Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Grupa alkilowa

Indeks Grupa alkilowa

grupy acetylowej) i etylową −CH2CH3 Grupa alkilowaTermin „grupa alkanylowa” nie jest używany.

189 kontakty: Acetofenon, Alanina, Aldyminy, Alkany, Alkilorezorcynole, Alkilowanie, Alkoholany, Alkohole, Alkohole aromatyczne, Amfetamina, Amidy, Amidyny, Aminy, Arsyny, Żywice silikonowe, Benzodiazepiny, Benzoesany, Biologiczne znaczenie pierwiastków, Bizmut, Bromki, Bromooctan etylu, Bupranolol, Chlorek cetylopirydyniowy, Chlorfentermina, Chlorki benzalkoniowe, Chlorofile, Chlorosiarczan etylu, Chlorosiarczan metylu, Cholina, Cyklosarin, Czapeczka (genetyka), Dealkilowanie, Dekarboksylaza glicyny, Dibenzoilometan, Difenoksyna, Dimetyloacetamid, Dopamina, DSS (wzorzec NMR), Enaminy, Enniatyny, Enzymy, Estry, ET, Eter dietylowy, Etery, Faza kolumnowa, Fenobarbital, Fenole, Fentermina, Fenyloglikolany, ..., Fiolet krystaliczny, Flawonole, Fluoksetyna, Fosfoniany, Fuksyna, Grupa alkoksylowa, Grupa butylowa, Grupa estrowa, Grupa etylenowa, Grupa etylowa, Grupa funkcyjna, Grupa metinowa, Grupa metylenowa, Grupa metylowa, Grupa propylowa, Grupa sililowa, Grupa sulfonowa, Grupa trifenylometylowa, Honeybush, Hydroborowanie, Hydroksyaminy, Iminy, IR3535, Β-Apo-8′-karotenian etylu, Jod, Jodki, Jodooctan etylu, Jon oksoniowy, Jonofory, Karbaminian etylu, Karbokation, Katalizatory przeniesienia fazowego, Ketiminy, Ketony, Koenzymy, Kolidyny, Kompleksy alkilowe, Kondensacja Perkina, Konfiguracja D i L, Krzemowodory, Ksantyna, Ksyleny, Kwas abscysynowy, Kwas alkilobenzenosulfonowy, Kwas dekanowy, Kwas lasalowy, Kwas N-metylo-D-asparaginowy, Kwas oleanolowy, Kwasy karboksylowe, Limonen, Ludwig Knorr, Lutydyny, Maślany, Marek Gogolewski, Me, Mechanika molekularna, Meldonium, Metamfetamina, Metanosulfonian etylu, Metanotrof, Metateza, Metylacja DNA, Metylodichloroarsyna, Metylowanie, Michael Szwarc, Mleczan etylu, Modyfikacja potranslacyjna, Mrówczany, N,N,N-Trimetyloglicyna, N-Bromosukcynoimid, Nicergolina, Nitroaminy, Nitrony, Nonan, Octan metylu, Odczynnik Gilmana, Oksyetylenowanie, Pektyny, Pikoliny, Plastyfikacja tworzyw sztucznych, Pochodne katynonu, Pole siłowe, Poli(dimetylosiloksan), Polietery, Polimeryzacja addycyjna, Polipropylen, Polisiloksany, Poliwęglany, Poppers, PR, Przegrupowanie Curtiusa, Przegrupowanie Pummerera, Pseudoefedryna, Reakcja Friedla-Craftsa, Reakcja Grignarda, Reakcja haloformowa, Reakcja Michaelisa-Arbuzowa, Reakcja Petersona, Reakcja sprzęgania, Reakcja Stille’a, Reakcja Williamsona, Reakcja Wurtza, Reakcja Wurtza-Fittiga, Reguła Zajcewa, Reprogramowanie epigenetyczne, Rodniki, Rzędowość, S-Adenozylometionina, Salicylan glikolu, Sarkozyna, Silikony, Siloksany, Simwastatyna, Sole Buntego, Statyny, Sulfony, Sulfotlenki, Surfaktanty, Surfaktanty anionowe, Szparag lekarski, Talowanie, Teoria twardych i miękkich kwasów i zasad, Transferazy, Traumatyna, Trimetylosilanol, Undekan, Utrwalacz zapachu, Walinomycyna, Witamina B12, Witamina E, Związki Grignarda, Związki V, 1,2-Diazetydyna, 1-Metylocyklopropen, 2,6-Lutydyna, 2-Metylopirydyna, 3-Metylopirydyna, 4-Metyloimidazol, 4-Metylopirydyna. Rozwiń indeks (139 jeszcze) »

Acetofenon

Acetofenon (nazwa zwyczajowa) – organiczny związek chemiczny, należący do grupy ketonów, jest to keton fenylowo-metylowy, będący najprostszym przykładem ketonu alkilo-aromatycznego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Acetofenon · Zobacz więcej »

Alanina

Alanina (Ala, A, α-alanina) − organiczny związek chemiczny z grupy α-aminokwasów.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Alanina · Zobacz więcej »

Aldyminy

Ogólna struktura aldymin (R2.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Aldyminy · Zobacz więcej »

Alkany

Alkany (parafiny, z.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Alkany · Zobacz więcej »

Alkilorezorcynole

Orcyna (5-metylorezorcyna) – najprostszy 5-alkilorezorcynol Alkilorezorcynole – grupa organicznych związków chemicznych, pochodne rezorcyny zawierające alkilowy łańcuch boczny, który w związkach występujących naturalne znajduje się w pozycji 5 pierścienia benzenowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Alkilorezorcynole · Zobacz więcej »

Alkilowanie

Alkilowanie, alkilacja – obszerna grupa reakcji chemicznych polegających na przeniesieniu grupy alkilowej lub aryloalkilowej z jednego do drugiego związku chemicznego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Alkilowanie · Zobacz więcej »

Alkoholany

grupy alkoksylowej Alkoholany (alkoksylany) – organiczne związki chemiczne o wzorze ogólnym ROM (gdzie: R – grupa alkilowa; M – atom metalu).

Nowy!!: Grupa alkilowa i Alkoholany · Zobacz więcej »

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa) Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Alkohole · Zobacz więcej »

Alkohole aromatyczne

Alkohole aromatyczne – grupa organicznych związków chemicznych, alkoholi zbudowanych z układu aromatycznego i grupy hydroksyalkilowej, tj.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Alkohole aromatyczne · Zobacz więcej »

Amfetamina

Amfetamina (od α-metylofenetyloamina), 1-fenylopropano-2-amina, α-metylobenzenoetanamina, α-metylofenetylamina, β-fenyloizopropylamina, dezoksynorepineryna, speed – silny stymulant OUN, wykorzystywany w leczeniu ADHD, narkolepsji i otyłości.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Amfetamina · Zobacz więcej »

Amidy

Amidy – organiczne związki chemiczne zawierające grupę amidową R−NR'R", gdzie R.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Amidy · Zobacz więcej »

Amidyny

Ogólna struktura amidyn Amidyny – grupa związków organicznych o wzorze ogólnym: RC(.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Amidyny · Zobacz więcej »

Aminy

Aminy – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę aminową, będącą organiczną pochodną amoniaku.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Aminy · Zobacz więcej »

Arsyny

Luizyt A – 2-chlorowinylodichloroarsyna Difenylocyjanoarsyna Arsyny – grupa arsenoorganicznych związków chemicznych pochodnych arsenowodoru, powstałych przez podstawienie atomów wodoru przez jedną, dwie lub trzy grupy alkilowe lub arylowe.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Arsyny · Zobacz więcej »

Żywice silikonowe

right Żywice silikonowe – rodzaj materiału silikonowego, który zawiera oligosiloksany o ogólnym wzorze: RnSiXmOy, gdzie R to grupa alkilowa, zwykle metylowa lub fenylowa.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Żywice silikonowe · Zobacz więcej »

Benzodiazepiny

Benzodiazepiny, leki benzodiazepinowe – grupa leków o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym, przeciwdrgawkowym, miorelaksacyjnym i amnestycznym.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Benzodiazepiny · Zobacz więcej »

Benzoesany

Benzoesany – związki chemiczne, sole lub estry kwasu benzoesowego o wzorze ogólnym (C6H5COO)aXa.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Benzoesany · Zobacz więcej »

Biologiczne znaczenie pierwiastków

Mianem makroelementów (makrominerałów, makroskładników, pierwiastków głównych, makropierwiastków) określa się pierwiastki, których zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Biologiczne znaczenie pierwiastków · Zobacz więcej »

Bizmut

Syntetyczne kryształy czystego bizmutu. Obok sześcian (1 cm³) wykonany z bizmutu o czystości 99,99% Kryształ lejkowaty bizmutu Bizmut (Bi, łac. bisemutum, bismuthum lub bismutum) – pierwiastek chemiczny, metal bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Bizmut · Zobacz więcej »

Bromki

Bromki – grupa nieorganicznych związków chemicznych, soli kwasu bromowodorowego (HBr).

Nowy!!: Grupa alkilowa i Bromki · Zobacz więcej »

Bromooctan etylu

Bromooctan etylu (EBA) – organiczny związek chemiczny, ester etylowy kwasu bromooctowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Bromooctan etylu · Zobacz więcej »

Bupranolol

Bupranolol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca, o działaniu blokującym receptory adrenergiczne β1, β2 oraz β3.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Bupranolol · Zobacz więcej »

Chlorek cetylopirydyniowy

Chlorek cetylopirydyniowy (CPC, łac. Cetylpyridinium) – organiczny związek chemiczny z grupy czwartorzędowych soli amoniowych, zbudowany z pierścienia pirydyny z długim łańcuchem alkilowym przyłączonym do atomu azotu.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Chlorek cetylopirydyniowy · Zobacz więcej »

Chlorfentermina

Chlorfentermina – organiczny związek chemiczny z grupy fenyloetyloamin, metylowa pochodna chloroamfetaminy, chlorowa pochodna fenterminy.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Chlorfentermina · Zobacz więcej »

Chlorki benzalkoniowe

Chlorki benzalkoniowe (chlorki benzylodimetyloalkiloamoniowe, łac. Benzalkoni chloridum) – organiczne związki chemiczne z grupy czwartorzędowych soli amoniowych, w których do atomu azotu przyłączona jest grupa benzylowa, dwie grupy metylowe oraz łańcuch alkilowy o parzystej liczbie atomów węgla i długości 8–18 atomów.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Chlorki benzalkoniowe · Zobacz więcej »

Chlorofile

Maksima absorpcyjne chlorofili na tle widma światła białego Chlorofile – grupa organicznych związków chemicznych obecnych między innymi w roślinach, algach i bakteriach fotosyntetyzujących (np. w sinicach).

Nowy!!: Grupa alkilowa i Chlorofile · Zobacz więcej »

Chlorosiarczan etylu

Chlorosiarczan etylu, – organiczny związek chemiczny, ester etylowy kwasu chlorosiarkowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Chlorosiarczan etylu · Zobacz więcej »

Chlorosiarczan metylu

Chlorosiarczan metylu – organiczny związek chemiczny, ester metylowy kwasu chlorosiarkowego, stosowany jako bojowy środek trujący z grupy lakrymatorów w czasie I wojny światowej.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Chlorosiarczan metylu · Zobacz więcej »

Cholina

Cholina (kation 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowy) – organiczny związek chemiczny, posiadający czwartorzędową grupę aminową, występujący najczęściej w postaci chlorku.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Cholina · Zobacz więcej »

Cyklosarin

Cyklosarin, GF – fosforoorganiczny związek chemiczny z grupy fosfonianów, ester cykloheksylowy kwasu metylofluorofosfonowego, analog sarinu i etylosarinu.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Cyklosarin · Zobacz więcej »

Czapeczka (genetyka)

Struktura końca 5' eukariotycznych mRNA (kapu) Konformacja syntetycznego analogu kapu po związaniu przez kompleks inicjujący translację Czapeczka (lub kap, z ang. cap) – charakterystyczna dla jądrowców modyfikacja występująca na końcu 5' informacyjnych RNA (mRNA), a także małych jądrowych RNA (snRNA).

Nowy!!: Grupa alkilowa i Czapeczka (genetyka) · Zobacz więcej »

Dealkilowanie

Dealkilowanie, dealkilacja – proces odwrotny do alkilowania, eliminacja grupy alkilowej z cząsteczki związku organicznego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Dealkilowanie · Zobacz więcej »

Dekarboksylaza glicyny

Kompleks enzymatyczny dekarboksylazy glicyny (GDC, EC 2.1.2.10) – kompleks enzymatyczny, który razem z hydroksymetylotransferazą seryny (SHMT, EC 2.1.2.1) odpowiedzialny jest za przekształcenie glicyny do seryny w mitochondriach roślinnych w procesie fotooddychania.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Dekarboksylaza glicyny · Zobacz więcej »

Dibenzoilometan

Dibenzoilometan – organiczny związek chemiczny, aromatyczny 1,3-diketon, pochodna acetyloacetonu, w której obie grupy metylowe zostały zastąpione grupami fenylowymi.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Dibenzoilometan · Zobacz więcej »

Difenoksyna

Difenoksyna, kwas difenoksylowy – organiczny związek chemiczny, syntetyczny opioid.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Difenoksyna · Zobacz więcej »

Dimetyloacetamid

Dimetyloacetamid, DMA – organiczny związek chemiczny, amid dimetylowy kwasu octowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Dimetyloacetamid · Zobacz więcej »

Dopamina

Dopamina (łac. Dopaminum) – organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Dopamina · Zobacz więcej »

DSS (wzorzec NMR)

DSS (sól sodowa kwasu 2,2-dimetylo-2-silapentano-5-sulfonowego) – krzemoorganiczny związek chemiczny stosowany jako wzorzec w spektroskopii 1H i 13C NMR o wartości przesunięcia chemicznego δ.

Nowy!!: Grupa alkilowa i DSS (wzorzec NMR) · Zobacz więcej »

Enaminy

Enaminy – aminy, w których grupa aminowa (NR/3; R.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Enaminy · Zobacz więcej »

Enniatyny

Struktura enniatyny A Struktura enniatyny B Enniatyny – organiczne związki chemiczne produkowane przez grzyby rodzaju Fusarium.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Enniatyny · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Enzymy · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Estry · Zobacz więcej »

ET

Bez opisu.

Nowy!!: Grupa alkilowa i ET · Zobacz więcej »

Eter dietylowy

Eter dietylowy (pot. eter etylowy, eter) – organiczny związek chemiczny z grupy eterów, zbudowany z dwóch grup etylowych przyłączonych do atomu tlenu.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Eter dietylowy · Zobacz więcej »

Etery

Wzór ogólny eterów Etery – organiczne związki chemiczne, w których występują wiązania C-O-C, przy czym żaden z atomów węgla nie jest związany z więcej niż jednym atomem tlenu.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Etery · Zobacz więcej »

Faza kolumnowa

Schemat fazy kolumnowej, heksagonalnej Faza kolumnowa - rodzina faz ciekłokrystalicznych, w których występuje daleko zasięgowe uporządkowanie cząsteczek w formie kolumn.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Faza kolumnowa · Zobacz więcej »

Fenobarbital

Fenobarbital, luminal (łac. Phenobarbitalum) – organiczny związek chemiczny, fenylowo–etylowa pochodna kwasu barbiturowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Fenobarbital · Zobacz więcej »

Fenole

Fenol (hydroksybenzen) – najprostszy z fenoli Fenole – związki organiczne zawierające grupy hydroksylowe związane bezpośrednio z atomami węgla w pierścieniu aromatycznym (w przeciwieństwie do alkoholi aromatycznych, np. alkoholu benzylowego, w których grupa hydroksylowa przyłączona jest do alkilowego atomu węgla).

Nowy!!: Grupa alkilowa i Fenole · Zobacz więcej »

Fentermina

Fentermina (łac. Phenterminum) – organiczny związek chemiczny z grupy fenyloetyloaminy, metylowa pochodna amfetaminy.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Fentermina · Zobacz więcej »

Fenyloglikolany

Fenyloglikolany – podgrupa psychotoksycznych bojowych środków trujących, estrów pochodnych kwasu fenyloglikolowego o ogólnym wzorze: wzór ogólny gdzie.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Fenyloglikolany · Zobacz więcej »

Fiolet krystaliczny

Fiolet krystaliczny – organiczny związek chemiczny z grupy barwników trifenylometanowych (zwanych także barwnikami anilinowymi).

Nowy!!: Grupa alkilowa i Fiolet krystaliczny · Zobacz więcej »

Flawonole

Flawonole są grupą związków organicznych stanowiących podgrupę flawonoidów.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Flawonole · Zobacz więcej »

Fluoksetyna

Fluoksetyna – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek przeciwdepresyjny, głównie w leczeniu zaburzeń depresyjnych oraz obsesyjno-kompulsyjnych. Ponadto znalazła zastosowanie w leczeniu bulimii, przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych, zespołu lęku napadowego i depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego (w połączeniu z olanzapiną). Należy do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Fluoksetyna stosowana jest w lecznictwie najczęściej w postaci chlorowodorku. Wprowadzona do lecznictwa w 1986 roku (Belgia). Jednak bardziej znana na świecie dopiero od 1988 roku. Jest oryginalnym lekiem amerykańskiej firmy farmaceutycznej Eli Lilly, która wprowadziła go na rynek pod nazwą handlową Prozac.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Fluoksetyna · Zobacz więcej »

Fosfoniany

Wzór ogólny fosfonianu (diestru kwasu fosfonowego) Fosfoniany − fosforoorganiczne (zaliczane też do związków fosforanoorganicznych) estry lub sole kwasu fosfonowego i jego pochodnych, cechujące się występowaniem jednego wiązania P–C (np. C−PO(OR)2, R.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Fosfoniany · Zobacz więcej »

Fuksyna

Fuksyna (rozanilina) – mieszanina organicznych związków chemicznych z grupy barwników trifenylometylowych (trytylowych) i jednocześnie anilinowych, składająca się z chlorowodorków pararozaniliny (triaminotrytylu bez podstawników metylowych), rozaniliny (z jednym pierścieniem toluidynowym) i wyższych homologów zawierających 2 lub 3 pierścienie toluidynowe.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Fuksyna · Zobacz więcej »

Grupa alkoksylowa

Grupa alkoksylowa – grupa funkcyjna o ogólnym wzorze RO- lub -OR, gdzie R to dowolna grupa alkilowa.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Grupa alkoksylowa · Zobacz więcej »

Grupa butylowa

Grupa butylowa (–CH2CH2CH2CH3 lub –C4H9) – alkilowa grupa funkcyjna pochodząca od butanu (C4H10), powstała wskutek oderwania od niego jednego atomu wodoru.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Grupa butylowa · Zobacz więcej »

Grupa estrowa

Grupa estrowa - dwuwartościowa grupa funkcyjna występująca w estrach czyli związkach organicznych powstałych w wyniku reakcji kwasów karboksylowych i alkoholi.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Grupa estrowa · Zobacz więcej »

Grupa etylenowa

Grupa etylenowa - dwuwartościowa, alkilowa grupa funkcyjna powstała w wyniku oderwania dwóch atomów wodoru od cząsteczki etanu.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Grupa etylenowa · Zobacz więcej »

Grupa etylowa

#TAM Grupa alkilowa.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Grupa etylowa · Zobacz więcej »

Grupa funkcyjna

Grupa funkcyjna – rodzaj podstawnika w związku organicznym, który zmienia jego właściwości chemiczne i decyduje o sposobie jego reagowania w danej reakcji i stanowiący podstawę klasyfikacji związku.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Grupa funkcyjna · Zobacz więcej »

Grupa metinowa

Grupa metinowa (inaczej grupa metylidynowa, metin, metylidyn lub metanotriyl) – trójwartościowa grupa alkilowa (≡CH) wywodząca się z metanu.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Grupa metinowa · Zobacz więcej »

Grupa metylenowa

Grupa metylenowa, metanodiyl, potocznie metylen, −CH2− lub.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Grupa metylenowa · Zobacz więcej »

Grupa metylowa

#TAM Grupa alkilowa.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Grupa metylowa · Zobacz więcej »

Grupa propylowa

Od lewej do prawej:izomeryczne grupy: propylowa i izopropylowa oraz, nie będąca ich izomerem, grupa cyklopropylowa Grupa propylowa (o przedrostku w nomenklaturze „propylo-”, „n-propylo-”) – liniowa trójwęglowa alkilowa grupa funkcyjna o wzorze chemicznym.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Grupa propylowa · Zobacz więcej »

Grupa sililowa

Grupa sililowa (R3Si-)- ogólna nazwa grupy funkcyjnej zawierającej jeden atom krzemu i trzy organiczne grupy funkcyjne (R).

Nowy!!: Grupa alkilowa i Grupa sililowa · Zobacz więcej »

Grupa sulfonowa

Struktura grupy sulfonowej Grupa sulfonowa – jednowartościowa grupa funkcyjna występująca w kwasach sulfonowych (zarówno aromatycznych, jak i alifatycznych).

Nowy!!: Grupa alkilowa i Grupa sulfonowa · Zobacz więcej »

Grupa trifenylometylowa

Grupa trytylowa Grupa trytylowa - projekcja przestrzenna Grupa trifenylometylowa (grupa trytylowa, trytyl, Tr) – aromatyczna grupa funkcyjna pochodząca od trifenylometanu (Ph3CH, TrH).

Nowy!!: Grupa alkilowa i Grupa trifenylometylowa · Zobacz więcej »

Honeybush

Herbata Honeybush Honeybush albo Heuningbos - napar z liści, łodyg i kwiatów miodokrzewu (Cyclopia intermedia, a także Cyclopia subternata), gatunku spokrewnionego z czerwonokrzewem, znanym jako Redbush lub Rooibos.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Honeybush · Zobacz więcej »

Hydroborowanie

Hydroborowanie, borowodorowanie, reakcja Browna – reakcja chemiczna, w której borowodór (często diboran) reaguje z alkenem tworząc związek boroorganiczny (alkiloboran).

Nowy!!: Grupa alkilowa i Hydroborowanie · Zobacz więcej »

Hydroksyaminy

Hydroksyaminy (aminoalkohole, alkaminy) – związki chemiczne zawierające grupę hydroksylową (-OH) oraz grupę aminową (-NH2, -NHR lub -NR2 – gdzie R jest grupą alkilową lub arylową).

Nowy!!: Grupa alkilowa i Hydroksyaminy · Zobacz więcej »

Iminy

Wzór ogólny iminy Iminy – organiczne związki chemiczne zawierające ugrupowanie iminowe, C.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Iminy · Zobacz więcej »

IR3535

IR3535 – organiczny związek chemiczny, ester etylowy kwasu 3-(N-acetylo-N-butylo)aminopropionowego zawierający w swojej strukturze fragment β-alaniny, stosowany jako repelent owadów, głównie komarów, kleszczy i much.

Nowy!!: Grupa alkilowa i IR3535 · Zobacz więcej »

Β-Apo-8′-karotenian etylu

β-Apo-8'-karotenian etylu (E160f) − organiczny związek chemiczny z grupy apokarotenoidów (podgrupa karotenoidów), ester etylowy kwasu β-apo-8'-karotenowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Β-Apo-8′-karotenian etylu · Zobacz więcej »

Jod

Jod (I, łac. iodum) – pierwiastek chemiczny z grupy 17 – fluorowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Jod · Zobacz więcej »

Jodki

Jodki – grupa związków chemicznych, zarówno organicznych (np. jodek metylu), jak i nieorganicznych (np. jodek potasu), w których przynajmniej jeden atom jodu połączony jest z atomem o niższej elektroujemności.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Jodki · Zobacz więcej »

Jodooctan etylu

Jodooctan etylu (SK, KSK) – organiczny związek chemiczny, ester etylowy kwasu jodooctowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Jodooctan etylu · Zobacz więcej »

Jon oksoniowy

Jony oksoniowe − dowolne indywidua molekularne posiadające trójwiązalny atom tlenu obdarzony ładunkiem dodatnim.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Jon oksoniowy · Zobacz więcej »

Jonofory

a) jonofor typu nośnikowegob) jonofor tworzący kanał Jonofory – organiczne związki chemiczne zdolne do transferu jonów przez fazę hydrofobową rozdzielającą dwie fazy wodne.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Jonofory · Zobacz więcej »

Karbaminian etylu

Karbaminian etylu – organiczny związek chemiczny, ester etylowy kwasu karbaminowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Karbaminian etylu · Zobacz więcej »

Karbokation

Karbokation – kation, w którym elektryczny ładunek dodatni jest zlokalizowany na jednym lub kilku atomach węgla.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Karbokation · Zobacz więcej »

Katalizatory przeniesienia fazowego

Katalizotory przeniesienia fazowego (z ang. phase transfer catalyst, PTC), to grupa związków chemicznych, które bezpośrednio nie katalizują reakcji chemicznej lecz ułatwiają lub umożliwiają przechodzenie poszczególnych reagentów z jednej fazy termodynamicznej do drugiej.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Katalizatory przeniesienia fazowego · Zobacz więcej »

Ketiminy

Ogólna struktura aldymin (R2 ≠ H) Ketiminy – grupa organicznych związków chemicznych będących iminami o wzorze ogólnym R1R2C.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Ketiminy · Zobacz więcej »

Ketony

Wzór ogólny ketonów Ketony – grupa związków organicznych zawierających grupę ketonową, tj.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Ketony · Zobacz więcej »

Koenzymy

Koenzym A Koenzymy – niebiałkowe składniki białek (np. enzymów) niezbędne dla ich aktywności, rodzaj kofaktorów.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Koenzymy · Zobacz więcej »

Kolidyny

Kolidyny – grupa organicznych związków chemicznych; zwyczajowa nazwa trimetylopirydyn.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Kolidyny · Zobacz więcej »

Kompleksy alkilowe

Kompleksy alkilowe – związki metaloorganiczne, w których występują pojedyncze wiązania chemiczne sigma węgiel-metal.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Kompleksy alkilowe · Zobacz więcej »

Kondensacja Perkina

Kondensacja Perkina (reakcja Perkina) - reakcja kondensacji aldehydu aromatycznego z bezwodnikiem kwasowym w obecności octanu sodu, prowadząca do utworzenia α,β-nienasyconego kwasu karboksylowego (np. kwasu cynamonowego i jego pochodnych).

Nowy!!: Grupa alkilowa i Kondensacja Perkina · Zobacz więcej »

Konfiguracja D i L

Aldehyd D-glicerynowy Konfiguracja D i L (konfiguracja względna) – sposób określania i nazywania izomerów optycznych związków chemicznych poprzez analizę korelacyjną względem aldehydu glicerynowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Konfiguracja D i L · Zobacz więcej »

Krzemowodory

Monosilan Krzemowodory, nazwa systematyczna: silany – związki krzemu z wodorem o wzorze ogólnym SinH2n+2, krzemowe analogi nierozgałęzionych alkanów.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Krzemowodory · Zobacz więcej »

Ksantyna

Ksantyna (2,6-dihydroksypuryna) – organiczny związek chemiczny, jedna z zasad purynowych, bezpośredni prekursor kwasu moczowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Ksantyna · Zobacz więcej »

Ksyleny

Ksyleny – organiczne związki chemiczne z grupy węglowodorów aromatycznych, dimetylowe pochodne benzenu.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Ksyleny · Zobacz więcej »

Kwas abscysynowy

Kwas abscysynowy (ABA) – organiczny związek chemiczny, fitohormon zaliczany do seskwiterpenów.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Kwas abscysynowy · Zobacz więcej »

Kwas alkilobenzenosulfonowy

Kwas ''p''-toluenosulfonowy – przykład kwasu alkilobenzenosulfonowego Kwas alkilobenzenosulfonowy (kwas ABS), R−C6H4−SO3H – siarkoorganiczny związek chemiczny, pochodna kwasu benzenosulfonowego zawierająca grupę alkilową przyłączoną do pierścienia benzenowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Kwas alkilobenzenosulfonowy · Zobacz więcej »

Kwas dekanowy

Kwas dekanowy (kwas kaprynowy) – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych, zawiera dziewięciowęglowy łańcuch alkilowy połączony z grupą karboksylową.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Kwas dekanowy · Zobacz więcej »

Kwas lasalowy

Kwas lasalowy, lasalocyd – organiczny związek chemiczny, jeden z podstawowych antybiotyków jonoforowych.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Kwas lasalowy · Zobacz więcej »

Kwas N-metylo-D-asparaginowy

Kwas N-metylo-D-asparaginowy – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów, metylowa pochodna kwasu asparaginowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Kwas N-metylo-D-asparaginowy · Zobacz więcej »

Kwas oleanolowy

Kwas oleanolowy, kwas oleanowy, OA – organiczny związek chemiczny, triterpenoid pentacykliczny typu β-amyryny, tzn.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Kwas oleanolowy · Zobacz więcej »

Kwasy karboksylowe

Kwas karboksylowy w formie obojętnej i zdysocjowanej. R – dowolna grupa organiczna Kwasy karboksylowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierająca grupę karboksylową.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Kwasy karboksylowe · Zobacz więcej »

Limonen

Limonen (4-izopropenylo-1-metylocykloheksen) – organiczny związek chemiczny z grupy monoterpenów, zawiera jedno centrum chiralności i co za tym idzie, występuje w formie dwóch enancjomerów.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Limonen · Zobacz więcej »

Ludwig Knorr

Grób Ludwiga Knorra w Monachium Ludwig Knorr (ur. 1859, zm. 1921) – niemiecki chemik organik, profesor uniwersytetu w Jenie (od 1889), badacz tautomerii.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Ludwig Knorr · Zobacz więcej »

Lutydyny

Lutydyny (dimetylopirydyny), – grupa heterocyklicznych (heteroaromatycznych) organicznych związków chemicznych zbudowanych z pierścienia pirydynowego z podstawionymi dwiema grupami metylowymi.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Lutydyny · Zobacz więcej »

Maślany

Ogólny wzór estrów: maślanów i izomaślanów Maślany – związki chemiczne, sole lub estry kwasu masłowego o wzorze ogólnym (C3H7COO)aXa.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Maślany · Zobacz więcej »

Marek Gogolewski

Marek Gogolewski (ur. 12 maja 1933 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 30 maja 2015 w Poznaniu) – polski profesor nauk chemicznych, specjalista w dziedzinie nauk o żywności i żywieniu.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Marek Gogolewski · Zobacz więcej »

Me

* Me – prawa, które według wierzeń sumeryjskich zostały dane ludziom przez bogów.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Me · Zobacz więcej »

Mechanika molekularna

Mechanika molekularna – metoda chemii obliczeniowej wykorzystującą mechanikę klasyczną do modelowania układów molekularnych.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Mechanika molekularna · Zobacz więcej »

Meldonium

Meldonium – organiczny związek chemiczny z grupy betain, lek stosowany w leczeniu niedokrwienia oraz rekonwalescencji po epizodach niedokrwiennych.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Meldonium · Zobacz więcej »

Metamfetamina

Metamfetamina (N-metyloamfetamina, (''rac'')-N-metylo-1-fenylopropylo-2-amina) – organiczny związek chemiczny, N-metylowa pochodna amfetaminy, stymulant oparty na szkielecie β-fenyloetyloaminy.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Metamfetamina · Zobacz więcej »

Metanosulfonian etylu

Metanosulfonian etylu – organiczny związek chemiczny, ester etylowy kwasu metanosulfonowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Metanosulfonian etylu · Zobacz więcej »

Metanotrof

Szlak rybulozomonofosforanowy (RuMP) wykorzystywany przez metanotrofy typu I z klasy Gammaproteobacteria. Metanotrofy (czasem nazywane też metanofilami) to mikroorganizmy prokariotyczne, zdolne do metabolizowania metanu jako jedynego źródła węgla i energii.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Metanotrof · Zobacz więcej »

Metateza

Metateza (z łac. metathesis.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Metateza · Zobacz więcej »

Metylacja DNA

Metylacja DNA – proces przyłączania grup alkilowych (metylowych) (-CH3) do zasad azotowych nukleotydów, w szczególności do cytozyny, rzadziej do adeniny (w pozycji 6).

Nowy!!: Grupa alkilowa i Metylacja DNA · Zobacz więcej »

Metylodichloroarsyna

Metylodichloroarsyna (MD) – arsenoorganiczny związek chemiczny z grupy arsyn, duszący i parzący bojowy środek trujący zaliczany czasem do sternitów.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Metylodichloroarsyna · Zobacz więcej »

Metylowanie

Metylowanie (metylacja) – termin z dziedziny chemii organicznej oznaczający wprowadzanie do cząsteczki substratu grupy metylowej.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Metylowanie · Zobacz więcej »

Michael Szwarc

Michael Mojżesz Szwarc (ur. 9 czerwca 1909 w Będzinie zm. 4 sierpnia 2000 w San Diego) – chemik pochodzenia polsko-żydowskiego, pracujący w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, odkrywca i badacz reakcji polimeryzacji żyjącej zachodzącej poprzez mechanizm jonowy.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Michael Szwarc · Zobacz więcej »

Mleczan etylu

Mleczan etylu – organiczny związek chemiczny z grupy estrów, ester etylowy kwasu mlekowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Mleczan etylu · Zobacz więcej »

Modyfikacja potranslacyjna

Modyfikacja potranslacyjna – modyfikacja białka po jego translacji.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Modyfikacja potranslacyjna · Zobacz więcej »

Mrówczany

Struktura jonu mrówczanowego Mrówczany (metaniany) – sole lub estry kwasu mrówkowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Mrówczany · Zobacz więcej »

N,N,N-Trimetyloglicyna

N,N,N-Trimetyloglicyna (TMG, betaina), (CH3)3N+CH2CO2− – organiczny związek chemiczny z grupy betain, pochodna aminokwasu glicyny.

Nowy!!: Grupa alkilowa i N,N,N-Trimetyloglicyna · Zobacz więcej »

N-Bromosukcynoimid

N-Bromosukcynoimid (N-bromoimid kwasu bursztynowego) – organiczny związek chemiczny będący N-bromową pochodną imidu kwasu bursztynowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i N-Bromosukcynoimid · Zobacz więcej »

Nicergolina

Nicergolina (ATC, C 04 AE 02, łac. Nicergolinum) – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczna pochodna ergoliny, której struktura naturalnie występuje w alkaloidach sporyszu, ester kwasu 5-bromonikotynowego i 8-hydroksymetylowej pochodnej kwasu lumilizergowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Nicergolina · Zobacz więcej »

Nitroaminy

Wzór ogólny nitroamin Nitroaminy – grupa związków organicznych zawierających grupę nitrową NO2 związaną bezpośrednio z atomem azotu aminy.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Nitroaminy · Zobacz więcej »

Nitrony

Nitrony - grupa organicznych związków chemicznych zwanych też N-tlenkami imin.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Nitrony · Zobacz więcej »

Nonan

Nonan, – organiczny związek chemiczny z szeregu homologicznego alkanów.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Nonan · Zobacz więcej »

Octan metylu

Octan metylu – organiczny związek chemiczny, ester metylowy kwasu octowego, ciecz o charakterystycznym owocowym zapachu podobnym do octanu etylu.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Octan metylu · Zobacz więcej »

Odczynnik Gilmana

Odczynnik Gilmana (miedzian Gilmana) – metaloorganiczny związek chemiczny o ogólnym wzorze LiCuR2, gdzie R stanowi grupa alkilowa bądź arylowa.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Odczynnik Gilmana · Zobacz więcej »

Oksyetylenowanie

Oksyetylenowanie – reakcja chemiczna polegająca na przyłączeniu etylu i tlenu, zwykle przy pomocy tlenku etylenu, do alkoholi i fenoli w celu uzyskania surfaktantów.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Oksyetylenowanie · Zobacz więcej »

Pektyny

Pektyny (gr. πηκτός pektós.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Pektyny · Zobacz więcej »

Pikoliny

Trzy izomery metylopirydyny Pikoliny (metylopirydyny) – trzy izomeryczne organiczne związki chemiczne z grupy heterocyklicznych amin o wzorze.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Pikoliny · Zobacz więcej »

Plastyfikacja tworzyw sztucznych

Plastyfikacja (zmiękczanie) tworzyw sztucznych polega na domieszkowaniu polimerów będących głównym składnikiem tych tworzyw różnego rodzaju substancjami, które nadają im elastyczność, powodują że są mniej kruche i obniżają temperaturę ich zeszklenia.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Plastyfikacja tworzyw sztucznych · Zobacz więcej »

Pochodne katynonu

Katynon Podstawniki R1-R4 zostały zdefiniowane w artykule Pochodne katynonu – grupa organicznych związków chemicznych, pochodnych katynonu, zaliczanych do stymulantów i empatogenów (entaktogenów).

Nowy!!: Grupa alkilowa i Pochodne katynonu · Zobacz więcej »

Pole siłowe

Pole siłowe znajduje zastosowanie w minimalizacji energii oscylacyjnej w molekule etanu Pole siłowe – funkcja oraz zestaw parametrów mających na celu opisanie energii potencjalnej układu atomów lub cząsteczek.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Pole siłowe · Zobacz więcej »

Poli(dimetylosiloksan)

Poli(dimetylosiloksan), dimetykon, E900 – organiczny związek chemiczny, polimer z grupy silikonów, którego główny łańcuch składa się z połączonych na przemian atomów tlenu i krzemu, przy czym atomy krzemu podstawione są dwiema grupami metylowymi.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Poli(dimetylosiloksan) · Zobacz więcej »

Polietery

Polietery − grupa organicznych związków chemicznych, oligomery lub polimery zbudowane główne z łańcuchów zawierających wiązania eterowe (C-O-C).

Nowy!!: Grupa alkilowa i Polietery · Zobacz więcej »

Polimeryzacja addycyjna

etylenu Polimeryzacja addycyjna – polimeryzacja, zwykle alkenów, polegająca na łączeniu się monomerów w reakcji addycji, często z udziałem rodników.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Polimeryzacja addycyjna · Zobacz więcej »

Polipropylen

Polipropylenowe zamknięcie pojemnika Tic Taców Polipropylen (PP) – organiczny związek chemiczny, polimer z grupy poliolefin, zbudowany z merów o wzorze.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Polipropylen · Zobacz więcej »

Polisiloksany

Polisiloksany – polimery, których główny łańcuch jest zbudowany z naprzemiennie ułożonych atomów krzemu i tlenu (−O−Si−O−Si−O−Si−).

Nowy!!: Grupa alkilowa i Polisiloksany · Zobacz więcej »

Poliwęglany

bisfenolu i fosgenu Poliwęglany (PC, z ang. polycarbonates) – grupa polimerów z grupy poliestrów, będące formalnie estrami kwasu węglowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Poliwęglany · Zobacz więcej »

Poppers

Poppersy różnych marek Poppers – potoczne określenie różnych azotynów alkilu przyjmowanych wziewnie w celach rekreacyjnych.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Poppers · Zobacz więcej »

PR

PR.

Nowy!!: Grupa alkilowa i PR · Zobacz więcej »

Przegrupowanie Curtiusa

Przegrupowanie Curtiusa (Reakcja Curtiusa lub Degradacja Curtiusa), po raz pierwszy zdefiniowana przez Theodora Curtiusa, jest to reakcja chemiczna, w której azydki acylowe ulegają przegrupowaniu do izocyjanianów.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Przegrupowanie Curtiusa · Zobacz więcej »

Przegrupowanie Pummerera

Przegrupowanie Pummerera – reakcja chemiczna, w której sulfotlenek alkilu w obecności bezwodnika octowego ulega przegrupowaniu do α-acyloksy-tioeteru.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Przegrupowanie Pummerera · Zobacz więcej »

Pseudoefedryna

Pseudoefedryna – organiczny związek chemiczny, pochodna fenyloetyloaminy.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Pseudoefedryna · Zobacz więcej »

Reakcja Friedla-Craftsa

Reakcja Friedla-Craftsa – reakcja chemiczna odkryta w 1877 przez Charles'a Friedla i Jamesa Craftsa.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Reakcja Friedla-Craftsa · Zobacz więcej »

Reakcja Grignarda

Reakcja Grignarda – reakcja chemiczna stosowana powszechnie w chemii organicznej, w której związek metaloorganiczny o ogólnym wzorze RMgX (X.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Reakcja Grignarda · Zobacz więcej »

Reakcja haloformowa

Reakcja haloformowa – reakcja chemiczna, w której powstaje haloform (CHX3, gdzie X jest halogenem) przez wielokrotne halogenowanie metyloketonów (ketonów typu R−C(O)−CH3) w obecności zasady.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Reakcja haloformowa · Zobacz więcej »

Reakcja Michaelisa-Arbuzowa

Reakcja Michaelisa-Arbuzowa Reakcja Michaelisa-Arbuzowa (przegrupowanie Michaelisa-Arbuzowa, reakcja Arbuzowa) – reakcja chemiczna, w której z fosforynów trialkilowych i halogenków alkilowych powstają fosfoniany dialkilowe (związki fosforoorganiczne, zawierające wiązanie C-P).

Nowy!!: Grupa alkilowa i Reakcja Michaelisa-Arbuzowa · Zobacz więcej »

Reakcja Petersona

Reakcja Petersona (zwana także olefinacją Petersona i eliminacją Petersona) - reakcja chemiczna między karboanionem z grupą sililową w pozycji α a ketonami lub aldehydami w wyniku której tworzy się w pierwszym etapie β-hydroksysilan, który następnie ulega spontanicznej eliminacji z utworzeniem alkenu.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Reakcja Petersona · Zobacz więcej »

Reakcja sprzęgania

Reakcja sprzęgania – w chemii organicznej zwyczajowe określenie niektórych reakcji kondensacji prowadzących do wytworzenia wiązania węgiel-węgiel lub węgiel-heteroatom.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Reakcja sprzęgania · Zobacz więcej »

Reakcja Stille’a

Reakcja Stille’a (sprzęganie Stille’a) – reakcja sprzęgania związku cynoorganicznego z halogenkiem organicznym katalizowana przez kompleksy palladu.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Reakcja Stille’a · Zobacz więcej »

Reakcja Williamsona

Reakcja Williamsona – reakcja chemiczna podstawienia nukleofilowego zachodząca między alkoholanami i halogenkami alkilowymi lub tosylanami prowadząca do powstania eterów.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Reakcja Williamsona · Zobacz więcej »

Reakcja Wurtza

Reakcja Wurtza (synteza Wurtza) – chemiczna reakcja sprzęgania halogenków organicznych z udziałem metali alkalicznych.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Reakcja Wurtza · Zobacz więcej »

Reakcja Wurtza-Fittiga

Mechanizm syntezy związków arylowo-alkilowych w reakcji Wurtza-Fittiga Reakcja Wurtza-Fittiga, reakcja Fittiga – odmiana reakcji Wurtza pozwalająca na wprowadzanie podstawników alkilowych do związków aromatycznych oraz syntezę symetrycznych związków biarylowych.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Reakcja Wurtza-Fittiga · Zobacz więcej »

Reguła Zajcewa

Reguła Zajcewa – reguła w chemii organicznej dotycząca reakcji eliminacji, w której powstają nowe wiązania podwójne węgiel−węgiel.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Reguła Zajcewa · Zobacz więcej »

Reprogramowanie epigenetyczne

Reprogramowanie epigenetyczne - proces modyfikacji aktywności genów w jądrze komórkowym, pozwalający na "cofnięcie" komórki do wcześniejszego etapu rozwoju.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Reprogramowanie epigenetyczne · Zobacz więcej »

Rodniki

Rodnik metylowy – najprostszy rodnik organiczny pary elektronowe) Rodniki (daw. wolne rodniki) – atomy lub cząsteczki zawierające niesparowane elektrony, czyli charakteryzujące się spinem elektronowym różnym od 0.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Rodniki · Zobacz więcej »

Rzędowość

Rzędowość – termin stosowany przy opisie budowy związku chemicznego określający stopień podstawienia atomu w cząsteczce.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Rzędowość · Zobacz więcej »

S-Adenozylometionina

S-Adenozylometionina (SAM) – organiczny związek chemiczny, pochodna adenozyny i metioniny, najważniejszy substrat w procesach metylacji w organizmie człowieka.

Nowy!!: Grupa alkilowa i S-Adenozylometionina · Zobacz więcej »

Salicylan glikolu

Salicylan glikolu – organiczny związek chemiczny, ester 2-hydroksyetylowy kwasu salicylowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Salicylan glikolu · Zobacz więcej »

Sarkozyna

Sarkozyna, (N-metyloglicyna), organiczny związek chemiczny, aminokwas o wzorze półstrukturalnym CH3-NH-CH2-COOH, wzór sumaryczny: C3H7NO2, metylowa pochodna glicyny.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Sarkozyna · Zobacz więcej »

Silikony

Struktura silikonu (R.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Silikony · Zobacz więcej »

Siloksany

Siloksan cykliczny Siloksany – związki chemiczne, w strukturze których atomy krzemu połączone są wiązaniami kowalencyjnymi z atomami tlenu, tworząc łańcuch.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Siloksany · Zobacz więcej »

Simwastatyna

Simwastatyna – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, pochodna naturalnej lowastatyny, prolek mający w swojej cząsteczce strukturę pierścienia laktonowego, który ulega hydrolizie do wspólnej z innymi statynami w formie aktywnej grupy farmakoforowej – łańcucha β-hydroksykwasu karboksylowego.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Simwastatyna · Zobacz więcej »

Sole Buntego

Wzór ogólny sodowych soli Buntego Sole Buntego – organiczne związki chemiczne, tioestry alkilowe lub arylowe kwasu tiosiarkowego (tiosiarczany S-alkilowe lub S-arylowe) o wzorze ogólnym RSS(.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Sole Buntego · Zobacz więcej »

Statyny

Istvan Statyny – inhibitory reduktazy HMG-CoA, grupa wielofunkcyjnych organicznych związków chemicznych, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznych, o różnej budowie chemicznej, mających w formie aktywnej wspólną grupę farmakoforową: łańcuch β-hydroksykwasu.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Statyny · Zobacz więcej »

Sulfony

Struktura sulfonów Sulfony – grupa związków siarkoorganicznych o ogólnym wzorze R–SO2–R', gdzie R, R' to grupy alkilowe lub arylowe.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Sulfony · Zobacz więcej »

Sulfotlenki

Wzór ogólny sulfotlenku Sulfotlenki – grupa organicznych związków chemicznych o wzorze ogólnym R'R"S.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Sulfotlenki · Zobacz więcej »

Surfaktanty

Surfaktanty, tensydy, tenzydy – związki chemiczne mające właściwość adsorbowania się na powierzchni (czyli granicy faz) układu i zmieniania tym samym, do pewnego stopnia, jej energii swobodnej.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Surfaktanty · Zobacz więcej »

Surfaktanty anionowe

Surfaktanty anionowe – organiczne związki chemiczne z grupy surfaktantów, które obok elementu lipofilowego zawierają fragment o charakterze anionu, np.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Surfaktanty anionowe · Zobacz więcej »

Szparag lekarski

Szparag lekarski (Asparagus officinalis L.) – gatunek byliny z rodziny szparagowatych.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Szparag lekarski · Zobacz więcej »

Talowanie

Talowanie – reakcja chemiczna, jedna z odmian aromatycznej substytucji elektrofilowej.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Talowanie · Zobacz więcej »

Teoria twardych i miękkich kwasów i zasad

Teoria twardych i miękkich kwasów i zasad (HSAB, z) – teoria określająca wzajemne powinowactwo kwasów i zasad Lewisa.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Teoria twardych i miękkich kwasów i zasad · Zobacz więcej »

Transferazy

Transferazy (EC 2) – klasa enzymów katalizujących reakcję przeniesienia grupy chemicznej (np. tiolowej (-SH), aminowej (-NH2), metylowej (-CH3) czy fosforanowej (-OPO3H2)) lub atomu z jednej cząsteczki (donora) na drugą (akceptora), co można zobrazować: AB + C → A + BC.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Transferazy · Zobacz więcej »

Traumatyna

Traumatyna – organiczny związek chemiczny z grupy nienasyconych kwasów tłuszczowych będący fitohormonem produkowanym przez roślinę w odpowiedzi na jej uszkodzenia.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Traumatyna · Zobacz więcej »

Trimetylosilanol

Timetylosilanol (TMSOH, TMS, hydroksytrimetylosilan) – krzemoorganiczny związek chemiczny z grupy silanoli.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Trimetylosilanol · Zobacz więcej »

Undekan

Undekan, – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Undekan · Zobacz więcej »

Utrwalacz zapachu

Utrwalacz zapachu (fiksator) – składnik kompozycji zapachowych, np.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Utrwalacz zapachu · Zobacz więcej »

Walinomycyna

Walinomycyna – organiczny związek chemiczny pochodzenia naturalnego, cykliczny oligopeptyd z grupy depsypeptydów, antybiotyk z grupy streptogramin B. Jest jonoforem o wysokiej selektywności wiązania kationu potasu K+, który może być transportowany w postaci kompleksu przez błony komórkowe.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Walinomycyna · Zobacz więcej »

Witamina B12

Witamina B12, kobalamina – organiczny związek chemiczny zawierający kobalt jako atom centralny.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Witamina B12 · Zobacz więcej »

Witamina E

Witamina E – grupa organicznych związków chemicznych, w skład której wchodzą tokoferole i tokotrienole.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Witamina E · Zobacz więcej »

Związki Grignarda

Bromek etylomagnezowy Chlorek fenylomagnezowy Związki Grignarda (związki magnezoorganiczne) − metaloorganiczne związki chemiczne, zawierające przynajmniej jedno wiązanie Mg–C.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Związki Grignarda · Zobacz więcej »

Związki V

Związki V (gazy V) – podgrupa paralityczno-drgawkowych bojowych środków trujących o ogólnym wzorze: Ogólny wzór związków V gdzie podstawnikami (R) są niewielkie alkile (CH3-, C2H5- i C3H7-). Związki V były intensywnie badane w wojskowych laboratoriach USA, Wielkiej Brytanii i Kanady w latach 50 XX w., a wyniki były otoczone ścisłą tajemnicą.

Nowy!!: Grupa alkilowa i Związki V · Zobacz więcej »

1,2-Diazetydyna

1,2-Diazetydyna – organiczny związek chemiczny należący do nasyconych związków heterocyklicznych.

Nowy!!: Grupa alkilowa i 1,2-Diazetydyna · Zobacz więcej »

1-Metylocyklopropen

1-Metylocyklopropen (1-MCP) – organiczny związek chemiczny, metylowa pochodna cyklopropenu.

Nowy!!: Grupa alkilowa i 1-Metylocyklopropen · Zobacz więcej »

2,6-Lutydyna

2,6-Lutydyna, 2,6-dimetylopirydyna – organiczny związek chemiczny z grupy lutydyn, dimetylowa pochodna pirydyny.

Nowy!!: Grupa alkilowa i 2,6-Lutydyna · Zobacz więcej »

2-Metylopirydyna

2-Metylopirydyna – organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych amin, monometylowa pochodna pirydyny (jedna z pikolin).

Nowy!!: Grupa alkilowa i 2-Metylopirydyna · Zobacz więcej »

3-Metylopirydyna

3-Metylopirydyna – organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych amin, monometylowa pochodna pirydyny (jedna z trzech pikolin).

Nowy!!: Grupa alkilowa i 3-Metylopirydyna · Zobacz więcej »

4-Metyloimidazol

4-Metyloimidazol – heterocykliczny organiczny związek chemiczny, metylowa pochodna imidazolu.

Nowy!!: Grupa alkilowa i 4-Metyloimidazol · Zobacz więcej »

4-Metylopirydyna

4-Metylopirydyna – organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych amin, monometylowa pochodna pirydyny (jedna z trzech pikolin).

Nowy!!: Grupa alkilowa i 4-Metylopirydyna · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Alkil, Alkile, Etyl, Metyl, Rodniki alifatyczne.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »