Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Prawo podmiotowe

Indeks Prawo podmiotowe

Prawo podmiotowe – zespół przyznanych uprawnień występujących w określonym stosunku cywilnoprawnym.

26 kontakty: Akt normatywny, Dobra osobiste, Ekspektatywa, Funkcje prawa, Interes prawny, Nabycie konstytutywne, Nabycie pierwotne, Nabycie pochodne, Nabycie pod tytułem ogólnym, Nabycie pod tytułem szczególnym, Nabycie translatywne, Nacjonalizacja, Nadużycie prawa podmiotowego, Podmiot prawa, Pozytywizm prawniczy, Prawo, Prawo kształtujące, Prawo natury, Prawo podmiotowe bezwzględne, Prawo podmiotowe względne, Roszczenie, Stosunek cywilnoprawny, Władza ustawodawcza, Wierzytelność, Wywłaszczenie (prawo), Zarzut.

Akt normatywny

Akt normatywny – tekst zawierający sformułowane w języku prawnym i zapisane w postaci przepisów normy prawne.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Akt normatywny · Zobacz więcej »

Dobra osobiste

Cesarego Ripy ''Iconologia''. Dobra osobiste – chronione prawem dobra niemajątkowe przysługujące każdemu człowiekowi (osobie fizycznej), a także osobom prawnym.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Dobra osobiste · Zobacz więcej »

Ekspektatywa

Ekspektatywa (śrdw. łac. exspectativa, expectativa z łac. expectare 'wypatrywać; oczekiwać') „oczekiwanie prawne” (wierzytelność przyszła) – sytuacja, w której niektóre wymogi prawne dotyczące powstania wierzytelności lub innego prawa podmiotowego zostały częściowo spełnione.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Ekspektatywa · Zobacz więcej »

Funkcje prawa

Funkcja prawa – rola, jaką pełni system prawa, poszczególne normy oraz instytucje prawne, widoczna w skutkach istnienia i działania.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Funkcje prawa · Zobacz więcej »

Interes prawny

Interes prawny – przesłanka i jedna z podstawowych kategorii w prawie.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Interes prawny · Zobacz więcej »

Nabycie konstytutywne

Nabycie konstytutywne – nabycie, które polega na tym, że jednocześnie z nim powstaje prawo podmiotowe.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Nabycie konstytutywne · Zobacz więcej »

Nabycie pierwotne

Nabycie pierwotne – nabycie prawa podmiotowego samodzielnie.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Nabycie pierwotne · Zobacz więcej »

Nabycie pochodne

Nabycie pochodne – uzyskanie prawa podmiotowego od innej osoby, która to prawo przenosi na nabywcę.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Nabycie pochodne · Zobacz więcej »

Nabycie pod tytułem ogólnym

Następstwo pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna) – prowadzi do nabycia całego jakiegoś majątku i to na podstawie jednego zdarzenia prawnego.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Nabycie pod tytułem ogólnym · Zobacz więcej »

Nabycie pod tytułem szczególnym

Następstwo pod tytułem szczególnym (sukcesja singularna) – dochodzi do nabycia indywidualnie oznaczonego prawa lub praw podmiotowych.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Nabycie pod tytułem szczególnym · Zobacz więcej »

Nabycie translatywne

Nabycie translatywne – nabycie, które polega na tym, że nabywca uzyskuje prawo o treści niezmienionej – następuje transfer prawa z majątku jednej osoby do majątku drugiej osoby w niezmienionym kształcie.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Nabycie translatywne · Zobacz więcej »

Nacjonalizacja

Nacjonalizacja – przejęcie przez państwo majątków ziemskich, przedsiębiorstw i kapitału, stanowiących własność osób fizycznych, osób prawnych lub innych państw.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Nacjonalizacja · Zobacz więcej »

Nadużycie prawa podmiotowego

Nadużycie prawa podmiotowego – wykonywanie własnego prawa w sposób sprzeczny z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lub z zasadami współżycia społecznego.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Nadużycie prawa podmiotowego · Zobacz więcej »

Podmiot prawa

Podmiot prawa – w polskim systemie prawnym ten, kto może mieć uprawnienia (prawa) lub obowiązki, a więc ma zdolność prawną.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Podmiot prawa · Zobacz więcej »

Pozytywizm prawniczy

Pozytywizm prawniczy – nurt w XIX i XX-wiecznej filozofii prawa, przeciwstawiany prawu natury.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Pozytywizm prawniczy · Zobacz więcej »

Prawo

Temida symbolizująca bezstronność i sprawiedliwość Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Prawo · Zobacz więcej »

Prawo kształtujące

Prawo kształtujące – prawo podmiotowe, którego treścią jest uprawnienie do jednostronnego nawiązania, zmiany lub zniweczenia określonego stosunku prawnego bez względu na wolę drugiej strony.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Prawo kształtujące · Zobacz więcej »

Prawo natury

Prawo natury, prawo naturalne (łac. ius naturale) – postulowany, odmienny od prawa pozytywnego porządek prawny.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Prawo natury · Zobacz więcej »

Prawo podmiotowe bezwzględne

Prawo podmiotowe bezwzględne – prawo podmiotowe skuteczne wobec wszystkich (erga omnes) – co oznacza, że na wszystkich spoczywa obowiązek nie ingerowania w sferę spraw określonych prawem podmiotowym.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Prawo podmiotowe bezwzględne · Zobacz więcej »

Prawo podmiotowe względne

Prawo podmiotowe względne – prawo podmiotowe skuteczne jedynie do określonych podmiotów – zwłaszcza dotyczy to stosunków zobowiązaniowych, w których wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, polegającego na różnego rodzaju zachowaniach (działaniach lub zaniechaniach).

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Prawo podmiotowe względne · Zobacz więcej »

Roszczenie

Roszczenie – w prawie cywilnym prawo podmiotowe, którego treścią jest uprawnienie do żądania od oznaczonej osoby zachowania się w określony sposób.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Roszczenie · Zobacz więcej »

Stosunek cywilnoprawny

Stosunek cywilnoprawny – stosunek prawny regulowany normami prawa cywilnego.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Stosunek cywilnoprawny · Zobacz więcej »

Władza ustawodawcza

Władza ustawodawcza, legislatywa, władza prawodawcza – element teorii podziału władz Johna Locke’a, a następnie Monteskiusza.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Władza ustawodawcza · Zobacz więcej »

Wierzytelność

Wierzytelność – uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika i składające się z jednego lub wielu roszczeń lub praw kształtujących.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Wierzytelność · Zobacz więcej »

Wywłaszczenie (prawo)

Akcja pod Rogowem 8 listopada 1906 r. "Wywłaszczenie" Kasper Żelechowski (1888) Wywłaszczenie (także ekspropriacja z łac. expropriatio; expropiare – wywłaszać, propius – własny) – pozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego (prawa własności, prawa użytkowania wieczystego czy prawa rzeczowego ograniczonego, jak służebność, zastaw, hipoteka) określonej osoby na mocy indywidualnego aktu prawnego i wyłącznie na cele publiczne.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Wywłaszczenie (prawo) · Zobacz więcej »

Zarzut

Zarzut – w prawie i postępowaniu cywilnym oraz karnym nazwa kilku odmiennych instytucji procesowych.

Nowy!!: Prawo podmiotowe i Zarzut · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »