Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Transkrypcja (genetyka)

Indeks Transkrypcja (genetyka)

Transkrypcja – proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA, czyli przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA.

193 kontakty: ABCA2, Acetylacja i deacetylacja histonów, Aflatoksyny, Aktyna jądrowa, Aktywator (genetyka), Alergia, Anti-Q RNA, Antyterminacja, Archeony, Arthur Kornberg, Ścieżka sygnałowa Hippo, Ataksja Friedreicha, Białka adhezyjne, Białka wiążące DNA, Białka wielofunkcyjne, Białko von Hippla-Lindaua, Biblioteka cDNA, Bioinformatyka, Biosynteza białka, Bortezomib, BRCA1, Bruzdkowanie, C-Fos, CEBP, Centralny dogmat biologii molekularnej, Ceriwastatyna, Chemoton, ChIP-seq, Choroby genetyczne człowieka, Ciałko Cajala, Cykl lityczny, Cyklosporyna, Czapeczka (genetyka), Czaszkowce, Czerniak (nowotwór), Czynnik transkrypcyjny, Dehydrogenaza 11β-hydroksysteroidowa typu 1, Edytowanie RNA, Ekspresja genu, Enzymy, Epigenetyka, Epigenom, Estrogeny, Euchromatyna, Faza G0, Ferrytyna, Fotosynteza, Gen, Genetyka, Genetyka molekularna, ..., Grzyby trujące, Guanozyno-5′-trifosforan, Gyraza DNA, Helikazy, Heterochromatyna, Histon łącznikowy, Histon H1, Histony, Hybryda DNA-RNA, Hybrydyzacja northern, In situ RT-PCR, Inaktywacja chromosomu X, Integron, Interferencja RNA, Jąderko, Jądro komórkowe, Jednostka transkrypcji, Kaseta Pribnowa, Kinaza białkowa C, Kinaza mTOR, Kod genetyczny, Kodowanie zapachu, Komórka, Komórka plazmatyczna, Kompleks preinicjacyjny, Krystalina, Kwasy rybonukleinowe, Lactobacillus sakei, Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny, Lazofoksyfen, Leki alkilujące, Leki przeciwwirusowe, Limfocyty T, LKB1, Lowastatyna, Ludzki wirus niedoboru odporności, Macierz jądrowa, Mediator (biologia), Metabolizm, Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej, Mewastatyna, Mięsak maziówkowy, Mikromacierz DNA, Mikronukleus, MiRNA, Mitochondrialny DNA, Mitochondrium, Mitoksantron, MRNA, Mutacja nonsensowna, Mutacja supresorowa, Naprawa DNA, Naprawa sprzężona z transkrypcją, Neurofibromina 1, Nić kodująca, Nić matrycowa, Niekodujący RNA, NSD1, Nukleoplazma, Obróbka posttranskrypcyjna, Odwrotna transkryptaza, Ogólne czynniki transkrypcyjne, Ogólny plan budowy kończyn, Oksaliplatyna, Operon (biologia), Operon laktozowy, Operon tryptofanowy, Orzęski, Ostra białaczka promielocytowa, Ostra białaczka szpikowa, Owariola meroistyczna, Październik 2006, Północna szkoła chan, Pitawastatyna, Plazmid NR1, Poliadenylacja, Polimeraza RNA, Polimerazy, Pręcik (botanika), Pre-mRNA, Progesteron, Promotor genu, Protoonkogen, Przewlekła białaczka mielomonocytowa, Rak jelita grubego, Rak nerki, Rak pęcherza moczowego, Rak trzustki, Rak wątrobowokomórkowy, Receptor 5-HT4, Receptory hormonów steroidowych, Remodeling chromatyny, Replikacja DNA, Represor, Retrotranspozon, Roger Kornberg, Rozyglitazon, RRNA, Ryboprzełącznik, Rybozymy, Sekwencja nukleotydów, Sekwencja regulatorowa genu, Sekwencja TATA, Selektywne modulatory receptora androgenowego, Simwastatyna, SnRNA, Sophie Calle, SsDNA, Statyny, Synaptogeneza, System hok/sok, Szlak metaboliczny, Szlak sygnałowy, Takrolimus, Teoria kompartmentacji, Terminator, Terminator transkrypcji, Termometr FourU, Thomas Cech, Tigmomorfogeneza, Topoizomerazy, Trabektedyna, Transkrypcja, Transkryptom, Translacja (genetyka), Transpozycja (genetyka), TRNA, Tuberyna, Ultrabithorax, Uniwersytet Hebrajski, Urydyna, Urydyno-5′-trifosforan, Warstwa aleuronowa, Wektor genetyczny, Wyciszacz transkrypcji, Wyspy CpG, Wzmacniacz transkrypcji, Zasada komplementarności (genetyka), Zespół Blooma, Zespół nabytego niedoboru odporności, Zespół Retta, Zespół von Hippla-Lindaua. Rozwiń indeks (143 jeszcze) »

ABCA2

ABCA2, ATP-binding cassette sub-family A member 2 ("2 transporter ABC podrodziny A") – białko kodowane u człowieka genem ABCA2.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i ABCA2 · Zobacz więcej »

Acetylacja i deacetylacja histonów

część ulegająca acetylacji/deacetylacji Acetylacja i deacetylacja histonów – modyfikacja potranslacyjna histonów, w której reszty lizyny na końcu ''N'' wystającym z rdzenia nukleosomu zostają acetylowane lub deacetylowane.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Acetylacja i deacetylacja histonów · Zobacz więcej »

Aflatoksyny

Budowa (–)-aflatoksyny B1 Budowa (–)-aflatoksyny G1 Aflatoksyny – rodzaj mykotoksyn.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Aflatoksyny · Zobacz więcej »

Aktyna jądrowa

Aktyna jądrowa – aktyna znajdująca się w jądrze komórkowym.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Aktyna jądrowa · Zobacz więcej »

Aktywator (genetyka)

Aktywator - w genetyce molekularnej jest to białko wiążące DNA, które wiążąc się z odpowiednim miejscem operonu, może indukować lub zwiększać transkrypcję zawartych tam genów.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Aktywator (genetyka) · Zobacz więcej »

Alergia

Alergia (popularnie stosowane synonimy: uczulenie, nadwrażliwość) – patologiczna, jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na oddziaływanie różnych obcych substancji, zwanych alergenami, polegająca na reakcji immunologicznej związanej z powstaniem swoistych przeciwciał, które po związaniu z antygenem doprowadzają do uwolnienia różnych substancji – mediatorów stanu zapalnego.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Alergia · Zobacz więcej »

Anti-Q RNA

nukleotydów Anti-Q RNA (wcześniej zwany Qa RNA) – mały niekodujący RNA obecny w podlegającym koniugacji plazmidzie pCF10 bakterii Enterococcus faecalis.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Anti-Q RNA · Zobacz więcej »

Antyterminacja

Antyterminacja – zablokowanie sygnału terminacji transkrypcji, umożliwiające niektórym fagom przejście od ekspresji jednego rejonu DNA do ekspresji następnego rejonu DNA.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Antyterminacja · Zobacz więcej »

Archeony

Archeony żyjące w pobliżu gejzerów Archeony, archeany (Archaea), archeowce, dawniej archebakterie lub archeobakterie (Archaebacteria) – drobne jednokomórkowce, pierwotnie bezjądrowe, zwykle ekstremofilne, tradycyjnie zaliczane z eubakteriami do prokariontów.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Archeony · Zobacz więcej »

Arthur Kornberg

Arthur Kornberg (ur. 3 marca 1918 w Nowym Jorku, zm. 26 października 2007) – amerykański biochemik i lekarz, który otrzymał razem z dr. Severo Ochoą w 1959 Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny za odkrycie sposobu w jaki cząsteczki kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) są reprodukowane w komórkach bakteryjnych i za odtworzenie (rekonstrukcję) go w warunkach laboratoryjnych.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Arthur Kornberg · Zobacz więcej »

Ścieżka sygnałowa Hippo

Ścieżka sygnałowa Hippo – ścieżka sygnałowa odgrywająca ważną rolę w kontrolowaniu wzrostu narządów podczas rozwoju zwierząt, poprzez regulację procesów proliferacji i apoptozy komórek.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Ścieżka sygnałowa Hippo · Zobacz więcej »

Ataksja Friedreicha

Ataksja Friedreicha, choroba Friedreicha, bezład Friedreicha – choroba o podłożu genetycznym, dziedziczona w sposób autosomalnie recesywny, prowadząca do postępującego zwyrodnienia niektórych części układu nerwowego a także mięśnia sercowego.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Ataksja Friedreicha · Zobacz więcej »

Białka adhezyjne

Białka adhezyjne, adhezyny, CAM (od ang. cell adhesion molecule), ICAM (od ang. intracellular adhesion molecule) – białka błonowe aktywne w zjawisku przylegania do siebie komórek.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Białka adhezyjne · Zobacz więcej »

Białka wiążące DNA

Białka wiążące DNA – szeroka klasa białek posiadających motywy strukturalne pozwalające im na wiązanie się do dwu- lub jednoniciowego DNA.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Białka wiążące DNA · Zobacz więcej »

Białka wielofunkcyjne

Białka wielofunkcyjne – białka pełniące w organizmie więcej niż jedną funkcję.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Białka wielofunkcyjne · Zobacz więcej »

Białko von Hippla-Lindaua

mały Białko von Hippla-Lindaua, białko VHL, pVHL – białko kodowane przez gen VHL, znajdujący się na chromosomie 3.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Białko von Hippla-Lindaua · Zobacz więcej »

Biblioteka cDNA

Schemat tworzenia biblioteki cDNA Biblioteka cDNA – rodzaj biblioteki genowej stanowiącej zbiór kopii mRNA w formie cDNA (komplementarnego DNA) umieszczonych w określonych wektorach.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Biblioteka cDNA · Zobacz więcej »

Bioinformatyka

Podwójna helisa DNA Bioinformatyka – interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca metody i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Bioinformatyka · Zobacz więcej »

Biosynteza białka

Biosynteza białka – proces prowadzący do wytworzenia cząsteczek białka.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Biosynteza białka · Zobacz więcej »

Bortezomib

Bortezomib (łac. Bortezomibum) – organiczny związek chemiczny, dwupeptydowa pochodna kwasu borowego, będąca silnym i odwracalnym inhibitorem proteasomu 26S (kompleksu białkowego odpowiadającego za degradację białek komórkowych).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Bortezomib · Zobacz więcej »

BRCA1

Lokalizacja genu BRCA1 zaznaczona na zielono BRCA1 – ludzki gen supresorowy znajdujący się na długim ramieniu 17 chromosomu w locus 17q21.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i BRCA1 · Zobacz więcej »

Bruzdkowanie

Bruzdkujący zarodek ssaka. a – stadium 2-komórkowe, b – stadium 4-komórkowe, c – stadium 8-komórkowe, d,e – morula Bruzdkowanie (ang. cleavage), segmentacja – pierwszy etap rozwoju zarodkowego zwierząt tkankowych; seria mitotycznych podziałów zapłodnionej (lub rozwijającej się partenogenetycznie) komórki jajowej na coraz mniejsze komórki — blastomery; w wyniku bruzdkowania powstaje morula, a następnie blastula.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Bruzdkowanie · Zobacz więcej »

C-Fos

c-Fos – komórkowy protoonkogen, należący do genów wczesnej odpowiedzi komórkowej.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i C-Fos · Zobacz więcej »

CEBP

C/EBP (CBF) czyli czynniki transkrypcyjne C/EBP lub białka wiążące się z sekwencja CCAAT (ang. CCAAT enhancer binding proteins, CCAAT binding factor).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i CEBP · Zobacz więcej »

Centralny dogmat biologii molekularnej

Centralny dogmat biologii molekularnej (lub centralny paradygmat biologii molekularnej) – hipoteza, według której przepływ informacji genetycznej następuje od DNA poprzez RNA do białka.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Centralny dogmat biologii molekularnej · Zobacz więcej »

Ceriwastatyna

Ceriwastatyna, cerywastatyna – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny pochodzenia syntetycznego, mający w swojej cząsteczce wspólną z innymi statynami w formie aktywnej grupę farmakoforową – łańcuch β-hydroksykwasu karboksylowego.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Ceriwastatyna · Zobacz więcej »

Chemoton

Chemoton – zaproponowany przez węgierskiego biochemika Tibora Gántiego model minimalnego systemu – cyklu reakcji chemicznych zachodzących w układzie termodynamicznie otwartym – spełniającego kryteria życia.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Chemoton · Zobacz więcej »

ChIP-seq

ChIP-seq (z ang. chromatin immunoprecipitation-sequencing) – metoda analizy interakcji białek z DNA.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i ChIP-seq · Zobacz więcej »

Choroby genetyczne człowieka

Choroby genetyczne człowieka – grupa chorób uwarunkowanych genetycznie występujących u człowieka; upośledzające sprawność życiową, powodujące odchylenia od stanu prawidłowego (statystycznej normy), które mogą być przekazywane jako cecha dziedziczna z pokolenia na pokolenie lub powstawać na skutek zmian i zaburzeń w mechanizmach przekazywania cech dziedzicznych.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Choroby genetyczne człowieka · Zobacz więcej »

Ciałko Cajala

GFP. Ciałka Cajala (CBs z ang. Cajal bodies) – sferyczne inkluzje, ziarnistości dostrzegane w jądrach komórkowych komórek proliferujących, jak komórki nowotworowe, czy komórki wysoce aktywne metabolicznie, jak neurony.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Ciałko Cajala · Zobacz więcej »

Cykl lityczny

cyklem lizogenicznym (B) Cykl lityczny – cykl życiowy bakteriofaga polegający na zakażeniu bakterii, produkcji nowych cząstek fagowych, rozpadzie bakterii i uwolnieniu nowych bakteriofagów.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Cykl lityczny · Zobacz więcej »

Cyklosporyna

Cyklosporyna (łac. Ciclosporinum) – organiczny związek chemiczny, lek o działaniu immunosupresyjnym. Cyklosporyna jest cyklicznym peptydem złożonym z 11 aminokwasów (undekapeptyd), po raz pierwszy wyizolowanym z grzybów Tolypocladium inflatum znalezionych w próbce ziemi pochodzącej z Norwegii.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Cyklosporyna · Zobacz więcej »

Czapeczka (genetyka)

Struktura końca 5' eukariotycznych mRNA (kapu) Konformacja syntetycznego analogu kapu po związaniu przez kompleks inicjujący translację Czapeczka (lub kap, z ang. cap) – charakterystyczna dla jądrowców modyfikacja występująca na końcu 5' informacyjnych RNA (mRNA), a także małych jądrowych RNA (snRNA).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Czapeczka (genetyka) · Zobacz więcej »

Czaszkowce

Czaszkowce – grupa zwierząt posiadających czaszkę.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Czaszkowce · Zobacz więcej »

Czerniak (nowotwór)

Czerniak, zwany też czerniakiem złośliwymJest to wyrażenie pleonastyczne, gdyż nie istnieje czerniak niezłośliwy (łagodny).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Czerniak (nowotwór) · Zobacz więcej »

Czynnik transkrypcyjny

Czynnik transkrypcyjny jest białkiem wiążącym DNA na obszarze promotora bądź sekwencji wzmacniającej w specyficznym miejscu lub regionie, gdzie reguluje proces transkrypcji.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Czynnik transkrypcyjny · Zobacz więcej »

Dehydrogenaza 11β-hydroksysteroidowa typu 1

Model struktury 3D dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej typu 1 Dehydrogenaza 11β-hydroksysteroidowa typu 1 (HSD11B1, z ang. 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1; reduktaza kortyzonu) – enzym mikrosomalny, NADPH-zależna oksydoreduktaza o wysokiej ekspresji w tkankach kluczowych metabolicznie.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Dehydrogenaza 11β-hydroksysteroidowa typu 1 · Zobacz więcej »

Edytowanie RNA

Edytowanie RNA, redagowanie RNA – zmiana informacji w transkrypcie RNA przez reakcję chemiczną powodującą zmianę jednej zasady azotowej w inną.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Edytowanie RNA · Zobacz więcej »

Ekspresja genu

Ekspresja genu (ang. gene expression) – proces, w którym informacja genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty, które są białkami lub różnymi formami RNA.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Ekspresja genu · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Enzymy · Zobacz więcej »

Epigenetyka

Epigenetyka – nauka zajmująca się badaniem zmian ekspresji genów, które nie są związane ze zmianami w sekwencji nukleotydów w DNA.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Epigenetyka · Zobacz więcej »

Epigenom

Epigenom – pełny zestaw chemicznych modyfikacji DNA oraz białek histonów, który reguluje strukturę chromatyny oraz funkcje genomu.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Epigenom · Zobacz więcej »

Estrogeny

Estron (E1) Estradiol (E2) Estriol (E3) Estetrol (E4) Estrogeny – grupa hormonów płciowych, do których zalicza się trzy główne postacie estrogenu naturalnie występujące u kobiet estron (E1), estradiol (E2) i estriol (E3); oraz estrogen wytwarzany tylko w czasie ciąży estetrol (E4).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Estrogeny · Zobacz więcej »

Euchromatyna

Euchromatyna to rozluźniona forma chromatyny.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Euchromatyna · Zobacz więcej »

Faza G0

Mitoza Diagram nie odzwierciedla stosunków czasu trwania poszczególnych faz. Faza GO, faza spoczynku – faza cyklu komórkowego.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Faza G0 · Zobacz więcej »

Ferrytyna

Struktura ferrytyny Ferrytyna – białko kompleksujące jony żelaza Fe3+ i przechowujące je w wątrobie.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Ferrytyna · Zobacz więcej »

Fotosynteza

Najczęściej substratami fotosyntezy są dwutlenek węgla i woda, produktami – węglowodany i tlen, a źródłem energii – światło słoneczne barwnik fotosyntetyczny) Fotosynteza (– światło, – łączenie) – biochemiczny proces wytwarzania związków organicznych z materii nieorganicznej, zachodzący w komórkach zawierających chlorofil lub bakteriochlorofil, przy udziale światła.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Fotosynteza · Zobacz więcej »

Gen

Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – pojęcie teoretyczne stosowane w wielu działach biologii oraz innych dziedzinach wiedzy.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Gen · Zobacz więcej »

Genetyka

Genetyka (od starogreckiego: γένεσις genesis – „pochodzenie”) – nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Genetyka · Zobacz więcej »

Genetyka molekularna

Genetyka molekularna – dział biologii, zajmujący się genetyką na poziomie biologii molekularnej.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Genetyka molekularna · Zobacz więcej »

Grzyby trujące

Muchomor sromotnikowy Grzyby trujące – funkcjonalna (niebędąca taksonem) grupa grzybów, zwłaszcza kapeluszowych, zawierających substancje trujące w ilościach toksycznych dla ludzi.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Grzyby trujące · Zobacz więcej »

Guanozyno-5′-trifosforan

Guanozyno-5′-trifosforan (GTP) – organiczny związek chemiczny, rybonukleotyd purynowy pełniący funkcję przenośnika energii w komórce.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Guanozyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Gyraza DNA

Mechanizm działania gyrazy DNA Gyraza DNA – enzym występujący u Procaryota (szczególnie u bakterii), należący do topoizomeraz typu II.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Gyraza DNA · Zobacz więcej »

Helikazy

Helikazy – grupa enzymów, które łączą się niespecyficznie z podwójną helisą DNA, sparowanymi nićmi RNA lub hybrydami DNA-RNA, rozplątują je i rozrywają wiązania wodorowe pomiędzy zasadami azotowymi, powodując rozdzielenie nici.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Helikazy · Zobacz więcej »

Heterochromatyna

Schemat jądra komórkowego, zaznaczono heterochromatynę Heterochromatyna jest częścią chromatyny w jądrze interfazowym, w której nić DNA jest szczególnie mocno upakowana.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Heterochromatyna · Zobacz więcej »

Histon łącznikowy

Histony łącznikowe – rodzina małych, zasadowych białek histonowych, do których zalicza się histon H1 i jego odmianę histon H5.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Histon łącznikowy · Zobacz więcej »

Histon H1

Chromatosom z zaznaczonym nukleosomem Histon H1 – rodzina białek wchodzących w skład chromatyny, jeden z 5 głównych histonów.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Histon H1 · Zobacz więcej »

Histony

Histony – zasadowe białka wchodzące w skład chromatyny, neutralizujące i wiążące kwas deoksyrybonukleinowy.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Histony · Zobacz więcej »

Hybryda DNA-RNA

Hybryda DNA-RNA - dwuniciowa cząsteczka kwasu nukleinowego, w której jedną z nici jest DNA, a drugą komplementarna RNA połączone na zasadzie hybrydyzacji.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Hybryda DNA-RNA · Zobacz więcej »

Hybrydyzacja northern

Hybrydyzacja northern (ang. northern blot) – stosowana w biologii molekularnej metoda służąca do detekcji określonych sekwencji nukleotydów w RNA.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Hybrydyzacja northern · Zobacz więcej »

In situ RT-PCR

In situ RT-PCR (Reverse Transcription) – zmodyfikowana wersja reakcji PCR, w której mRNA zostaje przepisane na cDNA za pomocą enzymu odwrotnej transkryptazy, następnie cDNA jest powielane przy użyciu starterów i z udziałem polimerazy.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i In situ RT-PCR · Zobacz więcej »

Inaktywacja chromosomu X

Jednym z najlepiej znanych skutków inaktywacji chromosomu X jest ubarwienie typu "kaliko" występujące u samic kota. Allele genu determinującego kolor sierści leżą na chromosomie X, z których jeden ulega losowej inaktywacji we wczesnych etapach rozwoju zarodka. zdjecie. Inaktywacja chromosomu X, lionizacja – inaktywacja jednego z dwóch chromosomów X zachodząca w komórkach samic ssaków.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Inaktywacja chromosomu X · Zobacz więcej »

Integron

Budowa integronu: intI – gen integrazy, Pc – promotor, attI sekwencja rozpoznawana przez integrazę, attC- sekwencja kasety genowej rozpoznawana przez integrazę Integron – element genetyczny obecny w genomie bakterii zdolny do włączania dodatkowych genów w wyniku umiejscowionej rekombinacji.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Integron · Zobacz więcej »

Interferencja RNA

pmid.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Interferencja RNA · Zobacz więcej »

Jąderko

pory jądrowe Jąderko – ultraelement jądra komórkowego odpowiedzialny za syntezę RNA, głównie rRNA.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Jąderko · Zobacz więcej »

Jądro komórkowe

DNA jest skupione i gotowe do podziału. Jądra komórkowe leukocytów człowieka, wybarwione za pomocą barwnika DAPI. cytozol12. lizosom Jądro komórkowe, nukleus – otoczone podwójną błoną organellum obecne we wszystkich komórkach eukariotycznych, z wyjątkiem tych, które wtórnie je utraciły w trakcie różnicowania, np.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Jądro komórkowe · Zobacz więcej »

Jednostka transkrypcji

Jednostka transkrypcji - fragment DNA, który ulega transkrypcji na cząsteczkę RNA.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Jednostka transkrypcji · Zobacz więcej »

Kaseta Pribnowa

Kaseta Pribnowa, sekwencja Pribnowa (sekwencja Pribnowa-Schallera) – sekwencja sześciu nukleotydów tyminy i adeniny w kolejności: 5'-TATAAT-3', niezbędna część sekwencji promotorowej DNA transkrypcji u prokariontów.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Kaseta Pribnowa · Zobacz więcej »

Kinaza białkowa C

Kinaza białkowa C, typ theta Kinaza białkowa C, PKC (od ang. protein kinase C), EC 2.7.11.13 – kinaza białkowa kontrolująca funkcjonowanie innych białek poprzez fosforylację grup hydroksylowych seryny i treoniny znajdujących się w tych białkach.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Kinaza białkowa C · Zobacz więcej »

Kinaza mTOR

mały Kinaza mTOR, tzw.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Kinaza mTOR · Zobacz więcej »

Kod genetyczny

nukleotyd na trzeciej pozycji kodonu (A, C, G lub U); podane kodony występują w mRNA; aby uzyskać ich postać typową dla DNA, należy każdy U na tym schemacie zastąpić przez T; aminokwasy, przy których trójliterowym skrócie jest znak +, mogą być kodowane przez kilka kodonów różniących się pierwszymi nukleotydami (np. arginina – Arg – może być kodowana zarówno jako AGA albo AGG, jak i CGA, CGG, CGU albo CGC; różne kodony oznaczające taki sam aminokwas mogą występować nawet obok siebie w tej samej cząsteczce mRNA) Kod genetyczny – reguła, według której informacja genetyczna, zawarta w sekwencji nukleotydów kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), w komórkach wszystkich organizmów może ulegać „tłumaczeniu” na kolejność aminokwasów w ich białkach w procesie biosyntezy białek (a konkretnie transkrypcji i translacji).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Kod genetyczny · Zobacz więcej »

Kodowanie zapachu

pamięci owadów umożliwia im zdobywanie pożywienia lub odnalezienie partnera. Dowodem jego roli są rozbudowane anteny, wychwytujące cząsteczki odorantów Kodowanie zapachu, kodowanie informacji o bodźcach węchowych – jedno z pojęć określających zasady działania węchu, który jest częścią układu nerwowego, odpowiedzialną za procesy poznawcze związane z percepcją zapachu, jego rozpoznawaniem oraz kształtowaniem negatywnych lub pozytywnych emocji.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Kodowanie zapachu · Zobacz więcej »

Komórka

DNA (zielony), obraz mikroskopowy Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Komórka · Zobacz więcej »

Komórka plazmatyczna

Plazmocyt Komórki plazmatyczne, plazmocyty są komórkami układu immunologicznego, których funkcją jest produkcja i wydzielanie przeciwciał (immunoglobulin).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Komórka plazmatyczna · Zobacz więcej »

Kompleks preinicjacyjny

Kompleks preinicjacyjny - biorący udział w procesie transkrypcji u eukariotów kompleks białkowy, który wiąże się z promotorem genu umożliwiając polimerazie RNA rozpoczęcie pracy.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Kompleks preinicjacyjny · Zobacz więcej »

Krystalina

Krystaliny – grupa białek będących głównymi składnikami białkowymi soczewki oka kręgowców.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Krystalina · Zobacz więcej »

Kwasy rybonukleinowe

Porównanie RNA z DNA. RNA ma często znacznie bardziej skomplikowaną budowę Trójwymiarowa struktura tRNA Kwasy rybonukleinowe, RNA (od ang. ribonucleic acid) – organiczne związki chemiczne z grupy kwasów nukleinowych, zbudowane z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Kwasy rybonukleinowe · Zobacz więcej »

Lactobacillus sakei

Lactobacillus sakei – Gram-dodatnie, nieruchliwe pałeczki, fakultatywnie heterofermentatywne, względnie beztlenowe, powszechnie zasiedlające mięso, ryby oraz rośliny.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Lactobacillus sakei · Zobacz więcej »

Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii

right Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii – laureaci nagrody przyznawanej corocznie osobom (1–3 rocznie), które dokonały odkrycia naukowego lub wynalazku w dziedzinie chemii (jednej z pięciu różnych dziedzin), wyświadczając tym największe dobrodziejstwo ludzkości; kryterium oceny osiągnięć kandydatów do Nagrody Nobla sformułował Alfred Nobel (1833–1896) w swoim testamencie.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii · Zobacz więcej »

Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – nagroda przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny · Zobacz więcej »

Lazofoksyfen

Lazofoksyfen – organiczny związek chemiczny, selektywny modulator receptora estrogenowego (SERM) IV generacji o budowie niesteroidowej, stosowany w leczeniu pomenopauzalnej osteoporozy.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Lazofoksyfen · Zobacz więcej »

Leki alkilujące

Leki alkilujące – zróżnicowana grupa leków cytostatycznych powodujących alkilację kwasów nukleinowych znajdujących zastosowanie w chemioterapii licznych chorób nowotworowych.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Leki alkilujące · Zobacz więcej »

Leki przeciwwirusowe

Leki przeciwwirusowe – grupa leków stosowanych w chorobach wywoływanych przez wirusy.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Leki przeciwwirusowe · Zobacz więcej »

Limfocyty T

mikroskopem skaningowym trombocyt (środek), erytrocyt (po lewej) Limfocyty T (od, grasica), limfocyty grasicozależne – limfocyty odpowiedzialne za komórkową odpowiedź odpornościową.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Limfocyty T · Zobacz więcej »

LKB1

PDB: 2WTK) LKB1 (znany też jako STK11) – ludzki antyonkogen w locus 19p13.3, kodujący białko kinazy treoninowo-serynowej (EC). Mutacje z utratą funkcji genu LKB1 wiążą się z większością przypadków dziedziczonego autosomalnie dominująco zespołu Peutza-Jeghersa, objawiającego się predyspozycją do nowotworów złośliwych różnych narządów, polipami hamartomatycznymi przewodu pokarmowego, polipowatością nosa, plamami soczewicowatymi na wargach i palcach.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i LKB1 · Zobacz więcej »

Lowastatyna

Lowastatyna, monakolina K, mewinolina – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy statyn pochodzenia naturalnego, produkt fermentacji Aspergillus terreus.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Lowastatyna · Zobacz więcej »

Ludzki wirus niedoboru odporności

Ludzki wirus niedoboru odporności, ludzki wirus upośledzenia odporności, HIV (ang. human immunodeficiency virus) – wirus z rodzaju lentiwirusów, z rodziny retrowirusów, wywołujący AIDS.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Ludzki wirus niedoboru odporności · Zobacz więcej »

Macierz jądrowa

Macierz jądrowaW użyciu jest także termin będący kalką z innych języków: matriks jądrowa.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Macierz jądrowa · Zobacz więcej »

Mediator (biologia)

Mediator – substancja chemiczna wspomagająca przewodzenie impulsów, kompleks złożony z około 20 białek, który działa jako koaktywator transkrypcji u eukariontów.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Mediator (biologia) · Zobacz więcej »

Metabolizm

adenozynotrifosforanu, głównego elementu metabolizmu energii. Metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Metabolizm · Zobacz więcej »

Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej

MT1-MMP (MMP14) Klasyfikacja metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej Metaloproteinazytakże metaloproteazy macierzy pozakomórkowejtakże zewnątrzkomórkowej, kolagenazy, matryksyny, MMP (z ang. matrix metalloproteinases) – grupa zależnych od cynku enzymów proteolitycznych, należących do endopeptydaz, których podstawową funkcją jest udział w fizjologicznych i patologicznych procesach przebudowy składników macierzy pozakomórkowej i ich degradowanie (tak zwany remodeling).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej · Zobacz więcej »

Mewastatyna

Mewastatyna – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny pochodzenia naturalnego z grupy laktonów.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Mewastatyna · Zobacz więcej »

Mięsak maziówkowy

Mięsak maziówkowy, maziówczak złośliwy (łac. sarcoma synoviale, synovioma malignum) – rzadki nowotwór złośliwy należący do grupy mięsaków tkanek miękkich o nieznanym kierunku różnicowania i wysokiej złośliwości histologicznej.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Mięsak maziówkowy · Zobacz więcej »

Mikromacierz DNA

Mikromacierz DNA, chip DNA – płytka szklana lub plastikowa z naniesionymi w regularnych pozycjach mikroskopowej wielkości polami (ang. spots), zawierającymi różniące się od siebie sekwencją fragmenty DNA.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Mikromacierz DNA · Zobacz więcej »

Mikronukleus

Mikronukleus – jądro generatywne występujące u orzęsków (Ciliata), razem z makronukleusem tworzą ich aparat jądrowy.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Mikronukleus · Zobacz więcej »

MiRNA

miRNA, mikro-RNA – jednoniciowa cząsteczka RNA o długości od 21 do 23 nukleotydów, regulująca ekspresję innych genów.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i MiRNA · Zobacz więcej »

Mitochondrialny DNA

Genom mitochondrialny człowieka DNA mitochondrialny (mtDNA, mDNA) – materiał genetyczny w postaci kolistego DNA znajdujący się w macierzy mitochondrium (łac. matrix).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Mitochondrialny DNA · Zobacz więcej »

Mitochondrium

matriks oraz błony cytozol12) lizosom13) centriola Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Mitochondrium · Zobacz więcej »

Mitoksantron

Mitoksantron (mitoxantrone, ATC L01DB) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny antybiotyk antracyklinowy, pochodna antrachinonu, wykazująca silne działanie przeciwnowotworowe.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Mitoksantron · Zobacz więcej »

MRNA

ogona poli-A. mRNA (od ang. messenger RNA), informacyjny RNA, matrycowy RNA, przekaźnikowy RNA – rodzaj kwasu rybonukleinowego (RNA), którego funkcją jest przenoszenie informacji genetycznej o sekwencji poszczególnych polipeptydów z genów do aparatu translacyjnego.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i MRNA · Zobacz więcej »

Mutacja nonsensowna

Mutacja nonsensowna – mutacja punktowa w sekwencji DNA, tworzy kodon stop w transkrybowanym mRNA, tłumaczonym w efekcie na krótsze białko o prawdopodobnie zaburzonej funkcji.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Mutacja nonsensowna · Zobacz więcej »

Mutacja supresorowa

Mutacja supresorowa – mutacja łagodząca bądź odwracająca efekty fenotypowe mutacji, która zaszła wcześniej (przywracająca fenotyp sprzed pierwotnej mutacji).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Mutacja supresorowa · Zobacz więcej »

Naprawa DNA

Uszkodzenie DNA doprowadziło do licznych pęknięć chromosomów Naprawa DNA – szereg procesów prowadzących do identyfikacji i naprawy zmian w cząsteczkach DNA w żywej komórce.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Naprawa DNA · Zobacz więcej »

Naprawa sprzężona z transkrypcją

Naprawa sprzężona z transkrypcją (TCR, ang. Transcription-coupled repair) – mechanizm naprawy DNA sprzężony z transkrypcją.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Naprawa sprzężona z transkrypcją · Zobacz więcej »

Neurofibromina 1

thumb Neurofibromina 1 (neurofibromin 1, NF1) – białko kodowane przez gen NF1 w locus 17q11.2.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Neurofibromina 1 · Zobacz więcej »

Nić kodująca

Nić kodująca, nić sensowna – jedna z dwóch nici DNA, w której zawarta jest sekwencja nukleotydowa.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Nić kodująca · Zobacz więcej »

Nić matrycowa

Nić matrycowa – jedna z nici znajdujących się w rejonie DNA kodującym białko.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Nić matrycowa · Zobacz więcej »

Niekodujący RNA

Niekodujący RNA – w szerokim znaczeniu każdy transkrypt, lub jego element, niemający potencjału kodowania białek (brak otwartych ramek odczytu).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Niekodujący RNA · Zobacz więcej »

NSD1

NSD1 – gen kodujący białko NSD1 (Nuclear receptor SET domain containing protein-1, białko receptora jądrowego zawierające domenę SET) o aktywności metylotansferazy histonów.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i NSD1 · Zobacz więcej »

Nukleoplazma

jądra komórkowego:1. Błona jądrowa:1a. Warstwa zewnętrzna,1b. Warstwa wewnętrzna,2. Jąderko,3. Nukleoplazma (kariolimfa, sok jądrowy),4. Chromatyna:4a. Heterochromatyna,4b. Euchromatyna,5. Rybosomy,6. Pory jądrowe. Nukleoplazma (kariolimfa, dawniej sok jądrowy) – płyn o dużej lepkości i naturze koloidu, w skład którego, oprócz wody i substancji drobnocząsteczkowych, wchodzą wielkocząsteczkowe związki organiczne (białka, kwasy nukleinowe itp.). Nukleoplazma wypełnia wnętrze jądra komórkowego i otacza jąderko, chromosomy oraz białka szkieletu jądrowego organizujące chromatynę i przytwierdzające ją do błony jądrowej.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Nukleoplazma · Zobacz więcej »

Obróbka posttranskrypcyjna

Obróbka posttranskrypcyjna – obróbka, dzięki której z uzyskanego w procesie transkrypcji pre-mRNA powstaje dojrzały mRNA.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Obróbka posttranskrypcyjna · Zobacz więcej »

Odwrotna transkryptaza

Trójwymiarowy model rewertazy Odwrotna transkryptaza, rewertaza, polimeraza DNA zależna od RNA (EC 2.7.7.49) – enzym syntetyzujący nić DNA na matrycy RNA.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Odwrotna transkryptaza · Zobacz więcej »

Ogólne czynniki transkrypcyjne

Ogólne czynniki transkrypcyjne - czynniki transkrypcyjne tworzące kompleks preinicjacyjny, który wiąże się z promotorem genu umożliwiając polimerazie RNA rozpoczęcie transkrypcji.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Ogólne czynniki transkrypcyjne · Zobacz więcej »

Ogólny plan budowy kończyn

kończyn Przykłady kości kończyn człowieka (A), psa (B), ptaka (C) i walenia (D).Brązowy – kość ramienna. czerwony – kość łokciowa, beżowy – kość promieniowa, żółty – nadgarstek, ciemnobrązowy – śródręcze i paliczki Ogólny plan budowy kończyn kręgowców – zasady przekazywania dziedzicznej informacji o charakterystycznych dla wszystkich gatunków kręgowców oraz dla poszczególnych osobników cechach kończyn oraz o przebiegu procesu ich budowy w okresie ontogenezy.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Ogólny plan budowy kończyn · Zobacz więcej »

Oksaliplatyna

Oksaliplatyna – organiczny związek chemiczny, lek cytostatyczny stosowany w chemioterapii nowotworów złośliwych, głównie w leczeniu raka jelita grubego.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Oksaliplatyna · Zobacz więcej »

Operon (biologia)

Operon – zbiór wspólnie transkrybowanych i regulowanych genów, położonych obok siebie w genomie.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Operon (biologia) · Zobacz więcej »

Operon laktozowy

Operon laktozowy – operon zawierający trzy geny struktury.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Operon laktozowy · Zobacz więcej »

Operon tryptofanowy

Operon tryptofanowy Operon tryptofanowy – operon kodujący enzymy potrzebne do syntezy aminokwasu – tryptofanu.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Operon tryptofanowy · Zobacz więcej »

Orzęski

Schemat komórki orzęska: 1 - wodniczka tętniąca, 2 - kanał doprowadzający, 3 - wodniczka pokarmowa, 4 - makronukleus, 5 - mikronukleus, 6 - rzęska, 7 - zagłębienie okołogębowe, 8 - lejek, 9 - cytostom, 10 - cytopyge Orzęski (Ciliata), dawniej wymoczki - typ organizmów z królestwa Protista, tradycyjnie zaliczany do protistów zwierzęcych.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Orzęski · Zobacz więcej »

Ostra białaczka promielocytowa

Ostra białaczka promielocytowa, AML z t(15;17)(q22,q12), APL – jest to choroba rozrostowa szpiku kostnego, podtyp ostrej białaczki szpikowej (AML) o wysokim stopniu wyleczalności.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Ostra białaczka promielocytowa · Zobacz więcej »

Ostra białaczka szpikowa

Ostra białaczka szpikowa, ostra białaczka mieloblastyczna, ostra białaczka nielimfoblastyczna (łac. myelosis leukaemica acuta, ang. acute myeloid leukemia lub acute myelogenous leukemia, AML lub acute non-lymphoblastic leukemia, ANLL) – grupa chorób spowodowana nowotworowym rozrostem w szpiku wczesnych komórek prekursorowych krwi.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Ostra białaczka szpikowa · Zobacz więcej »

Owariola meroistyczna

Owariola meroistyczna – typ owarioli.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Owariola meroistyczna · Zobacz więcej »

Październik 2006

Bez opisu.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Październik 2006 · Zobacz więcej »

Północna szkoła chan

Północna szkoła chan (chin. beizong chan) – szkoła chan wyrosła z linii przekazu mistrza chan Yuquana Shenxiu w VII wieku, jednak była naturalnym przedłużeniem nauczania typowego dla Szkoły Wschodniej Góry.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Północna szkoła chan · Zobacz więcej »

Pitawastatyna

Pitawastatyna – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny pochodzenia syntetycznego, mający w swojej cząsteczce wspólną z innymi statynami w formie aktywnej grupę farmakoforową – łańcuch β-hydroksykwasu karboksylowego.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Pitawastatyna · Zobacz więcej »

Plazmid NR1

Plazmid NR1 (R100 lub 222) - koniugacyjny plazmid należący do grupy niezgodności IncFII warunkujący oporność na antybiotyki.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Plazmid NR1 · Zobacz więcej »

Poliadenylacja

Poliadenylacja – modyfikacja eukariotycznego mRNA dotycząca końca 3' cząsteczki.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Poliadenylacja · Zobacz więcej »

Polimeraza RNA

Polimeraza RNA, RNAP − enzym wytwarzający nić RNA na matrycy DNA w procesie zwanym transkrypcją.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Polimeraza RNA · Zobacz więcej »

Polimerazy

Polimerazy (EC 2.7.7.6/7/19/48/49) – enzymy mające zdolność syntezy nici komplementarnej na matrycy pojedynczej nici kwasu nukleinowego.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Polimerazy · Zobacz więcej »

Pręcik (botanika)

Schemat budowy kwiatu rośliny okrytonasiennej Budowa pręcika1) nitka pręcika2) główka złożona z 2 pylników3) łącznik4) komora pyłkowa Pręcik (łac. stamen) – męski organ płciowy w kwiecie wytwarzający pyłek, czyli odpowiednik męskiego gametofitu powstający z mikrospory.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Pręcik (botanika) · Zobacz więcej »

Pre-mRNA

pre-mRNA (hnRNA, heterogenny jądrowy RNA) – RNA będący bezpośrednim produktem transkrypcji u eukariontów, najczęściej zawierający oprócz eksonów również niekodujące sekwencje nukleotydów.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Pre-mRNA · Zobacz więcej »

Progesteron

Progesteron (łac. Progesteronum), dawniej luteina – żeński hormon płciowy, o budowie steroidowej, wytwarzany głównie przez komórki ciałka żółtego w fazie lutealnej i wczesnej ciąży, a podczas późniejszej ciąży przez łożysko.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Progesteron · Zobacz więcej »

Promotor genu

Promotor – odcinek DNA, położony zazwyczaj powyżej sekwencji kodującej genu (tuż przed początkiem genu), który zawiera sekwencje rozpoznawane przez polimerazę RNA zależną od DNA.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Promotor genu · Zobacz więcej »

Protoonkogen

Protoonkogen, c-onc (gr.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Protoonkogen · Zobacz więcej »

Przewlekła białaczka mielomonocytowa

Przewlekła białaczka mielomonocytowa (ang. chronic myelomonocytic leukemia, CMML) – klonalna choroba układu krwiotwórczego, która charakteryzuje się przewlekłą monocytozą we krwi obwodowej, brakiem chromosomu Ph oraz zmutowanego genu BCR–ABL1 oraz blastozą szpiku 13 000/mikrolitr.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Przewlekła białaczka mielomonocytowa · Zobacz więcej »

Rak jelita grubego

Rak jelita grubego – pierwotny nowotwór złośliwy jelita grubego wywodzący się z nabłonka błony śluzowej jelita grubego.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Rak jelita grubego · Zobacz więcej »

Rak nerki

Rak nerki Rak nerki (łac. carcinoma renis), rak nerkowokomórkowy, RCC (od ang. renal cell carcinoma) – grupa nowotworów złośliwych wywodzących się z nabłonka kanalików nerkowych.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Rak nerki · Zobacz więcej »

Rak pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego (ang. bladder cancer) – pierwotny nowotwór złośliwy pęcherza moczowego pochodzenia nabłonkowego.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Rak pęcherza moczowego · Zobacz więcej »

Rak trzustki

Rak trzustki (łac. carcinoma pancreatis) – pierwotny nowotwór złośliwy trzustki pochodzenia nabłonkowego, różnicujący się w kierunku zewnątrzwydzielniczej części trzustki.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Rak trzustki · Zobacz więcej »

Rak wątrobowokomórkowy

Rak wątrobowokomórkowy, pierwotny rak wątroby, rak (z) komórek wątrobowych, wątrobiak złośliwy (łac. carcinoma hepatocellulare, używany jest skrótowiec HCC od ang. hepatocellular carcinoma) – nowotwór złośliwy wątroby wywodzący się z hepatocytów.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Rak wątrobowokomórkowy · Zobacz więcej »

Receptor 5-HT4

Receptor 5-HT4, receptor serotoninowy 4 – białko, które w przypadku człowieka kodowane jest przez gen HTR4.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Receptor 5-HT4 · Zobacz więcej »

Receptory hormonów steroidowych

Receptory hormonów steroidowych - receptory wewnątrzkomórkowe (śródkomórkowe, cytozolowe), których ligandami są hormony steroidowe.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Receptory hormonów steroidowych · Zobacz więcej »

Remodeling chromatyny

Remodeling chromatyny nazywany także rearanżacją chromatyny stanowi proces polegający na zmianie struktury chromatyny przy pomocy określonych kompleksów białkowych, którego celem jest regulacja ekspresji genów poprzez zmianę dostępności chromatyny dla czynników transkrypcyjnych.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Remodeling chromatyny · Zobacz więcej »

Replikacja DNA

Replikacja DNA − proces, w którym podwójna nić DNA (podwójna helisa) ulega skopiowaniu (proces samoodtwarzania się DNA).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Replikacja DNA · Zobacz więcej »

Represor

Represor w transkrypcji DNA to substancja spowalniająca wydajność wytwarzania mRNA.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Represor · Zobacz więcej »

Retrotranspozon

Retrotranspozon – typ transpozonu (transpozon RNA), stanowiący znaczną część genomów organizmów eukariotycznych.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Retrotranspozon · Zobacz więcej »

Roger Kornberg

Roger D. Kornberg Roger David Kornberg (ur. 24 kwietnia 1947 w Saint Louis, Missouri, Stany Zjednoczone) – chemik amerykański żydowskiego pochodzenia, profesor biologii strukturalnej na Uniwersytecie Stanforda, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2006 za „badania molekularnego mechanizmu transkrypcji w komórkach eukariotycznych”, czyli za opisanie mechanizmu przekazującego informacje zawarte w jądrowym DNA na informacyjny RNA.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Roger Kornberg · Zobacz więcej »

Rozyglitazon

Rozyglitazon – organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu cukrzycy, należący do doustnych leków hipoglikemizujących (grupa tiazolidinedionów).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Rozyglitazon · Zobacz więcej »

RRNA

Atomowa struktura dużej podjednostki 50S rybosomu. Kolorem niebieskim zaznaczone są białka, pomarańczowym RNA, a czerwonym adenina 2486 w centrum aktywnym rRNA – rybosomalny, rybosomowy RNA (z ang. Ribosomal RNA).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i RRNA · Zobacz więcej »

Ryboprzełącznik

Ryboprzełącznik lub Przełącznik RNA (ang. Riboswitch) − łańcuch kwasu rybonukleinowego mRNA który reguluje ekspresję kodowanego przez siebie białka.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Ryboprzełącznik · Zobacz więcej »

Rybozymy

Rybozymy – substancje zbudowane z kwasu rybonukleinowego (RNA) zdolne do katalizowania pewnych reakcji chemicznych.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Rybozymy · Zobacz więcej »

Sekwencja nukleotydów

Sekwencja nukleotydów – kolejność ułożenia czterech rodzajów nukleotydów (ACGT lub ACGU) w cząsteczce DNA lub RNA (odpowiednio).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Sekwencja nukleotydów · Zobacz więcej »

Sekwencja regulatorowa genu

Sekwencja regulatorowa genu – fragment DNA regulujący ekspresję genu.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Sekwencja regulatorowa genu · Zobacz więcej »

Sekwencja TATA

Sekwencja (kaseta) TATA (lub Hognessa) – sekwencja DNA znajdująca się w wielu promotorach genów eukariotycznych, położona około −10 do −25 nukleotydów od miejsca startu transkrypcji.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Sekwencja TATA · Zobacz więcej »

Selektywne modulatory receptora androgenowego

Selektywne modulatory receptora androgenowego, SARMs (z ang. selective androgen receptor modulators) – grupa agonistów i antagonistów receptora androgenowego charakteryzujących się rozdzieleniem działania anabolicznego od androgennego.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Selektywne modulatory receptora androgenowego · Zobacz więcej »

Simwastatyna

Simwastatyna – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, pochodna naturalnej lowastatyny, prolek mający w swojej cząsteczce strukturę pierścienia laktonowego, który ulega hydrolizie do wspólnej z innymi statynami w formie aktywnej grupy farmakoforowej – łańcucha β-hydroksykwasu karboksylowego.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Simwastatyna · Zobacz więcej »

SnRNA

snRNA, mały jądrowy RNA (ang. small nuclear RNA) – występujący w jądrze komórkowym niekodujący RNA pełniący funkcję rybozymu w procesie wycinania intronów (splicingu).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i SnRNA · Zobacz więcej »

Sophie Calle

Sophie Calle (ur. 1953) - francuska artystka, związana z fotografią, instalacją i performancem.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Sophie Calle · Zobacz więcej »

SsDNA

ssDNA (ang single stranded DNA) – forma jednoniciowa DNA.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i SsDNA · Zobacz więcej »

Statyny

Istvan Statyny – inhibitory reduktazy HMG-CoA, grupa wielofunkcyjnych organicznych związków chemicznych, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznych, o różnej budowie chemicznej, mających w formie aktywnej wspólną grupę farmakoforową: łańcuch β-hydroksykwasu.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Statyny · Zobacz więcej »

Synaptogeneza

Synaptogeneza – proces formowania się synaps, czyli połączeń między komórkami nerwowymi.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Synaptogeneza · Zobacz więcej »

System hok/sok

System hok/sok (z ang. host killing/suppressor of killing) w biologii molekularnej to przykład systemu pozwalającego na "przeżycie" plazmidu, tzn.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i System hok/sok · Zobacz więcej »

Szlak metaboliczny

Szlak metaboliczny – szereg następujących po sobie reakcji biochemicznych, w których produkt jednej reakcji jest substratem kolejnej.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Szlak metaboliczny · Zobacz więcej »

Szlak sygnałowy

Szlak sygnałowytakże szlak sygnalizacyjny i szlak sygnału, ścieżka sygnałowatakże ścieżka sygnalizacyjna i ścieżka sygnału, kaskada sygnałowatakże kaskada sygnalizacyjna i kaskada sygnału, przekazywanie sygnału, transdukcja sygnału – szereg procesów biochemicznych zwanych sygnałami, pochodzących z zewnątrz komórki lub z jej wnętrza, prowadzących do zmian procesów życiowych w komórce.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Szlak sygnałowy · Zobacz więcej »

Takrolimus

Takrolimus (tacrolimus, FK-506, fujimycin, ATC: L 04 AD 02) – organiczny związek chemiczny, lek z grupy inhibitorów kalcyneuryny, makrolidów o działaniu immunosupresyjnym o nie do końca wyjaśnionym mechanizmie działania.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Takrolimus · Zobacz więcej »

Teoria kompartmentacji

Teoria kompartmentacji – pogląd, zgodnie z którym posiadające własny materiał genetyczny organella komórkowe powstały w obrębie macierzystej komórki, autogenicznie, a nie poprzez endosymbiozę.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Teoria kompartmentacji · Zobacz więcej »

Terminator

* Terminator – uczeń pobierający nauki rzemiosła pod okiem mistrza.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Terminator · Zobacz więcej »

Terminator transkrypcji

Terminator transkrypcji – sekwencja DNA umożliwiająca dysocjację kompleksu DNA-RNA-polimeraza RNA, a więc miejsce, w którym następuje zakończenie procesu transkrypcji genu (zaznacza miejsce, na którym ma się zakończyć transkrypcja).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Terminator transkrypcji · Zobacz więcej »

Termometr FourU

Uzgodniona struktura drugorzędowa termometru RNA. Barwą czerwoną zaznaczono nukleotydy konserwatywne Termometr FourU – rodzaj termometru RNA tworzonego przez sekwencje niekodujące, spotykany u salmonelli.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Termometr FourU · Zobacz więcej »

Thomas Cech

Thomas Robert Cech Thomas Robert Cech (ur. 8 grudnia 1947 w Chicago) – amerykański chemik, laureat Nagrody Nobla.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Thomas Cech · Zobacz więcej »

Tigmomorfogeneza

Tigmomorfogeneza – modyfikacje wzrostu i rozwoju roślin przez czynniki mechaniczne takie jak silny wiatr, strumień wody, dotyk i uszkodzenia powodowane przez zwierzęta.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Tigmomorfogeneza · Zobacz więcej »

Topoizomerazy

Topoizomerazy – grupa enzymów biorących udział w replikacji, gdzie odpowiadają za stopień skręcenia podwójnej helisy.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Topoizomerazy · Zobacz więcej »

Trabektedyna

Trabektedyna – organiczny związek chemiczny wyizolowany z osłonic Ecteinascidia turbinata, stosowany jako lek przeciwnowotworowy.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Trabektedyna · Zobacz więcej »

Transkrypcja

*transkrypcja (genetyka).

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Transkrypcja · Zobacz więcej »

Transkryptom

Transkryptom jest to zestaw cząsteczek mRNA lub ogólniej transkryptów obecny w określonym momencie w komórce, grupie komórek lub organizmie.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Transkryptom · Zobacz więcej »

Translacja (genetyka)

Schemat translacji Schemat przebiegu etapu elongacji Translacja (łac. translatio, tłumaczenie) – w biologii molekularnej proces syntezy łańcucha polipeptydowego białek na matrycy mRNA.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Translacja (genetyka) · Zobacz więcej »

Transpozycja (genetyka)

Transpozycja − proces przemieszczania się transpozonu na inną pozycję w genomie tej samej komórki.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Transpozycja (genetyka) · Zobacz więcej »

TRNA

Trójwymiarowy model tRNAPhe z drożdży '''Schemat budowy tRNA''': α, ramię antykodonowe A; β, ramię aminokwasowe (akceptorowe); γ, ramię dodatkowe (zmienne); δ, ramię dihydrourydynowe D; τ, ramię rybotymidowe (pseudourydynowe) T Struktura drugorzędowa tRNA tRNA, transportujący (transferowy) RNA (ang. transfer RNA) − stosunkowo nieduże, składające się z kilkudziesięciu nukleotydów, cząsteczki kwasu rybonukleinowego (RNA), których zadaniem jest przyłączanie wolnych aminokwasów w cytoplazmie i transportowanie ich do rybosomów, gdzie w trakcie procesu translacji zostają włączone do powstającego łańcucha polipeptydowego.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i TRNA · Zobacz więcej »

Tuberyna

Tuberyna – białko człowieka kodowane przez gen TSC2 w locus 16 p13.3.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Tuberyna · Zobacz więcej »

Ultrabithorax

Ultrabithorax, Ubx – gen występujący u owadów, należący do rodziny genów homeotycznych.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Ultrabithorax · Zobacz więcej »

Uniwersytet Hebrajski

Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie (hebr. האוניברסיטה העברית בירושלים, ha-Uniwersita ha-Iwrit B’iruszalajim; arab. الجامعة العبرية في القدس, al-Dżamiʻah al-ʻIbrijjah fil-Kuds; ang. The Hebrew University of Jerusalem; akronim Hebrew U, HUJI) – izraelska uczelnia publiczna założona w 1925 roku na Górze Skopus w Jerozolimie.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Uniwersytet Hebrajski · Zobacz więcej »

Urydyna

Urydyna – organiczny związek chemiczny z grupy nukleozydów.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Urydyna · Zobacz więcej »

Urydyno-5′-trifosforan

Urydyno-5′-trifosforan (UTP) – organiczny związek chemiczny, rybonukleotyd pirymidynowy pełniący funkcję przenośnika energii w komórce.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Urydyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Warstwa aleuronowa

thumb Warstwa aleuronowa, komórki aleuronowe – zewnętrzna warstwa komórek bielma w ziarniakach.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Warstwa aleuronowa · Zobacz więcej »

Wektor genetyczny

Wektor – stosowana powszechnie w inżynierii genetycznej, niewielka cząsteczka DNA zdolna do replikacji w komórce biorcy.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Wektor genetyczny · Zobacz więcej »

Wyciszacz transkrypcji

Wyciszacz transkrypcji, silencer, sekwencja wyciszająca – sekwencja DNA w negatywny sposób wpływająca na transkrypcję informacji genetycznej.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Wyciszacz transkrypcji · Zobacz więcej »

Wyspy CpG

kwasu fosforowego'''G''' – guanina Dinukleotydy CG (zaznaczone na żółto) występują znacznie częściej w obrębie wysp CpG (sekwencja po lewej) w porównaniu do reszty genomu (sekwencja po prawej) Schemat metylacji cytozyny i deaminacji powstałej 5-metylocytozyny Wyspy CpG – regiony w genomie o podwyższonej zawartości dinukleotydów 5’–CpG–3’ w stosunku do przeciętnej dla całego genomu.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Wyspy CpG · Zobacz więcej »

Wzmacniacz transkrypcji

Wzmacniacz transkrypcji, enhancer, sekwencja wzmacniająca – krótka (od 50 do 1500 par zasad) sekwencja w DNA eukariontów, wspomagająca i regulująca transkrypcję informacji genetycznej, zlokalizowana w dużej odległości od regulowanego promotora genu (zwykle około 1 miliona par zasad), w kierunku zgodnym z transkrypcją lub przeciwnym.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Wzmacniacz transkrypcji · Zobacz więcej »

Zasada komplementarności (genetyka)

Symboliczne parowanie w DNA Symboliczne parowanie w RNA Zasada komplementarności, reguła komplementarności (łac. complementum znaczy dopełnienie, uzupełnienie) – pojęcie stereochemiczne stosowane najczęściej w odniesieniu do struktur DNA powstających dzięki komplementarności par zasad występujących w sąsiednich niciach DNA lub DNA i RNAClaude A. Villee: Biologia.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Zasada komplementarności (genetyka) · Zobacz więcej »

Zespół Blooma

Zespół Blooma (ang. Bloom syndrome, BS, BLS) – rzadka choroba uwarunkowana genetycznie, charakteryzująca się zwiększoną predyspozycją do uszkodzeń chromosomów.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Zespół Blooma · Zobacz więcej »

Zespół nabytego niedoboru odporności

Zespół nabytego niedoboru odporności, zespół nabytego upośledzenia odporności, zakażenie HIV, zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności, AIDS (od ang. acquired immunodeficiency syndrome lub acquired immune deficiency syndrome), SIDA (od łac. syndroma immunitatis defectus acquisiti) – choroba wywołana przez ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), prowadząca do postępującego upośledzenia odporności osoby zakażonej i ostatecznie do rozwoju zespołu nabytego niedoboru odporności.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Zespół nabytego niedoboru odporności · Zobacz więcej »

Zespół Retta

Zespół Retta (ang. Rett syndrome, Rett's disorder, RTT) – neurologiczne zaburzenie rozwoju, uwarunkowane genetycznie.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Zespół Retta · Zobacz więcej »

Zespół von Hippla-Lindaua

Naczyniak siatkówki na angiogramie pacjenta z zespołem von Hippla-Lindaua Zespół von Hippla-Lindaua, choroba von Hippla-Lindaua, naczyniakowatość siatkówkowo-móżdżkowa, HLS (od), VHL (od ang. von Hippel-Lindau) – rzadkie schorzenie genetyczne należące do grupy fakomatoz, dziedziczone autosomalnie dominująco.

Nowy!!: Transkrypcja (genetyka) i Zespół von Hippla-Lindaua · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Transkrypt.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »