Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Wiązanie wodorowe

Indeks Wiązanie wodorowe

Wiązanie wodorowe obecne w ciekłej wodzie Wiązanie wodorowe, mostek wodorowy – rodzaj oddziaływania elektrostatycznego między atomem wodoru i atomem elektroujemnym zawierającym wolne pary elektronowe.

45 kontakty: Akceptor, Aminokwasy białkowe, Angstrem, Biomolekuła, Chemia supramolekularna, Donor, Elektron, Elektroujemność, Elektryczny moment dipolowy, Entalpia, Fluorowce, Fluorowcowodory, Gęstość elektronowa, Grupa aminowa, Grupa hydroksylowa, Grupa karbonylowa, Π kompleksy, Kaloria, Kalorymetria, Kinetyka chemiczna, Konformacja, Kwas deoksyrybonukleinowy, Kwasy karboksylowe, Kwasy nukleinowe, Linus Pauling, Metody ab initio w chemii kwantowej, Metody półempiryczne, Mol, Nukleotydy, Oddziaływania międzycząsteczkowe, Oddziaływanie elektrostatyczne, Orbital, Podwójna helisa, Polisacharydy, Prawo Coulomba, Proton, Rentgenografia strukturalna, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, Spektroskopia Ramana, Spektroskopia UV-VIS, Spektroskopia w podczerwieni, Tiole, Wiązanie kowalencyjne, Wodór, Zasady azotowe.

Akceptor

Akceptor – cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który przyjmuje elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon od innych cząsteczek w trakcie reakcji chemicznej.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Akceptor · Zobacz więcej »

Aminokwasy białkowe

projekcji Fischera Aminokwasy białkowe – aminokwasy wchodzące w skład białek, łączące się z sobą wiązaniem peptydowym.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Aminokwasy białkowe · Zobacz więcej »

Angstrem

Angstrem – jednostka długości równa 10−10 m. Oznaczenie: Å. Nie jest jednostką układu SI.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Angstrem · Zobacz więcej »

Biomolekuła

Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii (uzasadnienie: „for their studies of the structures of globular proteins”). Biomolekuła, biocząsteczka, cząsteczka biologiczna – każda cząsteczka chemiczna biorąca udział w procesach biologicznych.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Biomolekuła · Zobacz więcej »

Chemia supramolekularna

kryptandu2.2.2 z kationem potasu''' (atomy tlenu – kolor czerwony; atomy azotu – kolor niebieski Chemia supramolekularna – dział chemii organicznej zajmującej się strukturami złożonymi z wielu podjednostek, które powstają samorzutnie na skutek słabych oddziaływań międzycząsteczkowych takich jak: siły van der Waalsa, słabe wiązania wodorowe, oddziaływania π-π (nazywanych także stackingiem) i oddziaływania elektrostatyczne lub poprzez wzajemne mechaniczne zaplecenie.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Chemia supramolekularna · Zobacz więcej »

Donor

Donor – pojęcie chemiczne oznaczające cząsteczkę, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Donor · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Elektron · Zobacz więcej »

Elektroujemność

Elektroujemność, skala elektroujemności – miara tendencji do przyciągania elektronów przez atomy danego pierwiastka, gdy tworzy on związek chemiczny z atomami innego pierwiastka.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Elektroujemność · Zobacz więcej »

Elektryczny moment dipolowy

Wektor \vec p Elektryczny moment dipolowy – wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca dipol elektryczny.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Elektryczny moment dipolowy · Zobacz więcej »

Entalpia

Entalpia (zawartość ciepła) – w termodynamice wielkość fizyczna będąca funkcją stanu mająca wymiar energii, będąca też potencjałem termodynamicznym, oznaczana przez H, h,I lub χ, którą definiuje zależność: gdzie: H – entalpia układu, U – energia wewnętrzna układu, p – ciśnienie, V – objętość Z powyższego wzoru wynika sens fizyczny entalpii.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Entalpia · Zobacz więcej »

Fluorowce

Próbówki zawierające kolejno od lewej: fluor, chlor, brom i jod Fluorowce, chlorowce, halogeny – pierwiastki chemiczne 17 (dawniej VIIA lub VII głównej) grupy układu okresowego.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Fluorowce · Zobacz więcej »

Fluorowcowodory

Fluorowcowodory, halogenowodory – nieorganiczne związki chemiczne fluorowców (halogenów) z wodorem.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Fluorowcowodory · Zobacz więcej »

Gęstość elektronowa

Gęstość elektronowa – wielkość, która opisuje prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w danym miejscu, czyli gęstości prawdopodobieństwa znalezienia elektronu.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Gęstość elektronowa · Zobacz więcej »

Grupa aminowa

Pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa grupa aminowa Grupa aminowa, −NH2,−NHR, −NR'R – organiczna grupa funkcyjna charakterystyczna dla amin.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Grupa aminowa · Zobacz więcej »

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Grupa hydroksylowa · Zobacz więcej »

Grupa karbonylowa

Grupa karbonylowa Grupa karbonylowa – grupa funkcyjna występująca w wielu typach związków organicznych, składająca się z atomu węgla połączonego wiązaniem podwójnym z atomem tlenu.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Grupa karbonylowa · Zobacz więcej »

Π kompleksy

π-kompleksy to w chemii metaloorganicznej związki chemiczne, w których występują wiązania koordynacyjne tworzone przez boczne nakładanie się orbitali π z wiązań wielokrotnych węgiel-węgiel z orbitalami d metali przejściowych.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Π kompleksy · Zobacz więcej »

Kaloria

Kaloria (łac. calor – ciepło) – historyczna jednostka ciepła, obecnie, gdy ciepło jest utożsamiane z energią, jest pozaukładową jednostką energii (skrót cal); często używana jest jednostka wielokrotna kilokaloria (skrót kcal); 1 kcal.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Kaloria · Zobacz więcej »

Kalorymetria

lodu, który był umieszczony w płaszczu naczynia, w którym zachodziła badana przemiana chemiczna Kalorymetria (łac. calor.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Kalorymetria · Zobacz więcej »

Kinetyka chemiczna

Kinetyka chemiczna – dział chemii fizycznej zajmujący się badaniem przebiegu reakcji chemicznej w czasie.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Kinetyka chemiczna · Zobacz więcej »

Konformacja

Konformacja – układ przestrzenny atomów w cząsteczce chemicznej mogący zmieniać się przez obrót wokół pojedynczych wiązań chemicznych, bez ich zrywania.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Konformacja · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Kwasy karboksylowe

Kwas karboksylowy w formie obojętnej i zdysocjowanej. R – dowolna grupa organiczna Kwasy karboksylowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierająca grupę karboksylową.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Kwasy karboksylowe · Zobacz więcej »

Kwasy nukleinowe

podwójnej helisy DNA Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny) – organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Kwasy nukleinowe · Zobacz więcej »

Linus Pauling

Linus Carl Pauling (ur. 28 lutego 1901 w Portlandzie w stanie Oregon, zm. 19 sierpnia 1994 w Big Sur w stanie Kalifornia) – amerykański fizyk i chemik, aktywny również w wielu innych dziedzinach nauki oraz w polityce, dotychczas jedyny dwukrotny laureat indywidualnej Nagrody Nobla: w dziedzinie chemii (1954) i pokojowej (1962).

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Linus Pauling · Zobacz więcej »

Metody ab initio w chemii kwantowej

Metody ab initio – metody obliczeniowe chemii kwantowej, które polegają na przybliżonym rozwiązywaniu równania Schrödingera (lub jego relatywistycznych odpowiedników w relatywistycznej chemii kwantowej) bez dopasowywania używanego modelu do danych eksperymentalnych.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Metody ab initio w chemii kwantowej · Zobacz więcej »

Metody półempiryczne

Metody półempiryczne chemii kwantowej są to metody obliczeniowe bazujące na formalizmie Hartree-Focka, lecz z uproszczeniami i przybliżeniem pewnych parametrów danymi otrzymanymi z doświadczenia.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Metody półempiryczne · Zobacz więcej »

Mol

Mol (skrót od molekuła) – podstawowa w układzie SI jednostka liczności materii o symbolu (oznaczeniu) mol.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Mol · Zobacz więcej »

Nukleotydy

Nukleotydy – organiczne związki chemiczne z grupy estrów fosforanowych; są estrami nukleozydów i kwasu fosforowego (5'-fosforany nukleozydów).

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Nukleotydy · Zobacz więcej »

Oddziaływania międzycząsteczkowe

Oddziaływania międzycząsteczkowe – inne niż wiązania chemiczne siły wiążące atomy i cząsteczki.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Oddziaływania międzycząsteczkowe · Zobacz więcej »

Oddziaływanie elektrostatyczne

Oddziaływanie elektrostatyczne – wzajemne oddziaływanie ciał (np. cząsteczek) posiadających ładunek elektryczny, np.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Oddziaływanie elektrostatyczne · Zobacz więcej »

Orbital

Kształty orbitali – miejsca w których najbardziej prawdopodobne jest znalezienie elektronu Orbital – funkcja falowa będącą rozwiązaniem równania Schrödingera dla szczególnego przypadku układu jednego elektronu znajdującego się na jednej z powłok atomowych lub tworzących wiązanie chemiczne.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Orbital · Zobacz więcej »

Podwójna helisa

Najczęściej spotykane typy podwójnej helisy, od lewej: A, B i Z Podwójna helisaSpotykany niekiedy termin podwójna spirala jest nieprawidłowy, jako że spirala jest krzywą dwu-, a linia śrubowa zwana helisą krzywą trójwymiarową.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Podwójna helisa · Zobacz więcej »

Polisacharydy

Polisacharydy, wielocukry, cukry złożone – grupa węglowodanów i zarazem biopolimerów, które są złożone z merów będących cukrami prostymi połączonych wiązaniami glikozydowymi.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Polisacharydy · Zobacz więcej »

Prawo Coulomba

Waga skręceń Coulomba Prawo Coulomba – prawo fizyki, opisujące siłę oddziaływania elektrostatycznego ładunków elektrycznych.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Prawo Coulomba · Zobacz więcej »

Proton

kwarki górne, d – kwark dolny Proton stanowi jądro atomowe wodoru Proton, p (z gr. πρῶτον – "pierwsze") − trwała cząstka subatomowa z grupy barionów o ładunku +1 i masie spoczynkowej równej ok.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Proton · Zobacz więcej »

Rentgenografia strukturalna

Rentgenografia strukturalna – technika analityczna używana w krystalografii i chemii.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Rentgenografia strukturalna · Zobacz więcej »

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego

MRI Animowana sekwencja przekrojów strzałkowych ludzkiego mózgu wykonana techniką MRI Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia MRJ, spektroskopia NMR (skrótowiec z ang. nuclear magnetic resonance) – technika spektroskopowa obserwacji lokalnych pól magnetycznych wokół jąder atomowych.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego · Zobacz więcej »

Spektroskopia Ramana

Spektroskopia Ramana (inaczej: spektroskopia ramanowska) - technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana, tj.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Spektroskopia Ramana · Zobacz więcej »

Spektroskopia UV-VIS

kompleksu NiCl2(PPh3)2. Widoczne dwa maksima absorpcji, przy 445 i 658 nm Spektroskopia UV-VIS – rodzaj spektroskopii świetlnej, w którym wykorzystuje się promieniowanie elektromagnetyczne leżące w zakresie światła widzialnego ("VIS") oraz bliskiego ultrafioletu ("UV") i bliskiej podczerwieni (długość fali od 200 nm do 1100 nm).

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Spektroskopia UV-VIS · Zobacz więcej »

Spektroskopia w podczerwieni

Widma IR butanolu aniliny Spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia IR (z ang. infrared spectroscopy) – rodzaj spektroskopii, w której stosuje się promieniowanie podczerwone.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Spektroskopia w podczerwieni · Zobacz więcej »

Tiole

Tiole, tioalkohole (ze starogreckiego: θεῖον (theion).

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Tiole · Zobacz więcej »

Wiązanie kowalencyjne

wodoru Wiązanie kowalencyjne w cząsteczce fluoru Wiązanie kowalencyjne – rodzaj wiązania chemicznego.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Wiązanie kowalencyjne · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Wodór · Zobacz więcej »

Zasady azotowe

Zasady azotowe – związki chemiczne, które posiadają w swoim składzie azot i jednocześnie wykazują własności zasadowe.

Nowy!!: Wiązanie wodorowe i Zasady azotowe · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Wiązania wodorowe.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »