Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Dyrektywa (Unia Europejska)

Indeks Dyrektywa (Unia Europejska)

Dyrektywa Unii Europejskiej – akt prawa pochodnego Unii Europejskiej, którego mocą prawodawcy państw członkowskich Unii zostają zobowiązani do wprowadzenia (transpozycji) określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie celu.

81 kontakty: Absynt, Administrator danych osobowych, Akcyza, Akt normatywny, Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej, Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, ATEX, Automatyczny defibrylator zewnętrzny, Basel II, BAT, ClientEarth, CRD IV, Deklaracja zgodności, Dostęp telekomunikacyjny, Droit de suite, Dyrektywa, Dyrektywa 1999/44/WE, Dyrektywa dotycząca Praw Autorskich na Jednolitym Rynku Cyfrowym, Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych, Dyrektywa powodziowa, Dyrektywa ptasia, Dyrektywa usługowa, Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, Efekt powierzchni swobodnej, Enea, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Etykieta energetyczna, Eurohipoteka, Europejski standard emisji spalin, Fizyk medyczny, Francovich & Bonifaci, Infrastructure for Spatial Information in the European Community, Instytut Włókiennictwa, Integrated Pollution Prevention and Control, Integrowana ochrona roślin, Istituto Italiano del Marchio di Qualità, Laboratorium Urządzeń Elektronicznych, Mapa akustyczna, Mikrosamochód, Model European Union, Numer E, Obuwie ochronne, Ocena zgodności, Ochrona praw konsumenta, Odnawialne źródła energii, Odory z produkcji kwasu fosforowego, Oznaczenie CE, Pieniądz elektroniczny, PM2,5, Poczta elektroniczna, ..., Podpis elektroniczny (prawo), Polski hydraulik, Pozwolenie zintegrowane, Prawo telekomunikacyjne, Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, Przenośność numerów, Przepis techniczny, Rada Unii Europejskiej, Ramowa dyrektywa wodna, REACH, Reemisja (prawo), RoHS, Rozporządzenie CLP, Spam, Sprzęt indywidualnej ochrony układu oddechowego, Swoboda świadczenia usług, Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Estonii, Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Europie, Test trójstopniowy, Unia Europejska, Ustawa o rachunkowości, WEEE, Winda, Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, Wykładnia prowspólnotowa, Wymagania metrologiczne, Wyrok TSUE C-639/11, Zamówienia publiczne, Zawiesie, Zwroty R, Zwroty S. Rozwiń indeks (31 jeszcze) »

Absynt

Kieliszek z absyntem naturalnej barwy i łyżeczka do słodzenia Czeski absynt Absynt – wysokoprocentowy napój alkoholowy otrzymywany w procesie ekstrakcji różnego rodzaju ziół, przede wszystkim kwiatów i liści piołunu (Artemisia absinthium) oraz anyżu, z dodatkiem kopru włoskiego, hyzopu i innych.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Absynt · Zobacz więcej »

Administrator danych osobowych

Administrator danych (AD) – termin prawniczy, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Administrator danych osobowych · Zobacz więcej »

Akcyza

Karty do gry są obłożone podatkiem akcyzowym węgla kamiennego wynosi 30,46 zł netto, 37,47 zł brutto Akcyza (z łac. accisia) lub podatek akcyzowy – podatek pośredni nakładany na niektóre wyroby konsumpcyjne.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Akcyza · Zobacz więcej »

Akt normatywny

Akt normatywny – tekst zawierający sformułowane w języku prawnym i zapisane w postaci przepisów normy prawne.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Akt normatywny · Zobacz więcej »

Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej

Aktywność legislacyjna UE – aktywność organów Unii Europejskiej przejawiająca się w zakresie tworzenia prawa.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej · Zobacz więcej »

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (pot. certyfikat energetyczny) – termin wprowadzony w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 roku, jako wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 roku, której celem była poprawa sprawności energetycznej budynków.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku · Zobacz więcej »

ATEX

ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – dyrektywa Unii Europejskiej (akt prawny), definiująca wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i ATEX · Zobacz więcej »

Automatyczny defibrylator zewnętrzny

Stacja AED na Dworcu Głównym we Wrocławiu Defibrylator AED Automatyczny defibrylator zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator AED) – wysoce specjalistyczne, niezawodne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Automatyczny defibrylator zewnętrzny · Zobacz więcej »

Basel II

Basel II (Nowa Umowa Kapitałowa) – zrewidowana wersja powstałej w 1988 r. Umowy Kapitałowej, dotyczącej struktury oceny adekwatności kapitałowej instytucji finansowych (Basel I) opracowana przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Basel II · Zobacz więcej »

BAT

BAT (ang. Best available technology – Najlepsze dostępne techniki) – zgodnie z dyrektywą IPPC standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i BAT · Zobacz więcej »

ClientEarth

ClientEarth – organizacja pozarządowa zajmująca się prawem ochrony środowiska, założona w Londynie w Wielkiej Brytanii w 2008.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i ClientEarth · Zobacz więcej »

CRD IV

Capital Requirements Directive IV (CRD IV) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i CRD IV · Zobacz więcej »

Deklaracja zgodności

Oznaczenie CE Deklaracja zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Deklaracja zgodności · Zobacz więcej »

Dostęp telekomunikacyjny

Dostęp telekomunikacyjny – termin prawniczy przyjęty w Prawie telekomunikacyjnym.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Dostęp telekomunikacyjny · Zobacz więcej »

Droit de suite

Millet, ''L’Angélus'' Droit de suite – autorskie prawo majątkowe, dziedziczne, niezbywalne, do określonej części dochodów z zawodowej odsprzedaży oryginału utworu plastycznego, fotograficznego, a także rękopisu utworu literackiego i muzycznego.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Droit de suite · Zobacz więcej »

Dyrektywa

* dyrektywa (wojsko).

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Dyrektywa · Zobacz więcej »

Dyrektywa 1999/44/WE

Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz.Urz. WE L 171, z 07.07.1999) – dyrektywa UE normująca zasady odpowiedzialności sprzedawcy za „wadliwość” rzeczy sprzedanej w krajowych obrotach konsumenckich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Dyrektywa 1999/44/WE · Zobacz więcej »

Dyrektywa dotycząca Praw Autorskich na Jednolitym Rynku Cyfrowym

Dyrektywa dotycząca Praw Autorskich na Jednolitym Rynku Cyfrowym, lub plik 2016/0280(COD), jest kontrowersyjnym projektem dyrektywy Unii Europejskiej, którego celem jest harmonizacja aspektów prawa autorskiego na Jednolitym Rynku Cyfrowym na terenie Unii Europejskiej.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Dyrektywa dotycząca Praw Autorskich na Jednolitym Rynku Cyfrowym · Zobacz więcej »

Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych

Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych (PED – z ang. pressure equipment directive; pełna nazwa: „Dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczący urządzeń ciśnieniowych”) – dyrektywa Unii Europejskiej mająca na celu ujednolicenie przepisów dotyczących urządzeń ciśnieniowych obowiązujących w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych · Zobacz więcej »

Dyrektywa powodziowa

Dyrektywa powodziowa - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, opubl.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Dyrektywa powodziowa · Zobacz więcej »

Dyrektywa ptasia

Dyrektywa ptasia – potoczna nazwa dyrektywy 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, stanowiącej wersję skonsolidowaną wcześniejszej dyrektywy EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive on the Conservation of Wild Birds).

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Dyrektywa ptasia · Zobacz więcej »

Dyrektywa usługowa

Dyrektywa usługowa (dyrektywa Bolkesteina, dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym) – przyjęta 12 grudnia 2006 roku dyrektywa umożliwiająca częściową liberalizację przepływu usług w Unii Europejskiej.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Dyrektywa usługowa · Zobacz więcej »

Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, nazywana również Dyrektywą PSI albo Dyrektywą reuse to dyrektywa unijna, która dotyczy gospodarczego prawa do ponownego wykorzystania informacji publicznej (nazywanej w terminologii Unijnej "Informacją Sektora Publicznego").

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego · Zobacz więcej »

Efekt powierzchni swobodnej

Efekt powierzchni swobodnej (ang. free surface effect, FSE) – jeden z kilku czynników zmniejszających stateczność jednostki pływającej.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Efekt powierzchni swobodnej · Zobacz więcej »

Enea

Enea SA – polskie przedsiębiorstwo branży energetycznej z siedzibą w Poznaniu.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Enea · Zobacz więcej »

Erneuerbare-Energien-Gesetz

Erneuerbare-Energien-Gesetz, pol.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Erneuerbare-Energien-Gesetz · Zobacz więcej »

Etykieta energetyczna

pralek Etykieta energetyczna – etykieta zawierająca informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Etykieta energetyczna · Zobacz więcej »

Eurohipoteka

Eurohipoteka – pomysł wspólnej hipoteki dla wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej powstał w 1960 roku w ramach opracowanego ówcześnie raportu Segre dla Komisji Europejskiej.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Eurohipoteka · Zobacz więcej »

Europejski standard emisji spalin

Europejski standard emisji spalin - norma dopuszczalnych emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Europejski standard emisji spalin · Zobacz więcej »

Fizyk medyczny

Fizyk medyczny – osoba posiadającą tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej stosownie do odpowiednich przepisów.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Fizyk medyczny · Zobacz więcej »

Francovich & Bonifaci

Orzeczenie z dnia 19 listopada 1991 r. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydane w sprawach połączonych (C-6/90 i C-9/90) w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni art.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Francovich & Bonifaci · Zobacz więcej »

Infrastructure for Spatial Information in the European Community

Infrastruktura Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (ang. Infrastructure for Spatial Information in the European Community, INSPIRE) – dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007, opublikowana w Dzienniku Urzędowym 25 kwietnia 2007 i obowiązująca od 15 maja 2007 roku.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Infrastructure for Spatial Information in the European Community · Zobacz więcej »

Instytut Włókiennictwa

Instytut Włókiennictwa – polski instytut naukowo-badawczy zajmujący się dziedzinami związanymi z przemysłem włókienniczym.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Instytut Włókiennictwa · Zobacz więcej »

Integrated Pollution Prevention and Control

IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control) - Dyrektywa Unii Europejskiej nr 96/61/WE z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Integrated Pollution Prevention and Control · Zobacz więcej »

Integrowana ochrona roślin

tytoniu motyla Manduca sextana Integrowana ochrona roślin – sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, dający pierwszeństwo metodom niechemicznym, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Integrowana ochrona roślin · Zobacz więcej »

Istituto Italiano del Marchio di Qualità

Logo włoskiego instytutu znaku jakości Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ) – włoski instytut naukowo-badawczy powołany w 1951 roku z inicjatywy głównych krajowych instytucji naukowych i technicznych m.in.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Istituto Italiano del Marchio di Qualità · Zobacz więcej »

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych - angielska nazwa: Laboratory of Electronic Devices) jest działem Instytutu Logistyki i Magazynowania zajmującego się między innymi badaniami kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń w celu uzyskania znaku CE i sporządzania deklaracji zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy EMC i LVD przez producentów urządzeń elektronicznych na podstawie norm zharmonizowanych. Siedziba Laboratorium znajduje się w Poznaniu.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Laboratorium Urządzeń Elektronicznych · Zobacz więcej »

Mapa akustyczna

Mapa akustyczna, mapa hałasu, strategiczna mapa hałasu – dokument w postaci mapy, pokazujący klimat akustyczny danego terenu, najczęściej miasta, opracowany na podstawie pomiarów hałasu drogowego, tramwajowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego, sporządzony w celu całościowej oceny narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym obszarze lub w celu sporządzania ogólnych prognoz dla danego obszaru.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Mapa akustyczna · Zobacz więcej »

Mikrosamochód

Velorex 16/350 Mikrosamochód, kwadrycykl (en. microcar, quadricycle) – określenie używane w odniesieniu do małego samochodu, którego masa własna nie przekracza zwykle 550 kg.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Mikrosamochód · Zobacz więcej »

Model European Union

Model European Union (MEU) – symulacje procesów polityki europejskiej, które odbywają się w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Model European Union · Zobacz więcej »

Numer E

Numer E – kod chemicznego dodatku do żywności uznanego przez wyspecjalizowane instytucje Unii Europejskiej za bezpieczny i dozwolony do użycia.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Numer E · Zobacz więcej »

Obuwie ochronne

Obuwie ochronne – obuwie klasyfikowane jako środek ochrony osobistej BHP zgodnie z dyrektywą 89/686EEC i spełniające wymogi normy EN 345-1:1992.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Obuwie ochronne · Zobacz więcej »

Ocena zgodności

Ocena zgodności – proces poprzedzający wprowadzenie wyrobu na rynek, przeprowadzany przez producenta w odniesieniu do norm jakościowych lub aprobat technicznych, którego celem jest weryfikacja zgodności wyrobu z przepisami prawa w zakresie określonym przez dyrektywy UE, które mają zastosowanie do danego wyrobu.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Ocena zgodności · Zobacz więcej »

Ochrona praw konsumenta

Ochrona praw konsumenta – prawo konsumenta indywidualnego, a także konsumentów zbiorowych, zawarta w prawie Unii Europejskiej oraz krajowych porządkach prawnych, mająca na celu ochronę praw osoby fizycznej, która dokonuje czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Ochrona praw konsumenta · Zobacz więcej »

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Odnawialne źródła energii · Zobacz więcej »

Odory z produkcji kwasu fosforowego

Kwas fosforowy Hałdy fosfogipsukoło Fort Meade (Floryda) Zakłady Chemiczne Policekoło Szczecina Chromatogram gazów odlotowych z wytwórnikwasu fosforowego (przykład) Politechniki Szczecińskiejprzy olfaktometrze Stroehlein (1997) instalacji) Odory z produkcji kwasu fosforowego – pojęcie stosowane w odniesieniu do.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Odory z produkcji kwasu fosforowego · Zobacz więcej »

Oznaczenie CE

Logo CE Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Oznaczenie CE · Zobacz więcej »

Pieniądz elektroniczny

Pieniądz elektroniczny – elektroniczny zasób wartości pieniężnych w urządzeniu technicznym, w tym z góry opłaconych kartach, który może być wykorzystywany do dokonywania płatności na rzecz podmiotów innych niż emitent bez konieczności angażowania w transakcję rachunków bankowych, lecz funkcjonujący jednocześnie jako z góry opłacony instrument na okaziciela.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Pieniądz elektroniczny · Zobacz więcej »

PM2,5

Smog w Pekinie (2006) PM2,5 – aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i PM2,5 · Zobacz więcej »

Poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna, e-poczta, e-mail, potocznie (także poprawna wersja) mejl (ang. electronic mail, e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, tzw.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Poczta elektroniczna · Zobacz więcej »

Podpis elektroniczny (prawo)

Podpis elektroniczny – w szerokim znaczeniu zbiór środków technicznych, organizacyjnych oraz prawnych, które zapewniają autentyczność oraz skutki prawne dokumentów elektronicznych.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Podpis elektroniczny (prawo) · Zobacz więcej »

Polski hydraulik

Polski hydraulik (fr. plombier polonais) – wyrażenie, które stało się w 2005 symbolem sprzeciwu niektórych państw Europy Zachodniej wobec napływu taniej siły roboczej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, nowych członków Unii Europejskiej od 1 maja 2004.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Polski hydraulik · Zobacz więcej »

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenia zintegrowane zostały wprowadzone do prawa unijnego Dyrektywą Unii Europejskiej nr 96/61/WE zwaną Dyrektywą IPPC (z ang. Integrated Pollution Prevention and Control – zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń) wydaną w 1996 roku, natomiast do prawa polskiego zostały transponowane (dostosowane) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Pozwolenie zintegrowane · Zobacz więcej »

Prawo telekomunikacyjne

Prawo telekomunikacyjne – polskie prawo zawarte w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (z późn. zm.) oraz w innych ustawach.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Prawo telekomunikacyjne · Zobacz więcej »

Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe

Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, skrót UCITS – Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities – podmioty wspólnego inwestowania, uregulowane na poziomie europejskim (wspólnotowym) w fomie dyrektyw Rady UE – dyrektywa Rady 85/611/EWG z 20.12.1985 r. To dedykowane portfele wspólnych inwestycji, przeznaczone wyłącznie do inwestowania aktywów pochodzących od inwestorów.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe · Zobacz więcej »

Przenośność numerów

Przenośność numerów (ang. number portability) – uprawnienie abonentów, zwłaszcza telefonicznych, do zachowania posiadanego numeru w przypadku zmiany operatora telekomunikacyjnego (usługodawcy), miejsca korzystania z usługi stacjonarnej lub zmiany rodzaju usługi.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Przenośność numerów · Zobacz więcej »

Przepis techniczny

Przepis techniczny – przepis ustalający wymagania techniczne albo bezpośrednio, albo przez włączenie treści normy, specyfikacji technicznej lub kodeksu postępowania, albo przez powołania się na nie.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Przepis techniczny · Zobacz więcej »

Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej (fr. Conseil de l'Union européenne, ang. Council of the European Union) – główny organ decyzyjny Unii Europejskiej, posiada siedzibę w Brukseli, a jedynie w kwietniu, czerwcu i październiku spotkania mają miejsce w Luksemburgu.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Rada Unii Europejskiej · Zobacz więcej »

Ramowa dyrektywa wodna

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (ramowa dyrektywa wodna, RDW) – dyrektywa 2000/60/WE porządkująca i koordynująca istniejące europejskie ustawodawstwo wodne, mająca na celu ochronę wody przed zanieczyszczeniem u jej źródła.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Ramowa dyrektywa wodna · Zobacz więcej »

REACH

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i REACH · Zobacz więcej »

Reemisja (prawo)

Reemisja – w polskim prawie autorskim jest to dalsze rozpowszechnianie utworu przez inny podmiot niż pierwotnie nadający, w sposób równoczesny (w tym samym czasie co pierwotne nadawanie) i integralny (bez zmian nadawanego utworu).

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Reemisja (prawo) · Zobacz więcej »

RoHS

RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) – unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC), z 27 stycznia 2003 roku, wprowadzona w życie 1 lipca 2006 roku.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i RoHS · Zobacz więcej »

Rozporządzenie CLP

Rozporządzenie CLPPełna nazwa rozporządzenia: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Rozporządzenie CLP · Zobacz więcej »

Spam

folderze programu KMail Spam (ang. spam "mielonka") – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Spam · Zobacz więcej »

Sprzęt indywidualnej ochrony układu oddechowego

Sprzęt indywidualnej ochrony układu oddechowego – urządzenia zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy dzięki którym.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Sprzęt indywidualnej ochrony układu oddechowego · Zobacz więcej »

Swoboda świadczenia usług

Swoboda świadczenia usług oznacza prawo świadczenia usług przez podmiot, który ma swoją siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej, na rzecz podmiotów z innych krajów członkowskich, bez potrzeby posiadania w tych krajach jakiegokolwiek stałego zakładu pracy/filii/przedstawicielstwa.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Swoboda świadczenia usług · Zobacz więcej »

Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Estonii

Lesbijki, geje, biseksualiści i transseksualiści (osoby LGBT) mogą się spotkać w Estonii z trudnościami, których nie spotykają osoby nie-LGBT.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Estonii · Zobacz więcej »

Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Europie

Konstytucja ogranicza małżeństwo do kobiety i mężczyzny. Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Europie jest mocno zróżnicowana w całej Europie.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Europie · Zobacz więcej »

Test trójstopniowy

Test trójstopniowy (trzystopniowy; ang. three-step test) – klauzula umieszczana w aktach prawnych z zakresu prawa autorskiego, regulująca tworzenie i interpretację przepisów o wyjątkach i ograniczeniach praw autorskich (dozwolonym użytku).

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Test trójstopniowy · Zobacz więcej »

Unia Europejska

Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Unia Europejska · Zobacz więcej »

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości – polska ustawa z dnia 29 września 1994 roku, stanowiąca podstawę prawną rachunkowości (wraz z Międzynarodowymi i Krajowymi Standardami Rachunkowości).

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Ustawa o rachunkowości · Zobacz więcej »

WEEE

WEEE / ZSEE (ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment / pol. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych) – dyrektywa Unii Europejskiej.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i WEEE · Zobacz więcej »

Winda

Dźwigi panoramiczne Winda (dźwig) – urządzenie podnoszące (dźwignica) zainstalowane na stałe, obsługujące ustalone poziomy, posiadające podstawę ładunkową, poruszającą się wzdłuż prowadnic, nachylonych do poziomu pod kątem większym niż 15 stopni, służące do transportu osób lub towarów.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Winda · Zobacz więcej »

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce

Sala obrad Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce – wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzane na terytorium Polski.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce · Zobacz więcej »

Wykładnia prowspólnotowa

Wykładnia prounijna (dawniej, tj. przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, zwana prowspólnotową; w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wykładnia zgodna; inne dalej aktualne nazwy to: wykładnia na korzyść prawa unijnego, wykładnia przychylna prawu unijnemu oraz wykładnia w zgodzie z prawem unijnym lub wykładnia prawa krajowego w świetle (w "duchu") prawa Unii Europejskiej) - interpretowanie przepisów i innych "składników" prawa krajowego w taki sposób by maksymalnie jak to możliwe dały się one pogodzić z zawartością prawa Unii Europejskiej.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Wykładnia prowspólnotowa · Zobacz więcej »

Wymagania metrologiczne

Wymagania metrologiczne – dokument lub przepis określający sposoby użytkowania i sprawdzania przyrządu pomiarowego oraz ich cechy i sposoby konstrukcji zapewniające określoną dokładność pomiarów w obecności zmieniających się w szerokim zakresie czynników zewnętrznych.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Wymagania metrologiczne · Zobacz więcej »

Wyrok TSUE C-639/11

Wyrok TSUE C-639/11, Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C‑639/11 z dnia 20 marca 2014 roku – wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie na podstawie art.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Wyrok TSUE C-639/11 · Zobacz więcej »

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów).

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Zamówienia publiczne · Zobacz więcej »

Zawiesie

Zawiesie jednobelkowe, regulowane Zawiesie – urządzenie będące wyposażeniem urządzenia dźwigowego żurawia, cięgnika lub suwnicy służące do zawieszania, obwiązywania lub podtrzymywania podnoszonego ładunku.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Zawiesie · Zobacz więcej »

Zwroty R

Zwroty R (od, czyli risk phrases), zwroty ryzyka – dawniej stosowane oznaczenia na opakowaniu substancji chemicznej lub preparatu chemicznego mające na celu poinformowanie użytkownika o ryzyku wynikającym z korzystania i kontaktu z tą substancją lub tym preparatem.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Zwroty R · Zobacz więcej »

Zwroty S

Zwroty S (od ang. S-phrases, czyli safety phrases), zwroty bezpieczeństwa – dawniej stosowane oznaczenia na opakowaniu substancji chemicznej lub preparatu chemicznego określające sposób prawidłowego postępowania w celu zminimalizowania ryzyka związanego z używaniem tej substancji lub tego preparatu.

Nowy!!: Dyrektywa (Unia Europejska) i Zwroty S · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Dyrektywa Unii Europejskiej.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »