Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Zmienna losowa

Indeks Zmienna losowa

Zmienna losowa – funkcja przypisująca zdarzeniom elementarnym liczby.

23 kontakty: Ciągły rozkład prawdopodobieństwa, Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa, Dystrybuanta, Funkcja, Funkcja ciągła, Funkcja gęstości prawdopodobieństwa, Funkcja mierzalna, Kość do gry, Liczba, Liczby zespolone, Miara Lebesgue’a, Prawdopodobieństwo, Przestrzeń euklidesowa, Przestrzeń mierzalna, Przestrzeń polska, Przestrzeń probabilistyczna, Przestrzeń topologiczna, Przestrzeń zdarzeń elementarnych, Rozkład prawdopodobieństwa, Wariancja, Wartość oczekiwana, Zależność zmiennych losowych, Zbiór borelowski.

Ciągły rozkład prawdopodobieństwa

Od góry: dystrybuanta pewnego dyskretnego rozkładu, rozkładu ciagłego, oraz rozkładu, który nie jest ani ciągły, ani dyskretny. Ciągły rozkład prawdopodobieństwa - rozkład prawdopodobieństwa dla którego dystrybuanta jest funkcją ciągłą.

Nowy!!: Zmienna losowa i Ciągły rozkład prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »

Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa

Funkcja opisująca przykładowy dyskretny rozkład prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwa przyjęcia przez zmienną wartości 1, 3 i 7 wynoszą odpowiednio 0.2, 0.5, 0.3. Inne wartości mają zerowe prawdopodobieństwo. Od góry: dystrybuanta pewnego dyskretnego rozkładu, rozkładu ciagłego, oraz rozkładu mającego zarówno ciągłą, jak i dyskretną część. Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa – rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej dający się opisać przez podanie wszystkich przyjmowanych przez nią wartości, wraz z prawdopodobieństwem przyjęcia każdej z nich.

Nowy!!: Zmienna losowa i Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »

Dystrybuanta

Dystrybuanta („rozdzielać, rozdawać”) – funkcja rzeczywista jednoznacznie wyznaczająca rozkład prawdopodobieństwa (tj. miarę probabilistyczną określoną na σ-ciele borelowskich podzbiorów prostej), a więc zawierająca wszystkie informacje o tym rozkładzie.

Nowy!!: Zmienna losowa i Dystrybuanta · Zobacz więcej »

Funkcja

Funkcja (łac. functio, -onis, „odbywanie, wykonywanie, czynność”Od fungor, functus sum, fungi, „wykonać, wypełnić, zwolnić”.) – dla danych dwóch zbiorów X i Y przyporządkowanieW Słowniku języka polskiego, PWN, 1996: ustalić relację między czymś a czymś, uczynić zależnym od czegoś... każdemu elementowi zbioru X dokładnie jednego elementu zbioru Y. Oznacza się ją na ogół f, g, h itd.

Nowy!!: Zmienna losowa i Funkcja · Zobacz więcej »

Funkcja ciągła

Funkcja ciągła – funkcja, którą intuicyjnie można scharakteryzować jako.

Nowy!!: Zmienna losowa i Funkcja ciągła · Zobacz więcej »

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (gęstość zmiennej losowej) – nieujemna funkcja rzeczywista, określona dla rozkładu prawdopodobieństwa, taka że całka z tej funkcji, obliczona w odpowiednich granicach, jest równa prawdopodobieństwu wystąpienia danego zdarzenia losowego.

Nowy!!: Zmienna losowa i Funkcja gęstości prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »

Funkcja mierzalna

Funkcja mierzalna – funkcja zachowująca strukturę przestrzeni mierzalnych; stanowi ona naturalny kontekst dla teorii całkowania (w szczególności całki Lebesgue’a).

Nowy!!: Zmienna losowa i Funkcja mierzalna · Zobacz więcej »

Kość do gry

Zestaw kości przeznaczonych do gier fabularnych w różnych barwach i stylach Kości do gry – niewielkie wielościany z umieszczonymi na poszczególnych bokach liczbami (oczkami).

Nowy!!: Zmienna losowa i Kość do gry · Zobacz więcej »

Liczba

Liczby algebraiczne. Liczba – pojęcie abstrakcyjne, jedno z najczęściej używanych w matematyce.

Nowy!!: Zmienna losowa i Liczba · Zobacz więcej »

Liczby zespolone

płaszczyźnie zespolonej Liczby zespolone – liczby będące elementami rozszerzenia ciała liczb rzeczywistych o jednostkę urojoną i, to znaczy pierwiastek wielomianu x^2+1.

Nowy!!: Zmienna losowa i Liczby zespolone · Zobacz więcej »

Miara Lebesgue’a

Miara Lebesgue’a (czyt. „lebega”) – pojęcie teorii miary uogólniające pojęcia długości, pola powierzchni i objętości (np. wg Jordana).

Nowy!!: Zmienna losowa i Miara Lebesgue’a · Zobacz więcej »

Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo – w znaczeniu potocznym, szansa na wystąpienie jakiegoś zdarzenia, natomiast w matematycznej teorii prawdopodobieństwa, rodzina miar służących do opisu częstości lub pewności tego zdarzenia.

Nowy!!: Zmienna losowa i Prawdopodobieństwo · Zobacz więcej »

Przestrzeń euklidesowa

Przestrzeń euklidesowa – przestrzeń opisywana przez geometrię euklidesową.

Nowy!!: Zmienna losowa i Przestrzeń euklidesowa · Zobacz więcej »

Przestrzeń mierzalna

Przestrzeń mierzalna – przestrzeń wraz z wyróżnioną rodziną jej zbiorów nazywaną σ-ciałem lub σ-algebrą zbiorów, do której należą zbiór pusty, dopełnienie dowolnego zbioru z rodziny oraz suma dowolnej przeliczalnej liczby jej zbiorów.

Nowy!!: Zmienna losowa i Przestrzeń mierzalna · Zobacz więcej »

Przestrzeń polska

Przestrzeń polska – ośrodkowa przestrzeń topologiczna, która jest metryzowalna w sposób zupełny.

Nowy!!: Zmienna losowa i Przestrzeń polska · Zobacz więcej »

Przestrzeń probabilistyczna

Przestrzeń probabilistyczna (trójka probabilistyczna) – struktura umożliwiająca opis procesu losowego (tj. procesu, którego wynik jest losowy) poprzez określenie przestrzeni zdarzeń elementarnych i określenie na jej podzbiorach funkcji prawdopodobieństwa spełniającej odpowiednie aksjomaty.

Nowy!!: Zmienna losowa i Przestrzeń probabilistyczna · Zobacz więcej »

Przestrzeń topologiczna

Przestrzeń topologiczna – zbiór X wraz z wyróżnioną rodziną τ podzbiorów tego zbioru spełniających odpowiednie własności zwane aksjomatami topologii.

Nowy!!: Zmienna losowa i Przestrzeń topologiczna · Zobacz więcej »

Przestrzeń zdarzeń elementarnych

Przestrzeń zdarzeń elementarnych (zbiór zdarzeń elementarnych, przestrzeń próbek losowych) – zbiór wszystkich możliwych wyników doświadczenia losowego; wyniki te nazywa się zdarzeniami elementarnymi.

Nowy!!: Zmienna losowa i Przestrzeń zdarzeń elementarnych · Zobacz więcej »

Rozkład prawdopodobieństwa

Rozkład prawdopodobieństwa – miara probabilistyczna określona na zbiorze wartości pewnej zmiennej losowej (wektora losowego), przypisująca prawdopodobieństwa wartościom tej zmiennej.

Nowy!!: Zmienna losowa i Rozkład prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »

Wariancja

Wariancja – klasyczna miara zmienności.

Nowy!!: Zmienna losowa i Wariancja · Zobacz więcej »

Wartość oczekiwana

Wartość oczekiwana (wartość średnia, przeciętna, dawniej nadzieja matematyczna) – wartość określająca spodziewany wynik doświadczenia losowego.

Nowy!!: Zmienna losowa i Wartość oczekiwana · Zobacz więcej »

Zależność zmiennych losowych

współczynnika korelacji Pearsona Kwartet Anscombe'a – cztery zestawy danych o identycznych cechach statystycznych, takich jak średnia arytmetyczna, wariancja oraz współczynnik korelacji Pearsona (r≈0,816). Anscombe ilustrował w ten sposób uwagę, że poza porównywaniem statystyk liczbowych, warto używać graficznych metod reprezentacji danych. Zależność statystyczna zmiennych losowych (korelacja) – związek pomiędzy dwiema zmiennymi losowymi X i Y. Intuicyjnie, zależność dwóch zmiennych oznacza, że znając wartość jednej z nich, dałoby się przynajmniej w niektórych sytuacjach dokładniej przewidzieć wartość drugiej zmiennej, niż bez tej informacji.

Nowy!!: Zmienna losowa i Zależność zmiennych losowych · Zobacz więcej »

Zbiór borelowski

Zbiór borelowski – podzbiór przestrzeni topologicznej, który można uzyskać ze zbiorów otwartych tej przestrzeni (lub równoważnie, ze zbiorów domkniętych) za pomocą przeliczalnych sum, przekrojów bądź dopełnień.

Nowy!!: Zmienna losowa i Zbiór borelowski · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Wektor losowy, Wielowymiarowa zmienna losowa, Zmienna losowa dwuwymiarowa, Zmienna losowa jednowymiarowa.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »