Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Związki heterocykliczne

Indeks Związki heterocykliczne

Związki heterocykliczne: pirydyna, puryna, furan Związki heterocykliczne – szeroka klasa pierścieniowych związków chemicznych, w których co najmniej jeden układ cykliczny zawiera jeden lub więcej atomów pierwiastków innych niż węgiel.

69 kontakty: Aromatyczność, Azepan, Azet (związek chemiczny), Azetydyna, Azetyna, Azot, Azyrydyna, Azyryna, Chemia organiczna, Diazetydyna, Diazetyna, Diazyny, Diazyrydyna, Diazyryna, Dihydrofuran, Dioksan, Diokset, Dioksetan, Dioksiran, Dioksolan, Ditiet, Ditietan, Etery koronowe, Fosfor, Furan, Imidazol, Imidazolidyna, Izotiazol, Krzem, Morfolina, Oksazol, Oksazolidyna, Oksazyrydyna, Okset, Oksetan, Oksiren, Piperazyna, Piperydyna, Piran (związek chemiczny), Pirazol, Pirol, Pirolidyna, Piroliny, Pirydyna, Pirymidyna, Puryna, Siarka, Tetrahydrofuran, Tetrahydropiran, Tetrahydrotiofen, ..., Tetrazole, Tetrazyny, Tiazol, Tiazolidyna, Tiet, Tietan, Tiiran, Tiiren, Tiofen, Tlen, Tlenek etylenu, Triazyny, Trioksan, Węgiel (pierwiastek), Węglowodany, Związek chemiczny, Związki homocykliczne, Związki makrocykliczne, Związki nienasycone. Rozwiń indeks (19 jeszcze) »

Aromatyczność

Zdelokalizowane elektrony π tworzą chmurę elektronową wewnątrz cząsteczki benzenu Aromatyczność – zjawisko występowania sprzężonego cyklicznego układu wiązań podwójnych, wykazujących efekt delokalizacji elektronów π. Ilościowa ocena stopnia aromatyczności określana jest przez wartość energii rezonansowej.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Aromatyczność · Zobacz więcej »

Azepan

Azepan − organiczny związek chemiczny należący do grupy związków heterocyklicznych.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Azepan · Zobacz więcej »

Azet (związek chemiczny)

Azet – organiczny związek chemiczny należący do nienasyconych związków heterocyklicznych.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Azet (związek chemiczny) · Zobacz więcej »

Azetydyna

Azetydyna - heterocykliczny związek organiczny zbudowany z czteroczłonowego pierścienia zawierającego jeden atom azotu.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Azetydyna · Zobacz więcej »

Azetyna

Azetyna – nienasycony heterocykliczny związek organiczny o wzorze C3H5N, zbudowany z czteroczłonowego pierścienia zawierającego jeden atom azotu, będący heteroatomem, oraz trzech atomów węgla.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Azetyna · Zobacz więcej »

Azot

Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Azot · Zobacz więcej »

Azyrydyna

Azyrydyna – organiczny związek chemiczny należący do związków heterocyklicznych.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Azyrydyna · Zobacz więcej »

Azyryna

Azyryna − organiczny związek chemiczny należący do nienasyconych związków heterocyklicznych.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Azyryna · Zobacz więcej »

Chemia organiczna

Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Chemia organiczna · Zobacz więcej »

Diazetydyna

Diazetydyna – nasycony heterocykliczny związek organiczny o wzorze C2H6N2, zbudowany z czteroczłonowego pierścienia zawierającego dwa atomy azotu, będące heteroatomami, oraz dwóch atomów węgla.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Diazetydyna · Zobacz więcej »

Diazetyna

Diazetyna – nienasycony heterocykliczny organiczny związek chemiczny zbudowany z czteroczłonowego pierścienia zawierającego dwa atomy węgla oraz dwa atomy azotu, będące w cząsteczce heteroatomami.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Diazetyna · Zobacz więcej »

Diazyny

Diazyny – heterocykliczne organiczne związki chemiczne z grupy azyn.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Diazyny · Zobacz więcej »

Diazyrydyna

Diazyrydyna – organiczny związek chemiczny należący do związków heterocyklicznych.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Diazyrydyna · Zobacz więcej »

Diazyryna

Diazyryna – organiczny związek chemiczny należący do związków heterocyklicznych.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Diazyryna · Zobacz więcej »

Dihydrofuran

Dihydrofuran – nienasycony związek heterocykliczny będący mieszaniną dwóch izomerów.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Dihydrofuran · Zobacz więcej »

Dioksan

Dioksan – organiczny związek chemiczny z grupy cyklicznych eterów.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Dioksan · Zobacz więcej »

Diokset

Diokset – organiczny związek chemiczny z grupy nienasyconych związków heterocyklicznych.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Diokset · Zobacz więcej »

Dioksetan

Dioksetan – nasycony heterocykliczny związek organiczny o wzorze, zbudowany z czteroczłonowego pierścienia zawierającego dwa atomy tlenu, będącymi heteroatomami, oraz dwóch atomów węgla.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Dioksetan · Zobacz więcej »

Dioksiran

Dioksiran – heterocykliczny organiczny związek chemiczny składający się z trójczłonowego pierścienia złożonego z dwóch atomów tlenu i jednego atomu węgla.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Dioksiran · Zobacz więcej »

Dioksolan

Dioksolan – organiczny związek chemiczny należący do nasyconych związków heterocyklicznych.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Dioksolan · Zobacz więcej »

Ditiet

Ditiet – organiczny związek chemiczny należący do nienasyconych związków heterocyklicznych siarki.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Ditiet · Zobacz więcej »

Ditietan

Struktura 1,2-ditietanu oraz 1,3-ditietanu, gdzie R oznacza grupę organiczną Ditietan jest to nasycony związek heterocykliczny, który zawiera dwa atomy siarki i dwa atomy węgla mające hybrydyzację sp3.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Ditietan · Zobacz więcej »

Etery koronowe

Model czaszowy przykładowego koronatu potasu – kompleksu eteru 18-korona-6 z kationem potasu Etery koronowe, korony – makrocykliczne związki organiczne pochodzenia syntetycznego.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Etery koronowe · Zobacz więcej »

Fosfor

Fosfor (P, gr. phosphoros ‘niosący światło’, łac. phosphorus) – pierwiastek chemiczny, niemetal. Jedynym stabilnym izotopem fosforu jest 31P. Fosfor występuje w czterech odmianach alotropowych, jako: fosfor biały, czerwony, fioletowy oraz czarny.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Fosfor · Zobacz więcej »

Furan

Furan, furfuran – heterocykliczny związek chemiczny z endocyklicznym atomem tlenu, cykliczny eter o charakterze aromatycznym.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Furan · Zobacz więcej »

Imidazol

Imidazol – heterocykliczny związek chemiczny o charakterze aromatycznym.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Imidazol · Zobacz więcej »

Imidazolidyna

Imidazolidyna – heterocykliczny, organiczny związek chemiczny, całkowicie uwodorniona pochodna imidazolu.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Imidazolidyna · Zobacz więcej »

Izotiazol

Izotiazol – heterocykliczny, organiczny związek chemiczny z grupy azoli, o pięcioczłonowym pierścieniu aromatycznym zawierającym heteroatomy siarki i azotu w pozycji 1 i 2.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Izotiazol · Zobacz więcej »

Krzem

Krzem (Si, łac. silicium) – pierwiastek chemiczny, z grupy półmetali w układzie okresowym.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Krzem · Zobacz więcej »

Morfolina

Morfolina (tetrahydro-1,4-oksazyna) – organiczny, heterocykliczny związek chemiczny, zawierający w pierścieniu heteroatomy azotu i tlenu.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Morfolina · Zobacz więcej »

Oksazol

Oksazol – heterocykliczny, organiczny związek chemiczny zbudowany z trzech atomów węgla, trzech atomów wodoru oraz jednego atomu tlenu i jednego atomu azotu.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Oksazol · Zobacz więcej »

Oksazolidyna

Oksazolidyna – heterocykliczny organiczny związek chemiczny, składający się z pięcioczłonowego pierścienia zawierającego trzy atomy węgla oraz po jednym atomie azotu i tlenu.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Oksazolidyna · Zobacz więcej »

Oksazyrydyna

Wzór ogólny pochodnych oksazyrydyny Oksazyrydyna – nasycony, heterocykliczny związek organiczny zbudowany z trzyatomowego pierścienia zawierającego dwa heteroatomy, którymi są azot i tlen.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Oksazyrydyna · Zobacz więcej »

Okset

Okset (okseten) – organiczny związek chemiczny należący do nienasyconych związków heterocyklicznych.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Okset · Zobacz więcej »

Oksetan

Oksetan – organiczny związek chemiczny należący do związków heterocyklicznych.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Oksetan · Zobacz więcej »

Oksiren

Oksiren – organiczny związek chemiczny należący do związków heterocyklicznych.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Oksiren · Zobacz więcej »

Piperazyna

Piperazyna – organiczny związek heterocykliczny z dwoma heteroatomami azotu w pozycjach 1,4.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Piperazyna · Zobacz więcej »

Piperydyna

Piperydyna – heterocykliczny, organiczny związek chemiczny, cykliczna amina drugorzędowa.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Piperydyna · Zobacz więcej »

Piran (związek chemiczny)

Piran – organiczny związek chemiczny z grupy nienasyconych eterów cyklicznych o sześcioczłonowym pierścieniu heterocyklicznym.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Piran (związek chemiczny) · Zobacz więcej »

Pirazol

Pirazol (1,2-diazol) – organiczny, pięcioczłonowy aromatyczny heterocykliczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym C3H4N2.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Pirazol · Zobacz więcej »

Pirol

Pirol – organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych związków aromatycznych.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Pirol · Zobacz więcej »

Pirolidyna

Pirolidyna – organiczny, nasycony związek heterocykliczny.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Pirolidyna · Zobacz więcej »

Piroliny

Piroliny (dihydropirole) – heterocykliczne związki chemiczne, jednonienasycone pochodne pirolidyny.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Piroliny · Zobacz więcej »

Pirydyna

Pirydyna – organiczny, heterocykliczny związek chemiczny z grupy azyn o aromatycznym, sześcioczłonowym pierścieniu.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Pirydyna · Zobacz więcej »

Pirymidyna

Pirymidyna (1,3-diazyna), C4H4N2 – organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych związków aromatycznych, strukturalnie zbliżony do pirydyny.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Pirymidyna · Zobacz więcej »

Puryna

Puryna (imidazolopirymidyna) – heterocykliczny, aromatyczny związek organiczny, zbudowany ze skondensowanych pierścieni pirymidyny i imidazolu.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Puryna · Zobacz więcej »

Siarka

Siarka w postaci granulowanej Kryształy siarki w toluenie Siarka (S, łac. sulphur) – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Siarka · Zobacz więcej »

Tetrahydrofuran

Tetrahydrofuran (THF, nazwa systematyczna: oksolan) – organiczny związek chemiczny z grupy eterów cyklicznych, będący pochodną furanu.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Tetrahydrofuran · Zobacz więcej »

Tetrahydropiran

Tetrahydropiran (THP) – heterocykliczny, organiczny związek chemiczny z grupy eterów, którego sześcioczłonowy pierścień zbudowany jest z pięciu atomów węgla i jednego atomu tlenu.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Tetrahydropiran · Zobacz więcej »

Tetrahydrotiofen

Tetrahydrotiofen (THT) – heterocykliczny związek chemiczny, nasycona pochodna tiofenu.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Tetrahydrotiofen · Zobacz więcej »

Tetrazole

Tetrazole, CN4H2 – heterocykliczne związki chemiczne zbudowane z pięcioczłonowego pierścienia z dwoma wiązaniami podwójnymi, zawierającego 4 atomy azotu.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Tetrazole · Zobacz więcej »

Tetrazyny

Tetrazyny – heterocykliczne organiczne związki chemiczne z grupy azyn.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Tetrazyny · Zobacz więcej »

Tiazol

Tiazol – pięcioczłonowy heterocykliczny związek chemiczny zawierający atom siarki i azotu w pozycjach 1 i 3.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Tiazol · Zobacz więcej »

Tiazolidyna

Tiazolidyna – heterocykliczny, organiczny związek chemiczny, zbudowany z pięcioczłonowego pierścienia zawierającego heteroatomy – po jednym atomie azotu i siarki.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Tiazolidyna · Zobacz więcej »

Tiet

Tiet – organiczny związek chemiczny z grupy siarkowych związków heterocyklicznych, nienasycony analog tietanu.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Tiet · Zobacz więcej »

Tietan

Tietan – organiczny związek chemiczny z grupy związków heterocyklicznych.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Tietan · Zobacz więcej »

Tiiran

Tiiran – organiczny związek chemiczny należący do związków heterocyklicznych.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Tiiran · Zobacz więcej »

Tiiren

Tiiren – organiczny związek chemiczny należący do związków heterocyklicznych.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Tiiren · Zobacz więcej »

Tiofen

Tiofen, tiofuran – organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych związków aromatycznych.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Tiofen · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Tlen · Zobacz więcej »

Tlenek etylenu

Tlenek etylenu, oksiran – organiczny związek chemiczny z grupy cyklicznych eterów, najprostszy możliwy epitlenek.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Tlenek etylenu · Zobacz więcej »

Triazyny

Triazyny – heterocykliczne organiczne związki chemiczne z grupy azyn.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Triazyny · Zobacz więcej »

Trioksan

1,2,4-trioksan Trioksan może oznaczać jeden z dwóch izomerycznych organicznych związków chemicznych o wzorze.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Trioksan · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Węglowodany

Węglowodany, cukry, cukrowce, sacharydy – organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu, zazwyczaj w stosunku H:O.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Węglowodany · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Związki homocykliczne

Benzen – przykład związku homocyklicznego Związki homocykliczne (związki izocykliczne) – grupa pierścieniowych związków organicznych, w skład pierścienia których wchodzą atomy tego samego rodzaju.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Związki homocykliczne · Zobacz więcej »

Związki makrocykliczne

Związki makrocykliczne – grupa związków chemicznych o dużej masie cząsteczkowej (makrocząsteczki) i strukturze cyklicznej.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Związki makrocykliczne · Zobacz więcej »

Związki nienasycone

Związki nienasycone – związki chemiczne, których cząsteczki zawierają jedno lub więcej wiązań wielokrotnych, podwójnych (np. >C.

Nowy!!: Związki heterocykliczne i Związki nienasycone · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Heterocykliczność, Związek heterocykliczny.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »