Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Wynik pomiaru

Indeks Wynik pomiaru

Wynik pomiaru – wartość przypisana wielkości mierzonej uzyskana drogą pomiaru.

16 kontakty: Estymata, Liczba, Masa (fizyka), Miara (metrologia), Niepewność pomiaru, Niepewność rozszerzona pomiaru, Niepewność standardowa pomiaru, Pomiar, Poziom ufności, Rachunek błędów, Rozkład normalny, Wartość średnia, Wielkość mierzalna, Wielkość mierzona, Współczynnik rozszerzenia, Wzorcowanie.

Estymata

Estymata jest to wartość estymatora danej cechy statystycznej dla zadanej populacji obliczanego dla konkretnej próby (np. średnia arytmetyczna).

Nowy!!: Wynik pomiaru i Estymata · Zobacz więcej »

Liczba

Liczby algebraiczne. Liczba – pojęcie abstrakcyjne, jedno z najczęściej używanych w matematyce.

Nowy!!: Wynik pomiaru i Liczba · Zobacz więcej »

Masa (fizyka)

Masa – jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność (masa bezwładna) i oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) obiektów fizycznych. Jest wielkością skalarną. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznegoW rzeczywistości można mówić jedynie o liczności materii (cząstek).. W szczególnej teorii względności związana z ilością energii zawartej w obiekcie fizycznym. Najczęściej oznaczana literą m. W fizyce termin masa wielokrotnie bywa używany z określnikiem do określenia różnych wielkości fizycznych. W układzie jednostek miar SI podstawową jednostką masy jest kilogram.

Nowy!!: Wynik pomiaru i Masa (fizyka) · Zobacz więcej »

Miara (metrologia)

Miara (wielkości fizycznej lub umownej) – liczbowy wynik pomiaru danej wielkości, wartość wielkości fizycznej lub umownej wyrażona w postaci iloczynu liczby (wartości liczbowej wielkości), określającej stosunek wartości wielkości do jednostki miary (czyli wskazującej, ile razy wartość ta jest większa lub mniejsza od jednostki miary) i jednostki miary tej wielkości.

Nowy!!: Wynik pomiaru i Miara (metrologia) · Zobacz więcej »

Niepewność pomiaru

Niepewność pomiaru – pojęcie z zalecanego od 1993 r. przez międzynarodowe organizacje standaryzacyjne sposobu wyznaczania wyniku pomiaru zwanego rachunkiem (teorią) niepewności i oznaczające parametr związany z wartościami (serią) pomiaru danej wielkości fizycznej w stałych warunkach, które można w uzasadniony sposób przypisać wartości mierzonej, i charakteryzujący ich rozrzut w przedziale, wewnątrz którego można z zadowalającym prawdopodobieństwem usytuować wartość wielkości mierzonej.

Nowy!!: Wynik pomiaru i Niepewność pomiaru · Zobacz więcej »

Niepewność rozszerzona pomiaru

Niepewność rozszerzona pomiaru – miara niepewności określająca przedział wokół wyniku pomiaru, który obejmuje dużą część rozkładu wartości, które w uzasadniony sposób (z określonym prawdopodobieństwem) można przypisać mierzonej wielkości.

Nowy!!: Wynik pomiaru i Niepewność rozszerzona pomiaru · Zobacz więcej »

Niepewność standardowa pomiaru

Niepewność standardowa pomiaru – niepewność wyniku pomiaru wyrażona w formie odchylenia standardowego (bądź estymaty odchylenia standardowego).

Nowy!!: Wynik pomiaru i Niepewność standardowa pomiaru · Zobacz więcej »

Pomiar

Pomiar – według współczesnej fizyki proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu.

Nowy!!: Wynik pomiaru i Pomiar · Zobacz więcej »

Poziom ufności

Poziom ufności (inaczej współczynnik ufności) – pojęcie z zakresu statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, jeden z dwóch kluczowych składników (obok przedziału ufności) służących szacowaniu błędu z próby.

Nowy!!: Wynik pomiaru i Poziom ufności · Zobacz więcej »

Rachunek błędów

Rachunek błędów – zespół zagadnień na pograniczu metrologii, statystyki i matematyki stosowanej, obejmujący zasady opracowywania i prezentacji wyników doświadczalnych.

Nowy!!: Wynik pomiaru i Rachunek błędów · Zobacz więcej »

Rozkład normalny

Rozkład normalny, rozkład Gaussa (w literaturze francuskiej zwany rozkładem Laplace’a-Gaussa) – jeden z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa, odgrywający ważną rolę w statystyce.

Nowy!!: Wynik pomiaru i Rozkład normalny · Zobacz więcej »

Wartość średnia

*Wartość średnia (oczekiwana).

Nowy!!: Wynik pomiaru i Wartość średnia · Zobacz więcej »

Wielkość mierzalna

Wielkość mierzalna – cecha zjawiska, ciała lub substancji, którą można wyróżnić jakościowo i wyznaczyć ilościowo.

Nowy!!: Wynik pomiaru i Wielkość mierzalna · Zobacz więcej »

Wielkość mierzona

Wielkość mierzona (mezurand) – określona wielkość fizyczna stanowiąca przedmiot pomiaru.

Nowy!!: Wynik pomiaru i Wielkość mierzona · Zobacz więcej »

Współczynnik rozszerzenia

Współczynnik rozszerzenia (także: współczynnik pokrycia lub współczynnik objęcia) – współczynnik liczbowy, przez który należy pomnożyć złożoną niepewność standardową pomiaru uc(y) dla określenia szerokości przedziału wokół poprawionego wyniku pomiaru obejmującego mierzoną wartość z zadanym prawdopodobieństwem.

Nowy!!: Wynik pomiaru i Współczynnik rozszerzenia · Zobacz więcej »

Wzorcowanie

Zestaw używany do kalibracji jednostki długości: płytki wzorcowe – zestaw płytek wzorcowych (103 sztuki) od 0,5 do 100 mm Wzorcowanie – ogół czynności ustalających relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru.

Nowy!!: Wynik pomiaru i Wzorcowanie · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »