Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Związki metaloorganiczne

Indeks Związki metaloorganiczne

Związki metaloorganiczne – organiczne związki chemiczne, zawierające przynajmniej jedno wiązanie kowalencyjne pomiędzy atomem metalu i atomem węgla grupy organicznej.

40 kontakty: Arsen, Azot, Blok d, Bor, Cyjanki, Cyklopentadienyl, Dimetylortęć, Elektroujemność, Etanolan sodu, Hem (biochemia), Π kompleksy, Karbonylki, Katalizator, Kobalt, Kompleks acetylenowy, Kompleksy alkenowe, Kompleksy alkilidenowe, Kompleksy alkilowe, Kompleksy arenowe, Krzem, Ligand (chemia), Metale, Niemetale, Półmetale, Pentakarbonylek żelaza, Sód, Sigma-kompleksy, Silany, Stereochemia, Synteza asymetryczna, Tetraetyloołów, Tlenek węgla, Tomasz Ganicz, Węgiel (pierwiastek), Wiązanie kowalencyjne, Witamina B12, Związki Grignarda, Związki litoorganiczne, Związki nieorganiczne, Związki organiczne.

Arsen

Arsen (As, łac. arsenicum) – pierwiastek chemiczny z grupy azotowców o właściwościach metaloidu.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Arsen · Zobacz więcej »

Azot

Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Azot · Zobacz więcej »

Blok d

4 (fioletowy). Blok d (metale przejściowe, pierwiastki przejściowe) – grupa pierwiastków chemicznych w układzie okresowym, obejmująca grupy poboczne układu okresowego, tj.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Blok d · Zobacz więcej »

Bor

Bor (B, łac. borium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 5, półmetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Bor · Zobacz więcej »

Cyjanki

Cyjanki – związki chemiczne, sole kwasu cyjanowodorowego, które zawierają anion cyjankowy (CN−).

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Cyjanki · Zobacz więcej »

Cyklopentadienyl

Cyklopentadienyl (Cp, cp) – nazwa ligandu występującego w związkach metaloorganicznych.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Cyklopentadienyl · Zobacz więcej »

Dimetylortęć

Dimetylortęć – związek chemiczny, kompleks alkilowy rtęci.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Dimetylortęć · Zobacz więcej »

Elektroujemność

Elektroujemność, skala elektroujemności – miara tendencji do przyciągania elektronów przez atomy danego pierwiastka, gdy tworzy on związek chemiczny z atomami innego pierwiastka.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Elektroujemność · Zobacz więcej »

Etanolan sodu

Etanolan sodu (etoksylan sodu) – organiczny związek chemiczny o charakterze soli, należący do grupy alkoholanów, czyli produktów reakcji alkoholi z metalami.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Etanolan sodu · Zobacz więcej »

Hem (biochemia)

Hem B Delokalizacja wiązań w cząsteczce hemu B model czaszowy) model pręcikowo-kulkowy) Hem, żelazoporfiryna – grupa prostetyczna wielu enzymów, występująca między innymi w hemoglobinie, mioglobinie oraz cytochromach.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Hem (biochemia) · Zobacz więcej »

Π kompleksy

π-kompleksy to w chemii metaloorganicznej związki chemiczne, w których występują wiązania koordynacyjne tworzone przez boczne nakładanie się orbitali π z wiązań wielokrotnych węgiel-węgiel z orbitalami d metali przejściowych.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Π kompleksy · Zobacz więcej »

Karbonylki

Karbonylki - nieorganiczne związki kompleksowe, w których ligandem jest tlenek węgla, stosowane w chemii metaloorganicznej.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Karbonylki · Zobacz więcej »

Katalizator

Katalizator – substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Katalizator · Zobacz więcej »

Kobalt

Kobalt (Co, łac. cobaltum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych układu okresowego.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Kobalt · Zobacz więcej »

Kompleks acetylenowy

Mianem kompleksu acetylenowego opatruje się w chemii metaloorganicznej trzy rodzaje związków chemicznych, których wspólną cechą jest występowanie w nich ligandów zawierających w swojej strukturze wiązanie potrójne węgiel-węgiel.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Kompleks acetylenowy · Zobacz więcej »

Kompleksy alkenowe

Kompleksy alkenowe to związki metaloorganiczne, z grupy π-kompleksów, w których przynajmniej jeden ligand łączy się z centralnym atomem metalu poprzez boczne nałożenie orbitali π jednego wiązania podwójnego węgiel-węgiel z orbitalami d metalu.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Kompleksy alkenowe · Zobacz więcej »

Kompleksy alkilidenowe

Kompleksy alkilidenowe, zwane dawniej karbenami lub kompleksami karbenowymi – związki metaloorganiczne, w których występuje podwójne wiązanie węgiel-metal (C.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Kompleksy alkilidenowe · Zobacz więcej »

Kompleksy alkilowe

Kompleksy alkilowe – związki metaloorganiczne, w których występują pojedyncze wiązania chemiczne sigma węgiel-metal.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Kompleksy alkilowe · Zobacz więcej »

Kompleksy arenowe

Kompleksy arenowe – to związki metaloorganiczne, z grupy π-kompleksów, w których występują wiązania powstałe na skutek nałożenia się orbitali π ligandu aromatycznego (arenowego) z orbitalami d metalu przejściowego.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Kompleksy arenowe · Zobacz więcej »

Krzem

Krzem (Si, łac. silicium) – pierwiastek chemiczny, z grupy półmetali w układzie okresowym.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Krzem · Zobacz więcej »

Ligand (chemia)

Ligand, addend – atom, cząsteczka lub anion w związkach kompleksowych, który jest przyłączony bezpośrednio do atomu centralnego lub kationu centralnego, zwanego centrum koordynacji albo rdzeniem kompleksu.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Ligand (chemia) · Zobacz więcej »

Metale

Złoto - jeden z nielicznych metali występujących w przyrodzie w stanie wolnym Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych).

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Metale · Zobacz więcej »

Niemetale

Niemetale – pierwiastki chemiczne niewykazujące właściwości metalicznych.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Niemetale · Zobacz więcej »

Półmetale

Półmetale (metaloidy) – pierwiastki chemiczne, które mają własności pośrednie między metalami i niemetalami.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Półmetale · Zobacz więcej »

Pentakarbonylek żelaza

Pentakarbonylek żelaza, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy karbonylków, kompleks żelaza na 0 stopniu utlenienia.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Pentakarbonylek żelaza · Zobacz więcej »

Sód

Kawałek sodu w nafcie Sód (Na, łac. natrium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 11, metal z I grupy układu okresowego, należący do grupy metali alkalicznych.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Sód · Zobacz więcej »

Sigma-kompleksy

σ-kompleksy to w chemii metaloorganicznej związki chemiczne, w których występują wiązania koordynacyjne tworzone przez frontalne nakładanie się orbitali σ atomów węgla z orbitalami d lub s metali przejściowych.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Sigma-kompleksy · Zobacz więcej »

Silany

Silany – grupa związków chemicznych, których wspólną cechą jest występowanie centralnego atomu krzemu, do którego są przyłączone cztery dowolne podstawniki poprzez wiązania σ. Silany, ze względu na rodzaj grup, przyłączonych do atomu krzemu dzieli się na.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Silany · Zobacz więcej »

Stereochemia

Stereochemia - dział chemii zajmujący się badaniem trójwymiarowej struktury cząsteczek i jej wpływem na własności tych cząsteczek.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Stereochemia · Zobacz więcej »

Synteza asymetryczna

Synteza asymetryczna - reakcja chemiczna, w której następuje wytworzenie nowego centrum stereogenicznego o ustalonej konfiguracji absolutnej.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Synteza asymetryczna · Zobacz więcej »

Tetraetyloołów

Tetraetyloołów (czteroetylek ołowiu), (C2H5)4Pb, Et4Pb – metaloorganiczny związek chemiczny, połączenie atomu ołowiu z 4 grupami etylowymi.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Tetraetyloołów · Zobacz więcej »

Tlenek węgla

Tlenek węgla (potocznie: czad), CO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Tlenek węgla · Zobacz więcej »

Tomasz Ganicz

Tomasz Ganicz przedstawia się i mówi kilka słów o sobie Tomasz Ganicz ps. Polimerek (ur. 27 sierpnia 1966) – polski chemik, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk chemicznych i profesor nadzwyczajny Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Tomasz Ganicz · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Wiązanie kowalencyjne

wodoru Wiązanie kowalencyjne w cząsteczce fluoru Wiązanie kowalencyjne – rodzaj wiązania chemicznego.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Wiązanie kowalencyjne · Zobacz więcej »

Witamina B12

Witamina B12, kobalamina – organiczny związek chemiczny zawierający kobalt jako atom centralny.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Witamina B12 · Zobacz więcej »

Związki Grignarda

Bromek etylomagnezowy Chlorek fenylomagnezowy Związki Grignarda (związki magnezoorganiczne) − metaloorganiczne związki chemiczne, zawierające przynajmniej jedno wiązanie Mg–C.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Związki Grignarda · Zobacz więcej »

Związki litoorganiczne

Związki litoorganiczne (RLi, gdzie R to dowolna grupa organiczna) – metaloorganiczne związki chemiczne, sole litowe karboanionów, w których występuje bezpośrednie wiązanie węgiel–lit.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Związki litoorganiczne · Zobacz więcej »

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Związki nieorganiczne · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Związki metaloorganiczne i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Chemia metaloorganiczna, Związek metaloorganiczny, Związki organometaliczne.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »