Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Zapach

Indeks Zapach

Jan Miense Molenaer, ''Smell'', 1637 Zapach (łac. olfactus, ang. odor lub odour, smell, fr. odeur, niem. Geruch) – w najogólniejszym sensie.

125 kontakty: Acetofenon, Aceton, Adaptacja (psychologia), Adaptacja sensoryczna, Aldehyd benzoesowy, Aldehydy, Alergia, Alkohole, Aminy, Amoniak, Analiza chemiczna, Analiza sensoryczna, Archives of Environmental Protection, Argon, Arystoteles, Azot, Błona śluzowa, Błona komórkowa, Benzen, Bodziec (fizjologia), Bodziszek, Chlorobenzen, Chromatografia gazowa, Ciśnienie pary nasyconej, Cyjanowodór, Czopki (anatomia), Czujnik, Czynnik rakotwórczy, Dietyloamina, Dimetyloamina, Disiarczek węgla, Dwutlenek węgla, Elektroniczny nos, Enancjomery, Estry, Etanol, Etanotiol, Etery, Europejska jednostka zapachowa, Funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, Geraniol, Hel (pierwiastek), Horyzontalne dyrektywy IPPC, Izomeria konformacyjna, Izomeria optyczna, Jakość hedoniczna, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, John E. Amoore, ..., Karol Linneusz, Karwon, Ketony, Kognitywistyka, Komórka, Kora przedczołowa, Krem (kosmetyk), Kresomózgowie, Kwas mrówkowy, Kwasy tłuszczowe, Linda B. Buck, Lotność (ciecz), Masa molowa, Mentol, Metanol, Metanotiol, Metyloamina, Mięta, Mieszanina, Mydła, Nabłonek węchowy, National Center for Biotechnology Information, Nina Baryłko-Pikielna, Nitrobenzen, Nos, Odchylenie standardowe, Odorant, Olejek eteryczny, Olfaktometr, Olfaktometria, Ozon, Pachnidło, Para wodna, Perfumy, Pierwiastek chemiczny, Pirydyna, Podwzgórze, Powietrze, Prawo Webera-Fechnera, Próg wyczuwalności zapachu, Proszek do prania, Przyrząd pomiarowy, Psychika, Psychofizjologia, Psychofizyka, Receptor, Richard Axel, Siarczek dimetylu, Siarkowodór, Siatkówka (anatomia), Smak (fizjologia), Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości, Stężenie, Stężenie zapachowe, Substancja chemiczna, Substancje semiochemiczne, Tioetery, Tiole, Tlen, Toksyczność, Trimetyloamina, Układ limbiczny, Układ nerwowy, Wanilina, Węch, Woda kolońska, Wrażenie, Zależności międzygatunkowe, Zanieczyszczenie powietrza, Zapach (mechanika kwantowa), Związek chemiczny, Związki alifatyczne, Związki aromatyczne, Związki organiczne, Związki siarkoorganiczne. Rozwiń indeks (75 jeszcze) »

Acetofenon

Acetofenon (nazwa zwyczajowa) – organiczny związek chemiczny, należący do grupy ketonów, jest to keton fenylowo-metylowy, będący najprostszym przykładem ketonu alkilo-aromatycznego.

Nowy!!: Zapach i Acetofenon · Zobacz więcej »

Aceton

Aceton, propanon – organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, najprostszy keton alifatyczny.

Nowy!!: Zapach i Aceton · Zobacz więcej »

Adaptacja (psychologia)

Adaptacja (łac. adaptatio - przystosowanie) dostosowanie zachowania do wymogów sytuacji i środowiska (zob. stres).

Nowy!!: Zapach i Adaptacja (psychologia) · Zobacz więcej »

Adaptacja sensoryczna

Adaptacja sensoryczna, zjawisko adaptacji wrażenia – przejściowa i mająca charakter dostosowawczy zmiana czułości receptora zmysłowego lub narządu zmysłu.

Nowy!!: Zapach i Adaptacja sensoryczna · Zobacz więcej »

Aldehyd benzoesowy

Aldehyd benzoesowy − organiczny związek chemiczny, najprostszy aldehyd aromatyczny.

Nowy!!: Zapach i Aldehyd benzoesowy · Zobacz więcej »

Aldehydy

Wzór ogólny aldehydów Aldehydy (.

Nowy!!: Zapach i Aldehydy · Zobacz więcej »

Alergia

Alergia (popularnie stosowane synonimy: uczulenie, nadwrażliwość) – patologiczna, jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na oddziaływanie różnych obcych substancji, zwanych alergenami, polegająca na reakcji immunologicznej związanej z powstaniem swoistych przeciwciał, które po związaniu z antygenem doprowadzają do uwolnienia różnych substancji – mediatorów stanu zapalnego.

Nowy!!: Zapach i Alergia · Zobacz więcej »

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa) Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Nowy!!: Zapach i Alkohole · Zobacz więcej »

Aminy

Aminy – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę aminową, będącą organiczną pochodną amoniaku.

Nowy!!: Zapach i Aminy · Zobacz więcej »

Amoniak

Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot), – nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru.

Nowy!!: Zapach i Amoniak · Zobacz więcej »

Analiza chemiczna

rtęcią i umieszczonej w miseczce (C) również zawierającej rtęć wobec czego powstaje azot (gaz), z którego objętości można obliczyć jego ciężar. Analiza chemiczna – badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chemicznego substancji.

Nowy!!: Zapach i Analiza chemiczna · Zobacz więcej »

Analiza sensoryczna

Analiza sensoryczna – oceny organoleptyczne, wykonywane w sposób gwarantujący powtarzalność i odtwarzalność wyników.

Nowy!!: Zapach i Analiza sensoryczna · Zobacz więcej »

Archives of Environmental Protection

Archives of Environmental Protection (do 2007 r. – Archiwum Ochrony Środowiska, ang. Archives of Environmental Protection) – wydawane od 1975 roku najstarsze polskie czasopismo naukowe (kwartalnik) z dziedziny ochrony i inżynierii środowiska, poświęcone m.in.

Nowy!!: Zapach i Archives of Environmental Protection · Zobacz więcej »

Argon

Argon (Ar, łac. argon) – pierwiastek chemiczny będący gazem szlachetnym.

Nowy!!: Zapach i Argon · Zobacz więcej »

Arystoteles

Arystoteles (gr., Aristotelēs, ur. 384 p.n.e., zm. 322 p.n.e.) – filozof, jeden z trzech – obok Sokratesa i Platona – najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji.

Nowy!!: Zapach i Arystoteles · Zobacz więcej »

Azot

Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego.

Nowy!!: Zapach i Azot · Zobacz więcej »

Błona śluzowa

żołądka Błona śluzowa, śluzówka (gr. mucosa) – wyściółka przewodów i jamistych narządów wewnętrznych mających kontakt ze środowiskiem zewnętrznym organizmu kręgowca.

Nowy!!: Zapach i Błona śluzowa · Zobacz więcej »

Błona komórkowa

fluorescencyjne świecące na zielono i czerwono (nałożenie tych dwóch barw daje na obrazie kolor żółty) Błona komórkowatakże membrana komórkowa, błona cytoplazmatycznatakże membrana cytoplazmatyczna, błona plazmatycznatakże membrana plazmatyczna, plazmolemmatakże plazmalemma, plazmolematakże plazmalema (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.

Nowy!!: Zapach i Błona komórkowa · Zobacz więcej »

Benzen

Znaczek pocztowy wydany w 150 rocznicę urodzin Friedricha Augusta Kekulégo, który zaproponował model struktury benzenu Benzen – organiczny związek chemiczny z grupy arenów.

Nowy!!: Zapach i Benzen · Zobacz więcej »

Bodziec (fizjologia)

Bodziec (fizjologia) - uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki; bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym; zmiana środowiska zewnętrznego, w którym znajduje się dana komórka lub narząd.

Nowy!!: Zapach i Bodziec (fizjologia) · Zobacz więcej »

Bodziszek

Narys kwiatowy Bodziszek leśny Bodziszek żałobny ''Geranium phaeum'' Bodziszek (Geranium L.) – rodzaj bylin lub roślin jednorocznych z rodziny bodziszkowatych.

Nowy!!: Zapach i Bodziszek · Zobacz więcej »

Chlorobenzen

Chlorobenzen – organiczny związek chemiczny, chlorowa pochodna benzenu.

Nowy!!: Zapach i Chlorobenzen · Zobacz więcej »

Chromatografia gazowa

Chromatografia gazowa (GC) – technika analityczna chromatograficzna, w której fazą ruchomą jest gaz (najczęściej hel, argon, azot wysokiej czystości, coraz rzadziej wodór), a fazą stacjonarną adsorbent lub absorbent, pokrywający nośnik (wypełnienie kolumny lub jej ścianki).

Nowy!!: Zapach i Chromatografia gazowa · Zobacz więcej »

Ciśnienie pary nasyconej

280x280px Ciśnienie (prężność) pary nasyconej – ciśnienie, przy którym w określonej temperaturze gaz jest w stanie równowagi z cieczą.

Nowy!!: Zapach i Ciśnienie pary nasyconej · Zobacz więcej »

Cyjanowodór

Cyjanowodór, HCN – nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z wodoru, węgla i azotu, będący bezbarwną, lotną i silnie trującą cieczą o zapachu gorzkich migdałów (który może być jednak niewyczuwalny przez niektóre osoby).

Nowy!!: Zapach i Cyjanowodór · Zobacz więcej »

Czopki (anatomia)

siatkówki oka (uwaga: skala długości fali nie jest liniowa) Czopki (dawniej: słupki) – światłoczułe receptory (fotoreceptory) siatkówki oka, które zawierają specyficzne błonowe białka receptorowe, absorbujące światło w różnych zakresach długości fali.

Nowy!!: Zapach i Czopki (anatomia) · Zobacz więcej »

Czujnik

Czujnik, sensor – fizyczne bądź biologiczne narzędzie będące najczęściej elementem składowym większego układu, którego zadaniem jest wychwytywanie sygnałów z otaczającego środowiska, rozpoznawanie i rejestrowanie ich.

Nowy!!: Zapach i Czujnik · Zobacz więcej »

Czynnik rakotwórczy

Czynnik rakotwórczy, czynnik rakogenny, czynnik onkogenny, karcynogen, kancerogen – czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej.

Nowy!!: Zapach i Czynnik rakotwórczy · Zobacz więcej »

Dietyloamina

Dietyloamina - organiczny związek chemiczny, amina drugorzędowa.

Nowy!!: Zapach i Dietyloamina · Zobacz więcej »

Dimetyloamina

Dimetyloamina (dwumetyloamina) – organiczny związek chemiczny z grupy amin, najprostsza drugorzędowa amina alifatyczna.

Nowy!!: Zapach i Dimetyloamina · Zobacz więcej »

Disiarczek węgla

Disiarczek węgla, dwusiarczek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczków, siarkowy analog dwutlenku węgla.

Nowy!!: Zapach i Disiarczek węgla · Zobacz więcej »

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Zapach i Dwutlenek węgla · Zobacz więcej »

Elektroniczny nos

Prototyp elektronicznego nosa skonstruowany w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej umożliwia dokonanie szybkiej klasyfikacji próbek środowiskowych lub żywności Elektroniczny nos (e-nos) — analogia biologicznego zmysłu powonienia; zespół detektorów chemicznych reagujących na różne rodzaje cząstek zawartych w otoczeniu lub różne ich cechy (jak np. obecność specyficznych wiązań chemicznych, kwasowość, zasadowość, zdolność do stabilizacji sąsiednich dipoli itd).

Nowy!!: Zapach i Elektroniczny nos · Zobacz więcej »

Enancjomery

Enancjomery – para nienakładalnych na siebie cząsteczek chemicznych, które są wzajemnymi odbiciami lustrzanymi (podobnie jak prawa i lewa ręka).

Nowy!!: Zapach i Enancjomery · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: Zapach i Estry · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Zapach i Etanol · Zobacz więcej »

Etanotiol

Etanotiol – organiczny związek chemiczny z grupy tioli.

Nowy!!: Zapach i Etanotiol · Zobacz więcej »

Etery

Wzór ogólny eterów Etery – organiczne związki chemiczne, w których występują wiązania C-O-C, przy czym żaden z atomów węgla nie jest związany z więcej niż jednym atomem tlenu.

Nowy!!: Zapach i Etery · Zobacz więcej »

Europejska jednostka zapachowa

Jedna europejska jednostka zapachowa (European Odour Unit, ouE) w metrze sześciennym, to – zgodnie z normą PN-EN 13725:2007 – takie stężenie odoranta lub mieszaniny odorantów, które odpowiada zespołowemu progowi wyczuwalności zapachu (Odour Threshold, cod,th).

Nowy!!: Zapach i Europejska jednostka zapachowa · Zobacz więcej »

Funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego

Naukowiec analizujący wyniki badań fMRI Mapa aktywności mózgu otrzymana w wyniku badania fMRI Funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, zwyczajowo funkcjonalny rezonans magnetyczny, w skrócie fMRI (od ang. functional magnetic resonance imaging) – wyspecjalizowana odmiana obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, za pomocą której mierzony jest wzrost przepływu krwi i utlenowania aktywnej okolicy mózgu.

Nowy!!: Zapach i Funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego · Zobacz więcej »

Geraniol

Geraniol – organiczny związek chemiczny z grupy nienasyconych alkoholi terpenowych.

Nowy!!: Zapach i Geraniol · Zobacz więcej »

Hel (pierwiastek)

Hel (He, łac. helium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 2, z grupy helowców (gazów szlachetnych) w układzie okresowym.

Nowy!!: Zapach i Hel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Horyzontalne dyrektywy IPPC

Horyzontalne dyrektywy IPPC – kategoria dyrektyw IPPC, które dotyczą wszystkich sektorów działalności gospodarczej (branż) i obowiązują niezależnie od faktu, czy istnieje szczegółowa dyrektywa regulująca dany sektor (np. BAT).

Nowy!!: Zapach i Horyzontalne dyrektywy IPPC · Zobacz więcej »

Izomeria konformacyjna

Izomeria konformacyjna – rodzaj izomerii cząsteczek chemicznych, polegającej na częściowym zablokowaniu swobodnej rotacji podstawników lub pojedynczych atomów, występujących przy dwóch atomach połączonych pojedynczym wiązaniem chemicznym.

Nowy!!: Zapach i Izomeria konformacyjna · Zobacz więcej »

Izomeria optyczna

Izomeria optyczna – rodzaj izomerii konfiguracyjnej, która polega na występowaniu związków chemicznych w dwóch postaciach wykazujących przeciwną aktywność optyczną.

Nowy!!: Zapach i Izomeria optyczna · Zobacz więcej »

Jakość hedoniczna

Integracyjna działalność mózgu - powstawanie "percepcyjnego obrazu świata"Jakość hedoniczna (Hedonic Quality) to wynik ocen wrażenia zmysłowego lub ocenianej próbki (zespół wrażeń) pod kątem subiektywnych emocji - pozytywnych lub negatywnych: przyjemny-nieprzyjemny, ładny-brzydki, smaczny-niesmaczny (ocena hedoniczna).

Nowy!!: Zapach i Jakość hedoniczna · Zobacz więcej »

Język angielski

ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang. English language //, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Zapach i Język angielski · Zobacz więcej »

Język francuski

Języki i dialekty Francji Znajomość języka francuskiego w krajach Unii Europejskiej. Zasięg języka francuskiego na świecie Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich.

Nowy!!: Zapach i Język francuski · Zobacz więcej »

Język niemiecki

Język niemiecki (niem. deutsche Sprache, Deutsch) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich.

Nowy!!: Zapach i Język niemiecki · Zobacz więcej »

John E. Amoore

John Earnest Amoore (ur. 1930, zm. 1998) – brytyjski biochemik, teoretyk percepcji wrażeń węchowych oraz przedsiębiorca.

Nowy!!: Zapach i John E. Amoore · Zobacz więcej »

Karol Linneusz

Miasta, w których pracował Linneusz Uppsali Karta tytułowa ''Systema naturae'' Tytułowa strona ''Species plantarum'' (1753) Karol Linneusz, szw. Carl von Linné, łac. Carolus Linnaeus (ur. w Råshult, zm. 10 stycznia 1778 w Uppsali) – szwedzki przyrodnik i lekarz, profesor Uniwersytetu w UppsaliMiesięcznik „Wiedza i Życie”.

Nowy!!: Zapach i Karol Linneusz · Zobacz więcej »

Karwon

Karwon – organiczny związek chemiczny z grupy terpenów, podgrupy monoterpenów zaliczany do monocyklicznych nienasyconych ketonów terpenowych.

Nowy!!: Zapach i Karwon · Zobacz więcej »

Ketony

Wzór ogólny ketonów Ketony – grupa związków organicznych zawierających grupę ketonową, tj.

Nowy!!: Zapach i Ketony · Zobacz więcej »

Kognitywistyka

Do powstania kognitywistyki przyczyniły się m.in. takie dyscypliny jak językoznawstwo, neurobiologia, sztuczna inteligencja, filozofia, antropologia i psychologia Kognitywistyka – dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem.

Nowy!!: Zapach i Kognitywistyka · Zobacz więcej »

Komórka

DNA (zielony), obraz mikroskopowy Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).

Nowy!!: Zapach i Komórka · Zobacz więcej »

Kora przedczołowa

Kora przedczołowa – część płata czołowego, leżąca najbardziej z przodu i obejmująca okolicę oczodołową kory mózgu.

Nowy!!: Zapach i Kora przedczołowa · Zobacz więcej »

Krem (kosmetyk)

Kremy - kosmetyki do pielęgnacji i ochrony skóry oraz włosów, stosowane bezpośrednio na skórę w celach pielęgnacyjnych.

Nowy!!: Zapach i Krem (kosmetyk) · Zobacz więcej »

Kresomózgowie

płat potyliczny Kresomózgowie (łac. telencephalon) – część mózgowia obejmująca półkule mózgu, spoidła mózgu (w tym ciało modzelowate), blaszkę krańcową, jądra podstawne, hipokamp, komory boczne, sklepienie oraz węchomózgowie.

Nowy!!: Zapach i Kresomózgowie · Zobacz więcej »

Kwas mrówkowy

Kwas mrówkowy (E236) – organiczny związek chemiczny, najprostszy kwas karboksylowy.

Nowy!!: Zapach i Kwas mrówkowy · Zobacz więcej »

Kwasy tłuszczowe

Kwasy tłuszczowe – kwasy monokarboksylowe o wzorze ogólnym R-COOH (R oznacza łańcuch węglowodorowy, a COOH jest grupą karboksylową znajdującą się na końcu tego łańcucha).

Nowy!!: Zapach i Kwasy tłuszczowe · Zobacz więcej »

Linda B. Buck

Linda Brown Buck, 2005 Linda Brown Buck (ur. 29 stycznia 1947 w Seattle) – amerykańska lekarka, w 2004 otrzymała wraz z Richardem Axelem Nagrodę Nobla za swoje osiągnięcia w badaniach nad receptorami węchowymi i układem węchowym.

Nowy!!: Zapach i Linda B. Buck · Zobacz więcej »

Lotność (ciecz)

Lotność – stosunek ciśnienia cząstkowego danego składnika w parze nad cieczą do jego ułamka molowego w cieczy.

Nowy!!: Zapach i Lotność (ciecz) · Zobacz więcej »

Masa molowa

Masa molowa – masa jednego mola substancji chemicznej.

Nowy!!: Zapach i Masa molowa · Zobacz więcej »

Mentol

Mentol – alkohol z grupy terpenów, o ostrym, przenikliwym zapachu miętowym, stosowany masowo w przemyśle kosmetycznym i pomocniczych środkach farmaceutycznych.

Nowy!!: Zapach i Mentol · Zobacz więcej »

Metanol

Metanol, alkohol metylowy, CH3OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy alkohol alifatyczny.

Nowy!!: Zapach i Metanol · Zobacz więcej »

Metanotiol

Bez opisu.

Nowy!!: Zapach i Metanotiol · Zobacz więcej »

Metyloamina

Metyloamina (metanoamina), – organiczny związek chemiczny należący do amin.

Nowy!!: Zapach i Metyloamina · Zobacz więcej »

Mięta

Mięta (Mentha L.) – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.). Należy do niego ponad 30 gatunków i mieszańców.

Nowy!!: Zapach i Mięta · Zobacz więcej »

Mieszanina

Mieszanina – układ dwóch lub więcej pierwiastków lub związków chemicznych zmieszanych z sobą w dowolnym stosunku i wykazujących swoje indywidualne właściwości.

Nowy!!: Zapach i Mieszanina · Zobacz więcej »

Mydła

Kolekcja dekoracyjnych mydeł Używana kostka mydła toaletowego Mydła – sole metali i wyższych kwasów tłuszczowych o 12–20 atomach węgla (np. palmitynowy, stearynowy, oleinowy).

Nowy!!: Zapach i Mydła · Zobacz więcej »

Nabłonek węchowy

Nabłonek węchowy – część wyściółki jamy nosowej, w której znajdują się zakończenia włókien nerwu I (węchowego) odbierające bodźce węchowe.

Nowy!!: Zapach i Nabłonek węchowy · Zobacz więcej »

National Center for Biotechnology Information

Logo NCBI National Center for Biotechnology Information (w skrócie NCBI) jest częścią National Library of Medicine (NLM).

Nowy!!: Zapach i National Center for Biotechnology Information · Zobacz więcej »

Nina Baryłko-Pikielna

Nina Baryłko-Pikielna (ur. 1930 w Warszawie) − polska specjalistka w dziedzinie badań jakości artykułów żywnościowych, a przede wszystkim sensorycznych analiz jakości, profesor nauk rolniczych, związana z Instytutem Żywności i Żywienia im.

Nowy!!: Zapach i Nina Baryłko-Pikielna · Zobacz więcej »

Nitrobenzen

Nitrobenzen – organiczny związek chemiczny, najprostszy aromatyczny związek nitrowy, pochodna benzenu.

Nowy!!: Zapach i Nitrobenzen · Zobacz więcej »

Nos

Nos – wyniosłość w obrębie twarzy stanowiąca drogę przepływu powietrza w procesie oddychania.

Nowy!!: Zapach i Nos · Zobacz więcej »

Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe – klasyczna miara zmienności, obok średniej arytmetycznej najczęściej stosowane pojęcie statystyczne.

Nowy!!: Zapach i Odchylenie standardowe · Zobacz więcej »

Odorant

Odorant (łac. odor, zapach) – dowolna substancja mająca zapach, niezależnie od tego, czy wydaje się on przyjemny, czy nie.

Nowy!!: Zapach i Odorant · Zobacz więcej »

Olejek eteryczny

roślin olejkodajnych Olejek eteryczny (łac. oleum aetherium, oleum aethereum) – ciekła, lotna substancja zapachowa, znajdująca się najczęściej w specjalnych komórkach tkanki wydzielniczej roślin.

Nowy!!: Zapach i Olejek eteryczny · Zobacz więcej »

Olfaktometr

Nos jako detektor chromatografu gazowego. Oceny zapachu eluatówBadania węchu komarów Olfaktometr TO7 – ZUT w Szczecinie Cwiczenia z olfaktometrii terenowej w ZUT Szczecin Olfaktometr – przyrząd służący do badania czułości narządu węchu (np. otolaryngologia, entomologia), bądź też przyrząd do ilościowych porównań intensywności zapachów różnych olejków eterycznych lub ocen zapachu poszczególnych składników wonnych mieszanin.

Nowy!!: Zapach i Olfaktometr · Zobacz więcej »

Olfaktometria

Olfaktometria (łac. olfactus – węch, gr. métro – miara) – rodzaj technik pomiarów, w których węch albo jest obiektem badań, albo pełni funkcję przyrządu pomiarowego, stosowanego w czasie badań zapachuZgodnie z definicją, zamieszczoną w oraz według termin „olfaktometria” dotyczył badań węchu.

Nowy!!: Zapach i Olfaktometria · Zobacz więcej »

Ozon

Ozon (stgr. ὄζον – pachnący), tritlen (O3) – alotropowa odmiana tlenu składająca się z trójatomowych cząsteczek.

Nowy!!: Zapach i Ozon · Zobacz więcej »

Pachnidło

Pachnidło: Historia pewnego mordercy (niem. Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders) – powieść niemieckiego pisarza Patricka Süskinda, wydana w 1985 roku.

Nowy!!: Zapach i Pachnidło · Zobacz więcej »

Para wodna

Para wodna – gazowy stan skupienia wody.

Nowy!!: Zapach i Para wodna · Zobacz więcej »

Perfumy

Perfumy Perfumy (fr. "par fumée" - przez dym) – łączna nazwa kosmetyków, których jedynym zadaniem jest nadawanie różnym obiektom (zwykle ciału człowieka) przyjemnego i długo utrzymującego się zapachu.

Nowy!!: Zapach i Perfumy · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Zapach i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Pirydyna

Pirydyna – organiczny, heterocykliczny związek chemiczny z grupy azyn o aromatycznym, sześcioczłonowym pierścieniu.

Nowy!!: Zapach i Pirydyna · Zobacz więcej »

Podwzgórze

Podwzgórze zaznaczone w dwóch projekcjach mózgu Przekrój w płaszczyźnie strzałkowej mózgowia płodu w wieku 3 miesięcy, zaznaczono podwzgórze Podwzgórze (łac. hypothalamus, z gr.

Nowy!!: Zapach i Podwzgórze · Zobacz więcej »

Powietrze

Powietrze (łac. aër) – mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską.

Nowy!!: Zapach i Powietrze · Zobacz więcej »

Prawo Webera-Fechnera

Prawo Webera-Fechnera – prawo wyrażające relację pomiędzy fizyczną miarą bodźca a reakcją zmysłów, np.

Nowy!!: Zapach i Prawo Webera-Fechnera · Zobacz więcej »

Próg wyczuwalności zapachu

Próg wyczuwalności zapachu, próg wyczuwalności węchowej (cth W piśmiennictwie polskim bywają również używane symbole: PWW (próg wyczuwalności węchowej) oraz dawniej SPW i SPW (stężenie progowe wyczuwalności) lub SPWW (stężenie progowe wyczuwalności węchowej).) – stężenie odorantu (wonnego związku chemicznego lub ich mieszaniny) w powietrzu, przy którym istnieje 50% prawdopodobieństwo wyczucia węchem różnicy między zapachem powietrza domieszkowanego i czystego.

Nowy!!: Zapach i Próg wyczuwalności zapachu · Zobacz więcej »

Proszek do prania

Proszek do prania Proszek do prania – mieszanina dokładnie rozdrobnionych substancji, służąca do usuwania zanieczyszczeń z ubrań.

Nowy!!: Zapach i Proszek do prania · Zobacz więcej »

Przyrząd pomiarowy

Przyrząd pomiarowy, dawniej: narzędzie miernicze – urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy przeznaczone do wykonywania pomiarów samodzielnie albo w połączeniu z jednym bądź wieloma urządzeniami dodatkowymi.

Nowy!!: Zapach i Przyrząd pomiarowy · Zobacz więcej »

Psychika

Psychika (gr. ψυχή, psyche – dusza) – termin odnoszący się do całokształtu procesów oraz dyspozycji niematerialnych, psychicznych człowieka.

Nowy!!: Zapach i Psychika · Zobacz więcej »

Psychofizjologia

Psychofizjologia — dział nauki z pogranicza psychologii i fizjologii, zajmujący się wzajemnym związkiem procesów psychicznych i fizjologicznych.

Nowy!!: Zapach i Psychofizjologia · Zobacz więcej »

Psychofizyka

Psychofizyka – dział psychologii, zajmujący się głównie zależnościami między fizycznymi właściwościami bodźców działających na zmysły a wrażeniami psychicznymi, jakie się wtedy pojawiają.

Nowy!!: Zapach i Psychofizyka · Zobacz więcej »

Receptor

Receptory – wyspecjalizowane komórki lub narządy zmysłowe odbierające informacje z otoczenia.

Nowy!!: Zapach i Receptor · Zobacz więcej »

Richard Axel

Richarda Axel w czasie wykładu (2000) Richard Axel (ur. 2 lipca 1946 w Nowym Jorku) – amerykański lekarz, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny w roku 2004 za badania nad receptorami węchowymi i układem węchowym.

Nowy!!: Zapach i Richard Axel · Zobacz więcej »

Siarczek dimetylu

Siarczek dimetylu (DMS) – związek siarkoorganiczny o wzorze (CH3)2S.

Nowy!!: Zapach i Siarczek dimetylu · Zobacz więcej »

Siarkowodór

Osad siarki na skale powstający przy wydobywaniu się siarkowodoru z wnętrza wulkanu Siarkowodór (sulfan), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorków kowalencyjnych, połączenie siarki i wodoru.

Nowy!!: Zapach i Siarkowodór · Zobacz więcej »

Siatkówka (anatomia)

Siatkówka (łac. retina) – część oka, która jest elementem odbierającym bodźce wzrokowe.

Nowy!!: Zapach i Siatkówka (anatomia) · Zobacz więcej »

Smak (fizjologia)

Smak – jeden z podstawowych zmysłów dostępnych organizmom, służący do chemicznej analizy składu pokarmu.

Nowy!!: Zapach i Smak (fizjologia) · Zobacz więcej »

Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości

Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości – oznaczenia stosowane do zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch liczb lub wartości liczbowych dwóch wielkości o takich samych jednostkach.

Nowy!!: Zapach i Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości · Zobacz więcej »

Stężenie

Stężenie – miara ilości substancji (pierwiastka, związku chemicznego, jonu bądź innego indywiduum chemicznego) w mieszaninie.

Nowy!!: Zapach i Stężenie · Zobacz więcej »

Stężenie zapachowe

Stężenie zapachowe – stężenie odorantów określane metodami olfaktometrycznymi, wśród których największe znaczenie ma metoda olfaktometrii dynamicznej, opisana w normie PN-EN 13725:2007.

Nowy!!: Zapach i Stężenie zapachowe · Zobacz więcej »

Substancja chemiczna

Substancja chemiczna (substancja czysta, chemikalia (tylko l.mn.)) – substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym (co do rodzaju atomów pod względem liczby atomowej i ewentualnie, co do poszczególnych rodzajów atomów w cząsteczce) i najczęściej także ilościowym (liczby atomów różnych rodzajów w cząsteczce); zbiór atomów lub cząsteczek spełniających kryterium stałości składu.

Nowy!!: Zapach i Substancja chemiczna · Zobacz więcej »

Substancje semiochemiczne

Substancje semiochemiczne – związki chemiczne używane przez zwierzęta i rośliny do przekazywania informacji, wywierania określonego wpływu na otoczenie, głównie w celach obronnych, wszczynania alarmu, zaznaczania własnego terytorium czy informowania partnerów o gotowości płciowej.

Nowy!!: Zapach i Substancje semiochemiczne · Zobacz więcej »

Tioetery

Wzór ogólny tioeterów Tioetery (sulfidy) – grupa siarkoorganicznych związków chemicznych, siarkowych analogów eterów o wzorze ogólnym R−S−R (R ≠ H).

Nowy!!: Zapach i Tioetery · Zobacz więcej »

Tiole

Tiole, tioalkohole (ze starogreckiego: θεῖον (theion).

Nowy!!: Zapach i Tiole · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Zapach i Tlen · Zobacz więcej »

Toksyczność

Toksyczność – cecha substancji chemicznych polegająca na powodowaniu zaburzeń funkcji lub śmierci komórek żywych, narządów lub całych organizmów po dostaniu się w ich pobliże.

Nowy!!: Zapach i Toksyczność · Zobacz więcej »

Trimetyloamina

Trimetyloamina, N(CH3)3 – organiczny związek chemiczny z grupy amin.

Nowy!!: Zapach i Trimetyloamina · Zobacz więcej »

Układ limbiczny

zakręt hipokampa, przyhipokampowy    (łac. ''gyrus parahippocampalis'') 6 – płat limbiczny (łac. ''lobus limbicus'') 7 – zakręt obręczy (łac. ''gyrus cinguli'') Układ limbiczny (inaczej układ rąbkowy, układ brzeżny) – układ struktur korowych i podkorowych mózgu, biorący udział w regulacji zachowań emocjonalnych oraz niektórych stanów emocjonalnych takich jak strach, zadowolenie, przyjemność, euforia, uniesienie (zob. fizjologia procesów emocjonalnych, układ nagrody).

Nowy!!: Zapach i Układ limbiczny · Zobacz więcej »

Układ nerwowy

Układ nerwowy (łac. systema nervosum; ang. nervous system) – zbiór wyspecjalizowanych komórek, pozostających ze sobą w złożonych relacjach funkcjonalnych i strukturalnych, odpowiadający za sterowanie aktywnością organizmu.

Nowy!!: Zapach i Układ nerwowy · Zobacz więcej »

Wanilina

Wanilina (4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd) – organiczny związek chemiczny zbudowany z pierścienia benzenowego podstawionego trzema grupami funkcyjnymi: aldehydową, hydroksylową i metoksylową.

Nowy!!: Zapach i Wanilina · Zobacz więcej »

Węch

Węch, powonienie – jeden z dwóch – obok smaku – zmysłów chemicznych.

Nowy!!: Zapach i Węch · Zobacz więcej »

Woda kolońska

Flakony ''Eau de Cologne'' z XVIII, XIX i XX w. (logo ''Farina'' — czerwony tulipan) Fabryka Farina w roku 1800 Kölnisch Wasser No. 4711 („Original Eau de Cologne” Wilhelma Muhlensa) Woda kolońska (Eau de Cologne) – rodzaj wody toaletowej, kilkuprocentowy alkoholowy roztwór olejków eterycznych w alkoholu o stężeniu około 80%.

Nowy!!: Zapach i Woda kolońska · Zobacz więcej »

Wrażenie

Wrażenie – pierwotny i najbardziej podstawowy proces poznawczy człowieka.

Nowy!!: Zapach i Wrażenie · Zobacz więcej »

Zależności międzygatunkowe

środowiska ich życia W ekosystemach liczebność populacji ofiar (''prey'') i drapieżników (''predator'') okresowo się zmienia (zob. równanie Lotki-Volterry) Zależności międzygatunkowe (oddziaływania, interakcje, koakcje międzygatunkowe) – oddziaływania między osobnikami należącymi do różnych gatunków lub różnymi populacjami, wspólnie żyjącymi w określonym środowisku.

Nowy!!: Zapach i Zależności międzygatunkowe · Zobacz więcej »

Zanieczyszczenie powietrza

Smog unoszący się nad Los Angeles. Po lewej obserwatorium astronomiczne Griffitha c.o. Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska.

Nowy!!: Zapach i Zanieczyszczenie powietrza · Zobacz więcej »

Zapach (mechanika kwantowa)

ładunki kolorowe neutrino mionowe) Zapach – jedna z liczb kwantowych przypisywanych elementarnym fermionom materii - kwarkom i leptonom.

Nowy!!: Zapach i Zapach (mechanika kwantowa) · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Zapach i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Związki alifatyczne

Związki alifatyczne, związki łańcuchowe – w tradycyjnej polskiejtakże czeskiej, rosyjskiej, hiszpańskiej i kilku innych nomenklaturze chemicznej: węglowodory i inne związki organiczne, nasycone (jak alkany) lub nie (jak alkeny i alkiny), w których atomy węgla tworzą łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie tworzą struktur zamkniętych (cyklicznych).

Nowy!!: Zapach i Związki alifatyczne · Zobacz więcej »

Związki aromatyczne

Delokalizacja elektronów z orbitali p w cząsteczce benzenu Związki aromatyczne – związki chemiczne, z reguły organiczne, posiadające w cząsteczce zdelokalizowane elektrony π, tworzące tzw.

Nowy!!: Zapach i Związki aromatyczne · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Zapach i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Związki siarkoorganiczne

czosnku Związki siarkoorganiczne – związki organiczne zawierające wiązanie węgiel-siarka.

Nowy!!: Zapach i Związki siarkoorganiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Aromat, Klasyfikacja Henninga, Odory, Woń.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »