Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Enzymy i Oksydoreduktazy

Skróty: Różnice, Podobieństwa, Jaccard Podobieństwo Współczynnik, Referencje.

Różnica między Enzymy i Oksydoreduktazy

Enzymy vs. Oksydoreduktazy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en „w” i ζύμη dzýmē „zaczyn (za)kwas”) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe. Oksydoreduktazy (EC 1) – klasa enzymów katalizujących reakcje utleniania i redukcji (reakcje redoks).

Podobieństwa między Enzymy i Oksydoreduktazy

Enzymy i Oksydoreduktazy mają 19 rzeczy wspólne (w Unionpedia): Akceptor, Aminokwasy, Białka, Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, Donor, Elektron, Hem (biochemia), Hydroliza, Jon, Kataliza, Nadtlenek wodoru, Nadtlenki, Numer EC, Peroksydazy, Reakcja chemiczna, Reakcja redoks, Redukcja (chemia), Tlen, Utlenianie.

Akceptor

Akceptor – cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który przyjmuje elektron, proton, grupę funkcyjnąlub określony jon od innych cząsteczek w trakcie reakcji chemicznej.

Akceptor i Enzymy · Akceptor i Oksydoreduktazy · Zobacz więcej »

Aminokwasy

Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i grupa karboksylowa po prawej Aminokwasy, kwasy aminowe (skrót aa lub AA, od) – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadowągrupę aminowąoraz grupę karboksylowąlub, w ogólniejszym ujęciu, dowolnągrupę kwasową.

Aminokwasy i Enzymy · Aminokwasy i Oksydoreduktazy · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe biopolimery o masie cząsteczkowej od ok.

Białka i Enzymy · Białka i Oksydoreduktazy · Zobacz więcej »

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NADH – forma zredukowana, NAD+ – forma utleniona) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd pełniący istotnąrolę w procesach oddychania komórkowego.

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Enzymy · Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i Oksydoreduktazy · Zobacz więcej »

Donor

Donor – pojęcie chemiczne oznaczające cząsteczkę, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjnąlub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej.

Donor i Enzymy · Donor i Oksydoreduktazy · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton), jeden z elementów atomu.

Elektron i Enzymy · Elektron i Oksydoreduktazy · Zobacz więcej »

Hem (biochemia)

Hem B Delokalizacja wiązań w cząsteczce hemu B model czaszowy) model pręcikowo-kulkowy) Hem, żelazoporfiryna – grupa prostetyczna wielu enzymów, występująca między innymi w hemoglobinie, mioglobinie oraz cytochromach.

Enzymy i Hem (biochemia) · Hem (biochemia) i Oksydoreduktazy · Zobacz więcej »

Hydroliza

Hydroliza – reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodąi rozpuszczonąw niej substancją.

Enzymy i Hydroliza · Hydroliza i Oksydoreduktazy · Zobacz więcej »

Jon

potencjałem elektrycznym: im intensywniejszy kolor, tym większy potencjał ujemny Jon (ze ion „idące, biegnące ”) – atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Enzymy i Jon · Jon i Oksydoreduktazy · Zobacz więcej »

Kataliza

Kataliza – zjawisko przyspieszenia szybkości reakcji chemicznej pod wpływem niewielkiej (w stosunku do ilości reagentów) ilości katalizatora, który sam nie ulega trwałym przekształceniom, lecz tylko tworzy z innymi substratami związki lub kompleksy przejściowe.

Enzymy i Kataliza · Kataliza i Oksydoreduktazy · Zobacz więcej »

Nadtlenek wodoru

Nadtlenek wodoru, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków, jedna z reaktywnych form tlenu.

Enzymy i Nadtlenek wodoru · Nadtlenek wodoru i Oksydoreduktazy · Zobacz więcej »

Nadtlenki

Nadtlenki – związki chemiczne w których tlen występuje na formalnym -I stopniu utlenienia.

Enzymy i Nadtlenki · Nadtlenki i Oksydoreduktazy · Zobacz więcej »

Numer EC

Numer EC – numer przypisany każdemu enzymowi według zasad klasyfikacji opracowanej w 1984 roku przez Komitet Nazewnictwa (ang. Nomenclature Committee) Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej (ang. International Union of Biochemistry).

Enzymy i Numer EC · Numer EC i Oksydoreduktazy · Zobacz więcej »

Peroksydazy

Peroksydazy (EC 1.11.-.-) – grupa enzymów należących do klasy oksydoreduktaz katalizujących utlenianie nadtlenkiem wodoru różnych substratów.

Enzymy i Peroksydazy · Oksydoreduktazy i Peroksydazy · Zobacz więcej »

Reakcja chemiczna

SN2 rozerwanie wiązania i utworzenie nowego zachodzi równocześnie Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w innąsubstancję zwanąproduktem.

Enzymy i Reakcja chemiczna · Oksydoreduktazy i Reakcja chemiczna · Zobacz więcej »

Reakcja redoks

Reakcja redoks – każda reakcja chemiczna, w której dochodzi zarówno do redukcji, jak i utleniania.

Enzymy i Reakcja redoks · Oksydoreduktazy i Reakcja redoks · Zobacz więcej »

Redukcja (chemia)

Redukcja, elektronacja – proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego stopnia utlenienia na niższy.

Enzymy i Redukcja (chemia) · Oksydoreduktazy i Redukcja (chemia) · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Enzymy i Tlen · Oksydoreduktazy i Tlen · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie, oksydacja – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy, co jest równoważne z oddaniem elektronów.

Enzymy i Utlenianie · Oksydoreduktazy i Utlenianie · Zobacz więcej »

Powyższa lista odpowiedzi na następujące pytania

Porównanie Enzymy i Oksydoreduktazy

Enzymy posiada 337 relacji, a Oksydoreduktazy ma 47. Co mają wspólnego 19, indeks Jaccard jest 4.95% = 19 / (337 + 47).

Referencje

Ten artykuł pokazuje związek między Enzymy i Oksydoreduktazy. Aby uzyskać dostęp do każdego artykułu z którą ekstrahowano informacji, proszę odwiedzić:

Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »