Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Wodorowęglan sodu

Indeks Wodorowęglan sodu

Wodorowęglan sodu (soda oczyszczona, E500b), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorowęglanów, wodorosól kwasu węglowego i sodu.

41 kontakty: Alkohole, Chlorek sodu, Dwutlenek węgla, Etanol, Eter dietylowy, Fenole, Gaśnica pianowa, Hiperkaliemia, Kwas octowy, Kwas solny, Kwas węglowy, Kwasica metaboliczna, Kwasy, Kwasy karboksylowe, Metoda Solvaya, Numer E, Numer WE, Octan sodu, Proszek do pieczenia, Reakcja chemiczna, Reakcja zobojętniania, Roztwór, Sód, Skala pH, Sok żołądkowy, Spumogen, Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, Twardość wody, Układ jednoskośny, Węglan sodu, Wilgoć, Woda, Wodorosiarczyn sodu, Wodorosole, Wodorowęglan amonu, Wodorowęglan potasu, Wodorowęglany, Zapach, Zasady, Zatrucie alkoholem metylowym, Związki nieorganiczne.

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa) Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Alkohole · Zobacz więcej »

Chlorek sodu

Chlorek sodu, NaCl – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól kwasu solnego i sodu.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Chlorek sodu · Zobacz więcej »

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Dwutlenek węgla · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Etanol · Zobacz więcej »

Eter dietylowy

Eter dietylowy (pot. eter etylowy, eter) – organiczny związek chemiczny z grupy eterów, zbudowany z dwóch grup etylowych przyłączonych do atomu tlenu.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Eter dietylowy · Zobacz więcej »

Fenole

Fenol (hydroksybenzen) – najprostszy z fenoli Fenole – związki organiczne zawierające grupy hydroksylowe związane bezpośrednio z atomami węgla w pierścieniu aromatycznym (w przeciwieństwie do alkoholi aromatycznych, np. alkoholu benzylowego, w których grupa hydroksylowa przyłączona jest do alkilowego atomu węgla).

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Fenole · Zobacz więcej »

Gaśnica pianowa

Gaśnica pianowa – gaśnica, w której środkiem gaśniczym jest piana gaśnicza wyrzucana za pomocą sprężonego gazu (azotu lub dwutlenku węgla).

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Gaśnica pianowa · Zobacz więcej »

Hiperkaliemia

Hiperkaliemia, hiperkalemia, hiperpotasemia – u człowieka stan, w którym stężenie jonów potasowych K+ w surowicy krwi przekracza przyjętą (umowną) wartość 5,5 mmol/l.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Hiperkaliemia · Zobacz więcej »

Kwas octowy

Kwas octowy, – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Kwas octowy · Zobacz więcej »

Kwas solny

Kwas solny (kwas chlorowodorowy) (HCl; pot. zajzajer od niem. Salzsäure) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów beztlenowych, będący roztworem wodnym gazowego chlorowodoru.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Kwas solny · Zobacz więcej »

Kwas węglowy

Kwas węglowy, – nieorganiczny związek chemiczny, słaby i nietrwały kwas tlenowy powstający w reakcji dwutlenku węgla z wodą.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Kwas węglowy · Zobacz więcej »

Kwasica metaboliczna

Kwasica metaboliczna – stan zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, w którym dochodzi do nagromadzenia we krwi nadmiernych ilości substancji o charakterze kwaśnym lub zmniejszania się stężenia substancji o charakterze zasadowym (głównie anionów wodorowęglanowych) i w efekcie tego do obniżenia jej pH.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Kwasica metaboliczna · Zobacz więcej »

Kwasy

Kwasy – związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy, co w zależności od definicji może oznaczać zdolność do.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Kwasy · Zobacz więcej »

Kwasy karboksylowe

Kwas karboksylowy w formie obojętnej i zdysocjowanej. R – dowolna grupa organiczna Kwasy karboksylowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierająca grupę karboksylową.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Kwasy karboksylowe · Zobacz więcej »

Metoda Solvaya

Schemat wytwarzania węglanu sodu metodą Solvaya Metoda Solvaya – metoda otrzymywania węglanu sodu opracowana w latach 60.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Metoda Solvaya · Zobacz więcej »

Numer E

Numer E – kod chemicznego dodatku do żywności uznanego przez wyspecjalizowane instytucje Unii Europejskiej za bezpieczny i dozwolony do użycia.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Numer E · Zobacz więcej »

Numer WE

Numer WE – numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS –), w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS –) lub w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers".

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Numer WE · Zobacz więcej »

Octan sodu

Octan sodu – organiczny związek chemiczny z grupy octanów, dobrze rozpuszczalna w wodzie sól kwasu octowego i zasady sodowej.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Octan sodu · Zobacz więcej »

Proszek do pieczenia

Proszek do pieczenia Proszek do pieczenia – sypka mieszanina zawierająca związek chemiczny rozkładający się w podwyższonej temperaturze z wydzieleniem produktów gazowych.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Proszek do pieczenia · Zobacz więcej »

Reakcja chemiczna

Sn2 rozerwanie wiązania i utworzenie nowego zachodzi równocześnie Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Reakcja chemiczna · Zobacz więcej »

Reakcja zobojętniania

Reakcja zobojętniania (neutralizacji) – reakcja chemiczna między kwasem a zasadą, która prowadzi do zmiany pH środowiska reakcji w kierunku bardziej obojętnego odczynu.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Reakcja zobojętniania · Zobacz więcej »

Roztwór

4 (fioletowy). Roztwór – jednorodna mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych lub pierwiastków chemicznych.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Roztwór · Zobacz więcej »

Sód

Kawałek sodu w nafcie Sód (Na, łac. natrium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 11, metal z I grupy układu okresowego, należący do grupy metali alkalicznych.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Sód · Zobacz więcej »

Skala pH

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Skala pH · Zobacz więcej »

Sok żołądkowy

Sok żołądkowy – jeden z soków trawiennych, który jest wydzieliną gruczołów trawiennych znajdujących się w błonie śluzowej żołądka.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Sok żołądkowy · Zobacz więcej »

Spumogen

Spumogen - nazwa proteinowego środka pianotwórczego stosowanego do wytwarzania ciężkiej piany gaśniczej.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Spumogen · Zobacz więcej »

Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne

Amitryptylina – typowy trójcykliczny lek przeciwdepresyjny Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, TLPD; leki trójpierścieniowe (ang. tricyclic antidepressants, TCA) – grupa leków psychotropowych o zbliżonej budowie chemicznej (cząsteczka złożona z trzech pierścieni), używanych w leczeniu depresji.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne · Zobacz więcej »

Twardość wody

Twardość wody – cecha wody, będąca funkcją stężenia kationów wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) oraz opcjonalnie żelaza(II) (Fe2+) i manganu(II) (Mn2+).

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Twardość wody · Zobacz więcej »

Układ jednoskośny

Układ jednoskośny – układ krystalograficzny, w którym są trzy osie różnej długości, z czego dwie są w stosunku do siebie prostopadłe, a trzecia jest ustawiona skośnie.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Układ jednoskośny · Zobacz więcej »

Węglan sodu

Węglan sodu (nazwy zwyczajowe: soda, soda kalcynowana), – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu węglowego i sodu.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Węglan sodu · Zobacz więcej »

Wilgoć

Wilgoć (W) – popularne określenie na wodę zawartą w powietrzu w formie aerozolu lub pary, obecną w porach substancji porowatych lub na powierzchni ciał stałych w formie drobnych kropelek lub jednolitego, cienkiego filmu.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Wilgoć · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Woda · Zobacz więcej »

Wodorosiarczyn sodu

Wodorosiarczyn sodu – nieorganiczny związek chemiczny, wodorosól sodowa kwasu siarkawego.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Wodorosiarczyn sodu · Zobacz więcej »

Wodorosole

Wodorosole, sole kwaśne – związki chemiczne będące solami kwasów wieloprotonowych, których aniony zawierają atomy wodoru w grupie kwasowej.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Wodorosole · Zobacz więcej »

Wodorowęglan amonu

Wodorowęglan amonu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorowęglanów, wodorosól amonowa kwasu węglowego.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Wodorowęglan amonu · Zobacz więcej »

Wodorowęglan potasu

Wodorowęglan potasu, KHCO3 – wodorosól potasowa kwasu węglowego.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Wodorowęglan potasu · Zobacz więcej »

Wodorowęglany

Wodorowęglany – grupa związków chemicznych, wodorosoli kwasu węglowego.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Wodorowęglany · Zobacz więcej »

Zapach

Jan Miense Molenaer, ''Smell'', 1637 Zapach (łac. olfactus, ang. odor lub odour, smell, fr. odeur, niem. Geruch) – w najogólniejszym sensie.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Zapach · Zobacz więcej »

Zasady

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Zasady · Zobacz więcej »

Zatrucie alkoholem metylowym

Zatrucie alkoholem metylowym – zatrucie organizmu powstające na skutek spożycia metanolu (alkoholu metylowego).

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Zatrucie alkoholem metylowym · Zobacz więcej »

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj.

Nowy!!: Wodorowęglan sodu i Związki nieorganiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Bikarbonat, Kwaśny węglan sodu, NaHCO3, Soda do pieczenia, Soda oczyszczona.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »