Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Wiązanie azotu cząsteczkowego

Indeks Wiązanie azotu cząsteczkowego

Molekuła azotu cząsteczkowego (N2) Wiązanie azotu cząsteczkowego — zjawisko włączania atomów azotu pochodzących z cząsteczek tego pierwiastka (N2) w związki chemiczne.

58 kontakty: Adenozyno-5′-difosforan, Adenozyno-5′-trifosforan, Aminokwasy, Amoniak, Anabaena, Świat Nauki, Atmosfera, Atmosfera Ziemi, Atom, Autotrofizm, Azolla, Azot, Azotany, Bakterie azotowe, Bakterie brodawkowe, Białka, Biologiczne znaczenie pierwiastków, Biosfera, Bobowate, Burza magnetyczna, Chityna, Ciecierzyca pospolita, Cząsteczka, Dębik, Diazotrofia, Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, Fasola, Fosforany, Gaz, Groch, Grzyby, Hydrosfera, Jon amonowy, Kataliza, Koniczyna, Kwasy nukleinowe, Litosfera, Lucerna (roślina), Magnez, Metabolit, Metabolizm, Metoda Habera i Boscha, Nawozy zielone, Nitrogenaza, Nukleozydy, Obieg azotu w przyrodzie, Olsza, Piorun, Porosty, Reaktywność chemiczna, ..., Rośliny, Sinice, Symbioza, Tundra, Wiązanie chemiczne, Wyładowanie elektryczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Związek chemiczny. Rozwiń indeks (8 jeszcze) »

Adenozyno-5′-difosforan

Adenozyno-5′-difosforan, ADP – organiczny związek chemiczny, nukleotyd złożony z rybozy, adeniny i dwóch grup fosforanowych; po przyłączeniu jednej grupy fosforanowej powstaje ATP, z utworzeniem wysokoenergetycznego wiązania bezwodnikowego.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Adenozyno-5′-difosforan · Zobacz więcej »

Adenozyno-5′-trifosforan

wiązanie wysokoenergetyczne Adenozyno-5′-trifosforan, ATP (od; daw. adenozynotrójfosforan) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z adenozyny z przyłączonym wiązaniem estrowym w pozycji 5′-OH grupą trójfosforanową przyłączonej cząsteczki.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Adenozyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Aminokwasy

Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i karboksylowa po prawej Aminokwasy (aa, AA, z ang. amino acids), kwasy aminowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH, lub w ujęciu ogólniejszym, dowolną grupę kwasową.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Aminokwasy · Zobacz więcej »

Amoniak

Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot), – nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Amoniak · Zobacz więcej »

Anabaena

Anabaena – rodzaj sinic nitkowatych z rodziny Nostocales.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Anabaena · Zobacz więcej »

Świat Nauki

Świat Nauki – miesięcznik popularnonaukowy ukazujący się od roku 1991 jako polska edycja Scientific American.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Świat Nauki · Zobacz więcej »

Atmosfera

Górne warstwy atmosfery Ziemi; w tle widoczny zdeformowany przez ugięcie światła obraz Księżyca Atmosfera – gazowa powłoka otaczająca ciało niebieskie o masie wystarczającej do utrzymywania warstwy gazów w wyniku działania grawitacji.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Atmosfera · Zobacz więcej »

Atmosfera Ziemi

Górne warstwy atmosfery; w tle widoczny zdeformowany przez ugięcie światła obraz Księżyca Atmosfera Ziemi – powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, utrzymywana przy powierzchni przez grawitację planety.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Atmosfera Ziemi · Zobacz więcej »

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Atom · Zobacz więcej »

Autotrofizm

Autotrofizm, samożywność (gr. autós - sam, trophikós - odżywczy) – jeden z dwóch podstawowych (obok heterotrofizmu) sposobów odżywiania się organizmów.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Autotrofizm · Zobacz więcej »

Azolla

Azolla (Azolla) – rodzaj wodnej paproci różnozarodnikowej klasyfikowany do rodziny salwiniowatych.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Azolla · Zobacz więcej »

Azot

Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Azot · Zobacz więcej »

Azotany

Azotany (nazwa systematyczna: trioksydoazotany(1−)) – grupa związków chemicznych, sole i estry kwasu azotowego.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Azotany · Zobacz więcej »

Bakterie azotowe

Bakterie azotowe, bakterie diazotroficzne – bakterie (a także archeany obecnie niezaliczane do właściwych bakterii) zdolne do diazotrofii, czyli przyswajania — przy użyciu enzymu nitrogenazy — azotu cząsteczkowego (N2) występującego w atmosferze.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Bakterie azotowe · Zobacz więcej »

Bakterie brodawkowe

Bakterie brodawkowe uczestniczą w symbiozie z roślinami. ''Bradyrhizobium'' w brodawkach korzeniowych soi. Bakterie brodawkowe, bakterie korzeniowe – glebowe bakterie azotowe z rodzaju Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium, Sinorhizobium i Mesorhizobium żyjące w symbiozie z roślinami motylkowatymi, które tworzą na swych korzeniach narośla, tzw.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Bakterie brodawkowe · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Białka · Zobacz więcej »

Biologiczne znaczenie pierwiastków

Mianem makroelementów (makrominerałów, makroskładników, pierwiastków głównych, makropierwiastków) określa się pierwiastki, których zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Biologiczne znaczenie pierwiastków · Zobacz więcej »

Biosfera

biomasą) po powierzchni Ziemi. Dane zebrane przez CZCS. Biosfera (zob. bio) – strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe, w której odbywają się procesy ekologiczne.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Biosfera · Zobacz więcej »

Bobowate

Budowa kwiatu Owoc – strąk grochu Łubin Siekiernica górska wyki siewnej Bobowate, motylkowate (Fabaceae Lindl., Papilionaceae Giseke) – rodzina roślin należąca do rzędu bobowców (Fabales Bromhead).

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Bobowate · Zobacz więcej »

Burza magnetyczna

wiatru słonecznego na ziemskie pole magnetyczne Burza magnetyczna (geomagnetyczna) – nagłe i intensywne zmiany pola magnetycznego Ziemi (magnetosfery).

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Burza magnetyczna · Zobacz więcej »

Chityna

Chityna (C8H13O5N)n (gr. chiton - wierzchnia szata) - polisacharyd glukozy (β-glukozy).

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Chityna · Zobacz więcej »

Ciecierzyca pospolita

Ciecierzyca pospolita (Cicer arietinum L.) – gatunek rośliny jednorocznej należący do rodziny bobowatych.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Ciecierzyca pospolita · Zobacz więcej »

Cząsteczka

Cząsteczka, molekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Cząsteczka · Zobacz więcej »

Dębik

Dębik (Dryas L.) – rodzaj roślin z rodziny różowatych.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Dębik · Zobacz więcej »

Diazotrofia

Diazotrofia – zdolność organizmów do wiązania azotu cząsteczkowego występującego w powietrzu i przekształcania go do postaci użytecznych biologicznie.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Diazotrofia · Zobacz więcej »

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NADH – forma zredukowana, NAD+ – forma utleniona) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd pełniący istotną rolę w procesach oddychania komórkowego.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy · Zobacz więcej »

Fasola

Strąki fasoli Nasiona fasoli Fasola (Phaseolus L.) – rodzaj roślin jednorocznych i bylin należący do rodziny bobowatych.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Fasola · Zobacz więcej »

Fosforany

Grupa fosforanowa Fosforany (nazwa systematyczna: tetraoksydofosforany(3−); w systemie Stocka: ortofosforany(V)) – związki chemiczne, pochodne kwasu fosforowego.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Fosforany · Zobacz więcej »

Gaz

Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Gaz · Zobacz więcej »

Groch

Kwiat grochu zwyczajnego Strąki grochu zwyczajnego Groch (Pisum L.) – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny bobowatych.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Groch · Zobacz więcej »

Grzyby

Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota).

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Grzyby · Zobacz więcej »

Hydrosfera

Hydrosfera – jedna z geosfer, ogół wód na Ziemi obejmujący wody podziemne i powierzchniowe: rzeki, jeziora, morza, oceany, lodowce i lądolody oraz bagna, a także zawarta w atmosferze i biosferze.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Hydrosfera · Zobacz więcej »

Jon amonowy

Jon amonowy, jon amoniowy – kation powstający przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Jon amonowy · Zobacz więcej »

Kataliza

Kataliza – zjawisko przyspieszenia szybkości reakcji chemicznej pod wpływem dodania do układu niewielkiej ilości katalizatora, który sam nie ulega trwałym przekształceniom, lecz tylko tworzy z innymi substratami związki lub kompleksy przejściowe.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Kataliza · Zobacz więcej »

Koniczyna

Koniczyna białoróżowa Koniczyna długokłosowa Koniczyna pannońska Koniczyna rozdęta Koniczyna (Trifolium L.) – rodzaj roślin z rodziny bobowatych.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Koniczyna · Zobacz więcej »

Kwasy nukleinowe

podwójnej helisy DNA Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny) – organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Kwasy nukleinowe · Zobacz więcej »

Litosfera

Budowa Ziemi Litosfera, sklerosfera – zewnętrzna sztywna powłoka Ziemi obejmująca skorupę ziemską i warstwę perydotytową zaliczaną do górnej części płaszcza ziemskiego.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Litosfera · Zobacz więcej »

Lucerna (roślina)

Lucerna nerkowata Lucerna kolczastostrąkowa Lucerna (Medicago L.) – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub bylin z rodziny bobowatych.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Lucerna (roślina) · Zobacz więcej »

Magnez

Magnez (Mg, łac. magnesium) – pierwiastek chemiczny, metal ziem alkalicznych (druga grupa główna układu okresowego).

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Magnez · Zobacz więcej »

Metabolit

Metabolit – produkt metabolizmu (przemian chemicznych zachodzących w organizmach).

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Metabolit · Zobacz więcej »

Metabolizm

adenozynotrifosforanu, głównego elementu metabolizmu energii. Metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Metabolizm · Zobacz więcej »

Metoda Habera i Boscha

Metoda Habera i Boscha – proces technologiczny syntezy amoniaku z pierwiastków, tj.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Metoda Habera i Boscha · Zobacz więcej »

Nawozy zielone

Nawozy zielone – świeża masa roślinna wprowadzona do gleby w celu podniesienia jej żyzności.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Nawozy zielone · Zobacz więcej »

Nitrogenaza

Igarashi Kofaktor FeMo Nitrogenaza – enzym bakteryjny związany z asymilacją azotu.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Nitrogenaza · Zobacz więcej »

Nukleozydy

Nukleozydy – organiczne związki chemiczne, glikozoaminy zbudowane z zasady azotowej połączonej wiązaniem β-''N''-glikozydowym z pentozami (rybozą, deoksyrybozą lub rybitolem).

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Nukleozydy · Zobacz więcej »

Obieg azotu w przyrodzie

Obieg azotu w przyrodzie Cykl azotowy, cykl nitryfikacyjny, obieg azotu w przyrodzie – cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Obieg azotu w przyrodzie · Zobacz więcej »

Olsza

Olsza, olcha (Alnus Mill.) – rodzaj drzew i krzewów z rodziny brzozowatych (Betulaceae A. Gray).

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Olsza · Zobacz więcej »

Piorun

Piorun Film pokazujący wyładowanie atmosferyczne Błyskawica Piorun Wilnem Piorun Błyskawice Częstotliwość błyskawic w ciągu roku na km² Piorun – w meteorologii bardzo silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze powstające naturalnie, zwykle towarzyszące burzom.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Piorun · Zobacz więcej »

Porosty

Budowa porosta o plesze heteromerycznej: a – kora górna, b – warstwa glonowa, c – warstwa miąższowa, d – kora dolna, e – chwytniki Zróżnicowanie morfologiczne porostów Złotorost ścienny z owocnikami Pawężnica psia – plecha listkowata Wzorzec geograficzny – plecha skorupiasta Chrobotek strzępiasty płucnicy islandzkiej Mąklik otrębiasty – plecha krzaczkowata liszajca szarego na korze drzewa Złotorost pyszny – organizm żyjący w warunkach ekstremalnych Chrobotek reniferowy Porosty lub grzyby zlichenizowane (łac. Lichenes z gr. λειχήνα, leichena) – tradycyjna nazwa organizmów składających się z grzybów (Fungi), tworzących obligatoryjne symbiozy – głównie z prokariotycznymi cyjanobakteriami (Cyanobacteria) lub eukariotycznymi zielenicami (Chlorophyta).

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Porosty · Zobacz więcej »

Reaktywność chemiczna

Reaktywność chemiczna - zdolność związków i pierwiastków chemicznych do wejścia w reakcję chemiczną z innym związkiem lub pierwiastkiem.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Reaktywność chemiczna · Zobacz więcej »

Rośliny

Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy heterotroficzne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny).

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Rośliny · Zobacz więcej »

Sinice

Sinice, cyjanofity, cyjanobakterie, cyjanoprokariota (Cyanobacteria) – gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za rośliny, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota (prokarioty, królestwo bakterii).

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Sinice · Zobacz więcej »

Symbioza

ukwiałem Symbioza (łac. z gr. sym- 'współ-' i gr. bíos 'życie') – zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków organizmów, które przynosi korzyść każdej ze stron (mutualizm) lub jednej, a drugiej nie szkodzi (komensalizm).

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Symbioza · Zobacz więcej »

Tundra

Tundra na mapie świata Tundra (– ‘łysa góra’) – bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i subarktycznej, na półkuli południowej występuje specyficzna tundra subantarktyczna.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Tundra · Zobacz więcej »

Wiązanie chemiczne

Struktura CrC6H3-2,6-(C6H3-2,6-(CHMe2)2)22 z wiązaniem pięciokrotnym Wiązanie chemiczne – według klasycznej definicji: każde trwałe połączenie dwóch atomów.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Wiązanie chemiczne · Zobacz więcej »

Wyładowanie elektryczne

Wyładowanie elektryczne Wyładowanie elektryczne – przepływ prądu elektrycznego w dielektryku (izolatorze) następujący pod wpływem pola elektrycznego.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Wyładowanie elektryczne · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Wiązanie azotu cząsteczkowego i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Wiązanie azotu atmosferycznego.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »