Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Zasiedzenie

Indeks Zasiedzenie

Zasiedzenie (łac. usucapio) – sposób nabycia określonego prawa wskutek upływu czasu, jedna z instytucji dawności.

48 kontakty: Akt notarialny, Czas, Część składowa rzeczy, Dawność, Dobra wiara, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Hipoteka, Kanigowo (województwo warmińsko-mazurskie), Kodeks cywilny, Kradzież, Księga wieczysta, Lokal, Małżonkowie, Małoletni, Nasz Dziennik, Nidzica, Posiadacz samoistny, Posiadanie, Prawo rzeczowe, Prawo rzymskie, Prawo ziemskie (historia prawa), Precedens, Przesłanka, Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, Religia, Roszczenia petytoryjne, Rzecz (prawo), Służebność, Służebność gruntowa, Służebność osobista, Służebność przesyłu, Sąd, Sąd polubowny, Sąd rejonowy, Siła wyższa, Skarb Państwa, Skutek prawny, Statut warcki, Użytkowanie wieczyste, Ubezwłasnowolnienie, Umowa sprzedaży, Władza rodzicielska, Własność, XIII wiek, Zastaw, Zdolność do czynności prawnych, 1961, 1990.

Akt notarialny

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (strona 1 i 7) zawarty w roku 1923 w formie aktu notarialnego Akt notarialny – dokument urzędowy potwierdzający dokonanie określonej czynności prawnej, a zarazem jedna z jej szczególnych form.

Nowy!!: Zasiedzenie i Akt notarialny · Zobacz więcej »

Czas

Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu.

Nowy!!: Zasiedzenie i Czas · Zobacz więcej »

Część składowa rzeczy

Część składowa rzeczy – wszystko, co nie może być od niej odłączone bez zmiany istoty całej rzeczy lub bez zmiany części składowej.

Nowy!!: Zasiedzenie i Część składowa rzeczy · Zobacz więcej »

Dawność

Dawność - zbiorcza nazwa dla instytucji prawa cywilnego polegających na utracie, osłabieniu bądź nabyciu prawa wskutek (1) upływu czasu i (2) zaniechania osoby uprawnionej.

Nowy!!: Zasiedzenie i Dawność · Zobacz więcej »

Dobra wiara

Dobra wiara (łac. bona fides, por. bona fide, łac. – „działający w dobrej wierze”) – domniemanie prawne i zarazem jedno z najważniejszych pojęć prawa cywilnego.

Nowy!!: Zasiedzenie i Dobra wiara · Zobacz więcej »

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Dorota Irvina Arciszewska-Mielewczyk (ur. 16 lutego 1968 w Gdyni) – polska polityk, posłanka na Sejm III, IV, VII i VIII kadencji, senator VI i VII kadencji.

Nowy!!: Zasiedzenie i Dorota Arciszewska-Mielewczyk · Zobacz więcej »

Hipoteka

Hipoteka (z gr. ὑποθήκη) – ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Nowy!!: Zasiedzenie i Hipoteka · Zobacz więcej »

Kanigowo (województwo warmińsko-mazurskie)

Kanigowo (dawniej niem. Candien) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Nidzica.

Nowy!!: Zasiedzenie i Kanigowo (województwo warmińsko-mazurskie) · Zobacz więcej »

Kodeks cywilny

Na jasnozielono zaznaczono państwa, w których obowiązują kodeksy cywilne albo podobnie nazwane akty prawne Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – zbiór przepisów z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny.

Nowy!!: Zasiedzenie i Kodeks cywilny · Zobacz więcej »

Kradzież

Kradzież (art. 278 kk) – zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia.

Nowy!!: Zasiedzenie i Kradzież · Zobacz więcej »

Księga wieczysta

Księgi wieczyste – rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości.

Nowy!!: Zasiedzenie i Księga wieczysta · Zobacz więcej »

Lokal

Lokal – wydzielona część budynku służąca celom mieszkaniowym lub innym (usługowym, produkcyjnym, handlowym) albo użytkowym (garaż).

Nowy!!: Zasiedzenie i Lokal · Zobacz więcej »

Małżonkowie

Małżonkowie – osoby, które zawarły małżeństwo: mąż (mężczyzna) lub żona (kobieta).

Nowy!!: Zasiedzenie i Małżonkowie · Zobacz więcej »

Małoletni

Małoletni, osoba małoletnia – w rozumieniu polskiego prawa cywilnego osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa (w wyniku jednego z tych zdarzeń uzyskuje się pełnoletniość).

Nowy!!: Zasiedzenie i Małoletni · Zobacz więcej »

Nasz Dziennik

Nasz Dziennik – ogólnopolski dziennik o profilu katolicko-narodowym wydawany w Warszawie przez spółkę Spes sp. z o.o..

Nowy!!: Zasiedzenie i Nasz Dziennik · Zobacz więcej »

Nidzica

Rynek w Nidzicy Plac Wolności w Nidzicy Nidzica (dawniej Nibork,, prus. Nīdaspils) – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nidzica, położone nad rzeką Nidą.

Nowy!!: Zasiedzenie i Nidzica · Zobacz więcej »

Posiadacz samoistny

Posiadacz samoistny – osoba, która rzeczą faktycznie włada jak właściciel.

Nowy!!: Zasiedzenie i Posiadacz samoistny · Zobacz więcej »

Posiadanie

Posiadanie (łac. possessio, od sedere – siedzieć) – instytucja prawa rzeczowego oznaczająca fakt władania rzeczą przez posiadacza.

Nowy!!: Zasiedzenie i Posiadanie · Zobacz więcej »

Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe – dział prawa cywilnego regulujący powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy i zwierząt (w wyjątkowych sytuacjach także nie do nich – np. użytkowanie prawa).

Nowy!!: Zasiedzenie i Prawo rzeczowe · Zobacz więcej »

Prawo rzymskie

Prawo rzymskie – termin oznaczający najczęściej prawo starożytnego Rzymu, które rozwijało się od czasów prawa zwyczajowego, aż do kodyfikacji Justyniana I Wielkiego (VI wiek n.e.). Prawo rzymskie miało istotny wpływ na rozwój prawodawstwa europejskiego (tzw. recepcja prawa rzymskiego) w postaci prawa powszechnego (ius commune) w średniowieczu, pandektystykę, która osiągnęła swoje apogeum w XIX wieku, a także na współczesną naukę, rozwijaną jako przedmiot uniwersytecki.

Nowy!!: Zasiedzenie i Prawo rzymskie · Zobacz więcej »

Prawo ziemskie (historia prawa)

Prawo ziemskie – nazwa systemu zwyczajowego prawa sądowego I Rzeczypospolitej, zastosowana w Korekturze praw dla odróżnienia polskiego prawa zwyczajowego od systemów praw miejskich, pochodzenia niemieckiego.

Nowy!!: Zasiedzenie i Prawo ziemskie (historia prawa) · Zobacz więcej »

Precedens

Precedens (z – poprzedzający) – wyrok sądowy mogący wpływać na treść orzeczeń wydawanych w sprawach późniejszych.

Nowy!!: Zasiedzenie i Precedens · Zobacz więcej »

Przesłanka

Przesłanka – zdanie logiczne, na którego podstawie uznaje się inne zdania za prawdziwe.

Nowy!!: Zasiedzenie i Przesłanka · Zobacz więcej »

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – swoisty aspekt mocy prawnej ksiąg wieczystych polegający na tym, że osoba dokonująca czynności prawnej o skutkach rozporządzających (np. zawierająca umowę sprzedaży) z osobą uprawnioną według treści księgi wieczystej (czyli wpisaną do księgi jako właściciel, wieczysty użytkownik lub inny uprawniony) nabywa własność lub inne prawo rzeczowe, choćby stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie był zgodny z rzeczywistym stanem prawnym - właścicielem był w rzeczywistości kto inny - tylko wtedy jeśli nabywca nie wiedział i nie mógł się dowiedzieć o tej niezgodności.

Nowy!!: Zasiedzenie i Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych · Zobacz więcej »

Religia

rodzimowierstwa słowiańskiego Procent obywateli uznających religię za bardzo ważną: do '''19%''', '''>90%''' Obszary niereligijne Religia – system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką.

Nowy!!: Zasiedzenie i Religia · Zobacz więcej »

Roszczenia petytoryjne

Roszczenia petytoryjne – sposób prawnej ochrony własności poprzez system roszczeń, jakie przysługują właścicielowi w wypadku naruszenia jego prawa.

Nowy!!: Zasiedzenie i Roszczenia petytoryjne · Zobacz więcej »

Rzecz (prawo)

Rzecz – w sensie prawnym i ekonomicznym istniejąca część przyrody, która występuje w stanie pierwotnym lub przetworzonym – bez względu na to, czy ma jakąś wartość majątkową.

Nowy!!: Zasiedzenie i Rzecz (prawo) · Zobacz więcej »

Służebność

Służebność (łac. servitus) – ograniczone prawo rzeczowe, obciążające nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą (służebność gruntowa), albo zapewnienie zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej (służebność osobista).

Nowy!!: Zasiedzenie i Służebność · Zobacz więcej »

Służebność gruntowa

Służebność gruntowa – ograniczone prawo rzeczowe, obciążające nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą.

Nowy!!: Zasiedzenie i Służebność gruntowa · Zobacz więcej »

Służebność osobista

Służebność osobista – obciążenie nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej.

Nowy!!: Zasiedzenie i Służebność osobista · Zobacz więcej »

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu – ograniczone prawo rzeczowe należące do służebności, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do przesyłu energii, substancji itp.

Nowy!!: Zasiedzenie i Służebność przesyłu · Zobacz więcej »

Sąd

Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie Sądu Kasacyjnego Wnętrze sądu (Old Bailey) w Londynie, XIX wiek Warszawie Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych.

Nowy!!: Zasiedzenie i Sąd · Zobacz więcej »

Sąd polubowny

Sąd polubowny – sąd niepaństwowy orzekający w sporach cywilnoprawnych poddanych mu pod rozstrzygnięcie mocą zapisu na sąd polubowny.

Nowy!!: Zasiedzenie i Sąd polubowny · Zobacz więcej »

Sąd rejonowy

Nysie Kłodzku Warszawie Sąd rejonowy (skr. „SR”) – w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości jeden z sądów powszechnych powołanych do rozpoznawania wszystkich spraw należących do sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji.

Nowy!!: Zasiedzenie i Sąd rejonowy · Zobacz więcej »

Siła wyższa

Siła wyższa (łac. vis maior, ang. Act of God - "Wola boska", fr. force majeure, niem. höhere Gewalt) - ogólne określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takiego, nad którym człowiek nie panuje (vis maior, quae humana infirmitas resistere non potest).

Nowy!!: Zasiedzenie i Siła wyższa · Zobacz więcej »

Skarb Państwa

Skarb Państwa – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in. funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych).

Nowy!!: Zasiedzenie i Skarb Państwa · Zobacz więcej »

Skutek prawny

Skutek prawny, konsekwencja prawna – następstwo określonych przepisami prawa okoliczności polegające na powstaniu, zmianie lub wygaśnięciu stosunku prawnego.

Nowy!!: Zasiedzenie i Skutek prawny · Zobacz więcej »

Statut warcki

Statut warcki – prawo nadane przez Władysława II Jagiełłę w 28 października 1423 roku na sejmie walnym w Warcie.

Nowy!!: Zasiedzenie i Statut warcki · Zobacz więcej »

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste – specyficzne dla polskiego prawa cywilnego prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, wzorowane na rozwiązaniach sowieckich, jeden z trzech rodzajów praw rzeczowych, obok własności i praw rzeczowych ograniczonych.

Nowy!!: Zasiedzenie i Użytkowanie wieczyste · Zobacz więcej »

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie – częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych.

Nowy!!: Zasiedzenie i Ubezwłasnowolnienie · Zobacz więcej »

Umowa sprzedaży

Sprzedaż – umowa cywilnoprawna, zobowiązująca do odpłatnego przeniesienia własności rzeczy ze sprzedawcy na kupującego.

Nowy!!: Zasiedzenie i Umowa sprzedaży · Zobacz więcej »

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska – prawa i obowiązki, które mają względem osoby małoletniej jej rodzice.

Nowy!!: Zasiedzenie i Władza rodzicielska · Zobacz więcej »

Własność

Własność (łac. prioprietas) – najszersze, podstawowe prawo rzeczowe, pozwalające właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób (ius disponendi) (w jego ramach właściciel korzysta z maksimum uprawnień względem rzeczy).

Nowy!!: Zasiedzenie i Własność · Zobacz więcej »

XIII wiek

XII wiek XIV wiek 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300.

Nowy!!: Zasiedzenie i XIII wiek · Zobacz więcej »

Zastaw

Zastaw – ograniczone prawo rzeczowe, ustanawiane w celu zabezpieczenia wierzytelności.

Nowy!!: Zasiedzenie i Zastaw · Zobacz więcej »

Zdolność do czynności prawnych

Zdolność do czynności prawnych – w prawie cywilnym zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli do przyjmowania i składania oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego.

Nowy!!: Zasiedzenie i Zdolność do czynności prawnych · Zobacz więcej »

1961

Bez opisu.

Nowy!!: Zasiedzenie i 1961 · Zobacz więcej »

1990

Bez opisu.

Nowy!!: Zasiedzenie i 1990 · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »