Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Willard Van Orman Quine

Indeks Willard Van Orman Quine

Willard Van Orman Quine (ur. 25 czerwca 1908, zm. 25 grudnia 2000) – amerykański filozof analityczny.

56 kontakty: Adam Grobler, Alfred Tarski, Błędne koło w rozumowaniu, Biologia, Ciąg (matematyka), Cząstka elementarna, Definicja, Denotacja, Edmund Husserl, Ekstensja, Empiryzm, Epistemologia, Filozofia amerykańska, Filozofia analityczna, Fizyka, Fizyka jądrowa, Frank Ramsey, Fundacjonalizm, Geografia, Gramatyka, Historia, Holizm, Językoznawstwo, Klasa (matematyka), Koherencyjna teoria prawdy, Kwantyfikator, Logika, Masa (fizyka), Matematyka, Mechanika kwantowa, Metafizyka klasyczna, Nazwa generalna, Nazwa indywidualna, Neutrino, Ontologia, Pozytywizm logiczny, Prawda, Prawo wyłączonego środka, Predykat, Przymiotnik, Rachunek predykatów pierwszego rzędu, René Descartes, Rudolf Carnap, Rzeczownik, Schemat pojęciowy, Scjentyzm, Semantyka ogólna, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Wartość logiczna, Zaimek, ..., Zmienna (matematyka), Zmienna związana, 1908, 2000, 25 czerwca, 25 grudnia. Rozwiń indeks (6 jeszcze) »

Adam Grobler

Adam Grobler (ur. 20 czerwca 1949 w Krakowie) – polski filozof, posiada wykształcenie matematyczne i filozoficzne, obecnie pracuje na Uniwersytecie Opolskim, gdzie jest dyrektorem Instytutu Filozofii oraz kierownikiem Katedry Ontologii i Epistemologii w tymże Instytucie.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Adam Grobler · Zobacz więcej »

Alfred Tarski

Alfred Tarski, dawniej Alfred Tajtelbaum (ur. 14 stycznia 1901 w Warszawie, zm. 26 października 1983 w Berkeley w stanie Kalifornia) – polski logik, członek Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Alfred Tarski · Zobacz więcej »

Błędne koło w rozumowaniu

Błędne koło w rozumowaniu, circulus vitiosus (łac.) – błąd w rozumowaniu polegający na tym, że przy wyprowadzeniu wniosku W oparto się na przesłance P, a następnie, by uzasadnić przesłankę P, powołano się na wniosek W. Np.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Błędne koło w rozumowaniu · Zobacz więcej »

Biologia

Biologia (z gr. βίος (bios), 'życie' i λόγος (logos), 'słowo, nauka') – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Biologia · Zobacz więcej »

Ciąg (matematyka)

Ciąg – przyporządkowanie wszystkim liczbom naturalnym z przedziału, lub wszystkim liczbom naturalnym dodatnim, elementów z pewnego ustalonego zbioru.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Ciąg (matematyka) · Zobacz więcej »

Cząstka elementarna

Cząstka elementarna – cząstka, będąca podstawowym budulcem, czyli najmniejszym i nieposiadającym wewnętrznej struktury.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Cząstka elementarna · Zobacz więcej »

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, "do końca, granicy"; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia należącego do danego języka i posiadającego to samo znaczenie.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Definicja · Zobacz więcej »

Denotacja

Denotacja – zakres danej nazwy N (jej ekstensja), tj.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Denotacja · Zobacz więcej »

Edmund Husserl

Edmund Husserl (ur. 8 kwietnia 1859 w Prościejowie, zm. 27 kwietnia 1938 we Fryburgu Bryzgowijskim) – niemiecki matematyk i filozof, jeden z głównych twórców fenomenologii.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Edmund Husserl · Zobacz więcej »

Ekstensja

Ekstensja pewnego słowa, wyrażenia czy innego symbolu to rzecz, do której symbol ten odsyła.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Ekstensja · Zobacz więcej »

Empiryzm

Empiryzm (od empeiría – „doświadczenie”) – doktryna filozoficzna głosząca, że źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie lub przede wszystkim bodźce zmysłowe docierające do naszego umysłu ze świata zewnętrznego, zaś wszelkie idee, teorie itp.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Empiryzm · Zobacz więcej »

Epistemologia

Epistemologia (od, episteme – „wiedza; umiejętność, zrozumienie”; λόγος, logos – „nauka; myśl”), teoria poznania lub gnoseologia – dział filozofii, zajmujący się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Epistemologia · Zobacz więcej »

Filozofia amerykańska

Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie (1896) Filozofia amerykańska – filozofia w Stanach Zjednoczonych rozwijała się od XVII wieku, obecnie najszerzej obecne są w niej tradycje analityczne, do nurtów filozoficznych szczególnie typowych dla niej należą także (ukształtowane w samej Ameryce) pragmatyzm i transcendentalizm.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Filozofia amerykańska · Zobacz więcej »

Filozofia analityczna

Filozofia analityczna jest to nurt filozofii, który zrodził się na przełomie XIX i XX wieku jako protest przeciwko filozofii postheglowskiej.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Filozofia analityczna · Zobacz więcej »

Fizyka

446x446px Fizyka (z, physis – „natura”) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Fizyka · Zobacz więcej »

Fizyka jądrowa

Fizyka jądrowa – dział fizyki zajmujący się badaniem budowy i przemian jądra atomowego.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Fizyka jądrowa · Zobacz więcej »

Frank Ramsey

Frank Plumpton Ramsey (ur. 22 lutego 1903 w Cambridge, zm. 19 stycznia 1930 w Londynie) – angielski matematyk, logik, ekonomista i filozof.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Frank Ramsey · Zobacz więcej »

Fundacjonalizm

Posąg Kartezjusza z cytatem ''"Cogito ergo sum"'' (Tours, Francja). Fundacjonalizm (fundamentalizm epistemologiczny) – stanowisko epistemologiczne dotyczące sposobów uzasadniania sądów, zdań czy przekonań składających się na wiedzę.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Fundacjonalizm · Zobacz więcej »

Geografia

Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Geografia · Zobacz więcej »

Gramatyka

Gramatyka – dział językoznawstwa zajmujący się regułami, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Gramatyka · Zobacz więcej »

Historia

Nikolaosa Gyzisa pochodzącym z 1892 r. Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Historia · Zobacz więcej »

Holizm

Holizm (od gr. holos – całość) – pogląd (przeciwstawny redukcjonizmowi), według którego wszelkie zjawiska tworzą układy całościowe, podlegające swoistym prawidłowościom, których nie można wywnioskować na podstawie wiedzy o prawidłowościach rządzących ich składnikami.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Holizm · Zobacz więcej »

Językoznawstwo

Językoznawstwo, inaczej lingwistyka – dyscyplina nauk humanistycznych, której głównym przedmiotem poznania jest język (teoria języka) i języki świata (ich filologie); działami językoznawstwa ogólnego są: fonetyka, fonologia, morfologia, pragmatyka, semantyka, składnia, słownictwo, słowotwórstwo.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Językoznawstwo · Zobacz więcej »

Klasa (matematyka)

Klasa – wielość obiektów, która może być określona przez własność którą posiadają wszystkie jej elementy.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Klasa (matematyka) · Zobacz więcej »

Koherencyjna teoria prawdy

Koherencyjna koncepcja prawdy, którą sformułował Francis Herbert Bradley, brzmi: "Prawdziwe jest to, co jest wewnętrznie spójne".

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Koherencyjna teoria prawdy · Zobacz więcej »

Kwantyfikator

Kwantyfikator – termin przyjęty w matematyce i logice matematycznej na oznaczenie zwrotów: dla każdego, istnieje takie i im pokrewnych, a także odpowiadającym im symbolom wiążacym zmienne w formułach.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Kwantyfikator · Zobacz więcej »

Logika

Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Logika · Zobacz więcej »

Masa (fizyka)

Masa – jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność (masa bezwładna) i oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) obiektów fizycznych. Jest wielkością skalarną. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznegoW rzeczywistości można mówić jedynie o liczności materii (cząstek).. W szczególnej teorii względności związana z ilością energii zawartej w obiekcie fizycznym. Najczęściej oznaczana literą m. W fizyce termin masa wielokrotnie bywa używany z określnikiem do określenia różnych wielkości fizycznych. W układzie jednostek miar SI podstawową jednostką masy jest kilogram.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Masa (fizyka) · Zobacz więcej »

Matematyka

Rafaela Santiego Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Matematyka · Zobacz więcej »

Mechanika kwantowa

Max Planck – wprowadzenie do fizyki pojęcia kwantu energii, sformułowanie wzoru E.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Mechanika kwantowa · Zobacz więcej »

Metafizyka klasyczna

Metafizyka klasyczna albo filozofia pierwsza (gr. τα μετα τα φυσικά ta meta ta physika – „to, co po fizyce/ponad fizyką”) – dziedzina wiedzy ukonstytuowana przez Arystotelesa, rozważająca byt jako byt oraz jego istotne własności i ostateczne przyczyny.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Metafizyka klasyczna · Zobacz więcej »

Nazwa generalna

Nazwa generalna – nazwa, która w przeciwieństwie do nazwy indywidualnej, może stanowić nie tylko podmiot, ale także orzecznik w zdaniu podmiotowo-orzecznikowym.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Nazwa generalna · Zobacz więcej »

Nazwa indywidualna

Nazwa indywidualna – nazwa, która w odróżnieniu do nazwy generalnej, w zdaniu podmiotowo-orzecznikowym może pełnić jedynie funkcję podmiotu.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Nazwa indywidualna · Zobacz więcej »

Neutrino

pionu (''π-meson'') Neutrino (ν) – cząstka elementarna należąca do leptonów.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Neutrino · Zobacz więcej »

Ontologia

Christian Wolff spopularyzował termin „ontologia” Ontologia – podstawowy (obok epistemologii i aksjologii) dział filozofii starający się badać strukturę rzeczywistości i zajmujący się problematyką związaną z pojęciami bytu, istoty, istnienia i jego sposobów, przedmiotu i jego własności, przyczynowości, czasu, przestrzeni, konieczności i możliwości.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Ontologia · Zobacz więcej »

Pozytywizm logiczny

Pozytywizm logiczny, in.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Pozytywizm logiczny · Zobacz więcej »

Prawda

Alegoria prawdy, marmurowa rzeźba w Ogrodzie Letnim, Sankt-Petersburg Prawda – według klasycznej definicji właściwość sądów polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, których dotyczą.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Prawda · Zobacz więcej »

Prawo wyłączonego środka

Prawo wyłączonego środka (łac. tertium non datur) – jedno z podstawowych praw klasycznego rachunku zdań.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Prawo wyłączonego środka · Zobacz więcej »

Predykat

Predykat – wieloznaczny termin mogący oznaczać.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Predykat · Zobacz więcej »

Przymiotnik

Przymiotnik – część mowy określająca cechy istot żywych, rzeczy, zjawisk, pojęć i stanów.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Przymiotnik · Zobacz więcej »

Rachunek predykatów pierwszego rzędu

Rachunek predykatów pierwszego rzędu – system logiczny, w którym zmienna, na której oparty jest kwantyfikator, może być elementem pewnej wybranej dziedziny (zbioru), nie może natomiast być zbiorem takich elementów.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Rachunek predykatów pierwszego rzędu · Zobacz więcej »

René Descartes

René Descartes, forma zlatynizowana Renatus Cartesius, (ur. 31 marca 1596 w La Haye Touraine, zm. 11 lutego 1650 w Sztokholmie) – francuski filozof, matematyk i fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych XVII w., uznawany również za ojca filozofii nowożytnej.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i René Descartes · Zobacz więcej »

Rudolf Carnap

Rudolf Carnap (ur. 18 maja 1891, zm. 14 września 1970) – niemiecki filozof, logik i matematyk, jeden z głównych przedstawicieli pozytywizmu logicznego (neopozytywizmu), współtwórca Koła Wiedeńskiego.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Rudolf Carnap · Zobacz więcej »

Rzeczownik

Rzeczownik – samodzielna składniowo i semantycznie odmienna część mowy nazywająca rzeczy, obiekty, miejsca, osoby, czynności, organizmy, zjawiska, pojęcia abstrakcyjne.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Rzeczownik · Zobacz więcej »

Schemat pojęciowy

Schemat pojęciowy - abstrakcyjny i ogólny opis wiedzy w kategoriach informatycznych - podstawa zgodnych realizacji narzędziowych w odmiennych środowiskach.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Schemat pojęciowy · Zobacz więcej »

Scjentyzm

Scjentyzm (od łac. scientia – wiedza) – zespół poglądów filozoficznych głoszących, że prawdziwą i w pełni uzasadnioną wiedzę o rzeczywistości dostarczają jedynie nauki przyrodnicze.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Scjentyzm · Zobacz więcej »

Semantyka ogólna

Alfred Korzybski (1879-1950) Semantyka ogólna (ang. general semantics) – rozwijająca się od lat 20.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Semantyka ogólna · Zobacz więcej »

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) – ogólnie dostępna encyklopedia internetowa filozofii opracowana przez Stanford University.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Stanford Encyclopedia of Philosophy · Zobacz więcej »

Wartość logiczna

Wartość logiczna – podstawowa cecha zdania określająca jego stosunek do faktów.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Wartość logiczna · Zobacz więcej »

Zaimek

Zaimek – część mowy zastępująca rzeczownik (np. ja), przymiotnik (np. mój), przysłówek (np. tam) lub liczebnik (np. tyle) i pełniąca ich funkcje w zdaniu.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Zaimek · Zobacz więcej »

Zmienna (matematyka)

Zmienna – symbol oznaczający wielkość, która może przyjmować rozmaite wartości.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Zmienna (matematyka) · Zobacz więcej »

Zmienna związana

Zmienna związana - w odróżnieniu od zmiennej wolnej taka zmienna, która znajduje się w zasięgu operatora.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i Zmienna związana · Zobacz więcej »

1908

Bez opisu.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i 1908 · Zobacz więcej »

2000

Bez opisu.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i 2000 · Zobacz więcej »

25 czerwca

Bez opisu.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i 25 czerwca · Zobacz więcej »

25 grudnia

Bez opisu.

Nowy!!: Willard Van Orman Quine i 25 grudnia · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

W.V. Quine, Willard van Orman Quine.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »