Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Wolny rynek

Indeks Wolny rynek

Wolny rynek – rodzaj rynku, na którym wymiana dóbr dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi przy dobrowolnie ustalonej przez nich cenie.

35 kontakty: Adam Smith, Alokacja zasobów, Asymetria informacji, Branża, Cena, Cena równowagi rynkowej, David Ricardo, Dobra (ekonomia), Dobra publiczne, Efekty zewnętrzne, Efektywność ekonomiczna, Gospodarka planowa, Gospodarka rynkowa, Kapitalizm, Konkurencja (ekonomia), Konkurencja doskonała, Konkurencja monopolistyczna, Koszty stałe, Liberalizm, Liberalizm gospodarczy, Mechanizm rynkowy, Monopol, Nadwyżka konsumenta, Oświecenie (epoka), Podaż, Popyt, Równowaga rynkowa, Rynek (ekonomia), Rynek regulowany, Szkoła austriacka, Teoria wyboru konsumenta, Transakcja (finanse), Własność, Zbędna strata społeczna, Zysk.

Adam Smith

Adam Smith // (ur. 16 czerwca 1723 w Kirkcaldy, zm. 17 lipca 1790 w Edynburgu) – szkocki myśliciel i filozof, autor Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (1776), które były jedną z pierwszych prób usystematyzowania wiedzy na temat historii rozwoju przemysłu i handlu w Europie.

Nowy!!: Wolny rynek i Adam Smith · Zobacz więcej »

Alokacja zasobów

Alokacja zasobów – przypisywanie zasobów do możliwości ich użycia.

Nowy!!: Wolny rynek i Alokacja zasobów · Zobacz więcej »

Asymetria informacji

Asymetria informacji – sytuacja, w której jedna ze stron transakcji dysponuje większą ilością informacji od drugiej strony.

Nowy!!: Wolny rynek i Asymetria informacji · Zobacz więcej »

Branża

Branża (z fr. branche) – najmniejsza jednostka klasyfikacji gospodarczej.

Nowy!!: Wolny rynek i Branża · Zobacz więcej »

Cena

Cena – pieniężny wyraz wartości.

Nowy!!: Wolny rynek i Cena · Zobacz więcej »

Cena równowagi rynkowej

Cena równowagi rynkowej Cena równowagi rynkowej - cena, przy której występuje zrównoważenie popytu (D) i podaży (S).

Nowy!!: Wolny rynek i Cena równowagi rynkowej · Zobacz więcej »

David Ricardo

David Ricardo (ur. 19 kwietnia 1772 w Londynie, zm. 11 września 1823 w Gatcombe Park) – angielski ekonomista, zaliczany do grona klasyków ekonomii.

Nowy!!: Wolny rynek i David Ricardo · Zobacz więcej »

Dobra (ekonomia)

Dobra (l.poj. dobro; kapitał rzeczowy, kapitał finansowy) – w ekonomii to wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich.

Nowy!!: Wolny rynek i Dobra (ekonomia) · Zobacz więcej »

Dobra publiczne

Dobra publiczne – dobra, charakteryzujące się tym, że nie ma możliwości wyłączenia ich z konsumpcji oraz jednocześnie nie są konkurencyjne w konsumpcji.

Nowy!!: Wolny rynek i Dobra publiczne · Zobacz więcej »

Efekty zewnętrzne

Efekt zewnętrzny (ang. externalities) – zjawisko w ekonomii polegające na przeniesieniu części kosztów lub korzyści wynikających z działalności jednego podmiotu gospodarczego na podmioty trzecie bez odpowiedniej rekompensaty.

Nowy!!: Wolny rynek i Efekty zewnętrzne · Zobacz więcej »

Efektywność ekonomiczna

Efektywność ekonomiczna – działanie, którego celem jest osiągnięcie danego efektu przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości dostępnych zasobów lub też osiągnięcie najlepszego rezultatu przy wykorzystaniu określonej ilości zasobów.

Nowy!!: Wolny rynek i Efektywność ekonomiczna · Zobacz więcej »

Gospodarka planowa

Gospodarka planowa – system gospodarczy, w którym decyzje dotyczące produkcji i inwestycji zawarte są w planie sformułowanym przez władze centralne, zwykle przez organ publiczny taki jak agencja rządowa.

Nowy!!: Wolny rynek i Gospodarka planowa · Zobacz więcej »

Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa – rodzaj gospodarki, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rząd), kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania.

Nowy!!: Wolny rynek i Gospodarka rynkowa · Zobacz więcej »

Kapitalizm

Kapitalizm – system gospodarczy oparty na prywatnej własności środków produkcji i w konsekwencji czerpania z nich zysku, oraz na swobodnym obrocie dobrami w ramach wolnego rynku; stąd też gospodarka kapitalistyczna nazywana jest również gospodarką wolnorynkową.

Nowy!!: Wolny rynek i Kapitalizm · Zobacz więcej »

Konkurencja (ekonomia)

Konkurencja (łac. concurrentia 'biec razem' w rozumieniu współzawodnictwa czy rywalizacji) – mechanizm, za pomocą którego wszyscy uczestnicy procesu gospodarowania na poszczególnych rynkach dążą do osiągnięcia jak największych korzyści.

Nowy!!: Wolny rynek i Konkurencja (ekonomia) · Zobacz więcej »

Konkurencja doskonała

Konkurencja doskonała – forma funkcjonowania rynku, na którym siły rynkowe działają w pełni efektywnie.

Nowy!!: Wolny rynek i Konkurencja doskonała · Zobacz więcej »

Konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna to teoretyczna forma rynku zaproponowana i pierwotnie analizowana przez amerykańskiego ekonomistę Edwarda Chamberlina, a później rozwinięta przez angielską ekonomistkę Joan Robinson.

Nowy!!: Wolny rynek i Konkurencja monopolistyczna · Zobacz więcej »

Koszty stałe

Koszty stałe (ang. fixed costs) – koszty, które są niezależnie od wielkości produkcji (nie zmieniają się wraz ze zmianami rozmiarów produkcji i są ponoszone nawet jeżeli przedsiębiorstwo nic nie produkuje).

Nowy!!: Wolny rynek i Koszty stałe · Zobacz więcej »

Liberalizm

Liberalizm (– wolnościowy, od – wolny) – ideologia i kierunek polityczny, według którego wolność jest nadrzędną wartością, ma charakter indywidualistyczny i przeciwstawia się kolektywizmowi.

Nowy!!: Wolny rynek i Liberalizm · Zobacz więcej »

Liberalizm gospodarczy

Liberalizm gospodarczy, liberalizm ekonomiczny, leseferyzm – system poglądów ekonomicznych i oparty na jego zasadach typ polityki gospodarczej, których fundamentem jest całkowita neutralność państwa i innych organizacji gospodarczych i politycznych wobec przebiegu procesów gospodarczych.

Nowy!!: Wolny rynek i Liberalizm gospodarczy · Zobacz więcej »

Mechanizm rynkowy

Cena równowagi rynkowej Mechanizm rynkowy – proces obejmujący żywiołowe działania podmiotów na rynku, w wyniku którego dochodzi do ustalenia równowagi rynkowej, a więc samoczynnego dostosowania wielkości popytu (D) i podaży (S), poprzez odpowiednie ustalenie ceny równowagi (P).

Nowy!!: Wolny rynek i Mechanizm rynkowy · Zobacz więcej »

Monopol

data dostępu.

Nowy!!: Wolny rynek i Monopol · Zobacz więcej »

Nadwyżka konsumenta

Nadwyżka konsumenta - różnica pomiędzy kwotą, jaką nabywca jest skłonny zapłacić za określoną ilość dobra, a kwotą jaką musi rzeczywiście zapłacić; jest miarą korzyści czerpanej z konsumpcji danej ilości dobra; stanowi jedną z kluczowych kategorii analizy w ekonomii dobrobytu.

Nowy!!: Wolny rynek i Nadwyżka konsumenta · Zobacz więcej »

Oświecenie (epoka)

François-Marie Arouet. portret Woltera Jean-Jacques Rousseau Edmund Burke Jonathan Swift Joseph von Sonnenfels: ''Człowiek bez przesądów'' – A.D. 1765 Jorge Juan y Santacilia Immanuel Kant Oświecenie, in.

Nowy!!: Wolny rynek i Oświecenie (epoka) · Zobacz więcej »

Podaż

Podaż – to ilość dóbr, oferowana na rynku przez producentów.

Nowy!!: Wolny rynek i Podaż · Zobacz więcej »

Popyt

Popyt (ang. demand) – funkcyjna zależność między ceną produktu a jego ilością, którą skłonni są zakupić nabywcy.

Nowy!!: Wolny rynek i Popyt · Zobacz więcej »

Równowaga rynkowa

Równowaga rynkowa Równowaga rynkowa – w mikroekonomii sytuacja na konkurencyjnym rynku, gdy krzywa popytu przecina krzywą podaży, wyznaczając cenę w równowadze i wielkość transakcji w równowadze.

Nowy!!: Wolny rynek i Równowaga rynkowa · Zobacz więcej »

Rynek (ekonomia)

Rynek (w ekonomii) – zespół mechanizmów umożliwiający kontakt producentów z konsumentami.

Nowy!!: Wolny rynek i Rynek (ekonomia) · Zobacz więcej »

Rynek regulowany

Rynek regulowany – segment rynku kapitałowego, działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Nowy!!: Wolny rynek i Rynek regulowany · Zobacz więcej »

Szkoła austriacka

Szkoła austriacka (szkoła wiedeńska, prakseologiczna) – jedna ze szkół ekonomii.

Nowy!!: Wolny rynek i Szkoła austriacka · Zobacz więcej »

Teoria wyboru konsumenta

Teoria wyboru konsumenta – sformułowana na polu mikroekonomii teoria, która przy pomocy narzędzi matematycznych opisuje zachowania indywidualnych konsumentów na rynku oraz wyjaśniania działanie mechanizmu rynkowego w zakresie dystrybucji dóbr i kształtowania cen; opracowana na gruncie nurtu ekonomii neoklasycznej w pierwszej połowie XX w.; duży wkład w jej opracowanie mieli m.in.

Nowy!!: Wolny rynek i Teoria wyboru konsumenta · Zobacz więcej »

Transakcja (finanse)

Transakcja – czynność zachodząca między sprzedającym i kupującym, która ma na celu wymianę towaru lub usługi.

Nowy!!: Wolny rynek i Transakcja (finanse) · Zobacz więcej »

Własność

Własność (łac. prioprietas) – najszersze, podstawowe prawo rzeczowe, pozwalające właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób (ius disponendi) (w jego ramach właściciel korzysta z maksimum uprawnień względem rzeczy).

Nowy!!: Wolny rynek i Własność · Zobacz więcej »

Zbędna strata społeczna

Zbędna strata społeczna (ang. deadweight loss) - pojęcie z zakresu ekonomii dobrobytu oznaczające trwałą utratę dobrobytu społecznego w wyniku nieoptymalnej w sensie Pareta alokacji zasobów.

Nowy!!: Wolny rynek i Zbędna strata społeczna · Zobacz więcej »

Zysk

data dostępu.

Nowy!!: Wolny rynek i Zysk · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Rynek konkurencyjny.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »