Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Związki organiczne

Indeks Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

54 kontakty: Alkohole, Aminokwasy, Środowisko przyrodnicze, Azot, Biosynteza, Biotechnologia, Chemia nieorganiczna, Chemia organiczna, Cyjaniany, Cyjanki, Cyjanowodór, Diselenek węgla, Disiarczek węgla, Dwutlenek węgla, Fluorowce, Fosfor, Friedrich Wöhler, Grupa aminowa, Grupa funkcyjna, Grupa hydroksylowa, Grupa karboksylowa, Heteroatom, Kwas cyjanowy, Kwas piorunowy, Kwas szczawiowy, Kwas węglowy, Lek, Metale, Mocznik, Monomery, Oligomery, Organizm, Organizm zmodyfikowany genetycznie, Paliwo, Pierwiastek chemiczny, Pierwiastki biofilne, Pochodna (chemia), Polimery, Siarka, Siła życiowa, Substrat (chemia), Synteza organiczna, Tlen, Tlenek węgla, Węgiel (pierwiastek), Węglany, Węgliki, Witalizm, Wodór, Wodorowęglany, ..., Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Związek chemiczny, Związki metaloorganiczne, Związki nieorganiczne. Rozwiń indeks (4 jeszcze) »

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa) Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Nowy!!: Związki organiczne i Alkohole · Zobacz więcej »

Aminokwasy

Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i karboksylowa po prawej Aminokwasy (aa, AA, z ang. amino acids), kwasy aminowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH, lub w ujęciu ogólniejszym, dowolną grupę kwasową.

Nowy!!: Związki organiczne i Aminokwasy · Zobacz więcej »

Środowisko przyrodnicze

Australii Środowisko przyrodnicze, środowisko naturalne – całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe.

Nowy!!: Związki organiczne i Środowisko przyrodnicze · Zobacz więcej »

Azot

Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego.

Nowy!!: Związki organiczne i Azot · Zobacz więcej »

Biosynteza

Biosynteza, synteza biologiczna – proces biologiczny składający się na anabolizm.

Nowy!!: Związki organiczne i Biosynteza · Zobacz więcej »

Biotechnologia

Cząsteczka insuliny Biotechnologia – interdyscyplinarna dziedzina nauki, wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową.

Nowy!!: Związki organiczne i Biotechnologia · Zobacz więcej »

Chemia nieorganiczna

Chemia nieorganiczna (gr. Ανόργανη Χημεία) – chemia wszystkich związków nie zaliczanych do organicznych, czyli nieorganicznych.

Nowy!!: Związki organiczne i Chemia nieorganiczna · Zobacz więcej »

Chemia organiczna

Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń.

Nowy!!: Związki organiczne i Chemia organiczna · Zobacz więcej »

Cyjaniany

Cyjaniany (MOCN, gdzie M.

Nowy!!: Związki organiczne i Cyjaniany · Zobacz więcej »

Cyjanki

Cyjanki – związki chemiczne, sole kwasu cyjanowodorowego, które zawierają anion cyjankowy (CN−).

Nowy!!: Związki organiczne i Cyjanki · Zobacz więcej »

Cyjanowodór

Cyjanowodór, HCN – nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z wodoru, węgla i azotu, będący bezbarwną, lotną i silnie trującą cieczą o zapachu gorzkich migdałów (który może być jednak niewyczuwalny przez niektóre osoby).

Nowy!!: Związki organiczne i Cyjanowodór · Zobacz więcej »

Diselenek węgla

Diselenek węgla – nieorganiczny związek chemiczny, połączenie selenu i węgla na IV stopniu utlenienia, analog dwutlenku węgla.

Nowy!!: Związki organiczne i Diselenek węgla · Zobacz więcej »

Disiarczek węgla

Disiarczek węgla, dwusiarczek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczków, siarkowy analog dwutlenku węgla.

Nowy!!: Związki organiczne i Disiarczek węgla · Zobacz więcej »

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Związki organiczne i Dwutlenek węgla · Zobacz więcej »

Fluorowce

Próbówki zawierające kolejno od lewej: fluor, chlor, brom i jod Fluorowce, chlorowce, halogeny – pierwiastki chemiczne 17 (dawniej VIIA lub VII głównej) grupy układu okresowego.

Nowy!!: Związki organiczne i Fluorowce · Zobacz więcej »

Fosfor

Fosfor (P, gr. phosphoros ‘niosący światło’, łac. phosphorus) – pierwiastek chemiczny, niemetal. Jedynym stabilnym izotopem fosforu jest 31P. Fosfor występuje w czterech odmianach alotropowych, jako: fosfor biały, czerwony, fioletowy oraz czarny.

Nowy!!: Związki organiczne i Fosfor · Zobacz więcej »

Friedrich Wöhler

Friedrich Wöhler (ur. 31 lipca 1800 w Eschersheim koło Frankfurtu nad Menem, zm. 23 września 1882 w Getyndze) – niemiecki chemik.

Nowy!!: Związki organiczne i Friedrich Wöhler · Zobacz więcej »

Grupa aminowa

Pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa grupa aminowa Grupa aminowa, −NH2,−NHR, −NR'R – organiczna grupa funkcyjna charakterystyczna dla amin.

Nowy!!: Związki organiczne i Grupa aminowa · Zobacz więcej »

Grupa funkcyjna

Grupa funkcyjna – rodzaj podstawnika w związku organicznym, który zmienia jego właściwości chemiczne i decyduje o sposobie jego reagowania w danej reakcji i stanowiący podstawę klasyfikacji związku.

Nowy!!: Związki organiczne i Grupa funkcyjna · Zobacz więcej »

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru.

Nowy!!: Związki organiczne i Grupa hydroksylowa · Zobacz więcej »

Grupa karboksylowa

Grupa karboksylowa (zaznaczona na niebiesko) Grupa karboksylowa – jedna z podstawowych organicznych grup funkcyjnych, o wzorze –COOH.

Nowy!!: Związki organiczne i Grupa karboksylowa · Zobacz więcej »

Heteroatom

Atom tlenu w cząsteczce furanu - przykład heteroatomu. Heteroatom (z greki heteros - różny, + atomos) - to w nomenklaturze chemii organicznej określenie dowolnego atomu, znajdującego się w cząsteczce związku organicznego, którym nie jest węgiel lub wodór.

Nowy!!: Związki organiczne i Heteroatom · Zobacz więcej »

Kwas cyjanowy

Kwas cyjanowy, HOCN – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych, ruchliwa ciecz trwała tylko w temperaturze poniżej 0 °C o zapachu zbliżonym do zapachu kwasu octowego.

Nowy!!: Związki organiczne i Kwas cyjanowy · Zobacz więcej »

Kwas piorunowy

Kwas piorunowy (kwas fulminowy), HCNO – nieorganiczny związek chemiczny, izomer kwasu cyjanowego (HOCN) i izocyjanowego (HNCO).

Nowy!!: Związki organiczne i Kwas piorunowy · Zobacz więcej »

Kwas szczawiowy

Kwas szczawiowy, kwas etanodiowy, – organiczny związek chemiczny, najprostszy kwas dikarboksylowy.

Nowy!!: Związki organiczne i Kwas szczawiowy · Zobacz więcej »

Kwas węglowy

Kwas węglowy, – nieorganiczny związek chemiczny, słaby i nietrwały kwas tlenowy powstający w reakcji dwutlenku węgla z wodą.

Nowy!!: Związki organiczne i Kwas węglowy · Zobacz więcej »

Lek

Lek, termin ustawowy: produkt leczniczy – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzania do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce.

Nowy!!: Związki organiczne i Lek · Zobacz więcej »

Metale

Złoto - jeden z nielicznych metali występujących w przyrodzie w stanie wolnym Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych).

Nowy!!: Związki organiczne i Metale · Zobacz więcej »

Mocznik

Mocznik (karbamid, E927b), – organiczny związek chemiczny, diamid kwasu węglowego.

Nowy!!: Związki organiczne i Mocznik · Zobacz więcej »

Monomery

Monomery – cząsteczki tego samego lub kilku różnych związków chemicznych o stosunkowo niedużej masie cząsteczkowej, z których w wyniku reakcji polimeryzacji, mogą powstawać różnej długości polimery.

Nowy!!: Związki organiczne i Monomery · Zobacz więcej »

Oligomery

Oligomery – związki chemiczne utworzone z niewielkiej liczby powtarzających się fragmentów (z greckiego ολιγος lub oligos – kilka) zwanych merami.

Nowy!!: Związki organiczne i Oligomery · Zobacz więcej »

Organizm

prokariotycznego Prekambryjskie stromatolity – geologiczne twory z cienkich warstw węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic. Należą do najstarszych śladów życia na Ziemi, najstarszy stromatolit pochodzi sprzed 3,2 mld lat Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia.

Nowy!!: Związki organiczne i Organizm · Zobacz więcej »

Organizm zmodyfikowany genetycznie

Organizm zmodyfikowany genetycznie, GMO (od) – organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych (lub zmiany istniejących).

Nowy!!: Związki organiczne i Organizm zmodyfikowany genetycznie · Zobacz więcej »

Paliwo

Paliwo – substancja wydzielająca przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła.

Nowy!!: Związki organiczne i Paliwo · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Związki organiczne i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Pierwiastki biofilne

Pierwiastki biofilne, pierwiastki biogenne, nutrienty, biopierwiastki, bioelementy – niezbędne do życia pierwiastki chemiczne występujące w każdym organizmie żywym, pełniące wyjściową rolę do przemiany materii, prawidłowego rozwoju i budowy tegoż organizmu.

Nowy!!: Związki organiczne i Pierwiastki biofilne · Zobacz więcej »

Pochodna (chemia)

Pochodna (inaczej derywat) – związek chemiczny powstały przez zastąpienie jednego lub kilku atomów cząsteczki (najczęściej wodoru) grupą funkcyjną lub grupą innych atomów.

Nowy!!: Związki organiczne i Pochodna (chemia) · Zobacz więcej »

Polimery

meru przykładowego syntetycznego polimeru organicznego – polipropylenu polisiloksanów RNA – przykładowego polimeru naturalnego Polimery (– wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami.

Nowy!!: Związki organiczne i Polimery · Zobacz więcej »

Siarka

Siarka w postaci granulowanej Kryształy siarki w toluenie Siarka (S, łac. sulphur) – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym.

Nowy!!: Związki organiczne i Siarka · Zobacz więcej »

Siła życiowa

Siła życiowa (łac. vis vitalis, siła witalna) – pojęcie wprowadzone w XVI wieku przez Jan Baptista van Helmonta, wywodzące się z wcześniejszych koncepcji alchemicznych.

Nowy!!: Związki organiczne i Siła życiowa · Zobacz więcej »

Substrat (chemia)

Substrat – związek chemiczny, pierwiastek lub jon, który ulega przemianie w wyniku reakcji chemicznej.

Nowy!!: Związki organiczne i Substrat (chemia) · Zobacz więcej »

Synteza organiczna

Synteza organiczna – dział chemii organicznej.

Nowy!!: Związki organiczne i Synteza organiczna · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Związki organiczne i Tlen · Zobacz więcej »

Tlenek węgla

Tlenek węgla (potocznie: czad), CO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Związki organiczne i Tlenek węgla · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Związki organiczne i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Węglany

Anion węglanowy (na górze) i wzór ogólny diestru węglanowego (na dole) Węglany – grupa związków chemicznych, soli i estrów kwasu węglowego.

Nowy!!: Związki organiczne i Węglany · Zobacz więcej »

Węgliki

Węgliki − nieorganiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie wyłącznie atom metalu lub półmetalu i węgla.

Nowy!!: Związki organiczne i Węgliki · Zobacz więcej »

Witalizm

Witalizm – hipoteza biologiczna zakładająca, że w zjawiskach życiowych są obecne siły witalne (niematerialne, niefizyczne – łac. vis vitalis, fr. elan vitale), a fizykochemiczny opis organizmów jest niewyczerpujący.

Nowy!!: Związki organiczne i Witalizm · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Związki organiczne i Wodór · Zobacz więcej »

Wodorowęglany

Wodorowęglany – grupa związków chemicznych, wodorosoli kwasu węglowego.

Nowy!!: Związki organiczne i Wodorowęglany · Zobacz więcej »

Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”

Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawie – wydawca słowników dwujęzycznych i podręczników do nauki języków obcych, słowników i poradników języka polskiego, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz popularnych rozmówek, a także leksykonów i książek popularnonaukowych z różnych dziedzin.

Nowy!!: Związki organiczne i Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Związki organiczne i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Związki metaloorganiczne

Związki metaloorganiczne – organiczne związki chemiczne, zawierające przynajmniej jedno wiązanie kowalencyjne pomiędzy atomem metalu i atomem węgla grupy organicznej.

Nowy!!: Związki organiczne i Związki metaloorganiczne · Zobacz więcej »

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj.

Nowy!!: Związki organiczne i Związki nieorganiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Materia organiczna, Organiczne związki chemiczne, Substancja organiczna, Związek organiczny.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »