Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Woda

Indeks Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

221 kontakty: Absorpcja (optyka), Absorpcja termiczna, Aceton, Aktywność własna, Amoniak, Arché, Arystoteles, Środek gaśniczy, Światowa Organizacja Zdrowia, Światowy Dzień Wody, Atmosfera, Atmosfera fizyczna, Autodysocjacja, Bajkał, Bakterie, Barwa, Barwa wody, Bekerel, Charon (mitologia), Chemiczne zapotrzebowanie tlenu, Chlor, Chlorek sodu, Chmura, Chrzest, Ciało stałe, Ciśnienie, Ciśnienie krytyczne, Ciężka woda, Ciecz, Ciecz przechłodzona, Ciepło, Ciepło parowania, Ciepło topnienia, Ciepło właściwe, Cząsteczka, Dżul, Destylacja, Difluorek tlenu, Ditlenek krzemu, Drgania własne cząsteczki, Dusza (religia), Dwutlenek węgla, Dysocjacja termiczna, Elektron, Elektryczny moment dipolowy, Empedokles, Enceladus (księżyc), Enzymy, Etanol, Fekalia, ..., Filozofia przyrody, Filtracja, Funkcja monotoniczna, Gaz, Gazowy olbrzym, Gęstość, Gejzer, Gnojowica, Gospodarstwo domowe, Hades, Hipoteza geochemiczna, Hipoteza solarna, Hormony, Hydraty, Iloczyn jonowy, Jednostka masy atomowej, Jezioro, Jon hydroniowy, Jon wodorotlenkowy, Jonizacja, Journal of Chemical Education, Kaloria, Kation Eigena, Kation Zundela, Kąt, Kelwin, Kilogram, Koagulacja, Kondensacja (chemia), Kondensacja (meteorologia), Konduktywność, Kosmogonia, Krater uderzeniowy, Krystalizacja, Krzepnięcie, Księżyc, Księżyce lodowe, Kwasy, Lód, LCROSS, Lete, Linia śniegu, Litr, Lodowiec, Magnez, Mars, Masa cząsteczkowa, Mega, Metabolizm, Metanol, Metr, Miano mikroorganizmów, Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, Mikroorganizm, Mitologia grecka, Mocz, Monotlenek diwodoru, Morze otwarte (geografia), Morze zamknięte, Muł (geologia), Nadtlenek wodoru, Napięcie powierzchniowe, NASA, Niuton, Ośrodek międzygwiazdowy, Obiekt transneptunowy, Ocean, Ocean na Marsie, Odwrócona osmoza, Oleje, Om (jednostka), Opad atmosferyczny, Osady, Ozonowanie wody, Para wodna, Paskal, Płaszcz ziemski, Pierścienie Saturna, Planetoida, Polarność, Pole powierzchni, Problemy (czasopismo), Procesy hydrotermalne, Promieniowanie alfa, Promieniowanie beta, Promieniowanie elektromagnetyczne, Punkt potrójny, Równowaga reakcji chemicznych, Reagent, Reakcja zobojętniania, Redukcja (chemia), Rezystywność, Rolnictwo, Rozpuszczalnik, Rzeka, Saturn, Sedymentacja, Siarkowodór, Sieć krystaliczna, Siwert, Skala Celsjusza, Skala pH, Skropliny, Sole, Spalanie, Spektroskopia w podczerwieni, Substancja chemiczna, Tales z Miletu, Temperatura, Temperatura krytyczna, Temperatura topnienia, Temperatura wrzenia, Tlen, Tlenek węgla, Tlenki, Tlenowce, Twardość niewęglanowa, Twardość węglanowa, Twardość wody, Układ heksagonalny, Układ krystalograficzny, Układ Słoneczny, Ultrafiltracja, Wapń, Warunki standardowe, Wiatr słoneczny, Wiązanie wodorowe, Wirtualna woda, Wirusy, Woda (album), Woda (ujednoznacznienie), Woda amoniakalna, Woda – wielka tajemnica, Woda demineralizowana, Woda destylowana, Woda gazowana, Woda gorzka, Woda kolońska, Woda kotłowa, Woda królewska, Woda krystalizacyjna, Woda mineralna, Woda morska, Woda opadowa, Woda pitna, Woda pogazowa, Woda przemysłowa, Woda redestylowana, Woda słodka, Woda stołowa, Woda użytkowa, Woda wapienna, Wodór, Wodorotlenki, Wody głębinowe, Wody gruntowe, Wody podziemne, Wody powierzchniowe, Wody wgłębne, Wody zaskórne, Wszechświat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wymiana jonowa, Względna przenikalność elektryczna, Zapach, Zasoby wodne, Zęza, Ziemia, Związek chemiczny, Związki organiczne, (1) Ceres. Rozwiń indeks (171 jeszcze) »

Absorpcja (optyka)

Absorpcja – w optyce proces pochłaniania energii fali elektromagnetycznej przez substancję.

Nowy!!: Woda i Absorpcja (optyka) · Zobacz więcej »

Absorpcja termiczna

Absorpcja termiczna – zachodzi w przypadku, gdy fotony o długościach fali leżących w dalekiej podczerwieni pochłaniane w materii wzbudzają stany oscylacyjne i rotacyjne w cząsteczkach lub sieci krystalicznej, w których zostały pochłonięte.

Nowy!!: Woda i Absorpcja termiczna · Zobacz więcej »

Aceton

Aceton, propanon – organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, najprostszy keton alifatyczny.

Nowy!!: Woda i Aceton · Zobacz więcej »

Aktywność własna

#PRZEKIERUJAktywność promieniotwórcza#Wielkości pochodne.

Nowy!!: Woda i Aktywność własna · Zobacz więcej »

Amoniak

Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot), – nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru.

Nowy!!: Woda i Amoniak · Zobacz więcej »

Arché

Arché, zasada, prazasada (gr. etymologicznie oznacza zasadę, przyczynę, władzę) – termin oznaczający praprzyczynę wszystkich bytów, zasadę oraz najbardziej zasadnicze tworzywo, prasubstancję, z której powstały wszystkie rzeczy i zarazem podstawowy składnik rzeczywistości. Pierwotna zasada kierująca światem (gr.), wszechświatem. Istnienie tej zasady postulowała jońska filozofia przyrody. Dla Talesa arché to woda, dla Anaksymandra (który jako pierwszy użył tego terminu) arché jest bezkresem (apeiron), dla Anaksymenesa arché jest powietrzem, dla Pitagorasa liczbą. Arché według różnych filozofów to.

Nowy!!: Woda i Arché · Zobacz więcej »

Arystoteles

Arystoteles (gr., Aristotelēs, ur. 384 p.n.e., zm. 322 p.n.e.) – filozof, jeden z trzech – obok Sokratesa i Platona – najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji.

Nowy!!: Woda i Arystoteles · Zobacz więcej »

Środek gaśniczy

Środek gaśniczy – substancja w postaci ciała stałego (proszek, piasek), ciekłego (woda, piana gaśnicza) lub gazowego (halon, dwutlenek węgla), który po odpowiednim wprowadzeniu do strefy ognia powoduje przerwanie procesu palenia.

Nowy!!: Woda i Środek gaśniczy · Zobacz więcej »

Światowa Organizacja Zdrowia

Budynek centrali WHO w Genewie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – organizacja działająca w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia.

Nowy!!: Woda i Światowa Organizacja Zdrowia · Zobacz więcej »

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody, ang. World Water Day – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca.

Nowy!!: Woda i Światowy Dzień Wody · Zobacz więcej »

Atmosfera

Górne warstwy atmosfery Ziemi; w tle widoczny zdeformowany przez ugięcie światła obraz Księżyca Atmosfera – gazowa powłoka otaczająca ciało niebieskie o masie wystarczającej do utrzymywania warstwy gazów w wyniku działania grawitacji.

Nowy!!: Woda i Atmosfera · Zobacz więcej »

Atmosfera fizyczna

Atmosfera fizyczna (atmosfera normalna, atm) – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu 760 milimetrów słupa rtęci (mm Hg) w temperaturze 273,15 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim.

Nowy!!: Woda i Atmosfera fizyczna · Zobacz więcej »

Autodysocjacja

Autodysocjacja (autojonizacja, autoprotoliza) – rodzaj dysocjacji elektrolitycznej, w której czysty związek chemiczny w postaci cząsteczkowej rozpada się na jony pod wpływem innych cząsteczek tego samego związku, pełniąc przy tym rolę zarówno kwasu jak i zasady.

Nowy!!: Woda i Autodysocjacja · Zobacz więcej »

Bajkał

Bajkał (ros. Озеро Байкал) – jezioro tektoniczne w Azji, zwane „syberyjskim morzem” i „błękitnym okiem Syberii”, położone na terytorium Rosji w Republice Buriacji i obwodzie irkuckim.

Nowy!!: Woda i Bajkał · Zobacz więcej »

Bakterie

metodą Grama agarowej Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion, pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo.

Nowy!!: Woda i Bakterie · Zobacz więcej »

Barwa

Synteza addytywna Synteza subtraktywna Barwa (także kolor) – wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła.

Nowy!!: Woda i Barwa · Zobacz więcej »

Barwa wody

Barwa wody – jeden z parametrów określających jakość wody.

Nowy!!: Woda i Barwa wody · Zobacz więcej »

Bekerel

Bekerel, Bq – jednostka miary aktywności promieniotwórczej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).

Nowy!!: Woda i Bekerel · Zobacz więcej »

Charon (mitologia)

Charon przepływający przez Styks Charon (gr. Chárōn, łac. Charon, etr. Charun) – w mitologii greckiej bóg umierających i konających, przewoźnik dusz przez rzekę Acheron (lub Styks); w mitologii etruskiej „demon śmierci”.

Nowy!!: Woda i Charon (mitologia) · Zobacz więcej »

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) – umowne pojęcie oznaczające ilość tlenu (mg/dm³) pobranego z utleniaczy (np. dichromianów (Cr2O72−), jodanów (IO3−), nadmanganianów (MnO4−)) na utlenienie związków organicznych i niektórych nieorganicznych (np. siarczynów, siarczków, żelaza(II)) do najwyższego w danych warunkach stopnia utlenienia.

Nowy!!: Woda i Chemiczne zapotrzebowanie tlenu · Zobacz więcej »

Chlor

Chlor, Cl (od chloros - „zielonożółty”) − pierwiastek chemiczny z grupy fluorowców, niemetal o liczbie atomowej 17.

Nowy!!: Woda i Chlor · Zobacz więcej »

Chlorek sodu

Chlorek sodu, NaCl – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól kwasu solnego i sodu.

Nowy!!: Woda i Chlorek sodu · Zobacz więcej »

Chmura

Chmura – obserwowane w atmosferze skupiska kondensatów substancji występującej w postaci pary Wyraz chmura w określeniach odnoszących się do chmur atmosferycznych.

Nowy!!: Woda i Chmura · Zobacz więcej »

Chrzest

Chrzest – w chrześcijaństwie obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, sprawowany na polecenie samego jego założyciela Jezusa Chrystusa (por. Mt 28,18–20).

Nowy!!: Woda i Chrzest · Zobacz więcej »

Ciało stałe

Model budowy krystalicznego ciała stałego Ciało stałe – rodzaj fazy skondensowanej, każda substancja, która nie jest płynna, czyli zachowuje kształt i jest nieściśliwa.

Nowy!!: Woda i Ciało stałe · Zobacz więcej »

Ciśnienie

Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: gdzie: W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako parametr stanu.

Nowy!!: Woda i Ciśnienie · Zobacz więcej »

Ciśnienie krytyczne

punkt krytyczny (p.k.) na wykresie równowagi faz dla czystej substancji Ciśnienie krytyczne – graniczne ciśnienie, poniżej którego nie jest możliwe przeprowadzenie gazu w stan ciekły w temperaturze krytycznej.

Nowy!!: Woda i Ciśnienie krytyczne · Zobacz więcej »

Ciężka woda

Ciężka woda, HDO lub D2O – woda, w której znaczącą część atomów wodoru stanowi izotop 2H, czyli deuter, którego jądro zbudowane jest z protonu i neutronu (podczas gdy jądro protu (1H) w zwykłej wodzie zawiera jedynie proton).

Nowy!!: Woda i Ciężka woda · Zobacz więcej »

Ciecz

wody Ciecz – stan skupienia materii pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, ale łatwo zmienia kształt.

Nowy!!: Woda i Ciecz · Zobacz więcej »

Ciecz przechłodzona

Ciecz przechłodzona – ciało istniejące w stanie ciekłym poniżej temperatury krzepnięcia.

Nowy!!: Woda i Ciecz przechłodzona · Zobacz więcej »

Ciepło

Ciepło w fizyce – jeden z dwóch, obok pracy, sposobów przekazywania energii wewnętrznej układowi termodynamicznemuHalliday, Resnick i Walker, s. 197-198.

Nowy!!: Woda i Ciepło · Zobacz więcej »

Ciepło parowania

Ciepło parowania – ilość energii potrzebnej do odparowania jednostki masy danej substancji przy stałym ciśnieniu i temperaturze.

Nowy!!: Woda i Ciepło parowania · Zobacz więcej »

Ciepło topnienia

Ciepło topnienia – ilość energii potrzebnej do stopienia jednostki masy danej substancji.

Nowy!!: Woda i Ciepło topnienia · Zobacz więcej »

Ciepło właściwe

Ciepło właściwe – ciepło potrzebne do zmiany temperatury ciała w jednostkowej masie o jedną jednostkę gdzie To samo ciepło właściwe można zdefiniować również dla chłodzenia.

Nowy!!: Woda i Ciepło właściwe · Zobacz więcej »

Cząsteczka

Cząsteczka, molekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym.

Nowy!!: Woda i Cząsteczka · Zobacz więcej »

Dżul

Dżul – jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI, oznaczana J. Jeden dżul to praca wykonana przez siłę o wartości 1 N przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły.

Nowy!!: Woda i Dżul · Zobacz więcej »

Destylacja

oliwka wlotowa wody 7. oliwka wylotowa wody 8. odbieralnik 9. oliwka próżniowa (gazu obojętnego) 10. łącznik destylacyjny Alembik do destylacji Destylacja – rozdzielanie ciekłej mieszaniny wieloskładnikowej poprzez odparowanie, a następnie skroplenie jej składników.

Nowy!!: Woda i Destylacja · Zobacz więcej »

Difluorek tlenu

Difluorek tlenu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy fluorków, w którym tlen znajduje się na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Woda i Difluorek tlenu · Zobacz więcej »

Ditlenek krzemu

Ditlenek krzemu (krzemionka), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym krzem występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Woda i Ditlenek krzemu · Zobacz więcej »

Drgania własne cząsteczki

Drgania własne cząsteczki nazywane są w chemii jej drganiami normalnymi.

Nowy!!: Woda i Drgania własne cząsteczki · Zobacz więcej »

Dusza (religia)

Dusza – w znaczeniu religijnym w zależności od religii lub wyznania jest bytem materialnym bądź niematerialnym - śmiertelnym lub nieśmiertelnym.

Nowy!!: Woda i Dusza (religia) · Zobacz więcej »

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Woda i Dwutlenek węgla · Zobacz więcej »

Dysocjacja termiczna

Uwodniony (niebieski) i bezwodny (biały) siarczan miedzi(II). Dysocjacja termiczna, termoliza (gr. thérmē - "ciepło, gorąco", lýsis - "rozpuszczenie, rozluźnienie") – rozpad cząsteczek związków chemicznych na mniejsze cząsteczki lub atomy pod wpływem temperatury.

Nowy!!: Woda i Dysocjacja termiczna · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Woda i Elektron · Zobacz więcej »

Elektryczny moment dipolowy

Wektor \vec p Elektryczny moment dipolowy – wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca dipol elektryczny.

Nowy!!: Woda i Elektryczny moment dipolowy · Zobacz więcej »

Empedokles

Empedokles z Akragas (gr. Empedokles ho Akragantinos, ur. ok. 494, zm. ok. 434 p.n.e.) – starożytny poeta, filozof, uzdrowiciel.

Nowy!!: Woda i Empedokles · Zobacz więcej »

Enceladus (księżyc)

Enceladus (Saturn II) – księżyc Saturna, odkryty w 1789 przez Williama Herschela.

Nowy!!: Woda i Enceladus (księżyc) · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Woda i Enzymy · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Woda i Etanol · Zobacz więcej »

Fekalia

Fekalia – stałe lub półpłynne odchody ludzkie (mocz i kał) gromadzone w dołach kloacznychMała encyklopedia rolnicza, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1964, s. 159.

Nowy!!: Woda i Fekalia · Zobacz więcej »

Filozofia przyrody

Bardzo bogatych godzinek księcia de Berry'', ok. 1410) Filozofia przyrody – dział filozofii zajmujący się refleksją nad naturą, wiedzą na jej temat oraz stosunkiem do niej człowieka.

Nowy!!: Woda i Filozofia przyrody · Zobacz więcej »

Filtracja

Filtracja (sączenie) – metoda oddzielania substancji stałych od cieczy i gazów, poprzez mechaniczne zatrzymanie jednego ciała stałego w przegrodach porowatych (filtrach) przy użyciu odpowiednich aparatów.

Nowy!!: Woda i Filtracja · Zobacz więcej »

Funkcja monotoniczna

Funkcja monotonicznie niemalejąca (silnie po lewej i słabo po prawej). Funkcja monotonicznie nierosnąca. Funkcja niemonotoniczna. Funkcja monotoniczna – funkcja, która zachowuje określony rodzaj porządku zbiorów.

Nowy!!: Woda i Funkcja monotoniczna · Zobacz więcej »

Gaz

Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.

Nowy!!: Woda i Gaz · Zobacz więcej »

Gazowy olbrzym

Cztery gazowe olbrzymy Układu Słonecznego w jednakowej skali Gazowy olbrzym (planeta olbrzym) – typ planety, która nie ma stałej powierzchni, a skały nie stanowią znacznej części jej masy.

Nowy!!: Woda i Gazowy olbrzym · Zobacz więcej »

Gęstość

Gęstość (masa właściwa) – stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.

Nowy!!: Woda i Gęstość · Zobacz więcej »

Gejzer

Yellowstone Yellowstone Gejzer – rodzaj gorącego źródła, które gwałtownie wyrzuca słup wody i pary wodnej o temperaturze wrzenia.

Nowy!!: Woda i Gejzer · Zobacz więcej »

Gnojowica

Gnojowica – płynna, przefermentowana mieszanina odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich i wody, ewentualnie z domieszką niewykorzystanych pasz, pochodząca z obór bezściółkowych, gromadzona w zbiornikach.

Nowy!!: Woda i Gnojowica · Zobacz więcej »

Gospodarstwo domowe

Gospodarstwo domowe – w naukach ekonomicznych definiuje się jako podstawową jednostkę gospodarującą, której celem jest zaspokojenie wspólnych i osobistych potrzeb jego członków.

Nowy!!: Woda i Gospodarstwo domowe · Zobacz więcej »

Hades

Hades (także Pluton; gr. / Háidēs, Áidēs, Aḯdēs ‘niewidzialny’, łac. Pluto) – w mitologii greckiej bóg podziemnego świata zmarłych.

Nowy!!: Woda i Hades · Zobacz więcej »

Hipoteza geochemiczna

Hipoteza geochemiczna - jest jedną z hipotez dotyczących powstania wody na ziemi.

Nowy!!: Woda i Hipoteza geochemiczna · Zobacz więcej »

Hipoteza solarna

Hipoteza solarna – jest jedną z hipotez dotyczących powstania na Ziemi wody.

Nowy!!: Woda i Hipoteza solarna · Zobacz więcej »

Hormony

* hormony roślinne.

Nowy!!: Woda i Hormony · Zobacz więcej »

Hydraty

Hydraty inaczej wodziany – pojęcie dwuznaczne oznaczające.

Nowy!!: Woda i Hydraty · Zobacz więcej »

Iloczyn jonowy

Iloczyn jonowy - rodzaj uproszczonej stałej równowagi reakcji autodysocjacji związków chemicznych, które są na tyle słabymi elektrolitami, że można pominąć w tej stałej stężenie niezdysocjowanej formy związku.

Nowy!!: Woda i Iloczyn jonowy · Zobacz więcej »

Jednostka masy atomowej

Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla 12C.

Nowy!!: Woda i Jednostka masy atomowej · Zobacz więcej »

Jezioro

Jezioro w Bariloche (Argentyna) Adršpachu Przykład jeziora polodowcowego Tatrach Zachodnich Jezioro lobeliowe na Pomorzu Jezioro eutroficzne Litoral jeziora śródleśnego Jezioro Bałchasz w Kazachstanie Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu.

Nowy!!: Woda i Jezioro · Zobacz więcej »

Jon hydroniowy

Jon hydroniowy (jon hydronowy) − najprostszy jon oksoniowy.

Nowy!!: Woda i Jon hydroniowy · Zobacz więcej »

Jon wodorotlenkowy

Jon wodorotlenkowy (wodorotlenowy), – jednowartościowy anion (jon jednoujemny) zbudowany z dwóch atomów, tlenu i wodoru.

Nowy!!: Woda i Jon wodorotlenkowy · Zobacz więcej »

Jonizacja

Jonizacja – zjawisko powstawania jonu, czyli kationu bądź anionu, z obojętnego atomu lub cząsteczki.

Nowy!!: Woda i Jonizacja · Zobacz więcej »

Journal of Chemical Education

Journal of Chemical Education (JCE) – oficjalne czasopismo American Chemical Society (ACS), miesięcznik ukazujący się od roku 1924, wydawany przez Division of Chemical Education, Inc., poświęcony zagadnieniom edukacji w dziedzinie chemii na różnych poziomach kształcenia (IF 2014: 1,106, liczba cytowań w roku 2015: 7338).

Nowy!!: Woda i Journal of Chemical Education · Zobacz więcej »

Kaloria

Kaloria (łac. calor – ciepło) – historyczna jednostka ciepła, obecnie, gdy ciepło jest utożsamiane z energią, jest pozaukładową jednostką energii (skrót cal); często używana jest jednostka wielokrotna kilokaloria (skrót kcal); 1 kcal.

Nowy!!: Woda i Kaloria · Zobacz więcej »

Kation Eigena

240px Kation Eigena − rodzaj jonu oksoniowego, jedna z form hydratowanego protonu.

Nowy!!: Woda i Kation Eigena · Zobacz więcej »

Kation Zundela

Kation Zundela: '''H5O2+''' Kanały protonowe wypełnione są cząsteczkami wody, a transport protonu polega na nieustannym tworzeniu i zrywaniu wiązań wodorowych (fluktuacji protonu), tak jak do dzieje się w kationie Zundela. W kationie Zundela proton fluktuuje pomiędzy dwoma cząsteczkami wody Kation Zundela, − rodzaj jonu oksoniowego, jedna z form hydratowanego protonu.

Nowy!!: Woda i Kation Zundela · Zobacz więcej »

Kąt

Kąt – obszar powstały z rozcięcia płaszczyzny przez sumę dwóch różnych półprostych o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Nowy!!: Woda i Kąt · Zobacz więcej »

Kelwin

150px Kelwin – jednostka temperatury w układzie SI równa 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody, oznaczana K. Definicja ta odnosi się do wody o następującym składzie izotopowym: 0,00015576 mola 2H na jeden mol 1H, 0,0003799 mola 17O na jeden mol 16O i 0,0020052 mola 18O na jeden mol 16O.

Nowy!!: Woda i Kelwin · Zobacz więcej »

Kilogram

Kilogram – jednostka masy, jednostka podstawowa układu SI, oznaczana kg.

Nowy!!: Woda i Kilogram · Zobacz więcej »

Koagulacja

Koagulacja – proces polegający na łączeniu się cząstek fazy rozproszonej koloidu w większe agregaty tworzące fazę ciągłą o nieregularnej strukturze.

Nowy!!: Woda i Koagulacja · Zobacz więcej »

Kondensacja (chemia)

Kondensacja – reakcja chemiczna, w której substraty łączą się z sobą, tworząc większą od nich cząsteczkę produktu głównego, oraz jedną lub więcej małych cząsteczek produktu ubocznego – najczęściej wody.

Nowy!!: Woda i Kondensacja (chemia) · Zobacz więcej »

Kondensacja (meteorologia)

Kondensacja – w meteorologii, powstawanie chmur.

Nowy!!: Woda i Kondensacja (meteorologia) · Zobacz więcej »

Konduktywność

Konduktywność, przewodność elektryczna właściwa, przewodnictwo elektryczne właściwe – wielkość fizyczna charakteryzująca przewodnictwo elektryczne materiału.

Nowy!!: Woda i Konduktywność · Zobacz więcej »

Kosmogonia

Kosmogonia, z gr. κόσμος, kósmos (wszechświat, także ład, porządek) oraz gónos (pochodzenie) – całość wyobrażeń o pochodzeniu świata dla danej religii lub systemu filozoficznego oraz dział astronomii, który zajmuje się genezą i ewolucją ciał niebieskich, przeważnie tych z Układu Słonecznego.

Nowy!!: Woda i Kosmogonia · Zobacz więcej »

Krater uderzeniowy

Krater uderzeniowy na Księżycu Krater uderzeniowy – koliste zagłębienie (lub zniekształcenie) na powierzchni ciała niebieskiego, spowodowane upadkiem meteorytu, planetoidy lub komety.

Nowy!!: Woda i Krater uderzeniowy · Zobacz więcej »

Krystalizacja

Krystalizacja – proces powstawania fazy krystalicznej z fazy stałej (amorficznej), fazy ciekłej, roztworu lub fazy gazowej.

Nowy!!: Woda i Krystalizacja · Zobacz więcej »

Krzepnięcie

Krzepnięcie Krzepnięcie – proces przechodzenia ciała ze stanu ciekłego w stan stały.

Nowy!!: Woda i Krzepnięcie · Zobacz więcej »

Księżyc

Księżyc (Selḗnē; pol. fraz. „Srebrny Glob”, „srebrny glob”; pol. przest. gw. poet. „miesiąc”; pol. przest. poet. „luna”) – jedyny naturalny satelita Ziemi (nie licząc tzw. księżyców Kordylewskiego, które są obiektami pyłowymi i przez niektórych badaczy uważane za obiekty przejściowe).

Nowy!!: Woda i Księżyc · Zobacz więcej »

Księżyce lodowe

Rea, księżyc Saturna, przedstawiciel średniej wielkości księżyców lodowych. Księżyce lodowe (ściślej lodowo-skalne) – grupa księżyców planet, które zbudowane są z lodów (czyli zamarzniętych lotnych substancji, głównie lodu wodnego i materii o składzie chondrytów. Mogą też mieć żelazne jądro, jak planety grupy ziemskiej. Znane satelity tego rodzaju krążą wokół gazowych olbrzymów w Układzie Słonecznym. Ciała tego typu tworzą się poza tzw. linią śniegu, czyli w dostatecznie dużej odległości od Słońca, aby substancje takie jak woda, amoniak i metan mogły utworzyć ziarna lodowe. Zawartość materii skalnej w lodowych księżycach jest różna, niektóre ciała są zbudowane niemal wyłącznie z lodu (jak Tetyda, księżyc Saturna). Jest to przeważnie heksagonalny lód Ih; najmasywniejsze księżyce (jak Ganimedes) mogą zawierać także inne odmiany, jak trygonalny lód II, trwały w wysokim ciśnieniu panującym we wnętrzu satelity.

Nowy!!: Woda i Księżyce lodowe · Zobacz więcej »

Kwasy

Kwasy – związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy, co w zależności od definicji może oznaczać zdolność do.

Nowy!!: Woda i Kwasy · Zobacz więcej »

Lód

Lód – minerał z gromady tlenków o wzorze chemicznym H2O.

Nowy!!: Woda i Lód · Zobacz więcej »

LCROSS

Sonda LCROSS - Shepherding Spacecraft Start rakiety nośnej Atlas V z sondami LCROSS i LRO Sonda LCROSS po oddzieleniu impaktora EDUS od S-S/C Miejsce uderzenia członu EDUS na fotografii wykonanej przez S-S/C Obłok wyrzutu uwidoczniony około 20 s po uderzeniu członu EDUS LCROSS (ang. Lunar CRater Observation and Sensing Satellite) – amerykańska sonda kosmiczna, której zadanie polegało na uderzeniu, w celach badawczych, w powierzchnię Księżyca w okolicach jego południowego bieguna.

Nowy!!: Woda i LCROSS · Zobacz więcej »

Lete

Lete (także Leta; gr. Lḗthē ‘zapomnienie’, łac. Lethe) – w mitologii greckiej jedna z pięciu rzek Hadesu, obok Styksu, Kokytos (z której brała początek), Acherontu i Pyriflegetonu.

Nowy!!: Woda i Lete · Zobacz więcej »

Linia śniegu

Układ Słoneczny. Za linią śniegu znajdują się gazowe olbrzymy (wielkości w skali, odległości nie zachowują skali). Linia śniegu – odległość od protogwiazdy, poza którą dysk protoplanetarny jest w czasie formowania się planet na tyle chłodny, że następuje zestalenie wody, a także innych substancji lotnych.

Nowy!!: Woda i Linia śniegu · Zobacz więcej »

Litr

Litr (skrót l, L) – pozaukładowa jednostka objętości.

Nowy!!: Woda i Litr · Zobacz więcej »

Lodowiec

Lodowiec – wolno płynąca masa lodu powstałego z przekształcenia pokładów wiecznego śniegu.

Nowy!!: Woda i Lodowiec · Zobacz więcej »

Magnez

Magnez (Mg, łac. magnesium) – pierwiastek chemiczny, metal ziem alkalicznych (druga grupa główna układu okresowego).

Nowy!!: Woda i Magnez · Zobacz więcej »

Mars

Mars – czwarta według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego.

Nowy!!: Woda i Mars · Zobacz więcej »

Masa cząsteczkowa

Masa cząsteczkowa – masa.

Nowy!!: Woda i Masa cząsteczkowa · Zobacz więcej »

Mega

Mega to przedrostek wielokrotności jednostki miary wielkości fizycznych o mnożniku 106.

Nowy!!: Woda i Mega · Zobacz więcej »

Metabolizm

adenozynotrifosforanu, głównego elementu metabolizmu energii. Metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych.

Nowy!!: Woda i Metabolizm · Zobacz więcej »

Metanol

Metanol, alkohol metylowy, CH3OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy alkohol alifatyczny.

Nowy!!: Woda i Metanol · Zobacz więcej »

Metr

Wzorzec metra z lat 1889–1960 Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s. Poprzednio metr zdefiniowany był jako.

Nowy!!: Woda i Metr · Zobacz więcej »

Miano mikroorganizmów

Miano mikroorganizmów – najmniejsza objętość badanego materiału, w którym znajduje się przynajmniej jedna żywa komórka mikroorganizmu wskaźnikowego.

Nowy!!: Woda i Miano mikroorganizmów · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, w skrócie IUPAC) – międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie.

Nowy!!: Woda i Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej · Zobacz więcej »

Mikroorganizm

pałeczek okrężnicy (powiększenie 10000 razy) Mikroorganizm (gr., mikrós – mały,, organismós – organizm), drobnoustrój, potocznie mikrob – organizm widoczny pod mikroskopem.

Nowy!!: Woda i Mikroorganizm · Zobacz więcej »

Mitologia grecka

Mitologia grecka – zbiór mitów przekazywanych przez starożytną grecką tradycję opowieści o bogach i herosach, wyjaśniających miejsce człowieka w świecie, oraz samo funkcjonowanie świata, jego stworzenie i historię.

Nowy!!: Woda i Mitologia grecka · Zobacz więcej »

Mocz

Mocz człowieka w pojemniczku plastikowym Mocz (łac. urina) - uryna, płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.

Nowy!!: Woda i Mocz · Zobacz więcej »

Monotlenek diwodoru

Monotlenek diwodoru w stanie ciekłym Ostrzeżenie przed dużą ilością wodoru w wodzie (Louisville) Monotlenek diwodoru, DHMO (od ang. dihydrogen monoxide) – nomenklaturowo poprawna, ale w praktyce niestosowana nazwa wody.

Nowy!!: Woda i Monotlenek diwodoru · Zobacz więcej »

Morze otwarte (geografia)

Morze otwarte to w oceanografii morze szeroko połączone z oceanem lub oddzielone od niego podmorskim progiem, np.

Nowy!!: Woda i Morze otwarte (geografia) · Zobacz więcej »

Morze zamknięte

Morze zamknięte – w oceanografii morze odizolowane od wód oceanicznych, nie będące częścią wszechoceanu.

Nowy!!: Woda i Morze zamknięte · Zobacz więcej »

Muł (geologia)

Muł na Nilu, Karima, Sudan Muł (szlam) – niezlityfikowana skała klastyczna, tworząca się w naturalnych (lub ewentualnie sztucznych) zbiornikach wodnych (osad aluwialny, limniczny lub inny), zbudowana z mieszaniny pyłu i iłu o różnym składzie mineralnym (ziarna o średnicy od 0,01 do 0,1 milimetra) z dodatkiem substancji organicznych.

Nowy!!: Woda i Muł (geologia) · Zobacz więcej »

Nadtlenek wodoru

Nadtlenek wodoru (H2O2) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków, jedna z reaktywnych form tlenu.

Nowy!!: Woda i Nadtlenek wodoru · Zobacz więcej »

Napięcie powierzchniowe

Napięcie powierzchniowe nadaje kształt przepływającej wodzie Napięcie powierzchniowe utrzymuje na powierzchni kwiat. Napięcie powierzchniowe utrzymuje na powierzchni monetę. Niektóre owady wykorzystują napięcie powierzchniowe wody. Napięcie powierzchniowe – zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona.

Nowy!!: Woda i Napięcie powierzchniowe · Zobacz więcej »

NASA

Flaga NASA NASA (od ang. National Aeronautics and Space Administration), Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej – agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za narodowy program lotów kosmicznych, ustanowiona 29 lipca 1958 roku na mocy National Aeronautics and Space Act, zastępując poprzednika – National Advisory Committee for Aeronautics.

Nowy!!: Woda i NASA · Zobacz więcej »

Niuton

Niuton – jednostka siły w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), oznaczana N. 1 N to siła, z jaką trzeba działać na ciało o masie 1 kg, aby nadać mu przyspieszenie równe 1 m/s² Nazwa niuton upamiętnia angielskiego uczonego Isaaca Newtona.

Nowy!!: Woda i Niuton · Zobacz więcej »

Ośrodek międzygwiazdowy

doi.

Nowy!!: Woda i Ośrodek międzygwiazdowy · Zobacz więcej »

Obiekt transneptunowy

Występowanie obiektów transneptunowych (wg danych z 2012 roku) Obiekty transneptunowe, transneptuny lub transneptunowce (ang. trans-Neptunian object – TNO) – planetoidy obiegające Słońce po orbitach, znajdujących się poza trajektorią Neptuna.

Nowy!!: Woda i Obiekt transneptunowy · Zobacz więcej »

Ocean

Ocean światowy'' Ocean (łac. Oceanus, Okeanos – u starożytnych Greków i Rzymian mityczna rzeka oblewająca cały świat, także nazwa jej boga) – wielka część hydrosfery ziemskiej, stanowiąca rozległy obszar słonej wody.

Nowy!!: Woda i Ocean · Zobacz więcej »

Ocean na Marsie

Artystyczna wizja Marsa 4 miliardy lat temu Ocean na Marsie, zwany Oceanus Borealis (co po łacinie oznacza „Ocean Północny”) – hipotetyczny ocean mający w przeszłości pokrywać niziny wokół północnego bieguna Marsa.

Nowy!!: Woda i Ocean na Marsie · Zobacz więcej »

Odwrócona osmoza

Schemat odwróconej osmozy (odsalanie):''1'' - napływ wody morskiej,''2'' - odpływ słodkiej wody (40%),''3'' - odpływ słonej wody (60%),''4'' - przepływ wody morskiej (60%),''5'' - odpływ,''A'' - Pompa wysokiego ciśnienia (40%),''B'' - pompa obiegowa,''C'' - zbiornik z membraną półprzepuszczalną,''D'' - odzyskiwanie energii ciśnienia Urządzenie okrętowe wykorzystujące proces odwróconej osmozy i służące do odsalania wody morskiej. Odwrócona osmoza – wymuszona dyfuzja rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu.

Nowy!!: Woda i Odwrócona osmoza · Zobacz więcej »

Oleje

Oleje – szerokie pojęcie odnoszące się zwykle do substancji ciekłych lub łatwo topniejących ciał stałych, nierozpuszczalnych w wodzie a rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych, śliskich, o dużej lepkości.

Nowy!!: Woda i Oleje · Zobacz więcej »

Om (jednostka)

Om (Ω) – jednostka rezystancji w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).

Nowy!!: Woda i Om (jednostka) · Zobacz więcej »

Opad atmosferyczny

Opad przelotny widoczny na horyzoncie z chmury Stratocumuluscumulogenitus 211x211pxPrzeciętne sumy opadu w Polsce. Lata 1971 - 2000Atlas Klimatyczny Polski IMGW 2005 Opad atmosferyczny, hydrometeor– ogół ciekłych lub stałych produktów kondensacji pary wodnej spadających z chmur na powierzchnię Ziemi, unoszących się w powietrzu oraz osiadających na powierzchni Ziemi i przedmiotach.

Nowy!!: Woda i Opad atmosferyczny · Zobacz więcej »

Osady

Osady – ogólne określenie utworów luźnych zgromadzonych na powierzchni Ziemi, powstałych wskutek gromadzenia się materiału w procesie sedymentacji.

Nowy!!: Woda i Osady · Zobacz więcej »

Ozonowanie wody

Ozonowanie – jeden ze sposobów oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody).

Nowy!!: Woda i Ozonowanie wody · Zobacz więcej »

Para wodna

Para wodna – gazowy stan skupienia wody.

Nowy!!: Woda i Para wodna · Zobacz więcej »

Paskal

Paskal – jednostka ciśnienia (także naprężenia) w układzie SI (Jednostka pochodna układu SI), oznaczana Pa.

Nowy!!: Woda i Paskal · Zobacz więcej »

Płaszcz ziemski

Budowa wnętrza Ziemi Płaszcz – warstwa Ziemi o grubości ok.

Nowy!!: Woda i Płaszcz ziemski · Zobacz więcej »

Pierścienie Saturna

Główne pierścienie Saturna Zewnętrzne, słabsze pierścienie Saturna Pierścienie Saturna – pierścienie zbudowane z cząstek lodu i skał, krążących wokół Saturna.

Nowy!!: Woda i Pierścienie Saturna · Zobacz więcej »

Planetoida

Daktyl. Planetoida 2004 FH w ruchu Planetoida (planeta + – postać), asteroida (– gwiaździsty), planetka – ciało niebieskie o małych rozmiarach (od kilku metrów do czasem ponad 1000 km), obiegające gwiazdę (w szczególności Słońce), posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często – przede wszystkim w przypadku planetoid o mniejszych rozmiarach i mało masywnych – o nieregularnym kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi obiektami.

Nowy!!: Woda i Planetoida · Zobacz więcej »

Polarność

D Cząsteczka CO2 jest apolarna, czyli jej moment dipolowy wynosi 0 Polarność Polarność – właściwość indywiduów chemicznych polegająca na występowaniu w nich elektrycznego momentu dipolowego w wyniku nierównomiernego rozłożenia cząstkowych ładunków elektrycznych w ich objętości.

Nowy!!: Woda i Polarność · Zobacz więcej »

Pole powierzchni

Pole powierzchni (potocznie krótko pole lub powierzchnia) – miara przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę w pewnym sensie charakteryzującą jej rozmiar.

Nowy!!: Woda i Pole powierzchni · Zobacz więcej »

Problemy (czasopismo)

Problemy – miesięcznik wydawany w latach 1945-1993 przez RSW Prasa-Książka-Ruch w Warszawie, poświęcony popularyzacji różnych dziedzin wiedzy.

Nowy!!: Woda i Problemy (czasopismo) · Zobacz więcej »

Procesy hydrotermalne

Procesy hydrotermalne są związane najczęściej z ostatnim stadium krystalizacji magmy (tzw. stadium pomagmowe).

Nowy!!: Woda i Procesy hydrotermalne · Zobacz więcej »

Promieniowanie alfa

Emisja cząstki alfa przez jądro atomowe Promieniowanie alfa – promieniowanie jonizujące emitowane przez rozpadające się jądra atomowe, będące strumieniem cząstek alfa, które są jądrami helu.

Nowy!!: Woda i Promieniowanie alfa · Zobacz więcej »

Promieniowanie beta

antyneutrina w wyniku rozpadu jednego z neutronów Promieniowanie beta (promieniowanie β) – rodzaj przenikliwego promieniowania jonizującego wysyłanego przez promieniotwórcze jądra atomowe podczas przemiany jądrowej.

Nowy!!: Woda i Promieniowanie beta · Zobacz więcej »

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.

Nowy!!: Woda i Promieniowanie elektromagnetyczne · Zobacz więcej »

Punkt potrójny

Typowy wykres stanów równowagi punkt krytyczny – czerwony. Linia zielona odpowiada wodzie przechłodzonej. Punkt potrójny – stan, w jakim dana substancja może istnieć w trzech fazach termodynamicznych równocześnie w równowadze termodynamicznej.

Nowy!!: Woda i Punkt potrójny · Zobacz więcej »

Równowaga reakcji chemicznych

Równowaga reakcji chemicznych – stan, gdy reakcja chemiczna zachodzi z jednakową szybkością w obu kierunkach, a więc stężenia reagentów nie zmieniają się w czasie.

Nowy!!: Woda i Równowaga reakcji chemicznych · Zobacz więcej »

Reagent

Reagent (substancja reagująca) – każda substancja biorąca udział w reakcji chemicznej, a więc zarówno substrat, produkt przejściowy, jak i produkt (końcowy).

Nowy!!: Woda i Reagent · Zobacz więcej »

Reakcja zobojętniania

Reakcja zobojętniania (neutralizacji) – reakcja chemiczna między kwasem a zasadą, która prowadzi do zmiany pH środowiska reakcji w kierunku bardziej obojętnego odczynu.

Nowy!!: Woda i Reakcja zobojętniania · Zobacz więcej »

Redukcja (chemia)

Redukcja, elektronacja – proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego stopnia utlenienia na niższy.

Nowy!!: Woda i Redukcja (chemia) · Zobacz więcej »

Rezystywność

Rezystywność (oporność właściwa, opór właściwy) – wielkość charakteryzująca materiały pod względem przewodnictwa elektrycznego.

Nowy!!: Woda i Rezystywność · Zobacz więcej »

Rolnictwo

Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych.

Nowy!!: Woda i Rolnictwo · Zobacz więcej »

Rozpuszczalnik

Woda – najbardziej rozpowszechniony na Ziemi rozpuszczalnik Rozpuszczalnik − ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem.

Nowy!!: Woda i Rozpuszczalnik · Zobacz więcej »

Rzeka

Nil Amazonka Jangcy Missisipi Huang He Ob Parana Mekong Amur Lena Kongo Wołga Ganges Dunaj Wisła Wieprz Bystrzyca Łarpia Odra Rzeka – jest to naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną.

Nowy!!: Woda i Rzeka · Zobacz więcej »

Saturn

Saturn – gazowy olbrzym, szósta planeta Układu Słonecznego pod względem odległości od Słońca, druga po Jowiszu pod względem masy i wielkości.

Nowy!!: Woda i Saturn · Zobacz więcej »

Sedymentacja

Proces sedymentacji Sedymentacja (łac. sedimentum.

Nowy!!: Woda i Sedymentacja · Zobacz więcej »

Siarkowodór

Osad siarki na skale powstający przy wydobywaniu się siarkowodoru z wnętrza wulkanu Siarkowodór (sulfan), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorków kowalencyjnych, połączenie siarki i wodoru.

Nowy!!: Woda i Siarkowodór · Zobacz więcej »

Sieć krystaliczna

Sieć krystaliczna – w krystalografii i mineralogii jest to szczególne ułożenie atomów lub cząsteczek w ciele stałym.

Nowy!!: Woda i Sieć krystaliczna · Zobacz więcej »

Siwert

Siwert (wym.), symbol Sv, jest jednostką pochodną układu SI wielkości fizycznych odnoszących się do działania promieniowania jonizującego na organizmy żywe.

Nowy!!: Woda i Siwert · Zobacz więcej »

Skala Celsjusza

Skala Celsjusza – skala termometryczna, nazwana od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742.

Nowy!!: Woda i Skala Celsjusza · Zobacz więcej »

Skala pH

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych.

Nowy!!: Woda i Skala pH · Zobacz więcej »

Skropliny

Skropliny (zwane często kondensatem) to ciecz powstała ze skroplenia dowolnego gazu.

Nowy!!: Woda i Skropliny · Zobacz więcej »

Sole

Chlorek sodu wykrystalizowany na ściankach zlewki Sole – związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim.

Nowy!!: Woda i Sole · Zobacz więcej »

Spalanie

spirytusu Spalanie – egzotermiczna reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła.

Nowy!!: Woda i Spalanie · Zobacz więcej »

Spektroskopia w podczerwieni

Widma IR butanolu aniliny Spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia IR (z ang. infrared spectroscopy) – rodzaj spektroskopii, w której stosuje się promieniowanie podczerwone.

Nowy!!: Woda i Spektroskopia w podczerwieni · Zobacz więcej »

Substancja chemiczna

Substancja chemiczna (substancja czysta, chemikalia (tylko l.mn.)) – substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym (co do rodzaju atomów pod względem liczby atomowej i ewentualnie, co do poszczególnych rodzajów atomów w cząsteczce) i najczęściej także ilościowym (liczby atomów różnych rodzajów w cząsteczce); zbiór atomów lub cząsteczek spełniających kryterium stałości składu.

Nowy!!: Woda i Substancja chemiczna · Zobacz więcej »

Tales z Miletu

Tales z Miletu (gr. Thales ho Milesios; VII/VI w. p.n.e.) – filozof (uczony) grecki okresu przedsokratejskiego, przedstawiciel jońskiej filozofii przyrody.

Nowy!!: Woda i Tales z Miletu · Zobacz więcej »

Temperatura

helu przedstawiony jest proporcjonalnie do odległości między cząsteczkami jakie są przy ciśnieniu 136 atmosfer. Prędkość ruchu, odpowiadająca temperaturze pokojowej, została spowolniona dwa biliony razy lub odpowiada temperaturze 0,0003 K. Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice.

Nowy!!: Woda i Temperatura · Zobacz więcej »

Temperatura krytyczna

Temperatura krytyczna – temperatura, powyżej której zanika różnica gęstości między stanem gazowym a ciekłym danej substancji, a w związku z tym niemożliwe jest skroplenie gazu pomimo wzrostu ciśnienia.

Nowy!!: Woda i Temperatura krytyczna · Zobacz więcej »

Temperatura topnienia

Zależność temperatury topnienia lodu od ciśnienia Temperatura topnienia – temperatura, w której kryształ zamienia się w ciecz.

Nowy!!: Woda i Temperatura topnienia · Zobacz więcej »

Temperatura wrzenia

Temperatura wrzenia – temperatura, przy której ciśnienie powstającej pary (ciśnienie pary nasyconej) jest równe ciśnieniu otoczenia, skutkiem czego parowanie następuje w całej objętości cieczy (dana substancja wrze).

Nowy!!: Woda i Temperatura wrzenia · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Woda i Tlen · Zobacz więcej »

Tlenek węgla

Tlenek węgla (potocznie: czad), CO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Woda i Tlenek węgla · Zobacz więcej »

Tlenki

Tlenki – nieorganiczne związki chemiczne, zbudowane z tlenu i innego pierwiastka chemicznego.

Nowy!!: Woda i Tlenki · Zobacz więcej »

Tlenowce

Próbki tlenowców Tlenowce (siarkowce, chalkogeny) – nazwa pierwiastków należących do 16 (daw. VIA lub VI głównej) grupy układu okresowego.

Nowy!!: Woda i Tlenowce · Zobacz więcej »

Twardość niewęglanowa

Twardość niewęglanowa, twardość trwała, twardość nieprzemijająca – twardość wody wywoływana głównie przez sole wapnia i magnezu.

Nowy!!: Woda i Twardość niewęglanowa · Zobacz więcej »

Twardość węglanowa

Twardość węglanowa, twardość przemijająca, twardość nietrwała – twardość wody wywoływana głównie przez wodorowęglan wapnia, Ca(HCO3)2, i wodorowęglan magnezu, Mg(HCO3)2.

Nowy!!: Woda i Twardość węglanowa · Zobacz więcej »

Twardość wody

Twardość wody – cecha wody, będąca funkcją stężenia kationów wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) oraz opcjonalnie żelaza(II) (Fe2+) i manganu(II) (Mn2+).

Nowy!!: Woda i Twardość wody · Zobacz więcej »

Układ heksagonalny

Układ heksagonalny – układ krystalograficzny, w którym trzy z czterech osi leżą w jednej płaszczyźnie, mają jednakową długość, a kąt między nimi wynosi 120°.

Nowy!!: Woda i Układ heksagonalny · Zobacz więcej »

Układ krystalograficzny

Układ krystalograficzny – system klasyfikacji kryształów ze względu na układ wewnętrzny cząsteczek w sieci krystalicznej.

Nowy!!: Woda i Układ krystalograficzny · Zobacz więcej »

Układ Słoneczny

Słońce, planety i planety karłowate Układu Słonecznego; wielkości w skali, odległości nie zachowują skaliGrafika przedstawiająca Słońce i planety z zachowaniem skali zarówno odległości, jak i ich wielkości http://www.phrenopolis.com/perspective/solarsystem/ jest dostępna tutaj.. Układ Słoneczny – układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich.

Nowy!!: Woda i Układ Słoneczny · Zobacz więcej »

Ultrafiltracja

Ultrafiltracja (filtracja molekularna) – proces filtracji z użyciem, membran i wszelkich materiałów porowatych, o porach, których rozmiary są zbliżone do wielkości pojedynczych cząsteczek (zwykle kilka–kilkadziesiąt nanometrów).

Nowy!!: Woda i Ultrafiltracja · Zobacz więcej »

Wapń

Wapń (Ca, łac. calcium; nazwa ta pochodzi od łacińskiego rzeczownika calx – wapno, co oznacza więc „metal z wapna”) – pierwiastek chemiczny z grupy berylowców (metali ziem alkalicznych) w układzie okresowym.

Nowy!!: Woda i Wapń · Zobacz więcej »

Warunki standardowe

Warunki standardowe (STP, ang. standard temperature and pressure) – ściśle określona temperatura i ciśnienie otoczenia, które stanowią rodzaj punktu odniesienia do rozmaitych obliczeń fizykochemicznych.

Nowy!!: Woda i Warunki standardowe · Zobacz więcej »

Wiatr słoneczny

Struktura heliosfery; w 2012 roku wykazano, że łukowa fala uderzeniowa (''bow shock'') ukazana w tym modelu w rzeczywistości nie istnieje Wiatr słoneczny – strumień plazmy wypływający ze Słońca, składający się przede wszystkim z protonów, elektronów i cząstek alfa.

Nowy!!: Woda i Wiatr słoneczny · Zobacz więcej »

Wiązanie wodorowe

Wiązanie wodorowe obecne w ciekłej wodzie Wiązanie wodorowe, mostek wodorowy – rodzaj oddziaływania elektrostatycznego między atomem wodoru i atomem elektroujemnym zawierającym wolne pary elektronowe.

Nowy!!: Woda i Wiązanie wodorowe · Zobacz więcej »

Wirtualna woda

Wirtualna woda – ilość wody, która jest potrzebna do wyprodukowania danego produktu spożywczego, a także produkty, które są sprzedawane państwom, w których nie są uprawiane (bądź uprawiane w małej ilości) ze względu na niedostępność wody.

Nowy!!: Woda i Wirtualna woda · Zobacz więcej »

Wirusy

Wirus Marburg HIV Wirusy (łac. virus, trucizna, jad) – skomplikowane cząsteczki organiczne, niemające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych.

Nowy!!: Woda i Wirusy · Zobacz więcej »

Woda (album)

Woda - solowy album polskiego wokalisty Romana Kostrzewskiego, znanego z występów w zespole Kat.

Nowy!!: Woda i Woda (album) · Zobacz więcej »

Woda (ujednoznacznienie)

* Woda – związek chemiczny.

Nowy!!: Woda i Woda (ujednoznacznienie) · Zobacz więcej »

Woda amoniakalna

Woda amoniakalna (NH3·H2O) – zwyczajowa nazwa roztworu amoniaku w wodzie.

Nowy!!: Woda i Woda amoniakalna · Zobacz więcej »

Woda – wielka tajemnica

Góra Roraima, z której, według występującego w filmie dr. K. Korotkowa, ma pochodzić woda o największej w świecie „energii” Woda – wielka tajemnica (ros. Великая тайна воды; dosłowny przekład: „Wielka tajemnica wody”) – pseudonaukowy film dokumentalny z 2006 roku w reżyserii Anastasiji Popowej, zrealizowany w ramach projektu telewizji Rossija 1, którego celem była prezentacja badań właściwości wody i przekonanie widza o istnieniu zjawiska "pamięci wody".

Nowy!!: Woda i Woda – wielka tajemnica · Zobacz więcej »

Woda demineralizowana

Woda demineralizowana (woda dejonizowana) – woda pozbawiona obcych jonów przez wielokrotną destylację lub przez wymianę ich na jony wodorowe i wodorotlenowe za pomocą dejonizatora.

Nowy!!: Woda i Woda demineralizowana · Zobacz więcej »

Woda destylowana

Aqua Distillata (Real Farmacia Madrid). Woda destylowana – woda pozbawiona, metodą destylacji, soli mineralnych oraz większości innych substancji ją zanieczyszczających.

Nowy!!: Woda i Woda destylowana · Zobacz więcej »

Woda gazowana

CO2 w wodzie sodowej ulicy Koszykowej w Warszawie (1969) Woda gazowana, woda sodowa – woda pitna sztucznie nasycona dwutlenkiem węgla.

Nowy!!: Woda i Woda gazowana · Zobacz więcej »

Woda gorzka

Woda gorzka – woda zawierająca rozpuszczone sole magnezu, głównie siarczan magnezu, MgSO4, o zwyczajowej nazwie sól gorzka.

Nowy!!: Woda i Woda gorzka · Zobacz więcej »

Woda kolońska

Flakony ''Eau de Cologne'' z XVIII, XIX i XX w. (logo ''Farina'' — czerwony tulipan) Fabryka Farina w roku 1800 Kölnisch Wasser No. 4711 („Original Eau de Cologne” Wilhelma Muhlensa) Woda kolońska (Eau de Cologne) – rodzaj wody toaletowej, kilkuprocentowy alkoholowy roztwór olejków eterycznych w alkoholu o stężeniu około 80%.

Nowy!!: Woda i Woda kolońska · Zobacz więcej »

Woda kotłowa

Woda kotłowa – woda o małej twardości używana do zasilania kotłów parowych, kotłowni wodnych, chłodni kominowych, wież chłodniczych, urządzeń wyparnych, przemysłowych instalacji myjących i płuczących.

Nowy!!: Woda i Woda kotłowa · Zobacz więcej »

Woda królewska

Woda królewska niedługo po przygotowaniu Woda królewska (łac. aqua regia) – mieszanina stężonego kwasu solnego i azotowego w stosunku objętościowym 3:1.

Nowy!!: Woda i Woda królewska · Zobacz więcej »

Woda krystalizacyjna

Woda krystalizacyjna – woda wbudowana w różny sposób w sieć przestrzenną kryształu.

Nowy!!: Woda i Woda krystalizacyjna · Zobacz więcej »

Woda mineralna

zakładzie przyrodoleczniczym „Wojciech” w Lądku-Zdroju Wysowej-Zdroju Długopolu-Zdroju Parku Zdrojowym w Dusznikach-Zdroju Woda mineralna – naturalna woda zawierająca co najmniej 1000 mg/dm³ rozpuszczonych składników stałych w postaci jonów.

Nowy!!: Woda i Woda mineralna · Zobacz więcej »

Woda morska

Woda morska w postaci szczytu fali na Morzu Bałtyckim Woda morska – woda występująca w morzach i oceanach.

Nowy!!: Woda i Woda morska · Zobacz więcej »

Woda opadowa

Woda opadowa (potocznie: deszczówka) – woda, która powstaje przez kondensację pary wodnej w atmosferze i spada na powierzchnię Ziemi w postaci opadów atmosferycznych (deszczu, śniegu, gradu).

Nowy!!: Woda i Woda opadowa · Zobacz więcej »

Woda pitna

Woda pitna – czysta woda, która nadaje się do spożycia (bez zagrożenia dla zdrowia).

Nowy!!: Woda i Woda pitna · Zobacz więcej »

Woda pogazowa

Woda pogazowa – produkt uboczny procesu wysokotemperaturowego odgazowania węgla.

Nowy!!: Woda i Woda pogazowa · Zobacz więcej »

Woda przemysłowa

Woda przemysłowa jest to woda zazwyczaj piątej klasy czystości, której skład chemiczny lub bakteriologiczny nie zezwala na używanie jej do celów spożywczych ani w gospodarstwie domowym, ale może być używana w celach technologicznych.

Nowy!!: Woda i Woda przemysłowa · Zobacz więcej »

Woda redestylowana

Woda redestylowana (woda podwójnie destylowana, łac. aqua bidistillata) - woda poddana dwukrotnie destylacji w celu usunięcia zanieczyszczeń pozostałych po pierwszym procesie.

Nowy!!: Woda i Woda redestylowana · Zobacz więcej »

Woda słodka

Strumyk ze słodką wodą Woda słodka – woda zawierająca stosunkowo niewielkie ilości soli.

Nowy!!: Woda i Woda słodka · Zobacz więcej »

Woda stołowa

skrzynkach Woda stołowa – produkt spożywczy w postaci czystej wody (gazowanej lub niegazowanej), konfekcjonowany zazwyczaj w butelkach.

Nowy!!: Woda i Woda stołowa · Zobacz więcej »

Woda użytkowa

Woda użytkowa - woda wykorzystywana przez człowieka w wielu dziedzinach przemysłu oraz w celu spożycia i mycia.

Nowy!!: Woda i Woda użytkowa · Zobacz więcej »

Woda wapienna

Woda wapienna, łac. aqua calcis – nazwa zwyczajowa nasyconego, wodnego roztworu wodorotlenku wapnia.

Nowy!!: Woda i Woda wapienna · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Woda i Wodór · Zobacz więcej »

Wodorotlenki

Wodorotlenki – związki chemiczne zawierające stabilny kation oraz anion wodorotlenowy OH−.

Nowy!!: Woda i Wodorotlenki · Zobacz więcej »

Wody głębinowe

Wody głębinowe to wody podziemne występujące głęboko pod powierzchnią ziemi, izolowane od niej całkowicie.

Nowy!!: Woda i Wody głębinowe · Zobacz więcej »

Wody gruntowe

Wody gruntowe – wody podziemne, zalegające na większych głębokościach niż wody zaskórne.

Nowy!!: Woda i Wody gruntowe · Zobacz więcej »

Wody podziemne

Wody podziemne – wody, zalegające pod powierzchnią Ziemi na różnych głębokościach, powstałe na skutek różnych procesów geologicznych.

Nowy!!: Woda i Wody podziemne · Zobacz więcej »

Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe – wody występujące na powierzchni Ziemi, łatwe do bezpośredniego ujęcia (czerpania).

Nowy!!: Woda i Wody powierzchniowe · Zobacz więcej »

Wody wgłębne

Wody wgłębne - to wody położone poniżej warstw nieprzepuszczalnych.

Nowy!!: Woda i Wody wgłębne · Zobacz więcej »

Wody zaskórne

Wody zaskórne, zwane też wodami wierzchówki, prawidłowa nazwa: wody przypowierzchniowe – wody podziemne, znajdujące się bardzo płytko pod powierzchnią gruntu.

Nowy!!: Woda i Wody zaskórne · Zobacz więcej »

Wszechświat

mikrofalowego promieniowania tła, pokazująca obraz wczesnego Wszechświata (na podstawie danych zebranych przez sondę WMAP) Wszechświat, uniwersum – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, prawa fizyki, stałe fizyczne oraz wszystkie formy energii i materii.

Nowy!!: Woda i Wszechświat · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Woda i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

Wymiana jonowa

Wymiana jonowa to zjawisko i proces wymiany ruchliwych jonów na inne jony tego samego znaku zachodzący na jonicie.

Nowy!!: Woda i Wymiana jonowa · Zobacz więcej »

Względna przenikalność elektryczna

Względna przenikalność elektryczna (daw. stała dielektryczna) – bezwymiarowa wielkość określająca ilokrotnie przenikalność elektryczna danego ośrodka ε jest większa od przenikalności elektrycznej próżni ε0 Z definicji wynika, że w próżni εr ma wartość 1.

Nowy!!: Woda i Względna przenikalność elektryczna · Zobacz więcej »

Zapach

Jan Miense Molenaer, ''Smell'', 1637 Zapach (łac. olfactus, ang. odor lub odour, smell, fr. odeur, niem. Geruch) – w najogólniejszym sensie.

Nowy!!: Woda i Zapach · Zobacz więcej »

Zasoby wodne

Zasoby wodne – zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, występujące na pewnym obszarze.

Nowy!!: Woda i Zasoby wodne · Zobacz więcej »

Zęza

Studzienka zęzowa widziana z góry. Widoczna rura do opróżniania Zęza, zenza – najniższe miejsce wewnątrz kadłuba jednostki pływającej (np. statku, kutra, jachtu), nieporozdzielanego wewnętrznie grodziami wodoszczelnymi.

Nowy!!: Woda i Zęza · Zobacz więcej »

Ziemia

Ziemia (gr.: Γαῖα, trb.: Gaja) – trzecia, licząc od Słońca, oraz piąta pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego.

Nowy!!: Woda i Ziemia · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Woda i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Woda i Związki organiczne · Zobacz więcej »

(1) Ceres

(1) Ceres – planeta karłowata krążąca wewnątrz pasa planetoid między orbitami Marsa i Jowisza.

Nowy!!: Woda i (1) Ceres · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Monotlenek biwodoru, Oksydan, Tlenek wodoru.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »