Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Receptory adrenergiczne

Indeks Receptory adrenergiczne

Receptory adrenergiczne − grupa receptorów metabotropowych zlokalizowanych na błonach komórkowych, których pobudzenie w organizmie przez adrenalinę lub inną aminę katecholową wiąże się z aktywacją odpowiedniego białka G i fosforylacją GDP do GTP, a w dalszej kolejności z regulacją aktywności istotnych dla funkcjonowania komórki układów enzymatycznych.

119 kontakty: Agomelatyna, Alfuzosyna, Alprenolol, Amiodaron, Amisulpryd, Anafilaksja, Antagonisty receptora H1, Aparat przykłębuszkowy, Arypiprazol, Astma oskrzelowa, ATC (C01), Atenolol, Awanafil, Żylaki żołądka, Bambuterol, Bametan, Beta2-mimetyki, Bifeprunoks, Bilastyna, Bitolterol, Bopindolol, Bucindolol, Bupranolol, Chemioterapia nowotworów, Chloropromazyna, Chlorprotiksen, Choroba niedokrwienna serca, Choroba Raynauda, Chromatofor zwierząt, Deksmedetomidyna, Dekstroamfetamina, Dihydroergotoksyna, Dyzopiramid, Dziurawiec zwyczajny, Emedastyna, Esatenolol, Escitalopram, Esmolol, Etylefryna, Feniramina, Fenoksybenzamina, Fenylefryna, Geriatria, Guz chromochłonny, Heksoprenalina, Iloperidon, Indakaterol, Izoetaryna, Izoprenalina, Karbuterol, ..., Karwedilol, Klomipramina, Klonidyna, Kloranolol, Kodowanie zapachu, Komórka przykłębuszkowa, Krwawienie z przewodu pokarmowego, Ksylometazolina, Kwetiapina, Labetalol, Leki beta-adrenolityczne, Leki nootropowe, Leki przeciwdepresyjne, Leki przeciwhistaminowe, Lewosalbutamol, Loksapina, Maprotylina, Metypranolol, Mianseryna, Midodryna, Nadolol, Noradrenalina, Objaw Raynauda, Oksprenolol, Oksymetazolina, Olodaterol, Orcyprenalina, Paliperydon, Penbutolol, Perazyna, Pimawanseryna, Pipamperon, Pirbuterol, Pokrzywka idiopatyczna, Prokaterol, Promazyna, Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Pseudoefedryna, Rak jelita grubego, Rak trzustki, Reboksetyna, Receptory sprzężone z białkami G, Reproterol, Rumieniec, Rymiterol, Sibutramina, Stymulanty, Sympatykomimetyki, Szlak sygnałowy, Talinolol, Tamsulozyna, Teofilina, Tertatolol, Tolazolina, Tolperyzon, Tretochinol, Trimipramina, Tulobuterol, Tymolol, Tyzanidyna, Układ współczulny, Urapidyl, Władysław Chachaj, Wibracyjna teoria Turina, Wilanterol, Zaburzenia depresyjne, Zasadowica oddechowa, Zespół wątrobowo-nerkowy, Zolmitryptan. Rozwiń indeks (69 jeszcze) »

Agomelatyna

Agomelatyna (łac. Agomelatinum) – organiczny związek chemiczny, pochodna melatoniny, stosowana jako lek przeciwdepresyjny.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Agomelatyna · Zobacz więcej »

Alfuzosyna

Alfuzosyna (łac. alfuzosinum) – organiczny związek chemiczny, pochodna chinazoliny, stosowana w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Alfuzosyna · Zobacz więcej »

Alprenolol

Alprenolol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzeń rytmu serca, o działaniu blokującym receptory adrenergiczne β1 oraz β2.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Alprenolol · Zobacz więcej »

Amiodaron

Amiodaron – organiczny związek chemiczny, lek zwiększający czas trwania potencjału błonowego.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Amiodaron · Zobacz więcej »

Amisulpryd

Amisulpryd (łac. Amisulpridum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny o właściwościach atypowego neuroleptyku, stosowany w leczeniu schizofrenii, dystymii oraz lekkiej i umiarkowanej depresji.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Amisulpryd · Zobacz więcej »

Anafilaksja

Anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny (łac. anaphylaxia, commotus anaphylaciticus; ang. anaphylaxis, anaphylactic shock) – to rodzaj nagłej, ciężkiej reakcji alergicznej lub niealergicznej, która może być przyczyną zgonu (zob. wstrząs).

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Anafilaksja · Zobacz więcej »

Antagonisty receptora H1

Antagonisty receptora H1, leki przeciwhistaminowe H1, antyhistaminiki H1 – substancje odwracające działanie histaminy na jej receptor H1.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Antagonisty receptora H1 · Zobacz więcej »

Aparat przykłębuszkowy

Aparat przykłębuszkowy zaznaczono na rysunku Aparat przykłębuszkowy (łac. apparatus iuxtaglomerularis rzadziej complexus iuxtaglomerularis; od iuxta – przy + glomerularis – kłębuszek) – narząd receptorowo-wydzielniczy nerki, w którego skład wchodzą: komórki przykłębuszkowe, komórki plamki gęstej i komórki mezangium zewnętrznego.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Aparat przykłębuszkowy · Zobacz więcej »

Arypiprazol

Arypiprazol – organiczny związek chemiczny, lek neuroleptyczny drugiej generacji stosowany w leczeniu schizofrenii i epizodów maniakalnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u pacjentów, u których występują głównie epizody maniakalne i którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Arypiprazol · Zobacz więcej »

Astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa (z greckiego, asthma – „zadyszka”) – często występująca, przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych charakteryzująca się różnorodnymi i nawracającymi objawami, odwracalną obturacją (zwężeniem) dróg oddechowych i skurczem oskrzeli.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Astma oskrzelowa · Zobacz więcej »

ATC (C01)

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej: Obejmuje ona leki stosowane w chorobach serca.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i ATC (C01) · Zobacz więcej »

Atenolol

Atenolol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny stosowany jako lek β-adrenolityczny w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzeń rytmu serca.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Atenolol · Zobacz więcej »

Awanafil

Awanafil – organiczny związek chemiczny będący wysoce selektywnym, silnym i odwracalnym inhibitorem fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), swoistej dla cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP).

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Awanafil · Zobacz więcej »

Żylaki żołądka

Żylaki żołądka – nieprawidłowe poszerzenia żył w warstwie podśluzowej żołądka mogące być przyczyną krwawienia z przewodu pokarmowego.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Żylaki żołądka · Zobacz więcej »

Bambuterol

Bambuterol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin, lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej, prolek hydrolizowany w osoczu krwi do aktywnego leku terbutaliny, o długim czasie działania działania, działający selektywnie na receptory adrenergiczne β2.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Bambuterol · Zobacz więcej »

Bametan

Bametan – organiczny związek chemiczny, agonista receptorów β2-adrenergicznych w mięśniach gładkich naczyń krwionośnych, o działaniu wazodylatacyjnym.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Bametan · Zobacz więcej »

Beta2-mimetyki

Beta2-mimetyki, leki β-adrenergiczne – grupa leków działających agonistycznie w stosunku do receptorów β2 zlokalizowanych w ścianach dróg oddechowych.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Beta2-mimetyki · Zobacz więcej »

Bifeprunoks

Bifeprunoks – wielofunkcyjny związek chemiczny, pochodna piperazyny podstawiona resztą benzooksazolidynonu oraz bifenylu.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Bifeprunoks · Zobacz więcej »

Bilastyna

Bilastyna – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek przeciwhistaminowy II generacji, antagonista receptora histaminowego H1.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Bilastyna · Zobacz więcej »

Bitolterol

Bitolterol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy chinolin.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Bitolterol · Zobacz więcej »

Bopindolol

Bopindolol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy indoli, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca, prolek o działaniu blokującym w równym stopniu receptory adrenergiczne β1 oraz β2.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Bopindolol · Zobacz więcej »

Bucindolol

Bucindolol – organiczny związek chemiczny, lek nieselektywny antagonista receptorów β1, β2-adenergicznych z niewielką zdolnością blokowania receptorów α1.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Bucindolol · Zobacz więcej »

Bupranolol

Bupranolol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca, o działaniu blokującym receptory adrenergiczne β1, β2 oraz β3.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Bupranolol · Zobacz więcej »

Chemioterapia nowotworów

Kobieta leczona docetakselem z powodu raka piersi Chemioterapia nowotworów – metoda ogólnoustrojowego leczenia nowotworów za pomocą leków cytostatycznych, zwykle podawanych jako część schematu leczniczego.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Chemioterapia nowotworów · Zobacz więcej »

Chloropromazyna

Chloropromazyna (łac. Chlorpromazinum) – organiczny związek chemiczny, pochodna fenotiazyny o budowie zbliżonej do chlorprotiksenu.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Chloropromazyna · Zobacz więcej »

Chlorprotiksen

Chlorprotiksen (inaczej chlorprotyksen, rzadziej chloroprotiksen, ang. chlorprothixene, łac. chlorprothixenum) – organiczny związek chemiczny, neuroleptyk z grupy pochodnych tioksantenu, wprowadzony do lecznictwa w roku 1959 pod nazwą handlową Truxal przez duńską firmę H. Lundbeck.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Chlorprotiksen · Zobacz więcej »

Choroba niedokrwienna serca

Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa – na zielono zaznaczono blaszkę miażdżycową zawężającą światło naczynia Choroba niedokrwienna serca – (ChNS; łac. morbus ischaemicus cordis, MIC; ang. ischaemic heart disease, IHD) – zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Choroba niedokrwienna serca · Zobacz więcej »

Choroba Raynauda

Ręce osoby chorej na chorobę Raynauda Choroba Raynauda (łac. morbus Raynaud) – napadowy skurcz tętnic w obrębie rąk, rzadziej stóp.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Choroba Raynauda · Zobacz więcej »

Chromatofor zwierząt

danio pręgowanego umożliwiają dostosowanie się do otoczenia, ciemnego (na górze) bądź jasnego (na dole) adrenaliny Chromatofory – u zwierząt zawierające pigment organella komórkowe spotykane szeroko wśród zwierząt, w tym płazów, ryb, gadów, skorupiaków, głowonogów, a także u bakterii.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Chromatofor zwierząt · Zobacz więcej »

Deksmedetomidyna

Deksmedetomidyna – organiczny związek chemiczny zawierający pierścień imidazolu i 1,2-ksylenu.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Deksmedetomidyna · Zobacz więcej »

Dekstroamfetamina

Dekstroamfetamina (łac. Dexamfetaminum) – organiczny związek chemiczny, prawoskrętny enancjomer amfetaminy, dwukrotnie silniej od niej działający.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Dekstroamfetamina · Zobacz więcej »

Dihydroergotoksyna

Dihydroergotoksyna – lek hamujący układ nerwowy współczulny, mieszanina trzech składników znajdujących się w sporyszu: dihydroergokorniny, dihydroergokrystyny i dihydroergotaminy.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Dihydroergotoksyna · Zobacz więcej »

Dyzopiramid

Dyzopiramid (łac. Disopyramidum) – lek grupy IA leków antyarytmicznych, działający depresyjnie na mięsień sercowy oraz układ bodźcotwórczo-przewodzący.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Dyzopiramid · Zobacz więcej »

Dziurawiec zwyczajny

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.) – gatunek rośliny należący do rodziny dziurawcowatych.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Dziurawiec zwyczajny · Zobacz więcej »

Emedastyna

Emedastyna – organiczny związek chemiczny, antagonista receptora H1 II generacji, stosowany w sezonowym alergicznym zapaleniu spojówek.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Emedastyna · Zobacz więcej »

Esatenolol

Esatenolol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzeń rytmu serca, o działaniu blokującym receptory adrenergiczne β1, enancjomer S atenololu.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Esatenolol · Zobacz więcej »

Escitalopram

Escitalopram – organiczny związek chemiczny, S-enancjomer citalopramu, który jest dotychczas najbardziej selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny, klasyfikowany jako allosteryczny inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny (ASRI).

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Escitalopram · Zobacz więcej »

Esmolol

Esmolol − lek z grupy kardioselektywnych (blokuje receptory β1-adrenergiczne) beta-blokerów o szybkim i silnym działaniu.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Esmolol · Zobacz więcej »

Etylefryna

Etylefryna – organiczny związek chemiczny, pochodna fenyloetyloaminy.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Etylefryna · Zobacz więcej »

Feniramina

Feniramina (łac. Pheniraminum) – organiczny związek chemiczny z grupy amin, antagonista receptorów H1, lek I generacji, czyli nieselektywny (hamuje receptory cholinergiczne, serotoninergiczne, adrenergiczne i dopaminergiczne).

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Feniramina · Zobacz więcej »

Fenoksybenzamina

Fenoksybenzamina – organiczny związek chemiczny, pochodna β-chloroetyloaminy, prowadząca do nieselektywnej, nieodwracalnej blokady (poprzez alkilowanie) receptorów α-adrenergicznych.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Fenoksybenzamina · Zobacz więcej »

Fenylefryna

Fenylefryna – organiczny związek chemiczny, syntetyczna amina sympatykomimetyczna o budowie zbliżonej do epinefryny i efedryny, ale wykazująca dłuższe od nich działanie.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Fenylefryna · Zobacz więcej »

Geriatria

Geriatria – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami wieku podeszłego.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Geriatria · Zobacz więcej »

Guz chromochłonny

Guz chromochłonny (barwiak, łac. phaeochromocytoma) – zazwyczaj łagodny nowotwór wywodzący się najczęściej z komórek chromochłonnych zlokalizowanych w rdzeniu nadnerczy, wydzielających katecholaminy; najczęściej adrenalinę i noradrenalinę.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Guz chromochłonny · Zobacz więcej »

Heksoprenalina

Heksoprenalina – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Heksoprenalina · Zobacz więcej »

Iloperidon

Iloperidon – organiczny związek chemiczny, stosowany jako lek przeciwpsychotyczny.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Iloperidon · Zobacz więcej »

Indakaterol

Indakaterol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy pirydyn podstawionych grupą karbonylową mający w swojej strukturze pierścień benzenowy.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Indakaterol · Zobacz więcej »

Izoetaryna

Izoetaryna – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Izoetaryna · Zobacz więcej »

Izoprenalina

Izoprenalina – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Izoprenalina · Zobacz więcej »

Karbuterol

Karbuterol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Karbuterol · Zobacz więcej »

Karwedilol

Karwedilol, karwedylol – organiczny związek chemiczny stosowany jako nieselektywny lek blokujący receptory β1 i β2-adrenergiczne.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Karwedilol · Zobacz więcej »

Klomipramina

Klomipramina – organiczny związek chemiczny, trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny, chlorowana pochodna imipraminy.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Klomipramina · Zobacz więcej »

Klonidyna

Klonidyna – organiczny związek chemiczny, agonista receptorów α2-adrenergicznych sprzężonych z białkiem regulacyjnym Gi.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Klonidyna · Zobacz więcej »

Kloranolol

Kloranolol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzeń rytmu serca, o działaniu blokującym receptory adrenergiczne β1 oraz β2.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Kloranolol · Zobacz więcej »

Kodowanie zapachu

pamięci owadów umożliwia im zdobywanie pożywienia lub odnalezienie partnera. Dowodem jego roli są rozbudowane anteny, wychwytujące cząsteczki odorantów Kodowanie zapachu, kodowanie informacji o bodźcach węchowych – jedno z pojęć określających zasady działania węchu, który jest częścią układu nerwowego, odpowiedzialną za procesy poznawcze związane z percepcją zapachu, jego rozpoznawaniem oraz kształtowaniem negatywnych lub pozytywnych emocji.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Kodowanie zapachu · Zobacz więcej »

Komórka przykłębuszkowa

Schemat budowy ciałka nerkowego Preparat histologiczny widziany w mikroskopie świetlnym – na strzałce komórka przykłębuszkowa. Komórka przykłębuszkowa (ang. juxtaglomerular cell lub JG cell, zwana także komórką ziarnistą, ang. granular cell) – zmodyfikowany miocyt gładki błony środkowej tętniczki doprowadzającej (w mniejszej ilości również tętniczki odprowadzającej) kłębuszków nerki.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Komórka przykłębuszkowa · Zobacz więcej »

Krwawienie z przewodu pokarmowego

Krwawienie z przewodu pokarmowego (ang. gastrointestinal hemorrage) – krwawienie, w którym krew przedostaje się do światła przewodu pokarmowego.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Krwawienie z przewodu pokarmowego · Zobacz więcej »

Ksylometazolina

Ksylometazolina – organiczny związek chemiczny, pochodna imidazoliny zawierająca podstawioną grupę benzylową.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Ksylometazolina · Zobacz więcej »

Kwetiapina

Kwetiapina – organiczny związek chemiczny z grupy dibenzotiazepin, lek przeciwpsychotyczny atypowy (drugiej generacji) stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, zwłaszcza schizofrenii, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i ciężkich epizodów depresji.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Kwetiapina · Zobacz więcej »

Labetalol

Labetalol – organiczny związek chemiczny, lek blokujący kompetycyjnie zarówno receptory α1, jak i β1- i β2 -adrenergiczne.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Labetalol · Zobacz więcej »

Leki beta-adrenolityczne

Propranolol, pierwszy zastosowany z powodzeniem beta-bloker. Leki beta-adrenolityczne (inaczej β-blokery, leki β-sympatykolityczne; ATC (medycyna): C07) – grupa leków działających antagonistycznie na receptory β1 i β2 adrenergiczne.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Leki beta-adrenolityczne · Zobacz więcej »

Leki nootropowe

Leki nootropowe – leki, suplementy lub inne substancje poprawiające funkcje poznawcze, a w szczególności pamięć, kreatywność lub motywację u zdrowych ludzi.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Leki nootropowe · Zobacz więcej »

Leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwdepresyjne, antydepresanty, tymoleptyki, LPD (ATC N 06 A) − niejednolita grupa leków psychotropowych, które są stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, a zwłaszcza zaburzeń depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych (zaburzeń nastroju).

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Leki przeciwdepresyjne · Zobacz więcej »

Leki przeciwhistaminowe

Leki przeciwhistaminowe, antagonisty histaminy – substancje chemiczne hamujące działanie histaminy przez blokowanie jej przed związaniem z odpowiednim receptorem albo przez hamowanie aktywności dekarboksylazy histydyny przekształcającej histydynę w histaminę.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Leki przeciwhistaminowe · Zobacz więcej »

Lewosalbutamol

Lewosalbutamol – organiczny związek chemiczny, wziewny lek, będący R-enancjomerem salbutamolu.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Lewosalbutamol · Zobacz więcej »

Loksapina

Loksapina – organiczny związek chemiczny, pochodna dibenzodiazepiny, stosowana jako lek przeciwpsychotyczny.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Loksapina · Zobacz więcej »

Maprotylina

Maprotylina – czterocykliczny organiczny związek chemiczny, pochodna dibenzo--bicyklo--oktadienu zawierająca łańcuch boczny z drugorzędową grupą aminową, stosowana jako lek przeciwdepresyjny.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Maprotylina · Zobacz więcej »

Metypranolol

Metypranolol – lek nieselektywnie blokujący receptory β1 i β2-adenergiczne.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Metypranolol · Zobacz więcej »

Mianseryna

thumb Mianseryna – organiczny związek chemiczny, pochodna piperazynoazepiny, stosowana jako lek przeciwdepresyjny.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Mianseryna · Zobacz więcej »

Midodryna

Midodryna (midodrin) – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek z grupy sympatykomimetyków. Jest związkiem chiralnym, produkt farmaceutyczny jest mieszaniną racemiczną obu enancjomerów Przekształcany w organizmie na drodze hydrolizy enzymatycznej do właściwej substancji czynnej – deglimidodryny, która z kolei pobudza receptory adrenergiczne α1. Działa wyłącznie na receptory obwodowe, nie ma wpływu na receptory β-adrenergiczne mięśnia sercowego. Jej działanie odpowiada zasadniczo działaniu innych leków alfa-sympatykomimetycznych. Po jej podaniu dochodzi do zwiększenia skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi, jak również do odruchowej bradykardii. Wzrost ciśnienia jest skutkiem obkurczenia drobnych żył i tętniczek, czyli zwiększenia oporu obwodowego. Ze względu na lokalizację receptorów α1-adrenergicznych, midodryna działa lokalnie, głównie w mięśniu sercowym i w nerkach oraz pęcherzu, gdzie zwiększa napięcie mięśniowe zwieracza pęcherza i tym samym opóźnia jego opróżnianie się.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Midodryna · Zobacz więcej »

Nadolol

Nadolol – lek należący do grupy II leków przeciwarytmicznych blokujących receptory adrenergiczne β. Działa w sercu podobnie jak propranolol.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Nadolol · Zobacz więcej »

Noradrenalina

Bez opisu.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Noradrenalina · Zobacz więcej »

Objaw Raynauda

Ręce osób z objawem Raynauda Mechanizm objawu Raynauda Objaw Raynauda (łac. phenomenon Raynaud) – napadowy skurcz tętnic w obrębie rąk, rzadziej stóp, pod wpływem zimna, emocji lub bez uchwytnej przyczyny.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Objaw Raynauda · Zobacz więcej »

Oksprenolol

Oksprenolol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzeń rytmu serca, o działaniu blokującym receptory adrenergiczne β1 oraz β2.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Oksprenolol · Zobacz więcej »

Oksymetazolina

Oksymetazolina – organiczny związek chemiczny, hydroksylowa pochodna ksylometazoliny.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Oksymetazolina · Zobacz więcej »

Olodaterol

Olodaterol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy benzoksazyn mający w swojej strukturze pierścień benzenowy.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Olodaterol · Zobacz więcej »

Orcyprenalina

Orcyprenalina – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy pochodnych fenyloetyloaminy.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Orcyprenalina · Zobacz więcej »

Paliperydon

Paliperydon, paliperidon – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, hydroksylowa pochodna rysperydonu (którego jest aktywnym metabolitem).

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Paliperydon · Zobacz więcej »

Penbutolol

Penbutolol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, o działaniu blokującym w równym stopniu receptory adrenergiczne β1 oraz β2.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Penbutolol · Zobacz więcej »

Perazyna

Perazyna – organiczny związek chemiczny, pochodna fenotiazyny zawierająca łańcuch boczny z pierścieniem piperazyny.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Perazyna · Zobacz więcej »

Pimawanseryna

Pimawanseryna – organiczny związek chemiczny, stosowany jako lek przeciwpsychotyczny w zaburzeniach psychotycznych w przebiegu choroby Parkinsona i w leczeniu objawów schizofrenii.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Pimawanseryna · Zobacz więcej »

Pipamperon

Pipamperon – organiczny związek chemiczny, pochodna butyrofenonu, stosowany jako lek przeciwpsychotyczny.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Pipamperon · Zobacz więcej »

Pirbuterol

Pirbuterol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Pirbuterol · Zobacz więcej »

Pokrzywka idiopatyczna

Bąbel pokrzywkowy – podstawowy objaw pokrzywki idiopatycznej Pokrzywka idiopatyczna (łac. urticaria idiopathica) – spontaniczna pokrzywka o nieznanej etiologii (nazwa stosowana w najnowszej nomenklaturze zgodnie z zaleceniami Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). Choroba samoistna, której przebieg może być ostry (mniej niż 6 tygodni) lub przewlekły (ponad 6 tygodni). Cechuje ją niemożność wykrycia czynnika sprawczego i mechanizmu rozwoju choroby. Przewlekła pokrzywka idiopatyczna i obrzęk naczynioruchowy idiopatyczny są schorzeniami wieloprzyczynowymi, w których zjawiska autoimmunologiczne tłumaczą patogenezę u około 1/3 pacjentów. U pozostałych chorych obecność znajdującego się w krążeniu czynnika wyzwalającego histaminę jest mało prawdopodobna, a mechanizm powstawania bąbli pokrzywkowych pozostaje niewytłumaczony.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Pokrzywka idiopatyczna · Zobacz więcej »

Prokaterol

Prokaterol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy chinolin.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Prokaterol · Zobacz więcej »

Promazyna

Promazyna – organiczny związek chemiczny, alifatyczna pochodna fenotiazyny, stosowana jako lek przeciwpsychotyczny.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Promazyna · Zobacz więcej »

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP – zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Przewlekła obturacyjna choroba płuc · Zobacz więcej »

Pseudoefedryna

Pseudoefedryna – organiczny związek chemiczny, pochodna fenyloetyloaminy.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Pseudoefedryna · Zobacz więcej »

Rak jelita grubego

Rak jelita grubego – pierwotny nowotwór złośliwy jelita grubego wywodzący się z nabłonka błony śluzowej jelita grubego.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Rak jelita grubego · Zobacz więcej »

Rak trzustki

Rak trzustki (łac. carcinoma pancreatis) – pierwotny nowotwór złośliwy trzustki pochodzenia nabłonkowego, różnicujący się w kierunku zewnątrzwydzielniczej części trzustki.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Rak trzustki · Zobacz więcej »

Reboksetyna

Reboksetyna (Reboxetinum) – organiczny związek chemiczny, pochodna morfoliny będąca silnym, selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny (NRI).

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Reboksetyna · Zobacz więcej »

Receptory sprzężone z białkami G

Schematyczna budowa GPCR. Widoczne siedem domen transbłonowych typu 7TM Receptory sprzężone z białkami G (GPCR – z ang. G Protein-Coupled Receptor; receptory siedmiotransbłonowe, 7TM) – rodzaj transmembranowych receptorów metabotropowych, które reagują na sygnały docierające do komórki za pośrednictwem neuroprzekaźników aktywując białko G związane z receptorem po drugiej stronie błony komórkowej.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Receptory sprzężone z białkami G · Zobacz więcej »

Reproterol

Reproterol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny będący połączeniem orcyprenaliny i teofiliny.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Reproterol · Zobacz więcej »

Rumieniec

Elżbiety Burbon pędzla Élisabeth Vigée-Lebrun. Rumieniec – niezależne od woli, napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków (stąd określenia „spiec raka”, „stanąć w pąsach”, „spłonić się”).

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Rumieniec · Zobacz więcej »

Rymiterol

Kategoria:ATC-R03 Kategoria:Alkohole aromatyczne Kategoria:Alkohole drugorzędowe Kategoria:Hydroksyaminy Kategoria:Katecholaminy Kategoria:Piperydyny Kategoria:Polifenole Kategoria:Beta2-mimetyki.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Rymiterol · Zobacz więcej »

Sibutramina

Sibutramina – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek anorektyczny (hamujący łaknienie) w leczeniu otyłości (obesitas).

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Sibutramina · Zobacz więcej »

Stymulanty

Stymulanty – substancje psychoaktywne działające pobudzająco.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Stymulanty · Zobacz więcej »

Sympatykomimetyki

Sympatykomimetyki, sympatykotoniki – grupa substancji pobudzających współczulny (sympatyczny) układ nerwowy pośrednio lub bezpośrednio.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Sympatykomimetyki · Zobacz więcej »

Szlak sygnałowy

Szlak sygnałowytakże szlak sygnalizacyjny i szlak sygnału, ścieżka sygnałowatakże ścieżka sygnalizacyjna i ścieżka sygnału, kaskada sygnałowatakże kaskada sygnalizacyjna i kaskada sygnału, przekazywanie sygnału, transdukcja sygnału – szereg procesów biochemicznych zwanych sygnałami, pochodzących z zewnątrz komórki lub z jej wnętrza, prowadzących do zmian procesów życiowych w komórce.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Szlak sygnałowy · Zobacz więcej »

Talinolol

Talinolol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzeń rytmu serca, o działaniu blokującym selektywnie receptory adrenergiczne β1.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Talinolol · Zobacz więcej »

Tamsulozyna

Tamsulozyna – organiczny związek chemiczny, sulfonamid, selektywny antagonista receptora α1a i α1b w gruczole krokowym, torebce gruczołu krokowego, sterczowym odcinku cewki moczowej i szyi pęcherza moczowego.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Tamsulozyna · Zobacz więcej »

Teofilina

Teofilina (1,3-dimetyloksantyna) – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów purynowych.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Teofilina · Zobacz więcej »

Tertatolol

Tertatolol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzeń rytmu serca, o działaniu blokującym receptory adrenergiczne β1 oraz β2.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Tertatolol · Zobacz więcej »

Tolazolina

Tolazolina (ATC: C 04 AB 02, łac. Tolazolini hydrochloridum) – organiczny związek chemiczny, benzylowa pochodna 2-imidazoliny.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Tolazolina · Zobacz więcej »

Tolperyzon

Tolperyzon – organiczny związek chemiczny, syntetycznie otrzymywany lek miorelaksujący (zmniejsza wzmożone napięcie mięśni szkieletowych).

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Tolperyzon · Zobacz więcej »

Tretochinol

Tretochinol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Tretochinol · Zobacz więcej »

Trimipramina

Trimipramina – organiczny związek chemiczny, trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny będący metylowaną pochodną imipraminy.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Trimipramina · Zobacz więcej »

Tulobuterol

Tulobuterol –– wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy fenyloetyloamin.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Tulobuterol · Zobacz więcej »

Tymolol

Tymolol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny stosowany jako nieselektywny lek blokujący receptory β1- i β2-adrenergiczne.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Tymolol · Zobacz więcej »

Tyzanidyna

Tyzanidyna, tizanidyna (łac. Tizanidinum) – organiczny związek chemiczny zawierający heterocykliczne struktury 2-imidazoliny i benzotiadiazolu połączone mostkiem azotowym.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Tyzanidyna · Zobacz więcej »

Układ współczulny

Układ współczulny (łac. pars sympathica divisionis autonomici systematis nervosi) – obok układu przywspółczulnego, jedna z dwóch głównych części autonomicznego układu nerwowego, odpowiedzialna przede wszystkim za mobilizację organizmu.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Układ współczulny · Zobacz więcej »

Urapidyl

Urapidyl (Urapidil, nazwa handlowa Ebrantil) – lek blokujący obwodowe receptory α1-adrenergiczne i w ten sposób obniżający ciśnienie krwi działając naczyniorozszerzająco.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Urapidyl · Zobacz więcej »

Władysław Chachaj

Bielicach Władysław Chachaj - (ur. 20 października 1912 r. w Gorzkowie, zm. 1 listopada 1980 r. w Bielicach) - polski lekarz alergolog, żołnierz Armii Krajowej, profesor nauk medycznych, dyrektor Instytutu Chorób Wewnętrznych i kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, twórca wrocławskiej szkoły alergologii.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Władysław Chachaj · Zobacz więcej »

Wibracyjna teoria Turina

Wibracyjna teoria Turina – teoria dotycząca mechanizmu pobudzania receptorów węchowych, według której rodzaj zapachu związku chemicznego jest zależny od widma w zakresie podczerwieni (IR), czyli częstości oscylacji w poszczególnych fragmentach cząsteczki.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Wibracyjna teoria Turina · Zobacz więcej »

Wilanterol

Wilanterol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek o działaniu sympatykomimetycznym, o długim czasie działania trwającym ponad 24 godziny, działający selektywnie na receptory adrenergiczne β2, stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Wilanterol · Zobacz więcej »

Zaburzenia depresyjne

Zaburzenia depresyjne (inaczej depresja, od łac. depressio – „głębokość”, deprimere – „przygniatać”) – pojęcie stosowane w terminologii psychiatrycznej, odnoszące się do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych (określanych także jako zaburzenia afektywne, zaburzenia nastroju).

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Zaburzenia depresyjne · Zobacz więcej »

Zasadowica oddechowa

Zasadowica oddechowa (łac. alkalosis respiratoria, ang. respiratory alkalosis) – sytuacja kliniczna, w której wzmożone oddychanie powoduje wzrost pH krwi.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Zasadowica oddechowa · Zobacz więcej »

Zespół wątrobowo-nerkowy

Zespół wątrobowo-nerkowy (używany jest skrótowiec HRS od ang. hepatorenal syndrome) – stan kliniczny, który charakteryzuje się nieprawidłową czynnością nerek oraz dużego stopnia zaburzeniami hemodynamicznymi, głównie w zakresie tętniczego łożyska naczyniowego, i zmianami w aktywności endogennych czynników wpływających na kurczliwość mięśni ścian naczyń u chorych z niewydolnością wątroby.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Zespół wątrobowo-nerkowy · Zobacz więcej »

Zolmitryptan

Zolmitryptan (zolmitriptanum) – organiczny związek chemiczny z grupy pochodnych tryptaminy.

Nowy!!: Receptory adrenergiczne i Zolmitryptan · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Receptor adrenergiczny, Receptor alfa-adrenergiczny, Receptor beta-adrenergiczny, Receptor α-adrenergiczny, Receptor β-adrenergiczny, Receptor β1, Receptory alfa-adrenergiczne, Receptory beta-adrenergiczne, Receptory α-adrenergiczne, Receptory β-adrenergiczne.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »