Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Adenozyno-5′-difosforan

Indeks Adenozyno-5′-difosforan

Adenozyno-5′-difosforan, ADP – organiczny związek chemiczny, nukleotyd złożony z rybozy, adeniny i dwóch grup fosforanowych; po przyłączeniu jednej grupy fosforanowej powstaje ATP, z utworzeniem wysokoenergetycznego wiązania bezwodnikowego.

53 kontakty: Adenina, Adenozyna, Adenozyno-5′-monofosforan, Adenozyno-5′-trifosforan, Adenylacja, ADP, Bilobalid, Biologiczne znaczenie pierwiastków, Chemoton, Chlamydie, Cholera, Cholesterol, Cholina, Cykl ornitynowy, Diazotrofia, Fosforylacja fotosyntetyczna, Fosforylacja oksydacyjna, Fosforylacja substratowa, Glikoliza, Glukokinaza, Glukozo-6-fosforan, Guanozyno-5′-difosforan, Heksokinaza, Hemostaza, Indobufen, Kinaza fosfoglicerynianowa, Kinaza kreatynowa, Kinaza pirogronianowa, Klopidogrel, Koenzym A, Kwas adenozynodifosforowy, Kwas fosfoenolopirogronowy, Limfocyty T regulatorowe, Metabolizm, Mitochondrium, Nitrogenaza, Oddychanie komórkowe, Polifosforany, Profilina, Reakcja Perkowa, Reakcje sprzężone, Ryboza, Skrótowce i skróty używane w medycynie, Skrótowce i skróty używane w naukach biologicznych, Skurcz mięśnia, Syntaza ATP, Termogeneza, Tlen, Trombastenia Glanzmanna, Urydyno-5′-difosforan, ..., Wiązanie azotu cząsteczkowego, Witold Drabikowski, Związki chemiczne według pierwiastków/Wykaz. Rozwiń indeks (3 jeszcze) »

Adenina

Adenina, 6-aminopuryna – organiczny związek chemiczny z grupy puryn, jedna z pięciu zasad azotowych, wchodzących w skład podstawowych nukleotydów kwasów nukleinowych (DNA i RNA).

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Adenina · Zobacz więcej »

Adenozyna

Bez opisu.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Adenozyna · Zobacz więcej »

Adenozyno-5′-monofosforan

Adenozyno-5′-monofosforan (adenozynomonofosforan, AMP) – rybonukleotyd powstający w wyniku przyłączenia reszty fosforanowej do węgla 5′ adenozyny: AMP może również powstawać podczas syntezy ATP z dwóch cząsteczek ADP: lub w wyniku hydrolizy jednego wiązania wysokoenergetycznego ADP: lub w wyniku hydrolizy ATP do AMP i pirofosforanu: Podczas rozpadu RNA powstają monofosforany nukleozydów w tym AMP.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Adenozyno-5′-monofosforan · Zobacz więcej »

Adenozyno-5′-trifosforan

wiązanie wysokoenergetyczne Adenozyno-5′-trifosforan, ATP (od; daw. adenozynotrójfosforan) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z adenozyny z przyłączonym wiązaniem estrowym w pozycji 5′-OH grupą trójfosforanową przyłączonej cząsteczki.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Adenozyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Adenylacja

Adenylacja, AMP-ylacja – proces, w którym reszta AMP przyłączana jest kowalencyjnie do łańcucha bocznego białka, co zmienia jego funkcję.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Adenylacja · Zobacz więcej »

ADP

Bez opisu.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i ADP · Zobacz więcej »

Bilobalid

Bilobalid – związek organiczny, terpen trilaktonowy, obecny w liściach miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba).

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Bilobalid · Zobacz więcej »

Biologiczne znaczenie pierwiastków

Mianem makroelementów (makrominerałów, makroskładników, pierwiastków głównych, makropierwiastków) określa się pierwiastki, których zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Biologiczne znaczenie pierwiastków · Zobacz więcej »

Chemoton

Chemoton – zaproponowany przez węgierskiego biochemika Tibora Gántiego model minimalnego systemu – cyklu reakcji chemicznych zachodzących w układzie termodynamicznie otwartym – spełniającego kryteria życia.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Chemoton · Zobacz więcej »

Chlamydie

Chlamydie (łac. Chlamydiae) – rodzaj bakterii bezwzględnie wewnątrzkomórkowych.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Chlamydie · Zobacz więcej »

Cholera

Chory na cholerę w trakcie nawadniania Śmierci przynoszącej cholerę, magazyn ''Le Petit Journal'' Cholera (Cholerae) – ostra i zaraźliwa choroba zakaźna przewodu pokarmowego, której przyczyną jest spożycie pokarmu lub wody skażonej Gram-ujemną bakterią – szczepami przecinkowca cholery (Vibrio cholerae) produkującego enterotoksynę.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Cholera · Zobacz więcej »

Cholesterol

thumb Cholesterol – organiczny związek chemiczny, lipid z grupy steroidów zaliczany także do alkoholi.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Cholesterol · Zobacz więcej »

Cholina

Cholina (kation 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowy) – organiczny związek chemiczny, posiadający czwartorzędową grupę aminową, występujący najczęściej w postaci chlorku.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Cholina · Zobacz więcej »

Cykl ornitynowy

Cykl ornitynowy, cykl mocznikowy, mocznikowy cykl Krebsa – cykl metaboliczny trzech aminokwasów: ornityny, cytruliny i argininy, w wyniku którego z amoniaku, dwutlenku węgla i asparaginianu powstaje mocznik.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Cykl ornitynowy · Zobacz więcej »

Diazotrofia

Diazotrofia – zdolność organizmów do wiązania azotu cząsteczkowego występującego w powietrzu i przekształcania go do postaci użytecznych biologicznie.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Diazotrofia · Zobacz więcej »

Fosforylacja fotosyntetyczna

centra żelazowo-siarkowe; FD ferredoksyna; FNR reduktaza ferredoksyna-NADP Fosforylacja fotosyntetyczna, fotofosforylacja – proces zachodzący w fazie jasnej fotosyntezy w chloroplastach.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Fosforylacja fotosyntetyczna · Zobacz więcej »

Fosforylacja oksydacyjna

Fosforylacja oksydacyjna u eukariotów zachodzi dzięki łańcuchowi transportu elektronów w mitochondriach. NADH i bursztynian wytworzone w cyklu kwasu cytrynowego są utleniane wytwarzając energię niezbędną do syntezy ATP. Fosforylacja oksydacyjna – jest szlakiem metabolicznym, w którego wyniku energia uwalniana podczas utleniania zredukowanych nukleotydów przekształcana jest w energię ATP.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Fosforylacja oksydacyjna · Zobacz więcej »

Fosforylacja substratowa

Fosforylacja substratowa – reakcja chemiczna, która ma miejsce, gdy reszta fosforanowa zostanie przeniesiona ze związku ufosforylowanego – substratu – bezpośrednio na ADP przez enzymy, najczęściej z grupy kinaz.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Fosforylacja substratowa · Zobacz więcej »

Glikoliza

Schemat glikolizy Glikoliza, szlak Embdena-Meyerhofa-Parnasa – ciąg reakcji biochemicznych, podczas których jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Glikoliza · Zobacz więcej »

Glukokinaza

Glukokinaza – enzym (EC 2.7.1.2) katalizujący reakcję fosforylowania glukozy do glukozo-6-fosforanu.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Glukokinaza · Zobacz więcej »

Glukozo-6-fosforan

Glukozo-6-fosforan – organiczny związek chemiczny z grupy aldoz, pochodna glukozy ufosforylowana w pozycji 6.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Glukozo-6-fosforan · Zobacz więcej »

Guanozyno-5′-difosforan

Guanozyno-5′-difosforan (GDP) – organiczny związek chemiczny, rybonukleotyd o budowie podobnej do adenozynodifosforanu (ADP).

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Guanozyno-5′-difosforan · Zobacz więcej »

Heksokinaza

Ludzka heksokinaza (dimer) Heksokinaza (EC 2.7.1.1) – enzym z klasy transferaz katalizujący pierwszą reakcję glikolizy, polegającą na fosforylacji glukozy do glukozo-6-fosforanu.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Heksokinaza · Zobacz więcej »

Hemostaza

Hemostaza – całokształt mechanizmów zapobiegających wypływowi krwi z naczyń krwionośnych (czyli jej wynaczynieniu), zarówno w warunkach prawidłowych, jak i w przypadkach ich uszkodzenia, a jednocześnie zapewniający utrzymanie płynności i prawidłowego przepływu krwi w układzie krwionośnym.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Hemostaza · Zobacz więcej »

Indobufen

Indobufen – organiczny związek chemiczny, lek hamujący agregację płytek krwi, stosowany w leczeniu chorób układu krążenia, w których istnieje ryzyko powstawania zatorów.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Indobufen · Zobacz więcej »

Kinaza fosfoglicerynianowa

Kinaza fosfoglicerynianowa (EC 2.7.2.3) – enzym z klasy transferaz.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Kinaza fosfoglicerynianowa · Zobacz więcej »

Kinaza kreatynowa

Kryształy kinazy kreatynowej królika (obraz mikroskopowy) Model przestrzenny mięśniowej kinazy kreatynowej Kinaza kreatynowa, CK (od ang. creatine kinase), kinaza fosfokreatynowa, CPK (od ang. creatine phosphokinase), fosfokinaza kreatynowa (EC 2.7.3.2) – enzym wytwarzany przez różnorodne typy tkanek.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Kinaza kreatynowa · Zobacz więcej »

Kinaza pirogronianowa

domen białkowych Kinaza pirogronianowa (EC 2.7.1.40) – enzym z klasy transferaz katalizujący przeniesienie grupy fosforanowej z fosfoenolopirogronianu na ADP, przez co tworzy się jedna cząsteczka pirogronianu i jedna cząsteczka ATP: Reakcja ta bierze udział w szlaku glikolitycznym.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Kinaza pirogronianowa · Zobacz więcej »

Klopidogrel

Klopidogrel (clopidogrel, B01AC) – organiczny związek chemiczny, pochodna tienopirydyny, inhibitor agregacji płytek krwi indukowanej przez ADP.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Klopidogrel · Zobacz więcej »

Koenzym A

Koenzym A (CoA, CoA∼SH) – organiczny związek chemiczny zbudowany z reszt 3′-fosforyloadenozynodifosforanu, pantotenianu i cysteaminy.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Koenzym A · Zobacz więcej »

Kwas adenozynodifosforowy

Bez opisu.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Kwas adenozynodifosforowy · Zobacz więcej »

Kwas fosfoenolopirogronowy

Kwas fosfoenolopirogronowy – organiczny związek chemiczny, ester fosforanowy formy enolowej kwasu pirogronowego.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Kwas fosfoenolopirogronowy · Zobacz więcej »

Limfocyty T regulatorowe

Limfocyty T regulatorowe (Treg), dawniej określane jako supresorowe (Ts) – subpopulacja limfocytów odpowiedzialna za tłumienie zbyt nasilonej lub autoreaktywnej odpowiedzi immunologicznej w sposób swoisty lub nieswoisty dla danego antygenu, jednak nie wywołujący ogólnego upośledzenia odporności.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Limfocyty T regulatorowe · Zobacz więcej »

Metabolizm

adenozynotrifosforanu, głównego elementu metabolizmu energii. Metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Metabolizm · Zobacz więcej »

Mitochondrium

matriks oraz błony cytozol12) lizosom13) centriola Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Mitochondrium · Zobacz więcej »

Nitrogenaza

Igarashi Kofaktor FeMo Nitrogenaza – enzym bakteryjny związany z asymilacją azotu.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Nitrogenaza · Zobacz więcej »

Oddychanie komórkowe

Schemat oddychania komórkowego podczas utleniania glukozy Oddychanie komórkowe – wielostopniowy biochemiczny proces utleniania związków organicznych związany z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Oddychanie komórkowe · Zobacz więcej »

Polifosforany

Polifosforany – (M'n+2PnO3n+1, gdzie M'.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Polifosforany · Zobacz więcej »

Profilina

PDB: 1BTF) Profilina jest jednym z białek wiążących aktynę pełniącym rolę w dynamice cytoszkieletu.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Profilina · Zobacz więcej »

Reakcja Perkowa

Reakcja Perkowa – reakcja substytucji, w której fosforyn trialkilowy reaguje z α-halogenoketonem, tworząc nienasycony fosforan i halogenek alkilu.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Reakcja Perkowa · Zobacz więcej »

Reakcje sprzężone

Reakcje sprzężone – rodzaj chemicznych reakcji złożonychPojęcie „reakcje złożone” oznacza tu przeciwieństwo jednostopniowych reakcji prostych (elementarnych, izolowanych).

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Reakcje sprzężone · Zobacz więcej »

Ryboza

Ryboza – organiczny związek chemiczny, pięciowęglowy cukier prosty (pentoza) należący do aldoz (aldopentoza).

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Ryboza · Zobacz więcej »

Skrótowce i skróty używane w medycynie

Poniższa lista zawiera pogrupowane alfabetycznie skrótowce i skróty używane w medycynie i naukach pokrewnych.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Skrótowce i skróty używane w medycynie · Zobacz więcej »

Skrótowce i skróty używane w naukach biologicznych

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż Zobacz też.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Skrótowce i skróty używane w naukach biologicznych · Zobacz więcej »

Skurcz mięśnia

Skurcz mięśnia – zmiana długości lub napięcia mięśnia, wywierająca siłę mechaniczną na miejsca przyczepu mięśnia lub wokół narządu otoczonego przez mięsień okrężny (np. mięsień okrężny ust).

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Skurcz mięśnia · Zobacz więcej »

Syntaza ATP

Schemat syntezy ATP Model budowy syntazy ATP Syntaza ATP, (EC 3.6.3.14) – enzym z grupy syntaz katalizujący reakcję wytwarzania ATP z ADP i fosforanu nieorganicznego Pi.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Syntaza ATP · Zobacz więcej »

Termogeneza

Termogeneza – w fizjologii jest to zespół procesów fizjologicznych i metabolicznych (oksydacyjnych lub katabolicznych) oraz reakcji behawioralnych, których celem jest wytworzenie ciepła dla utrzymania stałej temperatury ciała.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Termogeneza · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Tlen · Zobacz więcej »

Trombastenia Glanzmanna

Trombastenia Glanzmanna (ang. Glanzmann's thrombasthenia) – wrodzony defekt czynności płytek krwi polegający na zaburzeniu syntezy kompleksu glikoprotein IIb/IIIa (GPIIb/GPIIIa), zlokalizowanego na błonie trombocytu, będącego receptorem dla fibrynogenu, fibronektyny, trombospondyny i czynnika von Willebranda.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Trombastenia Glanzmanna · Zobacz więcej »

Urydyno-5′-difosforan

Urydyno-5′-difosforan (UDP) – organiczny związek chemiczny, rybonukleotyd złożony z urydyny i dwóch grup fosforanowych.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Urydyno-5′-difosforan · Zobacz więcej »

Wiązanie azotu cząsteczkowego

Molekuła azotu cząsteczkowego (N2) Wiązanie azotu cząsteczkowego — zjawisko włączania atomów azotu pochodzących z cząsteczek tego pierwiastka (N2) w związki chemiczne.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Wiązanie azotu cząsteczkowego · Zobacz więcej »

Witold Drabikowski

Witold Drabikowski (ur. 25 lipca 1925 r. w Łodzi, zm. 17 września 1983 r. w Warszawie) - biochemik, profesor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Witold Drabikowski · Zobacz więcej »

Związki chemiczne według pierwiastków/Wykaz

C10H10Fe FeS FeH8N2O8S2 FeCl2 FeSO4 K2FeO4 C36H24FeN6+2 FeCl3 FeO Fe(OH)3 C6FeK4NK6 Na2Fe(CN)5NO C4H2FeO4 C5O5Fe Fe(NO3)3 C6H10FeO6 K3Fe(CN)6 Fe2O3 C6Fe2KN6 Fe2(SO4)3 Fe3C Fe3O8P2 Fe3O4 Fe4(P2O7)3 Kategoria:Wikiprojekt Chemia.

Nowy!!: Adenozyno-5′-difosforan i Związki chemiczne według pierwiastków/Wykaz · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Adenozyno-5'-difosforan, Adenozynodifosforan, Adenozynodwufosforan.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »