Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Wić

Indeks Wić

pompą protonowa Przykłady schematu ułożenia bakteryjnych wici. A-Monotrichus; B-Lophotrichus; C-Amphitrichus; D-Peritrichus; Wić – (łac. flagellum, l.mn. flagella), organellum ruchu wyrastające z powierzchni komórki u niektórych mikroorganizmów, bakterii, pierwotniaków, niektórych grzybów, niższych roślin i komórek zwierząt, np.

40 kontakty: Archeony, Bakterie, Bionika, Eukarionty, Gąbki, Grzyby, Homologia (biologia), Kinetosom, Kolonia (biologia), Komórka, Korzenionóżki, Mastygonemy, Mikrometr, Mikroorganizm, Mikrotubula, Monada (biologia), Nanotechnologia, Opisthokonta, Organellum, Orzęski, Pierwotniaki, Plemnik, Pompa protonowa, Promienionóżki, Różnowiciowce, Rośliny, Rzęska, Sprzężnice, Stramenopile, Supergrupa (biologia), Systematyka organizmów, Takson, Thomas Cavalier-Smith, Toczek (biologia), Typ (biologia), Wić (rzeka), Wiciowce, Wiciowce kołnierzykowe, Złotowiciowce, Zwierzęta.

Archeony

Archeony żyjące w pobliżu gejzerów Archeony, archeany (Archaea), archeowce, dawniej archebakterie lub archeobakterie (Archaebacteria) – drobne jednokomórkowce, pierwotnie bezjądrowe, zwykle ekstremofilne, tradycyjnie zaliczane z eubakteriami do prokariontów.

Nowy!!: Wić i Archeony · Zobacz więcej »

Bakterie

metodą Grama agarowej Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion, pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo.

Nowy!!: Wić i Bakterie · Zobacz więcej »

Bionika

Bionika (skrót od bioelektronika od gr. bios – 'życie' por. elektronika; inne nazwy: biomimetyka od mimesis – 'naśladowanie', biomimikra od mimikra, inżynieria bioniczna) – interdyscyplinarna nauka badająca budowę i zasady działania organizmów oraz ich adaptowanie w technice (zwłaszcza w automatyce) i budowie urządzeń technicznych na wzór organizmu.

Nowy!!: Wić i Bionika · Zobacz więcej »

Eukarionty

Eukarionty, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne (Eukaryota, Eukarya), określane też jako jądrowce, jądrowe, organizmy jądrowe, karioty, kariota (Karyobionta) – organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających je od prokariontów.

Nowy!!: Wić i Eukarionty · Zobacz więcej »

Gąbki

Gąbki (Porifera) – typ prymitywnych, beztkankowych zwierząt wyłącznie wodnych (najczęściej morskich), osiadłych, zwykle kolonijnych, o nieregularnym i najczęściej zmiennym kształcie, charakteryzującym się brakiem symetrii.

Nowy!!: Wić i Gąbki · Zobacz więcej »

Grzyby

Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota).

Nowy!!: Wić i Grzyby · Zobacz więcej »

Homologia (biologia)

ssaków są narządami homologicznymi – wszystkie powstały z kończyn piersiowych gadokształtnych przodków Homologia (gr. homólogos – zgodny) – w biologii, wspólne ewolucyjne pochodzenie struktur organizmów z różnych grup taksonomicznych, istotne podobieństwo organów lub ich części (nawet genów i białek - homologia sekwencji), a u zwierząt także podobieństwo sposobów zachowania się (homologie behawioralne), wynikające z odziedziczenia po wspólnym przodku.

Nowy!!: Wić i Homologia (biologia) · Zobacz więcej »

Kinetosom

Kinetosom (gr. kinetós.

Nowy!!: Wić i Kinetosom · Zobacz więcej »

Kolonia (biologia)

Rurkopławy – parzydełkowce, u których poszczególne polipy tworzą wspólny organizm kolonijny toczkowców Kolonia – forma współżycia organizmów (ekologia), np.

Nowy!!: Wić i Kolonia (biologia) · Zobacz więcej »

Komórka

DNA (zielony), obraz mikroskopowy Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).

Nowy!!: Wić i Komórka · Zobacz więcej »

Korzenionóżki

Pełzak odmieniec jeden z przykładów korzenionóżek (obecnie w taksonie Amoebozoa) Korzenionóżki (Rhizopoda) – takson pierwotniaków wyróżniany w XIX- i XX-wiecznych systemach taksonomicznych.

Nowy!!: Wić i Korzenionóżki · Zobacz więcej »

Mastygonemy

Mastygonemy - cienkie, delikatne włókienka (włoski) pokrywające wici ruchliwych komórek organizmów należących do jądrowców (Eukaryota).

Nowy!!: Wić i Mastygonemy · Zobacz więcej »

Mikrometr

Mikrometr (symbol: μm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI.

Nowy!!: Wić i Mikrometr · Zobacz więcej »

Mikroorganizm

pałeczek okrężnicy (powiększenie 10000 razy) Mikroorganizm (gr., mikrós – mały,, organismós – organizm), drobnoustrój, potocznie mikrob – organizm widoczny pod mikroskopem.

Nowy!!: Wić i Mikroorganizm · Zobacz więcej »

Mikrotubula

Mikrotubula (microtubuli cellulares) – włóknista rurkowata sztywna struktura o średnicy 20–27 nm, powstająca w wyniku polimeryzacji białka tubuliny.

Nowy!!: Wić i Mikrotubula · Zobacz więcej »

Monada (biologia)

Organizm monadalny ''Chlamydomonas reinhardtii'' Monada – typ budowy plechy.

Nowy!!: Wić i Monada (biologia) · Zobacz więcej »

Nanotechnologia

Nanotechnologia – ogólna nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych, czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek.

Nowy!!: Wić i Nanotechnologia · Zobacz więcej »

Opisthokonta

Opisthokonta – w nowoczesnych klasyfikacjach supergrupa eukariontów.

Nowy!!: Wić i Opisthokonta · Zobacz więcej »

Organellum

centriole Organellum – każda oddzielona od cytozolu błoną komórkową struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji.

Nowy!!: Wić i Organellum · Zobacz więcej »

Orzęski

Schemat komórki orzęska: 1 - wodniczka tętniąca, 2 - kanał doprowadzający, 3 - wodniczka pokarmowa, 4 - makronukleus, 5 - mikronukleus, 6 - rzęska, 7 - zagłębienie okołogębowe, 8 - lejek, 9 - cytostom, 10 - cytopyge Orzęski (Ciliata), dawniej wymoczki - typ organizmów z królestwa Protista, tradycyjnie zaliczany do protistów zwierzęcych.

Nowy!!: Wić i Orzęski · Zobacz więcej »

Pierwotniaki

Pierwotniaki, protisty zwierzęce (Protozoa) – drobne (według tradycyjnych definicji – jednokomórkowe) organizmy eukariotyczne, zaliczane tradycyjnie (do XX w.) do królestwa zwierząt, w randze typu lub podkrólestwa.

Nowy!!: Wić i Pierwotniaki · Zobacz więcej »

Plemnik

komórki jajowej Plemnik, spermatozoid – gameta męska, haploidalna komórka rozrodcza wytwarzana przez gonadę osobnika płci męskiej służąca do rozmnażania płciowego.

Nowy!!: Wić i Plemnik · Zobacz więcej »

Pompa protonowa

Pompy protonowe – integralne białka błonowe, zdolne do transportu protonów (jonów wodorowych H+) przez błony biologiczne przeciwnie do ich gradientu stężenia.

Nowy!!: Wić i Pompa protonowa · Zobacz więcej »

Promienionóżki

Promienionóżki (Actinopoda) – podtyp pierwotniaków wodnych, obejmujący trzy gromady: kolconóżki (Acantharia), słonecznice (Heliozoa) i promienice (Radiolaria).

Nowy!!: Wić i Promienionóżki · Zobacz więcej »

Różnowiciowce

Różnowiciowce (Xanthophyceae Allorge ex Fritsch, 1935, Xanthophyta, Xanthophycea, Heterokontae, Heterocontae) – klasa protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów.

Nowy!!: Wić i Różnowiciowce · Zobacz więcej »

Rośliny

Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy heterotroficzne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny).

Nowy!!: Wić i Rośliny · Zobacz więcej »

Rzęska

Budowa rzęski elektronowym mikroskopie skaningowym przedstawiający rzęski nabłonka oddechowego. Rzęski (łac. cilia) – cienkie wypustki cytoplazmatyczne, osadzone na ciałkach podstawowych i pełniące w zasadzie jedną zasadniczą funkcję: ruchową.

Nowy!!: Wić i Rzęska · Zobacz więcej »

Sprzężnice

Sprzężnice (Zygnematophyceae, Zygnemophyceae, Zygnemaphyceae, a także Conjugatae, Conjugatophyceae, Gamophyta) – klasa glonów z gromady ramienic (Charophyta).

Nowy!!: Wić i Sprzężnice · Zobacz więcej »

Stramenopile

Stramenopile (Stramenopiles) – linia rozwojowa protistów, w zasadzie identyczna z grupą Heterokonta.

Nowy!!: Wić i Stramenopile · Zobacz więcej »

Supergrupa (biologia)

Supergrupa – umowna kategoria systematyczna, wydzielona w pierwszych latach XXI wieku dla określenia najważniejszych linii rozwojowych eukariontów (Eukaryota).

Nowy!!: Wić i Supergrupa (biologia) · Zobacz więcej »

Systematyka organizmów

Systematyka organizmów, systematyka biologiczna – najstarsza dziedzina nauk biologicznych, nauka zajmująca się klasyfikowaniem, katalogowaniem oraz opisywaniem organizmów w oparciu o badania ich różnorodności, pochodzenia i pokrewieństwa.

Nowy!!: Wić i Systematyka organizmów · Zobacz więcej »

Takson

Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych.

Nowy!!: Wić i Takson · Zobacz więcej »

Thomas Cavalier-Smith

’’Thomas Cavalier-Smith (ur. 21 października 1942) – brytyjski biolog ewolucyjny, od 1989 profesor botaniki w University of British Columbia w Kanadzie, od 1999 profesor Wydziału Zoologii Uniwersytetu Oksfordzkiego, jeden z najbardziej uznanych naukowców zajmujących się ewolucją, filogenezą i klasyfikacją organizmów.

Nowy!!: Wić i Thomas Cavalier-Smith · Zobacz więcej »

Toczek (biologia)

Toczek (Volvox) – rodzaj zielenicy z rodziny toczkowatych (Volvocaceae).

Nowy!!: Wić i Toczek (biologia) · Zobacz więcej »

Typ (biologia)

gatunek Typ (phylum) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botanice.

Nowy!!: Wić i Typ (biologia) · Zobacz więcej »

Wić (rzeka)

Wić (biał. Віць, Wić, (ros. Вить, Wit’) – rzeka na Białorusi, lewy dopływ Prypeci. Płynie przez rejony chojnicki i kalinkowicki obwodu homelskiego, zaczyna się koło wsi Nachów w rejonie chojnickim, przez ostatnie 11,5 km biegu przepływa przez Poleski Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny, tj. przez najbardziej skażony i wysiedlony obszar Białorusi w pobliżu Czarnobyla. Wpada do Prypeci koło wysiedlonej wsi Tulgowicze. Długość 70 km, zlewnia 991 km².

Nowy!!: Wić i Wić (rzeka) · Zobacz więcej »

Wiciowce

Wiciowce (łac. Mastigota, Flagellata, Mastigophora) - pierwotniaki, zazwyczaj jednojądrowe haplonty.

Nowy!!: Wić i Wiciowce · Zobacz więcej »

Wiciowce kołnierzykowe

Wiciowce kołnierzykowe (Choanoflagellata) – jednokomórkowe, jednojądrowe, wodne, wolno żyjące organizmy eukariotyczne wyposażone w pojedynczą, długą wić otoczoną podobnym do choanocytu gąbek wysokim kołnierzykiem z wypustek cytoplazmatycznych (microvilli), tworzącym rodzaj aparatu filtrującego.

Nowy!!: Wić i Wiciowce kołnierzykowe · Zobacz więcej »

Złotowiciowce

Kolonia ''Dinobryon divergens'' Złotowiciowce, złotki (Chrysophyceae) – klasa glonów należących do gromady Chrysophyta nazywanej po polsku chryzofitami lub, tak samo jak klasa, złotowiciowcami, a z nią do grupy Stramenopiles, słodkowodne protisty roślinopodobne.

Nowy!!: Wić i Złotowiciowce · Zobacz więcej »

Zwierzęta

Zwierzęta (łac. zwierzęta – animalia; gr. zwierzę – ζώο, trb. zoo) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się.

Nowy!!: Wić i Zwierzęta · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »