Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Wykres (matematyka)

Indeks Wykres (matematyka)

Wykres – sposób przedstawiania informacji, równań, formuł, relacji, funkcji i innych obiektów w matematyce i pokrewnych naukach jako podzbiorów pewnych iloczynów kartezjańskich.

19 kontakty: Formuła logiczna, Funkcja, Histogram, Iloczyn kartezjański, Izomorfizm, Koło, Liczby rzeczywiste, Matematyka, Okrąg, Prosta, Rachunek predykatów pierwszego rzędu, Równanie, Relacja (matematyka), Struktura matematyczna, Teoria modeli, Układ współrzędnych kartezjańskich, Wykres, Wykres funkcji, Wykres pudełkowy.

Formuła logiczna

Formuła logiczna to określenie dozwolonego wyrażenia w wielu systemach logicznych, m.in.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Formuła logiczna · Zobacz więcej »

Funkcja

Funkcja (łac. functio, -onis, „odbywanie, wykonywanie, czynność”Od fungor, functus sum, fungi, „wykonać, wypełnić, zwolnić”.) – dla danych dwóch zbiorów X i Y przyporządkowanieW Słowniku języka polskiego, PWN, 1996: ustalić relację między czymś a czymś, uczynić zależnym od czegoś... każdemu elementowi zbioru X dokładnie jednego elementu zbioru Y. Oznacza się ją na ogół f, g, h itd.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Funkcja · Zobacz więcej »

Histogram

Histogram – jeden z graficznych sposobów przedstawiania rozkładu empirycznego cechy.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Histogram · Zobacz więcej »

Iloczyn kartezjański

Iloczyn kartezjański – dla danych zbiorów A i B zbiór wszystkich takich par uporządkowanych (a, b), że a należy do zbioru A i b należy do zbioru B. Iloczyn kartezjański zbiorów A i B oznacza się symbolem A\times B. Nazwa iloczyn kartezjański odwołuje się do pojęcia kartezjańskiego układu współrzędnych na płaszczyźnie ze względu na następującą analogię: punkty w kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie opisane są za pomocą uporządkowanych par liczb (pierwsza liczba nazywana jest odciętą, druga rzędną) – elementy iloczynu kartezjańskiego \mathbb\times \mathbb można zatem utożsamiać z punktami na płaszczyźnie.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Iloczyn kartezjański · Zobacz więcej »

Izomorfizm

Izomorfizm (gr. isos – równy, morphe – kształt) – funkcja wzajemnie jednoznaczna z jednego obiektu matematycznego w drugi, która zachowuje funkcje, relacje i wyróżnione elementy.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Izomorfizm · Zobacz więcej »

Koło

Koło promieniem Koło – zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie, nazywanego środkiem koła, jest mniejsza lub równa długości promienia koła.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Koło · Zobacz więcej »

Liczby rzeczywiste

Oś liczbowa – interpretacja geometryczna zbioru liczb rzeczywistych Zbiór liczb rzeczywistych – rozszerzenie zbioru liczb wymiernych (jako przestrzeni metrycznej) do przestrzeni zupełnej; równoważnie – rozszerzenie zbioru liczb wymiernych (z topologią przedziałową) do przestrzeni spójnej.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Liczby rzeczywiste · Zobacz więcej »

Matematyka

Rafaela Santiego Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Matematyka · Zobacz więcej »

Okrąg

Okrąg Okrąg – zbiór wszystkich punktów płaszczyzny euklidesowej odległych od ustalonego punktu, nazywanego środkiem, o zadaną odległość, nazywaną promieniem.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Okrąg · Zobacz więcej »

Prosta

Linia prosta lub prosta – jedno z podstawowych pojęć geometrii, szczególny przypadek nieograniczonej z obydwu stron krzywej o nieskończonym promieniu krzywizny w każdym punkcie.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Prosta · Zobacz więcej »

Rachunek predykatów pierwszego rzędu

Rachunek predykatów pierwszego rzędu – system logiczny, w którym zmienna, na której oparty jest kwantyfikator, może być elementem pewnej wybranej dziedziny (zbioru), nie może natomiast być zbiorem takich elementów.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Rachunek predykatów pierwszego rzędu · Zobacz więcej »

Równanie

Równanie – forma zdaniowa postaci t_1.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Równanie · Zobacz więcej »

Relacja (matematyka)

Relacja – dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego skończonej liczby zbiorów; definicja ta oddaje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (elementy wspomnianych zbiorów pozostają w związku albo łączy je pewna zależność, czy też własność lub nie).

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Relacja (matematyka) · Zobacz więcej »

Struktura matematyczna

Struktura matematyczna – pojęcie fundamentalne dla matematyki, definiowane jednak w rozmaity sposób, zależnie od teorii i kontekstuŚwiadczy o tym m.in.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Struktura matematyczna · Zobacz więcej »

Teoria modeli

Teoria modeli (nazywana też semantyką logiczną) – dział logiki matematycznej zajmujący się badaniem własności modeli teorii aksjomatycznych i zależności między nimi.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Teoria modeli · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych kartezjańskich

Dwuwymiarowy układ współrzędnych kartezjańskich Układ współrzędnych kartezjańskich (prostokątny) – prostoliniowy układ współrzędnych o parach prostopadłych osi.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Układ współrzędnych kartezjańskich · Zobacz więcej »

Wykres

Wykres kołowy przedstawiający wyniki sondażu wyborczego Wykres – graficzna forma przedstawienia zmienności zjawiska, procesu, wielkości, zależności lub jakichkolwiek danych.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Wykres · Zobacz więcej »

Wykres funkcji

Wykres funkcji – potocznie graficzne przedstawienie funkcji.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Wykres funkcji · Zobacz więcej »

Wykres pudełkowy

Wykres pudełkowy, wykres skrzynkowy, wykres ramkowy – forma graficznej prezentacji rozkładu cechy statystycznej, spotykana często w pakietach komputerowych wspomagających proces analizy i interpretacji danych statystycznych.

Nowy!!: Wykres (matematyka) i Wykres pudełkowy · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Wykres funkcyjny.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »