Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Replikacja DNA

Indeks Replikacja DNA

Replikacja DNA − proces, w którym podwójna nić DNA (podwójna helisa) ulega skopiowaniu (proces samoodtwarzania się DNA).

128 kontakty: Aflatoksyny, Amitoza, Aneuploidia, Antymetabolit, Świat RNA, Białka, Białka wiążące DNA, Białko wiążące jednoniciowy DNA, Bioenergetyka, Biologiczne znaczenie pierwiastków, Bluszcz pospolity, BRCA2, Bromek etydyny, Centralny dogmat biologii molekularnej, Chemioterapia nowotworów, Chemoton, Choroba popromienna, Choroby genetyczne człowieka, Chromatyda, Chromosomy politeniczne, Cykl komórkowy, Cykl lizogeniczny, Cyprofloksacyna, Człowiek rozumny, Doktor Eggman, Dziedziczenie mitochondrialne, Dziobak australijski, Efekt cytopatyczny, Enzymy, Epigenetyka, Episom, Ewolucja biologiczna, Fagi T-parzyste, Faza S, Fluorouracyl, Fragmenty Okazaki, Gancyklowir, Gorączka Lassa, Gyraza DNA, Helikazy, Histony, Historia Ziemi, Hoechst (barwnik), Informacja genetyczna, Inhibitor replikacji DNA, Inowirusy, Jądro komórkowe, Kapecytabina, Kineococcus radiotolerans, Klonowanie DNA, ..., Komórka roślinna, Kompleks replikacyjny, Kopiowanie (powielanie), Kosmid, Kumak dalekowschodni, Kwas deoksyrybonukleinowy, Kwas nalidyksowy, Kwas peptydonukleinowy, Leki alkilujące, Leki modyfikujące przebieg choroby, Ligaza DNA, Makronukleus, Metabolizm, Metoda Sangera, Metylacja DNA, Metylotransferazy DNA, Miejsce AP, Mikrowirusy, Motor molekularny, Mutacja dynamiczna, Mutacja supresorowa, Mutant, Naprawa DNA, Naprawa przez wycinanie zasady, Nić opóźniona, Nić wiodąca, Nowotwór, Nukleoplazma, Ogólny plan budowy kończyn, Oksaliplatyna, Ori, Origin, Origin (biologia), Petite, Plazmid, Plazmid NR1, Podwójna helisa, Poliaminy, Polimeraza DNA, Polimerazy, Poliploidalność, Primaza, Problem replikacji końca, Profaza, Rak jelita grubego, Randy Schekman, RB1, Reiji Okazaki, Replikacja, Replikacja kwasów nukleinowych, Replikacja semikonserwatywna, Replikon, Replisom, Rozmnażanie roślin, Rybawiryna, Ryfampicyna, Rzeka genów, Siarczan dimetylu, Skóra pergaminowa, Sparfloksacyna, SsDNA, Telbiwudyna, Telomer (genetyka), Telomeraza, Theta, Topoizomerazy, Transpozycja (genetyka), Wektor genetyczny, Wektor klonujący, Wektor wahadłowy, Widełki replikacyjne, Wirusy, Wirusy roślinne, Zasada komplementarności (genetyka), Zespół Lescha-Nyhana, Zespół Rothmunda-Thomsona, Zygoten, 8-Oksoguanina. Rozwiń indeks (78 jeszcze) »

Aflatoksyny

Budowa (–)-aflatoksyny B1 Budowa (–)-aflatoksyny G1 Aflatoksyny – rodzaj mykotoksyn.

Nowy!!: Replikacja DNA i Aflatoksyny · Zobacz więcej »

Amitoza

Amitoza (podział amitotyczny) − bezpośredni podział jądra komórkowego przez przewężenie i utworzenie dwóch części, zawierających niejednakową, przypadkowo rozdzieloną ilość chromatyny.

Nowy!!: Replikacja DNA i Amitoza · Zobacz więcej »

Aneuploidia

Aneuploidia (z gr. α̉- (a-) lub (an-) - zaprzeczenie, brak, bez (czegoś) + gr. ευ̉- (eu-) - „dobry, prawidłowy, prawdziwy” + gr. -πλοος (-ploos)- -krotny, wielokrotny, mnogi, złożony” + gr. εΐδος (eidos) - „podobny do”) – określenie oznaczające zaburzenie ilości materiału genetycznego (DNA) znajdującego się w jądrze komórkowym (ploidia).

Nowy!!: Replikacja DNA i Aneuploidia · Zobacz więcej »

Antymetabolit

Kwas foliowy (po lewej) oraz jego antymetabolit – metotreksat (po prawej) Antymetabolit – związek chemiczny zaburzający przebieg określonego szlaku metabolicznego wewnątrz komórki poprzez wyparcie naturalnie występującego metabolitu.

Nowy!!: Replikacja DNA i Antymetabolit · Zobacz więcej »

Świat RNA

kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA). Świat RNA – hipotetyczna faza rozwoju życia, w której RNA było zarówno nośnikiem genów, jak i pełniło rolę enzymów.

Nowy!!: Replikacja DNA i Świat RNA · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Replikacja DNA i Białka · Zobacz więcej »

Białka wiążące DNA

Białka wiążące DNA – szeroka klasa białek posiadających motywy strukturalne pozwalające im na wiązanie się do dwu- lub jednoniciowego DNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Białka wiążące DNA · Zobacz więcej »

Białko wiążące jednoniciowy DNA

Białko prokariotyczne wiążące jednoniciowy DNA (z ang. SSB - Single Stranded Binding Protein) - białko, które po rozpleceniu helisy DNA przez helikazę przyłącza się do jednoniciowego DNA zapobiegając ponownej asocjacji nici, tak więc rozpleciona nić jest dostępna dla polimerazy DNA, która wymaga jednoniciowego DNA, jako matrycy do replikacji DNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Białko wiążące jednoniciowy DNA · Zobacz więcej »

Bioenergetyka

Bioenergetyka – nauka biologiczna z pogranicza biochemii i biofizyki, obejmująca badania przemian energii zachodzących w żywych organizmach i ekosystemach.

Nowy!!: Replikacja DNA i Bioenergetyka · Zobacz więcej »

Biologiczne znaczenie pierwiastków

Mianem makroelementów (makrominerałów, makroskładników, pierwiastków głównych, makropierwiastków) określa się pierwiastki, których zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża.

Nowy!!: Replikacja DNA i Biologiczne znaczenie pierwiastków · Zobacz więcej »

Bluszcz pospolity

Szczecin-Zdroje Drzewa oplecione bluszczem Bluszcz pospolity (Hedera helix L.) – gatunek wiecznie zielonego pnącza należący do rodziny araliowatych (Araliaceae).

Nowy!!: Replikacja DNA i Bluszcz pospolity · Zobacz więcej »

BRCA2

Domena ATPazowa białka RAD51 w kompleksie z domeną BRC białka BRCA2. BRCA2 – ludzki gen zlokalizowany na chromosomie 13.

Nowy!!: Replikacja DNA i BRCA2 · Zobacz więcej »

Bromek etydyny

Bromek etydyny (ang. Ethidium bromide), nazwa systematyczna: bromek 3,8-diamino-N-etylo-6-fenylo-fenantrydyny) – organiczny związek chemiczny, interkalujący w DNA często używany w laboratoriach biologii molekularnej w technikach takich, jak elektroforeza żelowa DNA oraz ultrawirowaniu w gradiencie chlorku cezu (CsCl). Pod wpływem promieniowania UV fluoryzuje w kolorze różowo-pomarańczowym. Intensywność fluorescencji wzrasta ok. 20 razy po przyłączeniu do DNA pozwalając tym samym na obrazowanie prążków DNA w żelu oraz warstw DNA w ultrawirowaniu w gradiencie CsCl. Bromek etydyny wykazuje również powinowactwo do form jednoniciowych (takich jak RNA czy ssDNA), jest ono jednak dużo słabsze. Bardzo silny mutagen, prawdopodobnie także karcynogen i teratogen – właściwość ta wynika z pomyłki polimeraz, które podczas replikacji DNA w miejscu interkalacji wstawia dodatkowy nukleotyd, co owocuje przesunięciem ramki odczytu. Powoduje mutacje typu krótkich insercji lub delecji podczas replikacji DNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Bromek etydyny · Zobacz więcej »

Centralny dogmat biologii molekularnej

Centralny dogmat biologii molekularnej (lub centralny paradygmat biologii molekularnej) – hipoteza, według której przepływ informacji genetycznej następuje od DNA poprzez RNA do białka.

Nowy!!: Replikacja DNA i Centralny dogmat biologii molekularnej · Zobacz więcej »

Chemioterapia nowotworów

Kobieta leczona docetakselem z powodu raka piersi Chemioterapia nowotworów – metoda ogólnoustrojowego leczenia nowotworów za pomocą leków cytostatycznych, zwykle podawanych jako część schematu leczniczego.

Nowy!!: Replikacja DNA i Chemioterapia nowotworów · Zobacz więcej »

Chemoton

Chemoton – zaproponowany przez węgierskiego biochemika Tibora Gántiego model minimalnego systemu – cyklu reakcji chemicznych zachodzących w układzie termodynamicznie otwartym – spełniającego kryteria życia.

Nowy!!: Replikacja DNA i Chemoton · Zobacz więcej »

Choroba popromienna

Choroba popromienna – zespół objawów klinicznych spowodowany przez promieniowanie jonizujące w wysokiej dawce (zazwyczaj więcej niż 1 Gy w ostrej chorobie popromiennej, poniżej tej wartości w przewlekłej chorobie popromiennej) oddziałujące na całe ciało lub jego dużą powierzchnię (ponad 60%).

Nowy!!: Replikacja DNA i Choroba popromienna · Zobacz więcej »

Choroby genetyczne człowieka

Choroby genetyczne człowieka – grupa chorób uwarunkowanych genetycznie występujących u człowieka; upośledzające sprawność życiową, powodujące odchylenia od stanu prawidłowego (statystycznej normy), które mogą być przekazywane jako cecha dziedziczna z pokolenia na pokolenie lub powstawać na skutek zmian i zaburzeń w mechanizmach przekazywania cech dziedzicznych.

Nowy!!: Replikacja DNA i Choroby genetyczne człowieka · Zobacz więcej »

Chromatyda

Diagram przedstawiający chromosom, na którym oznaczono: krótkie (3) i długie (4) ramię prawej chromatydy (1) oraz centromer (2). Chromatyda (gr. chrṓma.

Nowy!!: Replikacja DNA i Chromatyda · Zobacz więcej »

Chromosomy politeniczne

200px Chromosomy politeniczne, chromosomy olbrzymie (ang. polytene chromosomes) - chromosomy, które powstają w wyniku kilkakrotnej replikacji chromosomowego DNA, po której nie następują zwyczajowe podziały komórkowe.

Nowy!!: Replikacja DNA i Chromosomy politeniczne · Zobacz więcej »

Cykl komórkowy

Cykl komórkowy, cykl podziału komórki – seria zdarzeń, które zachodzą w komórce eukariotycznej, prowadząc do jej podziału.

Nowy!!: Replikacja DNA i Cykl komórkowy · Zobacz więcej »

Cykl lizogeniczny

Schemat porównujący cykl lityczny (A) z cyklem lizogennym (B) Cykl lizogeniczny, cykl lizogenny, lizogenia – namnażanie się wirusa polegające na wnikaniu materiału genetycznego wirusa do komórki gospodarzowej i jego replikacji wraz z DNA gospodarza, która nie prowadzi do lizy komórki.

Nowy!!: Replikacja DNA i Cykl lizogeniczny · Zobacz więcej »

Cyprofloksacyna

Cyprofloksacyna – organiczny związek chemiczny, chemioterapeutyk z grupy chinolonów II generacji (fluorochinolonów), o działaniu bakteriobójczym, wykazujący swoje działanie poprzez zaburzanie replikacji DNA bakterii w wyniku zahamowania syntezy DNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Cyprofloksacyna · Zobacz więcej »

Człowiek rozumny

Dawid'', 1501–1504; wizerunek mężczyzny ''Homo sapiens'' Człowiek rozumny (Homo sapiens) – gatunek ssaka z rodziny człowiekowatych (Hominidae), jedyny występujący współcześnie przedstawiciel rodzaju Homo.

Nowy!!: Replikacja DNA i Człowiek rozumny · Zobacz więcej »

Doktor Eggman

Doktor Eggman (właściwie Doktor Ivo Robotnik) – główny złoczyńca gier z serii Sonic the Hedgehog z firmy Sega.

Nowy!!: Replikacja DNA i Doktor Eggman · Zobacz więcej »

Dziedziczenie mitochondrialne

Dziedziczenie mitochondrialne – dziedziczenie informacji genetycznej zawartej w genomie mitochondrialnym (mtDNA).

Nowy!!: Replikacja DNA i Dziedziczenie mitochondrialne · Zobacz więcej »

Dziobak australijski

Dziobak australijski, dziobak (Ornithorhynchus anatinus) – prowadzący częściowo wodny tryb życia endemiczny dla wschodnich stanów Australii (w tym Tasmanii) gatunek ssaka z grupy stekowców, jedynych członków tej gromady składających jaja.

Nowy!!: Replikacja DNA i Dziobak australijski · Zobacz więcej »

Efekt cytopatyczny

Efekt cytopatyczny, CPE (ang. cytopathic effect) - zespół zmian morfologicznych i degeneracyjnych, występujących w komórkach pod wpływem replikacji wirusa.

Nowy!!: Replikacja DNA i Efekt cytopatyczny · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Replikacja DNA i Enzymy · Zobacz więcej »

Epigenetyka

Epigenetyka – nauka zajmująca się badaniem zmian ekspresji genów, które nie są związane ze zmianami w sekwencji nukleotydów w DNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Epigenetyka · Zobacz więcej »

Episom

Episom − element genetyczny, plazmid będący autonomiczną cząsteczką DNA, mającą zdolność do samodzielnej replikacji lub integracji z genomem gospodarza oraz replikacji w tym samym czasie co chromosom bakteryjny.

Nowy!!: Replikacja DNA i Episom · Zobacz więcej »

Ewolucja biologiczna

Ewolucja biologiczna, ewolucja organiczna – zmiany cech całych grup organizmów następujące z biegiem pokoleń.

Nowy!!: Replikacja DNA i Ewolucja biologiczna · Zobacz więcej »

Fagi T-parzyste

Fagi T-parzyste – grupa fagów zjadliwych, czyli zabijających zarażoną przez siebie komórkę.

Nowy!!: Replikacja DNA i Fagi T-parzyste · Zobacz więcej »

Faza S

Cykl życiowy komórki Mitoza Faza S (ang. synthesis – synteza) – dochodzi do replikacji DNA, czyli do podwojenia ilości kwasu deoksyrybonukleinowego (z 2c do 4c, gdzie c oznacza ilość DNA).

Nowy!!: Replikacja DNA i Faza S · Zobacz więcej »

Fluorouracyl

Fluorouracyl, 5-FU (łac. Fluorouracilum) – organiczny związek chemiczny z grupy zasad pirymidynowych; fluorowa pochodna uracylu.

Nowy!!: Replikacja DNA i Fluorouracyl · Zobacz więcej »

Fragmenty Okazaki

Odcinki Okazaki (fragmenty Okazaki) − krótkie fragmenty nici DNA, składające się z 100–2000 nukleotydów, dobudowywane przez polimerazę DNA do startera w procesie replikacji DNA podczas syntezy nici opóźnionej.

Nowy!!: Replikacja DNA i Fragmenty Okazaki · Zobacz więcej »

Gancyklowir

Gancyklowir (łac. Ganciclovir) – lek wirostatyczny, pochodna acyklowiru.

Nowy!!: Replikacja DNA i Gancyklowir · Zobacz więcej »

Gorączka Lassa

Mikrofotografia wirionów wirusa ''Lassa'' w transmisyjnym mikroskopie elektronowym Gorączka Lassa – jest ostrą wirusową gorączką krwotoczną po raz pierwszy opisaną w 1969 w nigeryjskim mieście Lassa w dolinie rzeki Yedseram.

Nowy!!: Replikacja DNA i Gorączka Lassa · Zobacz więcej »

Gyraza DNA

Mechanizm działania gyrazy DNA Gyraza DNA – enzym występujący u Procaryota (szczególnie u bakterii), należący do topoizomeraz typu II.

Nowy!!: Replikacja DNA i Gyraza DNA · Zobacz więcej »

Helikazy

Helikazy – grupa enzymów, które łączą się niespecyficznie z podwójną helisą DNA, sparowanymi nićmi RNA lub hybrydami DNA-RNA, rozplątują je i rozrywają wiązania wodorowe pomiędzy zasadami azotowymi, powodując rozdzielenie nici.

Nowy!!: Replikacja DNA i Helikazy · Zobacz więcej »

Histony

Histony – zasadowe białka wchodzące w skład chromatyny, neutralizujące i wiążące kwas deoksyrybonukleinowy.

Nowy!!: Replikacja DNA i Histony · Zobacz więcej »

Historia Ziemi

Fotografia Ziemi z roku 1972 Historia Ziemi – okres ok.

Nowy!!: Replikacja DNA i Historia Ziemi · Zobacz więcej »

Hoechst (barwnik)

jąder komórkowych wybarwionych '''Hoechst 33258''' Hoechst – grupa barwników fluorescencyjnych zawierających układ bis-benzimidazolowy, wybarwiających DNA poprzez przyłączenie się w małym rowku helisy DNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Hoechst (barwnik) · Zobacz więcej »

Informacja genetyczna

Informacja genetyczna – za informację genetyczną odpowiedzialny jest kwas deoksyrybonukleinowy (DNA), a w przypadku niektórych wirusów RNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Informacja genetyczna · Zobacz więcej »

Inhibitor replikacji DNA

Inhibitor replikacji DNA – czynnik, który zmniejsza szybkość lub całkowicie blokuje możliwość przebiegu procesu replikacji DNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Inhibitor replikacji DNA · Zobacz więcej »

Inowirusy

Inowirusy – rodzina wirusów, charakteryzujących się następującymi cechami.

Nowy!!: Replikacja DNA i Inowirusy · Zobacz więcej »

Jądro komórkowe

DNA jest skupione i gotowe do podziału. Jądra komórkowe leukocytów człowieka, wybarwione za pomocą barwnika DAPI. cytozol12. lizosom Jądro komórkowe, nukleus – otoczone podwójną błoną organellum obecne we wszystkich komórkach eukariotycznych, z wyjątkiem tych, które wtórnie je utraciły w trakcie różnicowania, np.

Nowy!!: Replikacja DNA i Jądro komórkowe · Zobacz więcej »

Kapecytabina

Kapecytabina – organiczny związek chemiczny, lek cytostatyczny należący do grupy antymetabolitów będący prekursorem 5-fluorouracylu stosowany w chemioterapii nowotworów złośliwych, głównie w leczeniu raka jelita grubego, raka żołądka i raka piersi, a także raka trzustki, raka przełyku, raka szyjki macicy oraz nowotworów głowy i szyi.

Nowy!!: Replikacja DNA i Kapecytabina · Zobacz więcej »

Kineococcus radiotolerans

Kineococcus radiotolerans – opisana w 2002, Gram-dodatnia, tlenowa, oksydazo-ujemna i urzęsiona (polarnie) bakteria klasyfikowana do typu ''Actinobacteria'' (promieniowce).

Nowy!!: Replikacja DNA i Kineococcus radiotolerans · Zobacz więcej »

Klonowanie DNA

Etapy klonowania genu Klonowanie DNA, klonowanie molekularne, klonowanie genu – metody stosowane w biologii molekularnej, za pomocą których fragmenty cząsteczki DNA (zwykle geny) są przenoszone do organizmu biorcy i powielane w nim.

Nowy!!: Replikacja DNA i Klonowanie DNA · Zobacz więcej »

Komórka roślinna

Komórki roślinne, powiększenie 400x Komórka roślinna – podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna budująca organizm rośliny, mająca zdolność wymiany materii z otoczeniem i jej przetwarzania.

Nowy!!: Replikacja DNA i Komórka roślinna · Zobacz więcej »

Kompleks replikacyjny

Kompleks replikacyjny - kompleks enzymatyczny, który stanowią enzymy biorące bezpośredni udział w replikacji DNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Kompleks replikacyjny · Zobacz więcej »

Kopiowanie (powielanie)

Kopiowanie – proces tworzenia obiektu na wzór innego obiektu.

Nowy!!: Replikacja DNA i Kopiowanie (powielanie) · Zobacz więcej »

Kosmid

Kosmidy – sztucznie wytworzone wektory używane w inżynierii genetycznej.

Nowy!!: Replikacja DNA i Kosmid · Zobacz więcej »

Kumak dalekowschodni

Kumak dalekowschodni (Bombina orientalis) – gatunek płaza bezogonowego z rodziny kumakowatych, dawniej zaliczany do ropuszkowatych.

Nowy!!: Replikacja DNA i Kumak dalekowschodni · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Replikacja DNA i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Kwas nalidyksowy

Kwas nalidyksowy – organiczny związek chemiczny, chemioterapeutyk z grupy antybiotyków chinolonowych o działaniu bakteriobójczym, wykazujący swoje działanie poprzez zaburzanie replikacji DNA bakterii w wyniku zahamowania syntezy DNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Kwas nalidyksowy · Zobacz więcej »

Kwas peptydonukleinowy

Kwas peptydonukleinowy Kwas peptydonukleinowy, peptydowy kwas nukleinowy, PNA (od. ang. peptide nucleic acid) – polinukleotydowy analog DNA i RNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Kwas peptydonukleinowy · Zobacz więcej »

Leki alkilujące

Leki alkilujące – zróżnicowana grupa leków cytostatycznych powodujących alkilację kwasów nukleinowych znajdujących zastosowanie w chemioterapii licznych chorób nowotworowych.

Nowy!!: Replikacja DNA i Leki alkilujące · Zobacz więcej »

Leki modyfikujące przebieg choroby

Leki modyfikujące przebieg choroby, DMARD (od ang. disease-modifying antirheumatic drugs), leki podstawowe – wspólna nazwa dla grupy różnorodnych specyfików, których wspólną cechą jest możliwość zapobiegania zmianom destrukcyjnym w przebiegu chorób o podłożu reumatycznym.

Nowy!!: Replikacja DNA i Leki modyfikujące przebieg choroby · Zobacz więcej »

Ligaza DNA

naprawy nici DNA Ligaza DNA (EC 6.5.1.1) – enzym łączący wolne końce cząsteczek DNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Ligaza DNA · Zobacz więcej »

Makronukleus

Makronukleus, makrojądro – występujące u orzęsków (Ciliata) wyspecjalizowane jądro wegetatywne.

Nowy!!: Replikacja DNA i Makronukleus · Zobacz więcej »

Metabolizm

adenozynotrifosforanu, głównego elementu metabolizmu energii. Metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych.

Nowy!!: Replikacja DNA i Metabolizm · Zobacz więcej »

Metoda Sangera

Metoda Sangera, metoda dideoksy – jeden ze sposobów sekwencjonowania DNA, stanowiący (z różnymi modyfikacjami) podstawę odczytywania sekwencji DNA, polegający na kopiowaniu, katalizowanym przez polimerazę DNA, badanej cząsteczki DNA w warunkach in vitro.

Nowy!!: Replikacja DNA i Metoda Sangera · Zobacz więcej »

Metylacja DNA

Metylacja DNA – proces przyłączania grup alkilowych (metylowych) (-CH3) do zasad azotowych nukleotydów, w szczególności do cytozyny, rzadziej do adeniny (w pozycji 6).

Nowy!!: Replikacja DNA i Metylacja DNA · Zobacz więcej »

Metylotransferazy DNA

Metylotransferazy DNA (DNA MTases) – enzymy z grupy transferaz katalizujące reakcję przeniesienia grupy metylowej z S-adenozylometioniny na zasadę cytozynową lub adeninową w DNA (metylacja DNA).

Nowy!!: Replikacja DNA i Metylotransferazy DNA · Zobacz więcej »

Miejsce AP

Miejsce AP, miejsce apurynowe/apirymidynowe – miejsce w DNA nie posiadające ani zasady purynowej (depurynacja), ani pirymidynowej (depirymidynacja), zwykle w wyniku uszkodzenia nici DNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Miejsce AP · Zobacz więcej »

Mikrowirusy

Mikrowirusy (Microviridae) – rodzina wirusów, charakteryzujących się następującymi cechami.

Nowy!!: Replikacja DNA i Mikrowirusy · Zobacz więcej »

Motor molekularny

Motory molekularne to przedstawiciele szerokiej grupy maszyn molekularnych.

Nowy!!: Replikacja DNA i Motor molekularny · Zobacz więcej »

Mutacja dynamiczna

Mutacja dynamiczna – mutacja polegająca na powieleniu się (ekspansji) fragmentu genu, zwykle o długości 3-4 nukleotydów.

Nowy!!: Replikacja DNA i Mutacja dynamiczna · Zobacz więcej »

Mutacja supresorowa

Mutacja supresorowa – mutacja łagodząca bądź odwracająca efekty fenotypowe mutacji, która zaszła wcześniej (przywracająca fenotyp sprzed pierwotnej mutacji).

Nowy!!: Replikacja DNA i Mutacja supresorowa · Zobacz więcej »

Mutant

Mutant – osobnik o fenotypie zmienionym względem typu dzikiego.

Nowy!!: Replikacja DNA i Mutant · Zobacz więcej »

Naprawa DNA

Uszkodzenie DNA doprowadziło do licznych pęknięć chromosomów Naprawa DNA – szereg procesów prowadzących do identyfikacji i naprawy zmian w cząsteczkach DNA w żywej komórce.

Nowy!!: Replikacja DNA i Naprawa DNA · Zobacz więcej »

Naprawa przez wycinanie zasady

Schemat '''BER'''. Dokładny opis w tekście Naprawa przez wycinanie zasady (BER - ang. base excision repair) – mechanizm naprawy DNA w komórkach mający na celu usuwanie uszkodzeń pojedynczych zasad DNA podczas replikacji DNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Naprawa przez wycinanie zasady · Zobacz więcej »

Nić opóźniona

nicią wiodącą Nić opóźniona (ang. lagging strand) − druga z nowo powstałych nici podczas replikacji DNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Nić opóźniona · Zobacz więcej »

Nić wiodąca

nicią opóźnioną Nić wiodąca (ang. leading strand) − w procesie replikacji DNA, terminem tym określa się nowosyntetyzowaną nić DNA, która powstaje w sposób ciągły, a widełki replikacyjne przesuwają się w kierunku 5' → 3' względem niej.

Nowy!!: Replikacja DNA i Nić wiodąca · Zobacz więcej »

Nowotwór

Przykład łagodnego guza nowotworowego gruczołów potowych policzka (gruczolak) Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl., od stgr. νέος – nowy; πλάσμα – twór, wytwór, kształt) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki.

Nowy!!: Replikacja DNA i Nowotwór · Zobacz więcej »

Nukleoplazma

jądra komórkowego:1. Błona jądrowa:1a. Warstwa zewnętrzna,1b. Warstwa wewnętrzna,2. Jąderko,3. Nukleoplazma (kariolimfa, sok jądrowy),4. Chromatyna:4a. Heterochromatyna,4b. Euchromatyna,5. Rybosomy,6. Pory jądrowe. Nukleoplazma (kariolimfa, dawniej sok jądrowy) – płyn o dużej lepkości i naturze koloidu, w skład którego, oprócz wody i substancji drobnocząsteczkowych, wchodzą wielkocząsteczkowe związki organiczne (białka, kwasy nukleinowe itp.). Nukleoplazma wypełnia wnętrze jądra komórkowego i otacza jąderko, chromosomy oraz białka szkieletu jądrowego organizujące chromatynę i przytwierdzające ją do błony jądrowej.

Nowy!!: Replikacja DNA i Nukleoplazma · Zobacz więcej »

Ogólny plan budowy kończyn

kończyn Przykłady kości kończyn człowieka (A), psa (B), ptaka (C) i walenia (D).Brązowy – kość ramienna. czerwony – kość łokciowa, beżowy – kość promieniowa, żółty – nadgarstek, ciemnobrązowy – śródręcze i paliczki Ogólny plan budowy kończyn kręgowców – zasady przekazywania dziedzicznej informacji o charakterystycznych dla wszystkich gatunków kręgowców oraz dla poszczególnych osobników cechach kończyn oraz o przebiegu procesu ich budowy w okresie ontogenezy.

Nowy!!: Replikacja DNA i Ogólny plan budowy kończyn · Zobacz więcej »

Oksaliplatyna

Oksaliplatyna – organiczny związek chemiczny, lek cytostatyczny stosowany w chemioterapii nowotworów złośliwych, głównie w leczeniu raka jelita grubego.

Nowy!!: Replikacja DNA i Oksaliplatyna · Zobacz więcej »

Ori

* Ori – krasnolud z książki Hobbit, czyli tam i z powrotem.

Nowy!!: Replikacja DNA i Ori · Zobacz więcej »

Origin

* Origin (program).

Nowy!!: Replikacja DNA i Origin · Zobacz więcej »

Origin (biologia)

Origin, w skrócie ori − punkt wyjściowy replikacji, szczególna sekwencja nukleotydów w cząsteczce DNA lub RNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Origin (biologia) · Zobacz więcej »

Petite

petite (p-) (z fr. petite.

Nowy!!: Replikacja DNA i Petite · Zobacz więcej »

Plazmid

1 – chromosom bakteryjny2 – plazmidy Plazmid – cząsteczka pozachromosomowego DNA występująca w cytoplazmie komórki, zdolna do autonomicznej replikacji.

Nowy!!: Replikacja DNA i Plazmid · Zobacz więcej »

Plazmid NR1

Plazmid NR1 (R100 lub 222) - koniugacyjny plazmid należący do grupy niezgodności IncFII warunkujący oporność na antybiotyki.

Nowy!!: Replikacja DNA i Plazmid NR1 · Zobacz więcej »

Podwójna helisa

Najczęściej spotykane typy podwójnej helisy, od lewej: A, B i Z Podwójna helisaSpotykany niekiedy termin podwójna spirala jest nieprawidłowy, jako że spirala jest krzywą dwu-, a linia śrubowa zwana helisą krzywą trójwymiarową.

Nowy!!: Replikacja DNA i Podwójna helisa · Zobacz więcej »

Poliaminy

putrescyna kadaweryna spermidyna spermina Poliaminy, poliaminy alifatyczne (PA) – związki organiczne o małej masie molowej, mające w swojej strukturze grupy aminowe.

Nowy!!: Replikacja DNA i Poliaminy · Zobacz więcej »

Polimeraza DNA

Polimeraza DNA – enzym katalizujący syntezę DNA w czasie replikacji lub naprawy DNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Polimeraza DNA · Zobacz więcej »

Polimerazy

Polimerazy (EC 2.7.7.6/7/19/48/49) – enzymy mające zdolność syntezy nici komplementarnej na matrycy pojedynczej nici kwasu nukleinowego.

Nowy!!: Replikacja DNA i Polimerazy · Zobacz więcej »

Poliploidalność

Poliploidalność – posiadanie przez dany organizm więcej niż dwóch kompletnych zestawów chromosomów.

Nowy!!: Replikacja DNA i Poliploidalność · Zobacz więcej »

Primaza

Primaza (prymaza) – enzym biorący udział w replikacji DNA, odmiana polimerazy RNA zależnej od DNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Primaza · Zobacz więcej »

Problem replikacji końca

Problem replikacji końca – normalny chromosom podczas duplikacji ulega skróceniu.

Nowy!!: Replikacja DNA i Problem replikacji końca · Zobacz więcej »

Profaza

Profaza Profaza jest to pierwsze stadium mitozy.

Nowy!!: Replikacja DNA i Profaza · Zobacz więcej »

Rak jelita grubego

Rak jelita grubego – pierwotny nowotwór złośliwy jelita grubego wywodzący się z nabłonka błony śluzowej jelita grubego.

Nowy!!: Replikacja DNA i Rak jelita grubego · Zobacz więcej »

Randy Schekman

Randy W. Schekman (ur. 30 grudnia 1948 w Saint Paul) – amerykański biolog komórki żydowskiego pochodzenia, profesor University of California w Berkeley, członek National Academy of Sciences oraz członek zagraniczny Royal Society, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny, nagrody im. Alberta Laskera w dziedzinie podstawowych badań medycznych oraz nagrody im. Louisa Gross Horwitza.

Nowy!!: Replikacja DNA i Randy Schekman · Zobacz więcej »

RB1

thumb RB (pRb, Rb) – białko kodowane przez gen supresorowy RB1.

Nowy!!: Replikacja DNA i RB1 · Zobacz więcej »

Reiji Okazaki

– japoński biolog molekularny, znany ze swoich badań nad replikacją DNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i Reiji Okazaki · Zobacz więcej »

Replikacja

W biologii.

Nowy!!: Replikacja DNA i Replikacja · Zobacz więcej »

Replikacja kwasów nukleinowych

Powielanie cząsteczek kwasów nukleinowych.

Nowy!!: Replikacja DNA i Replikacja kwasów nukleinowych · Zobacz więcej »

Replikacja semikonserwatywna

Replikacja semikonserwatywna - sposób replikacji cząsteczki DNA; w nowej cząsteczce DNA (po replikacji) jedna nić pochodzi ze starej cząsteczki DNA, a druga (nowa) nić jest dobudowana na zasadzie komplementarności.

Nowy!!: Replikacja DNA i Replikacja semikonserwatywna · Zobacz więcej »

Replikon

Replikon – jednostka DNA replikowana z jednego punktu wyjściowego.

Nowy!!: Replikacja DNA i Replikon · Zobacz więcej »

Replisom

Replisom lub primosom/prymosom (aparat replikacyjny) – kompleks białkowy rozpoczynający i kontynuujący replikację DNA poprzez rozwijanie widełek replikacyjnych.

Nowy!!: Replikacja DNA i Replisom · Zobacz więcej »

Rozmnażanie roślin

U roślin nasiennych struktury biorące udział w rozmnażaniu płciowym znajdują się w kwiatach Rozmnażanie roślin – wytwarzanie nowych osobników roślin prowadzące do zwiększenia liczebności populacji i rozszerzenia zasięgu gatunku.

Nowy!!: Replikacja DNA i Rozmnażanie roślin · Zobacz więcej »

Rybawiryna

Rybawiryna – organiczny związek chemiczny z grupy analogów nukleozydów.

Nowy!!: Replikacja DNA i Rybawiryna · Zobacz więcej »

Ryfampicyna

Ryfampicyna, rifampicyna (INN: rifampicin, skrót: RMP, ATC J04 AB02) – półsyntetyczny antybiotyk ansamycynowy o działaniu bakteriobójczym, stosowany w leczeniu zakażeń wrażliwymi drobnoustrojami, w tym: prątkiem gruźlicy i prątkiem trądu.

Nowy!!: Replikacja DNA i Ryfampicyna · Zobacz więcej »

Rzeka genów

Rzeka genów – książka popularnonaukowa brytyjskiego biologa Richarda Dawkinsa, opublikowana w 1995 roku.

Nowy!!: Replikacja DNA i Rzeka genów · Zobacz więcej »

Siarczan dimetylu

Siarczan dimetylu, – organiczny związek chemiczny z grupy siarczanów, ester kwasu siarkowego i metanolu.

Nowy!!: Replikacja DNA i Siarczan dimetylu · Zobacz więcej »

Skóra pergaminowa

Skóra pergaminowa (skóra pergaminowata i barwnikowa, łac. xeroderma pigmentosum) – bardzo rzadkie schorzenie dziedziczone autosomalnie recesywnie spowodowane genetycznym defektem polimerazy DNA β, skutkiem czego dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń DNA w komórkach skóry narażonych na działanie promieni UV.

Nowy!!: Replikacja DNA i Skóra pergaminowa · Zobacz więcej »

Sparfloksacyna

Sparfloksacyna – organiczny związek chemiczny, chemioterapeutyk należący do III generacji fluorochinolonów.

Nowy!!: Replikacja DNA i Sparfloksacyna · Zobacz więcej »

SsDNA

ssDNA (ang single stranded DNA) – forma jednoniciowa DNA.

Nowy!!: Replikacja DNA i SsDNA · Zobacz więcej »

Telbiwudyna

Telbiwudyna – organiczny związek chemiczny, lek przeciwwirusowy, z grupy analogów nukleozydów, stosowany w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u dorosłych.

Nowy!!: Replikacja DNA i Telbiwudyna · Zobacz więcej »

Telomer (genetyka)

Telomer – fragment chromosomu, zlokalizowany na jego końcu, który zabezpiecza go przed uszkodzeniem podczas kopiowania.

Nowy!!: Replikacja DNA i Telomer (genetyka) · Zobacz więcej »

Telomeraza

Schemat działania telomerazy Część RNA telomerazy Tetrahymena (Tetrahymena thermophila) Telomeraza – enzym rybonukleoproteinowy, którego zadaniem jest dobudowanie brakującego (w związku z tzw. problemem replikacji końca) 3'-terminalnego odcinka nici DNA (tak zwanej nici wiodącej).

Nowy!!: Replikacja DNA i Telomeraza · Zobacz więcej »

Theta

Theta (thita, θῆτα, pisana θΘ lub ϴϑ) – ósma litera alfabetu greckiego oznaczająca spółgłoskę aspirowaną "t" (czyli "th").

Nowy!!: Replikacja DNA i Theta · Zobacz więcej »

Topoizomerazy

Topoizomerazy – grupa enzymów biorących udział w replikacji, gdzie odpowiadają za stopień skręcenia podwójnej helisy.

Nowy!!: Replikacja DNA i Topoizomerazy · Zobacz więcej »

Transpozycja (genetyka)

Transpozycja − proces przemieszczania się transpozonu na inną pozycję w genomie tej samej komórki.

Nowy!!: Replikacja DNA i Transpozycja (genetyka) · Zobacz więcej »

Wektor genetyczny

Wektor – stosowana powszechnie w inżynierii genetycznej, niewielka cząsteczka DNA zdolna do replikacji w komórce biorcy.

Nowy!!: Replikacja DNA i Wektor genetyczny · Zobacz więcej »

Wektor klonujący

Wektor klonujący, wektor do klonowania – jeden z typów wektora genetycznego.

Nowy!!: Replikacja DNA i Wektor klonujący · Zobacz więcej »

Wektor wahadłowy

Wektor wahadłowy, wektor bifunkcjonalny, wektor czółenkowy – wektor genetyczny mogący utrzymać się i replikować w dwóch typach komórek, przy czym z reguły bierze się pod uwagę możność przeniesienia wektora z komórki prokariotycznej do eukariotycznej lub odwrotnie.

Nowy!!: Replikacja DNA i Wektor wahadłowy · Zobacz więcej »

Widełki replikacyjne

Replikacja DNA. Schemat struktury widełek.a: matryca, b: nić wiodąca, c: nić opóźniona, d: widełki replikacyjne, e: primer, f: fragmenty Okazaki Widełki replikacyjne − miejsce jednoczesnego rozwijania cząsteczki DNA i syntezowania nowych nici podczas replikacji, tworzą boki oczka replikacyjnego.

Nowy!!: Replikacja DNA i Widełki replikacyjne · Zobacz więcej »

Wirusy

Wirus Marburg HIV Wirusy (łac. virus, trucizna, jad) – skomplikowane cząsteczki organiczne, niemające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych.

Nowy!!: Replikacja DNA i Wirusy · Zobacz więcej »

Wirusy roślinne

Wirusy roślinne – wirusy rozwijające się w roślinach (typowo w roślinach naczyniowych).

Nowy!!: Replikacja DNA i Wirusy roślinne · Zobacz więcej »

Zasada komplementarności (genetyka)

Symboliczne parowanie w DNA Symboliczne parowanie w RNA Zasada komplementarności, reguła komplementarności (łac. complementum znaczy dopełnienie, uzupełnienie) – pojęcie stereochemiczne stosowane najczęściej w odniesieniu do struktur DNA powstających dzięki komplementarności par zasad występujących w sąsiednich niciach DNA lub DNA i RNAClaude A. Villee: Biologia.

Nowy!!: Replikacja DNA i Zasada komplementarności (genetyka) · Zobacz więcej »

Zespół Lescha-Nyhana

Zespół Lescha-NyhanaSpotykana jest też nieprawidłowa nazwa zespół Lesch-Nyhana.

Nowy!!: Replikacja DNA i Zespół Lescha-Nyhana · Zobacz więcej »

Zespół Rothmunda-Thomsona

thumb Zespół Rothmunda-Thompsona (ang. Rothmund-Thomson syndrome, RTS) – rzadki zespół wad wrodzonych charakteryzujący się występowaniem.

Nowy!!: Replikacja DNA i Zespół Rothmunda-Thomsona · Zobacz więcej »

Zygoten

Zygoten - II etap profazy I mejozy, zachodzący po leptotenie, a przed pachytenem.

Nowy!!: Replikacja DNA i Zygoten · Zobacz więcej »

8-Oksoguanina

8-Oksoguanina – organiczny związek chemiczny z grupy puryn, utleniona pochodna guaniny.

Nowy!!: Replikacja DNA i 8-Oksoguanina · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »