Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Wiązanie chemiczne

Indeks Wiązanie chemiczne

Struktura CrC6H3-2,6-(C6H3-2,6-(CHMe2)2)22 z wiązaniem pięciokrotnym Wiązanie chemiczne – według klasycznej definicji: każde trwałe połączenie dwóch atomów.

40 kontakty: Anion, Atom, Benzen, Chemia supramolekularna, Chloroform, Dieny, Dimery, Dipol, Dysocjacja elektrolityczna, Elektron, Elektroujemność, Energia wiązania chemicznego, Fluor, Fluorowodór, Gęstość elektronowa, Heksan, Π kompleksy, Kation, Mechanika kwantowa, Molibden, Oddziaływania międzycząsteczkowe, Orbital, Para jonowa, Pasmowa teoria przewodnictwa, Polimery, Przewodnik elektryczny, Rentgenografia strukturalna, Rezonans chemiczny, Spektroskopia EPR, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, Substancja chemiczna, Wiązanie jonowe, Wiązanie koordynacyjne, Wiązanie kowalencyjne, Wiązanie metaliczne, Wiązanie wielokrotne, Wiązanie wodorowe, Wodór, Wolfram, Związki aromatyczne.

Anion

Anion – jon o ładunku ujemnym (-). Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Anion · Zobacz więcej »

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Atom · Zobacz więcej »

Benzen

Znaczek pocztowy wydany w 150 rocznicę urodzin Friedricha Augusta Kekulégo, który zaproponował model struktury benzenu Benzen – organiczny związek chemiczny z grupy arenów.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Benzen · Zobacz więcej »

Chemia supramolekularna

kryptandu2.2.2 z kationem potasu''' (atomy tlenu – kolor czerwony; atomy azotu – kolor niebieski Chemia supramolekularna – dział chemii organicznej zajmującej się strukturami złożonymi z wielu podjednostek, które powstają samorzutnie na skutek słabych oddziaływań międzycząsteczkowych takich jak: siły van der Waalsa, słabe wiązania wodorowe, oddziaływania π-π (nazywanych także stackingiem) i oddziaływania elektrostatyczne lub poprzez wzajemne mechaniczne zaplecenie.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Chemia supramolekularna · Zobacz więcej »

Chloroform

Chloroform – organiczny związek chemiczny z grupy halogenoalkanów, chlorowa pochodna metanu.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Chloroform · Zobacz więcej »

Dieny

Dieny – grupa organicznych związków chemicznych, węglowodory nienasycone, w których występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Dieny · Zobacz więcej »

Dimery

Dimery – najprostsze oligomery.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Dimery · Zobacz więcej »

Dipol

powierzchnie ekwipotencjalne Pole magnetyczne Ziemi. S i N oznaczają bieguny pola magnetycznego (umieszczone odwrotnie niż przyjmuje się w geografii) Dipol (z gr. dipolos, dwa bieguny) – układ dwóch różnoimiennych ładunków lub biegunów magnetycznych, wytwarzający pole dipolowe.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Dipol · Zobacz więcej »

Dysocjacja elektrolityczna

Przebieg dysocjacji elektrolitycznej soli jonowej w wodzie.Dysocjacja elektrolityczna – proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, np.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Dysocjacja elektrolityczna · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Elektron · Zobacz więcej »

Elektroujemność

Elektroujemność, skala elektroujemności – miara tendencji do przyciągania elektronów przez atomy danego pierwiastka, gdy tworzy on związek chemiczny z atomami innego pierwiastka.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Elektroujemność · Zobacz więcej »

Energia wiązania chemicznego

Energia wiązania chemicznego – najmniejsza energia potrzebna do rozerwania wiązania chemicznego.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Energia wiązania chemicznego · Zobacz więcej »

Fluor

Fluor (F, od fluorytu, CaF2) – pierwiastek chemiczny, niemetal z grupy fluorowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Fluor · Zobacz więcej »

Fluorowodór

Fluorowodór, HF – nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z fluoru i wodoru.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Fluorowodór · Zobacz więcej »

Gęstość elektronowa

Gęstość elektronowa – wielkość, która opisuje prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w danym miejscu, czyli gęstości prawdopodobieństwa znalezienia elektronu.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Gęstość elektronowa · Zobacz więcej »

Heksan

Heksan – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Heksan · Zobacz więcej »

Π kompleksy

π-kompleksy to w chemii metaloorganicznej związki chemiczne, w których występują wiązania koordynacyjne tworzone przez boczne nakładanie się orbitali π z wiązań wielokrotnych węgiel-węgiel z orbitalami d metali przejściowych.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Π kompleksy · Zobacz więcej »

Kation

Kation − jon o ładunku dodatnim (+), w którym występuje nadmiar protonów w stosunku do elektronów.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Kation · Zobacz więcej »

Mechanika kwantowa

Max Planck – wprowadzenie do fizyki pojęcia kwantu energii, sformułowanie wzoru E.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Mechanika kwantowa · Zobacz więcej »

Molibden

Molibden (Mo, łac. molybdenum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Molibden · Zobacz więcej »

Oddziaływania międzycząsteczkowe

Oddziaływania międzycząsteczkowe – inne niż wiązania chemiczne siły wiążące atomy i cząsteczki.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Oddziaływania międzycząsteczkowe · Zobacz więcej »

Orbital

Kształty orbitali – miejsca w których najbardziej prawdopodobne jest znalezienie elektronu Orbital – funkcja falowa będącą rozwiązaniem równania Schrödingera dla szczególnego przypadku układu jednego elektronu znajdującego się na jednej z powłok atomowych lub tworzących wiązanie chemiczne.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Orbital · Zobacz więcej »

Para jonowa

Para jonowa - układ anionu i kationu powiązanych oddziaływaniem elektrostatycznym.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Para jonowa · Zobacz więcej »

Pasmowa teoria przewodnictwa

Pasmowa teoria przewodnictwa elektrycznego – kwantowomechaniczna teoria opisująca przewodnictwo elektryczne.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Pasmowa teoria przewodnictwa · Zobacz więcej »

Polimery

meru przykładowego syntetycznego polimeru organicznego – polipropylenu polisiloksanów RNA – przykładowego polimeru naturalnego Polimery (– wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Polimery · Zobacz więcej »

Przewodnik elektryczny

Przewodnik elektryczny – substancja, która dobrze przewodzi prąd elektryczny, a przewodzenie prądu ma charakter elektronowy (przewodnik metaliczny).

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Przewodnik elektryczny · Zobacz więcej »

Rentgenografia strukturalna

Rentgenografia strukturalna – technika analityczna używana w krystalografii i chemii.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Rentgenografia strukturalna · Zobacz więcej »

Rezonans chemiczny

Rezonans chemiczny (mezomeria) – sposób przedstawiania struktury związków chemicznych i innych indywiduów chemicznych za pomocą tzw.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Rezonans chemiczny · Zobacz więcej »

Spektroskopia EPR

Spektroskopia EPR (spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego, zwana również elektronowym rezonansem spinowym, ESR, dla odróżnienia od rezonansu cyklotronowego) – technika spektroskopii pozwalająca na wykrycie i uzyskanie informacji o otoczeniu danej próbki spinowej (tj. niesparowanych elektronów) w substancjach takich jak wolne rodniki, jony metali przejściowych, pierwiastki ziem rzadkich, aktynowce, defekty w dielektrykach i węglu oraz elektrony przewodnictwa w metalach i półprzewodnikach.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Spektroskopia EPR · Zobacz więcej »

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego

MRI Animowana sekwencja przekrojów strzałkowych ludzkiego mózgu wykonana techniką MRI Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia MRJ, spektroskopia NMR (skrótowiec z ang. nuclear magnetic resonance) – technika spektroskopowa obserwacji lokalnych pól magnetycznych wokół jąder atomowych.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego · Zobacz więcej »

Substancja chemiczna

Substancja chemiczna (substancja czysta, chemikalia (tylko l.mn.)) – substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym (co do rodzaju atomów pod względem liczby atomowej i ewentualnie, co do poszczególnych rodzajów atomów w cząsteczce) i najczęściej także ilościowym (liczby atomów różnych rodzajów w cząsteczce); zbiór atomów lub cząsteczek spełniających kryterium stałości składu.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Substancja chemiczna · Zobacz więcej »

Wiązanie jonowe

Wiązanie jonowe (wiązanie elektrowalencyjne, wiązanie heteropolarne, wiązanie biegunowe) – rodzaj wiązania chemicznego, którego istotą jest elektrostatyczne oddziaływanie między jonami o różnoimiennych ładunkach.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Wiązanie jonowe · Zobacz więcej »

Wiązanie koordynacyjne

Wiązanie koordynacyjne (donorowo-akceptorowe) – rodzaj kowalencyjnego wiązania chemicznego, którego istotą jest uwspólnienie pary elektronowej między dwoma atomami, przy czym oba te elektrony formalnie pochodzą od jednego atomu.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Wiązanie koordynacyjne · Zobacz więcej »

Wiązanie kowalencyjne

wodoru Wiązanie kowalencyjne w cząsteczce fluoru Wiązanie kowalencyjne – rodzaj wiązania chemicznego.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Wiązanie kowalencyjne · Zobacz więcej »

Wiązanie metaliczne

Wiązanie metaliczne – ogólna nazwa dla wszelkich wiązań chemicznych występujących bezpośrednio między atomami metali.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Wiązanie metaliczne · Zobacz więcej »

Wiązanie wielokrotne

Wiązanie wielokrotne – wiązanie chemiczne między dwoma atomami, w którym bierze udział więcej niż jedna para elektronowa.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Wiązanie wielokrotne · Zobacz więcej »

Wiązanie wodorowe

Wiązanie wodorowe obecne w ciekłej wodzie Wiązanie wodorowe, mostek wodorowy – rodzaj oddziaływania elektrostatycznego między atomem wodoru i atomem elektroujemnym zawierającym wolne pary elektronowe.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Wiązanie wodorowe · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Wodór · Zobacz więcej »

Wolfram

Wolfram (W, łac. wolframium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Wolfram · Zobacz więcej »

Związki aromatyczne

Delokalizacja elektronów z orbitali p w cząsteczce benzenu Związki aromatyczne – związki chemiczne, z reguły organiczne, posiadające w cząsteczce zdelokalizowane elektrony π, tworzące tzw.

Nowy!!: Wiązanie chemiczne i Związki aromatyczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Wiązania chemiczne.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »