Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Produkcja

Indeks Produkcja

Cykl życia produktu Produkcja – działalność gospodarczo-techniczna, której celem jest wytwarzanie produktów.

25 kontakty: Czynniki produkcji, Dobra konsumpcyjne, Ekonomia, Energia elektryczna, Komórka organizacyjna, Linia produkcyjna, Montaż (technika), Obróbka, Popyt, Prefabrykat, Proces produkcyjny, Proces technologiczny, Proces technologiczny ciągły, Proces technologiczny okresowy, Produkcja masowa, Produkcja niezakończona, Produkcja seryjna, Produkcja w toku, Produkty gotowe, Produkty pracy, Przedsiębiorstwo, Przemysł, Rzemiosło, System nakładczy, Zarządzanie.

Czynniki produkcji

Czynniki produkcji (nakłady) – wszystkie zasoby materialne lub usługi wykorzystywane w procesie produkcji dóbr.

Nowy!!: Produkcja i Czynniki produkcji · Zobacz więcej »

Dobra konsumpcyjne

Dobra konsumpcyjne – dobra wytworzone w celu niezwłocznego ich wykorzystania (zużycia) przez konsumenta.

Nowy!!: Produkcja i Dobra konsumpcyjne · Zobacz więcej »

Ekonomia

Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i uslug.

Nowy!!: Produkcja i Ekonomia · Zobacz więcej »

Energia elektryczna

Energia elektryczna pojęcie o kilku znaczeniach.

Nowy!!: Produkcja i Energia elektryczna · Zobacz więcej »

Komórka organizacyjna

Komórka organizacyjna – jedno- lub wieloosobowy zespół powołany do wykonywania określonych części zadań w jednostce organizacyjnej, mająca ustalone miejsce w strukturze organizacyjnej.

Nowy!!: Produkcja i Komórka organizacyjna · Zobacz więcej »

Linia produkcyjna

Nowoczesna linia produkcyjna Linia produkcyjna – zespół stanowisk pracy ugrupowanych według kolejności operacji technologicznych.

Nowy!!: Produkcja i Linia produkcyjna · Zobacz więcej »

Montaż (technika)

Montaż jest łączeniem oddzielnych części w całość.

Nowy!!: Produkcja i Montaż (technika) · Zobacz więcej »

Obróbka

Obróbka materiału metalowego na tokarce Obróbka – nadanie nowych cech przedmiotowi obrabianemu, zgodnie z założeniami technologicznymi, np.

Nowy!!: Produkcja i Obróbka · Zobacz więcej »

Popyt

Popyt (ang. demand) – funkcyjna zależność między ceną produktu a jego ilością, którą skłonni są zakupić nabywcy.

Nowy!!: Produkcja i Popyt · Zobacz więcej »

Prefabrykat

Przykład budynku budowanego przy użyciu prefabrykatów Prefabrykat – półprodukt, typowy element budowlany służący do montażu na placu budowy, np.

Nowy!!: Produkcja i Prefabrykat · Zobacz więcej »

Proces produkcyjny

Paolo Monti, 1958 Proces produkcyjny (proces produkcji) – całokształt działań związanych z przekształceniem surowców i półproduktów w wyroby gotowe.

Nowy!!: Produkcja i Proces produkcyjny · Zobacz więcej »

Proces technologiczny

Proces technologiczny – uporządkowany zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne lub chemiczne przedmiotów pracy.

Nowy!!: Produkcja i Proces technologiczny · Zobacz więcej »

Proces technologiczny ciągły

cieczy wyczerpanej (W) i destylatu (D) Proces technologiczny ciągły – proces technologiczny, który przebiega w ustalonych warunkach, a doprowadzanie surowców i odbieranie produktów odbywa się równocześnie, w sposób nieprzerwany.

Nowy!!: Produkcja i Proces technologiczny ciągły · Zobacz więcej »

Proces technologiczny okresowy

Przykład okresowych procesów adsorpcji rozpuszczalników i regeneracji sorbentu, połączonych w system ciągły Etapy pracy adsorberów: I – adsorpcja rozpuszczalników ze strumienia powietrza, II – odzyskiwanie rozpuszczalników z użyciem pary wodnej, III – suszenie sorbentu Proces technologiczny okresowy (periodyczny) – proces technologiczny cyklicznie powtarzany, co jest związane z cyklicznymi zmianami parametrów technologicznych (np. temperatura, ciśnienie, stężenia reagentów).

Nowy!!: Produkcja i Proces technologiczny okresowy · Zobacz więcej »

Produkcja masowa

Produkcja masowa – jeden z typów produkcji.

Nowy!!: Produkcja i Produkcja masowa · Zobacz więcej »

Produkcja niezakończona

Produkcja niezakończona – pojęcie z dziedziny rachunkowości finansowej, obejmujące tę część produkcji podmiotu gospodarczego, która w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu), nie została zakończona i sprzedana w postaci wyrobów gotowych, przy jednoczesnym poniesieniu nakładów finansowych – np.

Nowy!!: Produkcja i Produkcja niezakończona · Zobacz więcej »

Produkcja seryjna

Produkcja seryjna – typ produkcji, w którym liczba wyrobów wykonywanych jednorazowo jest większa i tworzy tzw.

Nowy!!: Produkcja i Produkcja seryjna · Zobacz więcej »

Produkcja w toku

Produkcja w toku – termin używany w rachunkowości finansowej na określenie części produkcji przedsiębiorstwa, która nie została ukończona na koniec okresu rozliczeniowego (miesiąca), obejmuje produkty lub usługi w fazie tworzenia, na które poniesiono nakłady finansowe (zakupione materiały lub usługi obce, zapłacone lub należne wynagrodzenia pracowników itp.), lecz które nie osiągnęły jeszcze statusu wyrobów gotowych.

Nowy!!: Produkcja i Produkcja w toku · Zobacz więcej »

Produkty gotowe

Produkty gotowe, produkty finalne, produkty końcowe – własne produkty przedsiębiorstwa, których technologiczny proces wytwórczy został zakończony i zostały przekazane zamawiającemu do odbioru (usługi), bądź zostały przekazane do magazynu lub bezpośrednio do odbiorcy (wyroby gotowe).

Nowy!!: Produkcja i Produkty gotowe · Zobacz więcej »

Produkty pracy

Produkty pracy – efekty działalności przedsiębiorstwa.

Nowy!!: Produkcja i Produkty pracy · Zobacz więcej »

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo – wyodrębniona prawnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza.

Nowy!!: Produkcja i Przedsiębiorstwo · Zobacz więcej »

Przemysł

Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.

Nowy!!: Produkcja i Przemysł · Zobacz więcej »

Rzemiosło

Rzemiosło – zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na swój rachunek, przy zatrudnieniu niewielkiej liczby pracowników, których praca ma na celu wspieranie działalności rzemieślnika.

Nowy!!: Produkcja i Rzemiosło · Zobacz więcej »

System nakładczy

System nakładczy bądź nakładu (chałupnictwo) – forma organizacji pracy, funkcjonująca głównie w okresie późnego średniowiecza i renesansu, poprzedzająca system manufaktur.

Nowy!!: Produkcja i System nakładczy · Zobacz więcej »

Zarządzanie

Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Nowy!!: Produkcja i Zarządzanie · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »