Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Związki kompleksowe

Indeks Związki kompleksowe

Związki kompleksowe, związki koordynacyjne, skrótowo kompleksy – związki chemiczne zawierające co najmniej jeden atom centralny, otoczony przez inne atomy lub grupy atomów, zwane ligandami, przy czym co najmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego.

31 kontakty: Akceptor, Alkohole, Aminy, Amoniak, Atom centralny, Żelazicyjanek potasu, Chemia koordynacyjna, Cyklopentadienyl, Donor, Etery, Fenole, Jon amonowy, Jon hydroniowy, Karbonylki, Kinetyka chemiczna, Kompleksy alkilidenowe, Kompleksy jonowe, Kompleksy klasterowe, Liczba koordynacyjna, Ligand (chemia), Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, Polijodki, Promień jonowy, Równowaga termodynamiczna, Stała trwałości kompleksu, Stopień utlenienia, Tetrahydroksoglinian sodu, Wiązanie chemiczne, Wiązanie koordynacyjne, Związek chemiczny, Związki metaloorganiczne.

Akceptor

Akceptor – cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który przyjmuje elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon od innych cząsteczek w trakcie reakcji chemicznej.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Akceptor · Zobacz więcej »

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa) Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Alkohole · Zobacz więcej »

Aminy

Aminy – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę aminową, będącą organiczną pochodną amoniaku.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Aminy · Zobacz więcej »

Amoniak

Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot), – nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Amoniak · Zobacz więcej »

Atom centralny

Atom centralny – w chemii koordynacyjnej – atom wchodzący w skład związku chemicznego, wokół którego skoordynowane są inne atomy lub ich grupy zwane ligandami.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Atom centralny · Zobacz więcej »

Żelazicyjanek potasu

Żelazicyjanek potasu (nazwa systematyczna: heksacyjanożelazian(III) potasu), K3 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kompleksowa potasu.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Żelazicyjanek potasu · Zobacz więcej »

Chemia koordynacyjna

Chemia koordynacyjna – dziedzina chemii zajmująca się syntezą, strukturą, właściwościami i przemianami związków koordynacyjnych (zwanych również związkami kompleksowymi lub kompleksami).

Nowy!!: Związki kompleksowe i Chemia koordynacyjna · Zobacz więcej »

Cyklopentadienyl

Cyklopentadienyl (Cp, cp) – nazwa ligandu występującego w związkach metaloorganicznych.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Cyklopentadienyl · Zobacz więcej »

Donor

Donor – pojęcie chemiczne oznaczające cząsteczkę, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Donor · Zobacz więcej »

Etery

Wzór ogólny eterów Etery – organiczne związki chemiczne, w których występują wiązania C-O-C, przy czym żaden z atomów węgla nie jest związany z więcej niż jednym atomem tlenu.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Etery · Zobacz więcej »

Fenole

Fenol (hydroksybenzen) – najprostszy z fenoli Fenole – związki organiczne zawierające grupy hydroksylowe związane bezpośrednio z atomami węgla w pierścieniu aromatycznym (w przeciwieństwie do alkoholi aromatycznych, np. alkoholu benzylowego, w których grupa hydroksylowa przyłączona jest do alkilowego atomu węgla).

Nowy!!: Związki kompleksowe i Fenole · Zobacz więcej »

Jon amonowy

Jon amonowy, jon amoniowy – kation powstający przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Jon amonowy · Zobacz więcej »

Jon hydroniowy

Jon hydroniowy (jon hydronowy) − najprostszy jon oksoniowy.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Jon hydroniowy · Zobacz więcej »

Karbonylki

Karbonylki - nieorganiczne związki kompleksowe, w których ligandem jest tlenek węgla, stosowane w chemii metaloorganicznej.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Karbonylki · Zobacz więcej »

Kinetyka chemiczna

Kinetyka chemiczna – dział chemii fizycznej zajmujący się badaniem przebiegu reakcji chemicznej w czasie.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Kinetyka chemiczna · Zobacz więcej »

Kompleksy alkilidenowe

Kompleksy alkilidenowe, zwane dawniej karbenami lub kompleksami karbenowymi – związki metaloorganiczne, w których występuje podwójne wiązanie węgiel-metal (C.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Kompleksy alkilidenowe · Zobacz więcej »

Kompleksy jonowe

Kompleksy jonowe - rodzaj jonów lub związków kompleksowych, w których ładunek elektryczny atomu centralnego i ligandów nie równoważą się.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Kompleksy jonowe · Zobacz więcej »

Kompleksy klasterowe

Kompleksy klasterowe – związki metali przejściowych zawierające wiązanie metal–metal, jak np.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Kompleksy klasterowe · Zobacz więcej »

Liczba koordynacyjna

Liczba koordynacyjna w chemii dotyczy głównie związków kompleksowych i związków metaloorganicznych i jest definiowana, na trzy, nieco różne sposoby.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Liczba koordynacyjna · Zobacz więcej »

Ligand (chemia)

Ligand, addend – atom, cząsteczka lub anion w związkach kompleksowych, który jest przyłączony bezpośrednio do atomu centralnego lub kationu centralnego, zwanego centrum koordynacji albo rdzeniem kompleksu.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Ligand (chemia) · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, w skrócie IUPAC) – międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej · Zobacz więcej »

Polijodki

Polijodki (wielojodki) – związki chemiczne typu soli zawierające aniony zbudowane z trzech lub więcej atomów jodu.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Polijodki · Zobacz więcej »

Promień jonowy

Promień jonowy – promień Van der Waalsa jonu, czyli odległość najbardziej oddalonych elektronów od jądra atomu w przypadku jonów utworzonych z jednego atomu, lub też od geometrycznego centrum jonów złożonych z większej liczby atomów.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Promień jonowy · Zobacz więcej »

Równowaga termodynamiczna

Równowaga termodynamiczna – pojęcie stosowane w termodynamice.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Równowaga termodynamiczna · Zobacz więcej »

Stała trwałości kompleksu

Stała trwałości kompleksu − stała równowagi dynamicznej dla reakcji tworzenia kompleksu.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Stała trwałości kompleksu · Zobacz więcej »

Stopień utlenienia

Stopień utlenienia (liczba utlenienia) – formalna wartość ładunku atomu w związku chemicznym przy założeniu, że wszystkie wiązania chemiczne w danej cząsteczce mają charakter wiązań jonowych.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Stopień utlenienia · Zobacz więcej »

Tetrahydroksoglinian sodu

Tetrahydroksoglinian sodu, Na – nieorganiczny, kompleksowy związek chemiczny.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Tetrahydroksoglinian sodu · Zobacz więcej »

Wiązanie chemiczne

Struktura CrC6H3-2,6-(C6H3-2,6-(CHMe2)2)22 z wiązaniem pięciokrotnym Wiązanie chemiczne – według klasycznej definicji: każde trwałe połączenie dwóch atomów.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Wiązanie chemiczne · Zobacz więcej »

Wiązanie koordynacyjne

Wiązanie koordynacyjne (donorowo-akceptorowe) – rodzaj kowalencyjnego wiązania chemicznego, którego istotą jest uwspólnienie pary elektronowej między dwoma atomami, przy czym oba te elektrony formalnie pochodzą od jednego atomu.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Wiązanie koordynacyjne · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Związki metaloorganiczne

Związki metaloorganiczne – organiczne związki chemiczne, zawierające przynajmniej jedno wiązanie kowalencyjne pomiędzy atomem metalu i atomem węgla grupy organicznej.

Nowy!!: Związki kompleksowe i Związki metaloorganiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Chemia kompleksowa, Chemia kopleksowa, Związek kompleksowy, Związek koordynacyjny, Związki koordynacyjne.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »