Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Wankomycyna

Indeks Wankomycyna

Wankomycyna – organiczny związek chemiczny, antybiotyk glikopeptydowy o działaniu bakteriobójczym.

42 kontakty: Agranulocytoza, Aminoglikozydy, Anafilaksja, Antybiotyki, ATC (A07), ATC (J01), Bakterie Gram-dodatnie, Błona komórkowa, Cefalosporyny, Clostridium difficile, Dwoinka zapalenia płuc, Eli Lilly and Company, Enterokoki, Eozynofilia, Glikopeptydy, Gronkowce, Język angielski, Klasyfikacja FDA leków stosowanych w ciąży, Kwasy rybonukleinowe, Leki ototoksyczne, Leukopenia, Małopłytkowość, Maczugowiec błonicy, Mocz, MRSA, Nefrotoksyczność, Neutropenia, Paciorkowce, Penicyliny, Peptydoglikan, Polimeryzacja, Rzekomobłoniaste zapalenie jelit, Sepsa, Teikoplanina, Wstrząs, Zakrzepowe zapalenie żył, Zapalenie kości i szpiku, Zapalenie płuc, Zapalenie wsierdzia, Zespół czerwonego człowieka, Ziarniak (mikrobiologia), Związki organiczne.

Agranulocytoza

Agranulocytoza (gr. a – nie, łac. granulum – ziarnko, gr. kýtos – komórka) - ostry stan związany z ciężkim, zagrażającym życiu spadkiem liczby neutrofili we krwi, które są podstawowymi obronnymi komórkami organizmu.

Nowy!!: Wankomycyna i Agranulocytoza · Zobacz więcej »

Aminoglikozydy

Kanamycyna Aminoglikozydy, antybiotyki aminoglikozydowe (ATC J 01 G) – grupa bakteriobójczych antybiotyków o szczególnym znaczeniu w zwalczaniu groźnych zakażeń wywołanych bakteriami Gram-ujemnymi.

Nowy!!: Wankomycyna i Aminoglikozydy · Zobacz więcej »

Anafilaksja

Anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny (łac. anaphylaxia, commotus anaphylaciticus; ang. anaphylaxis, anaphylactic shock) – to rodzaj nagłej, ciężkiej reakcji alergicznej lub niealergicznej, która może być przyczyną zgonu (zob. wstrząs).

Nowy!!: Wankomycyna i Anafilaksja · Zobacz więcej »

Antybiotyki

Penicylina Antybiotyki (z greki anti – przeciw, bios – życie) – naturalne wtórne produkty metabolizmu mikroorganizmów, które działając wybiórczo w niskich stężeniach wpływają na struktury komórkowe lub procesy metaboliczne innych mikroorganizmów, hamując ich wzrost i podziały.

Nowy!!: Wankomycyna i Antybiotyki · Zobacz więcej »

ATC (A07)

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej.

Nowy!!: Wankomycyna i ATC (A07) · Zobacz więcej »

ATC (J01)

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej: Obejmuje ona leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego.

Nowy!!: Wankomycyna i ATC (J01) · Zobacz więcej »

Bakterie Gram-dodatnie

płynu mózgowo-rdzeniowego (inne komórki to leukocyty) Struktura ścian komórkowych bakterii Gram-dodatnich Bakterie Gram-dodatnie, G+ – bakterie barwiące się na fioletowo w barwieniu metodą Grama.

Nowy!!: Wankomycyna i Bakterie Gram-dodatnie · Zobacz więcej »

Błona komórkowa

fluorescencyjne świecące na zielono i czerwono (nałożenie tych dwóch barw daje na obrazie kolor żółty) Błona komórkowatakże membrana komórkowa, błona cytoplazmatycznatakże membrana cytoplazmatyczna, błona plazmatycznatakże membrana plazmatyczna, plazmolemmatakże plazmalemma, plazmolematakże plazmalema (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.

Nowy!!: Wankomycyna i Błona komórkowa · Zobacz więcej »

Cefalosporyny

Wzory strukturalne cefalosporyn I generacji Cefalosporyny – grupa półsyntetycznych antybiotyków β-laktamowych o szerokim spektrum działania bakteriobójczego.

Nowy!!: Wankomycyna i Cefalosporyny · Zobacz więcej »

Clostridium difficile

Clostridium difficile – gatunek Gram dodatnich beztlenowych przetrwalnikujących laseczek wykazujących zdolność ruchuMikrobiologia i choroby zakaźne.

Nowy!!: Wankomycyna i Clostridium difficile · Zobacz więcej »

Dwoinka zapalenia płuc

Dwoinka zapalenia płuc, pneumokok (Streptococcus pneumoniae, pneumococcus) – gram-dodatnia, tlenowa bakteria należąca do paciorkowców alfa-hemolizujących.

Nowy!!: Wankomycyna i Dwoinka zapalenia płuc · Zobacz więcej »

Eli Lilly and Company

Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) – przedsiębiorstwo farmaceutyczne o globalnym zasięgu.

Nowy!!: Wankomycyna i Eli Lilly and Company · Zobacz więcej »

Enterokoki

Enterokoki (Enterococcus) – rodzaj bakterii Gram-dodatnich, względnie beztlenowych ziarniaków z typu Firmicutes.

Nowy!!: Wankomycyna i Enterokoki · Zobacz więcej »

Eozynofilia

Eozynofilia – zwiększenie liczby eozynofilów w rozmazie krwi powyżej 4% wszystkich leukocytów.

Nowy!!: Wankomycyna i Eozynofilia · Zobacz więcej »

Glikopeptydy

thumb thumb Glikopeptydy – peptydy, które zawierają ugrupowania węglowodanów (glikany) przyłączone kowalencyjnie do łańcuchów bocznych aminokwasów, które stanowią pozostałości peptydu.

Nowy!!: Wankomycyna i Glikopeptydy · Zobacz więcej »

Gronkowce

Gronkowiec złocisty Gronkowce, stafilokoki, stafylokoki (łac. Staphylococcus, od gr. σταφυλή, staphylē, czyli grona, i κόκκος, kókkos, czyli ziarenko) – rodzaj bakterii zaliczanych do grupy bakterii Gram-dodatnich.

Nowy!!: Wankomycyna i Gronkowce · Zobacz więcej »

Język angielski

ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang. English language //, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Wankomycyna i Język angielski · Zobacz więcej »

Klasyfikacja FDA leków stosowanych w ciąży

Klasyfikacja FDA leków stosowanych w ciąży – klasyfikacja mająca na celu określenie ryzyka uszkodzenia płodu w wyniku działania leku przyjmowanego, zgodnie z zaleceniem lekarza, przez matkę w ciąży.

Nowy!!: Wankomycyna i Klasyfikacja FDA leków stosowanych w ciąży · Zobacz więcej »

Kwasy rybonukleinowe

Porównanie RNA z DNA. RNA ma często znacznie bardziej skomplikowaną budowę Trójwymiarowa struktura tRNA Kwasy rybonukleinowe, RNA (od ang. ribonucleic acid) – organiczne związki chemiczne z grupy kwasów nukleinowych, zbudowane z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi.

Nowy!!: Wankomycyna i Kwasy rybonukleinowe · Zobacz więcej »

Leki ototoksyczne

Leki ototoksyczne – niejednorodna grupa leków, które podane ogólnie lub miejscowo wywierają niepożądane, toksyczne i uszkadzające działanie na narząd słuchu.

Nowy!!: Wankomycyna i Leki ototoksyczne · Zobacz więcej »

Leukopenia

Leukopenia, leukocytopenia – stan hematologiczny objawiający się obniżeniem liczby leukocytów we krwi obwodowej (norma 4000-10000/mm³ krwi).

Nowy!!: Wankomycyna i Leukopenia · Zobacz więcej »

Małopłytkowość

Małopłytkowość (łac. thrombocytopenia) – objaw chorobowy polegający na niedoborze płytek krwi.

Nowy!!: Wankomycyna i Małopłytkowość · Zobacz więcej »

Maczugowiec błonicy

Maczugowiec błonicy (łac. Corynebacterium diphtheriae) – maczugowiec Gram-dodatni, jest to bakteria tlenowa.

Nowy!!: Wankomycyna i Maczugowiec błonicy · Zobacz więcej »

Mocz

Mocz człowieka w pojemniczku plastikowym Mocz (łac. urina) - uryna, płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.

Nowy!!: Wankomycyna i Mocz · Zobacz więcej »

MRSA

ang. Methicillin-Sensitive Staphylococcus aureus) – należy wykonać antybiogram krzyżową oporność na wszystkie antybiotyki beta-laktamowe Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę, MRSA (ang. methicyllin-resistant Staphylococcus aureus) – oporne na metycylinę szczepy gronkowca, będące częstą przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Nowy!!: Wankomycyna i MRSA · Zobacz więcej »

Nefrotoksyczność

Nefrotoksyczność — toksyczny wpływ niektórych substancji chemicznych (najczęściej leków) na nerki.

Nowy!!: Wankomycyna i Nefrotoksyczność · Zobacz więcej »

Neutropenia

Neutropenia – stan hematologiczny polegający na obniżeniu liczby granulocytów obojętnochłonnych poniżej 1500/μl (poniżej 500/μl – agranulocytoza).

Nowy!!: Wankomycyna i Neutropenia · Zobacz więcej »

Paciorkowce

Paciorkowce, streptokoki (łac. Streptococcus – nazwa pochodząca od greckiego "streptos" oznaczającego coś łatwo wyginającego się) – rodzaj kulistych bakterii Gram dodatnich, tlenowych lub względnie beztlenowych.

Nowy!!: Wankomycyna i Paciorkowce · Zobacz więcej »

Penicyliny

Ogólny wzór penicylin Penicylina G (penicylina benzylowa) Penicyliny, antybiotyki penicylinowe (ATC J 01 C) – szeroko stosowana grupa bakteriobójczych antybiotyków; najstarsza grupa antybiotyków β-laktamowych.

Nowy!!: Wankomycyna i Penicyliny · Zobacz więcej »

Peptydoglikan

Struktura peptydoglikanu Peptydoglikan, (mureina + mostki peptydowe) – składnik ściany komórkowej bakterii, zbudowany z nietypowych aminokwasów i połączonych w łańcuchy pochodnych cukrów.

Nowy!!: Wankomycyna i Peptydoglikan · Zobacz więcej »

Polimeryzacja

etylenu Polimeryzacja – reakcja, w wyniku której związki chemiczne o małej masie cząsteczkowej zwane monomerami lub mieszanina kilku takich związków reagują same ze sobą, aż do wyczerpania wolnych grup funkcyjnych, w wyniku czego powstają cząsteczki o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od substratów, tworząc polimer.

Nowy!!: Wankomycyna i Polimeryzacja · Zobacz więcej »

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit (RzZJ) – ostra choroba biegunkowa jelita cienkiego lub grubego.

Nowy!!: Wankomycyna i Rzekomobłoniaste zapalenie jelit · Zobacz więcej »

Sepsa

Wzajemne korelacje pomiędzy zakażeniem, SIRS i sepsą Sepsa, posocznica, endotoksemia – specyficzna reakcja organizmu na zakażenie.

Nowy!!: Wankomycyna i Sepsa · Zobacz więcej »

Teikoplanina

Teikoplanina – organiczny związek chemiczny, antybiotyk glikopeptydowy o działaniu bakteriobójczym, podobny do wankomycyny.

Nowy!!: Wankomycyna i Teikoplanina · Zobacz więcej »

Wstrząs

Wstrząs (ang. shock, łac. commotus) – nagły kliniczny stan zagrożenia życia, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostarczeniem odpowiedniej ilości tlenu i substancji odżywczych do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności wielu narządów.

Nowy!!: Wankomycyna i Wstrząs · Zobacz więcej »

Zakrzepowe zapalenie żył

*Zakrzepica żył głębokich.

Nowy!!: Wankomycyna i Zakrzepowe zapalenie żył · Zobacz więcej »

Zapalenie kości i szpiku

Zapalenie kości i szpiku – zróżnicowana grupa chorób spowodowanych rozwojem reakcji zapalnej w zakresie tkanki kostnej.

Nowy!!: Wankomycyna i Zapalenie kości i szpiku · Zobacz więcej »

Zapalenie płuc

Zapalenie płuc – stan zapalny płuc atakujący pęcherzyki płucne.

Nowy!!: Wankomycyna i Zapalenie płuc · Zobacz więcej »

Zapalenie wsierdzia

Zapalenie wsierdzia (łac. endocarditis) - proces zapalny obejmujący wsierdzie.

Nowy!!: Wankomycyna i Zapalenie wsierdzia · Zobacz więcej »

Zespół czerwonego człowieka

Zespół czerwonego człowieka, zespół czerwonej szyi (ang. red man syndrome, red neck syndrome) – zespół objawów występujących jako jedno z działań niepożądanych po podaniu wankomycyny.

Nowy!!: Wankomycyna i Zespół czerwonego człowieka · Zobacz więcej »

Ziarniak (mikrobiologia)

Podział ziarniaków Tworzenie się skupisk ziarenkowców: a – paciorkowce, b – dwoinki, c – tetrady, d – pakietowce, e – gronkowce. Ziarniaki, ziarenkowce (łac. coccus, l.mn. cocci; z gr. kokkos – jagoda) – komórki bakteryjne o kształcie kulistym.

Nowy!!: Wankomycyna i Ziarniak (mikrobiologia) · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Wankomycyna i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Edicin, Vancocin, Vancocin cp.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »