz więcej »

Siła

Siła – wektorowa wielkość fizyczna będąca miarą oddziaływań fizycznych między ciałami.

Nowy!!: Wektor i Siła · Zobacz więcej »

Skalar (matematyka)

Skalar – element ustalonego ciała nad którym zbudowany jest dowolny moduł (przestrzeń liniowa).

Nowy!!: Wektor i Skalar (matematyka) · Zobacz więcej »

Statecznik (lotnictwo)

Pojedynczy statecznik pionowy samolotu Boeing 737-500 Statecznik (brzechwa) – nieruchoma lub nastawna część usterzenia samolotu, rakiety lub pocisku rakietowego.

Nowy!!: Wektor i Statecznik (lotnictwo) · Zobacz więcej »

Strzała

Strzały Nasadki Strzała – pocisk przeznaczony do wystrzeliwania z łuku.

Nowy!!: Wektor i Strzała · Zobacz więcej »

Szybkość

Szybkość – termin niejednoznaczny określający tempo zmian w czasie lub wielkość fizyczną.

Nowy!!: Wektor i Szybkość · Zobacz więcej »

Tensor

Tensor – obiekt matematyczny będący uogólnieniem pojęcia wektoraWektora w sensie „szkolnym”.

Nowy!!: Wektor i Tensor · Zobacz więcej »

Tensor metryczny

Tensor metryczny – to tensor drugiego rzędu (o dwóch indeksach), symetryczny, charakterystyczny dla danego układu współrzędnych.

Nowy!!: Wektor i Tensor metryczny · Zobacz więcej »

Translacja (matematyka)

Translacja ''przesuwa'' każdy punkt figury bądź przestrzeni o tę samą odległość w ustalonym kierunku. Translacja, przesunięcie – przekształcenie prostej, płaszczyzny lub dowolnej przestrzeni afinicznej, które można intuicyjnie rozumieć jako równoległe przesunięcie wszystkich punktów dziedziny bez deformacji i obracania.

Nowy!!: Wektor i Translacja (matematyka) · Zobacz więcej »

Twierdzenie Pitagorasa

Animacja ilustrująca twierdzenie Pitagorasa Twierdzenie Pitagorasa – twierdzenie geometrii euklidesowej dotyczące trójkątów prostokątnych, równoważne w istocie jest piątemu pewnikowi Euklidesa o prostych równoległych.

Nowy!!: Wektor i Twierdzenie Pitagorasa · Zobacz więcej »

Tylda

Tylda (łac. titulus, hiszp. tilde) – znak pisarski w formie wężyka (~), zwany również falą lub wężykiem.

Nowy!!: Wektor i Tylda · Zobacz więcej »

Układ odniesienia

Układ odniesienia (fizyka) – punkt lub układ punktów w przestrzeni, względem którego określa się położenie lub zmianę położenia (ruch) danego ciała.

Nowy!!: Wektor i Układ odniesienia · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych

Prawoskrętny układ współrzędnych Układ współrzędnych – odwzorowanie wzajemnie jednoznaczne przypisujące każdemu punktowi danej przestrzeni skończony ciąg (krotkę) liczb rzeczywistych zwanych współrzędnymi punktu.

Nowy!!: Wektor i Układ współrzędnych · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych kartezjańskich

Dwuwymiarowy układ współrzędnych kartezjańskich Układ współrzędnych kartezjańskich (prostokątny) – prostoliniowy układ współrzędnych o parach prostopadłych osi.

Nowy!!: Wektor i Układ współrzędnych kartezjańskich · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych sferycznych

Sferyczny układ współrzędnych – układ współrzędnych w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Nowy!!: Wektor i Układ współrzędnych sferycznych · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych walcowych

Walcowy układ współrzędnych Walcowy układ współrzędnych (cylindryczny układ współrzędnych) to układ współrzędnych w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Nowy!!: Wektor i Układ współrzędnych walcowych · Zobacz więcej »

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna a. moduł – dla danej liczby rzeczywistej wartość liczbowa nieuwzględniająca znaku liczby.

Nowy!!: Wektor i Wartość bezwzględna · Zobacz więcej »

Wektor (ujednoznacznienie)

* wektor – istotny w matematyce elementarnej, inżynierii i fizyce obiekt mający moduł, kierunek i zwrot.

Nowy!!: Wektor i Wektor (ujednoznacznienie) · Zobacz więcej »

Wektor jednostkowy

Wersor – wektor jednostkowy (także unormowany).

Nowy!!: Wektor i Wektor jednostkowy · Zobacz więcej »

Wektor normalny

Konstrukcja wektora normalnego do powierzchni Wektor normalny jest to wektor prostopadły do płaszczyzny, lub w wypadku innych powierzchni prostopadły do płaszczyzny stycznej do powierzchni w danym punkcie.

Nowy!!: Wektor i Wektor normalny · Zobacz więcej »

Wektor styczny

Linia styczna do krzywej w punkcie oznaczonym czerwoną kropką. Wszystkie wektory styczne do krzywej w tym punkcie leżą na tej prostej, tworząc przestrzeń styczną 1-wymiarową. Płaszczyzna styczna do powierzchni sferycznej. Wszystkie wektory styczne do tej powierzchni w danym punkcie leżą na tej płaszczyźnie, tworząc przestrzeń styczną 2-wymiarową. Wektor styczny – wektor styczny do krzywej, powierzchni lub hiperpowierzchni w danym punkcie przestrzeni euklidesowej w ogólności n-wymiarowej.

Nowy!!: Wektor i Wektor styczny · Zobacz więcej »

Wiązka wektorowa

Wiązka wektorowa – przestrzeń topologiczna z dołączoną przestrzenią wektorową w każdym punkcie w taki sposób, że całość tworzy także przestrzeń topologiczną.

Nowy!!: Wektor i Wiązka wektorowa · Zobacz więcej »

Wielkość fizyczna

Wielkość fizyczna – właściwość fizyczna ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć.

Nowy!!: Wektor i Wielkość fizyczna · Zobacz więcej »

Współrzędne krzywoliniowe

Rys. 1 Układy współrzędnych: krzywoliniowy (u góry), afiniczny (z prawej), kartezjański (z lewej) w przestrzeni 2-wymiarowej Współrzędne krzywoliniowe – współrzędne określone w przestrzeni euklidesowej 2-wymiarowej, 3-wymiarowej i w ogólności n-wymiarowej, którym odpowiadają w ogólnym przypadku linie współrzędnych będące liniami krzywymi (por. Rys.1).

Nowy!!: Wektor i Współrzędne krzywoliniowe · Zobacz więcej »

Wymiar wielkości fizycznej

Wymiar wielkości fizycznej – wyrażenie danej wielkości za pomocą wielkości podstawowych danego układu wielkości fizycznych, w postaci iloczynu wielkości podstawowych w odpowiednich potęgachLeksykon naukowo-techniczny WNT Warszawa 1984.

Nowy!!: Wektor i Wymiar wielkości fizycznej · Zobacz więcej »

Wyznacznik

Wyznacznik – funkcja przyporządkowująca każdej macierzy kwadratowej M_(R) o współczynnikach z pierścienia przemiennego R pewien element tego pierścienia.

Nowy!!: Wektor i Wyznacznik · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Dodawanie wektorów, Metoda równoległoboku, Suma wektorów, Wektor swobodny, Wektor zaczepiony, Wielkość wektorowa.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »