Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Fibryna

Indeks Fibryna

Fibryna, włóknik – proste białko fibrylarne, wytrącające się z osocza krwi podczas procesu jej krzepnięcia.

26 kontakty: Białka fibrylarne, Białka proste, Biokatalizatory, Chemistry, Erytrocyt, Fibrynogen, Fibrynoliza, Globuliny, International Standard Book Number, Krzepnięcie krwi, Leukocyty, Lipoproteina, Monomery, Osocze krwi, Paciorkowce, Peptydy, Polimeryzacja, Proakceleryna, Prokonwertyna, Proteazy, Protrombinaza, Skrzep, Trombina, Trombocyt, Uniwersytet Harvarda, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Białka fibrylarne

80px Białka fibrylarne (białka włókniste, włókienkowe lub włókiennikowe, skleroproteiny, skleroproteidy, albuminoidy) - białka proste o strukturze włókienkowej stanowiące podstawowy materiał budulcowy organizmów zwierzęcych.

Nowy!!: Fibryna i Białka fibrylarne · Zobacz więcej »

Białka proste

Białka proste – białka zbudowane wyłącznie z aminokwasów.

Nowy!!: Fibryna i Białka proste · Zobacz więcej »

Biokatalizatory

Biokatalizatory – wytwarzane w komórkach organizmów żywych katalizatory przemian biochemicznych (witaminy, enzymy i hormony), wpływające na ich przyspieszenie bądź zwolnienie, a także decydujące o rodzaju przemian, jakim może ulec substancja wyjściowa.

Nowy!!: Fibryna i Biokatalizatory · Zobacz więcej »

Chemistry

Bez opisu.

Nowy!!: Fibryna i Chemistry · Zobacz więcej »

Erytrocyt

osmotycznej na krwinkę czerwoną. SEM). pingwina białobrewego. Strzałkami zaznaczono nieprawidłowo rozwinięte, pozbawione jąder krwinki. Erytrocyt (gr. erythros czerwony + kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi – morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu.

Nowy!!: Fibryna i Erytrocyt · Zobacz więcej »

Fibrynogen

Fibrynogen (I czynnik krzepnięcia) – białko osocza krwi wytwarzane w wątrobie, biorące udział w końcowej fazie procesu krzepnięcia i przekształcane w białko fibrylarne – fibrynę (włóknik), współtworzącą skrzep krwi.

Nowy!!: Fibryna i Fibrynogen · Zobacz więcej »

Fibrynoliza

Schemat fibrynolizy Fibrynoliza – fizjologiczny proces rozkładu zakrzepu, będący częścią hemostazy.

Nowy!!: Fibryna i Fibrynoliza · Zobacz więcej »

Globuliny

Globuliny – frakcja białek osocza krwi.

Nowy!!: Fibryna i Globuliny · Zobacz więcej »

International Standard Book Number

ISBN Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN) – niepowtarzalny 13-cyfrowy identyfikator książki; do 31 grudnia 2006 r. zawierał 10 cyfr.

Nowy!!: Fibryna i International Standard Book Number · Zobacz więcej »

Krzepnięcie krwi

Krzepnięcie krwi – naturalny, fizjologiczny proces zapobiegający utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych.

Nowy!!: Fibryna i Krzepnięcie krwi · Zobacz więcej »

Leukocyty

Leukocyty, krwinki białe – elementy morfotyczne krwi.

Nowy!!: Fibryna i Leukocyty · Zobacz więcej »

Lipoproteina

Lipoproteina – to wielkocząsteczkowy kompleks hydrofobowego rdzenia lipidowego, który zawiera estry cholesterolu i trójglicerydy oraz polarnej powłoki zawierającej fosfolipidy, wolny cholesterol i białka, określane mianem apolipoprotein, które odgrywają ważną rolę w metabolizmie i transporcie lipidów.

Nowy!!: Fibryna i Lipoproteina · Zobacz więcej »

Monomery

Monomery – cząsteczki tego samego lub kilku różnych związków chemicznych o stosunkowo niedużej masie cząsteczkowej, z których w wyniku reakcji polimeryzacji, mogą powstawać różnej długości polimery.

Nowy!!: Fibryna i Monomery · Zobacz więcej »

Osocze krwi

Osocze krwi (plazma) – zasadniczy płynny składnik krwi, w którym są zawieszone elementy morfotyczne (komórkowe).

Nowy!!: Fibryna i Osocze krwi · Zobacz więcej »

Paciorkowce

Paciorkowce, streptokoki (łac. Streptococcus – nazwa pochodząca od greckiego "streptos" oznaczającego coś łatwo wyginającego się) – rodzaj kulistych bakterii Gram dodatnich, tlenowych lub względnie beztlenowych.

Nowy!!: Fibryna i Paciorkowce · Zobacz więcej »

Peptydy

Oligopeptydy Peptydy (gr. πεπτίδια, strawne) – organiczne związki chemiczne, amidy powstające przez połączenie dwóch lub więcej cząsteczek aminokwasów wiązaniem peptydowym.

Nowy!!: Fibryna i Peptydy · Zobacz więcej »

Polimeryzacja

etylenu Polimeryzacja – reakcja, w wyniku której związki chemiczne o małej masie cząsteczkowej zwane monomerami lub mieszanina kilku takich związków reagują same ze sobą, aż do wyczerpania wolnych grup funkcyjnych, w wyniku czego powstają cząsteczki o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od substratów, tworząc polimer.

Nowy!!: Fibryna i Polimeryzacja · Zobacz więcej »

Proakceleryna

Proakceleryna (V czynnik krzepnięcia) – jeden z czynników krzepnięcia krwi.

Nowy!!: Fibryna i Proakceleryna · Zobacz więcej »

Prokonwertyna

Prokonwertyna Prokonwertyna (VII czynnik krzepnięcia) – jedno z białek biorących udział w kaskadzie krzepnięcia krwi.

Nowy!!: Fibryna i Prokonwertyna · Zobacz więcej »

Proteazy

Proteazy, enzymy proteolityczne (EC 3.4) – podklasa enzymów z klasy hydrolaz katalizująca proteolizę, czyli hydrolizę wiązań peptydowych.

Nowy!!: Fibryna i Proteazy · Zobacz więcej »

Protrombinaza

Protrombinaza – enzym katalizujący pierwszy etap krzepnięcia krwi, powstały w wyniku reakcji uwolnionego z obumarłej tkanki lipoproteidu tromboplastyny z jonami wapniowymi i kilkoma białkami osocza (proakceleryną i prokonwertyną).

Nowy!!: Fibryna i Protrombinaza · Zobacz więcej »

Skrzep

Skrzep (łac. cruor) – struktura wytworzona przez składniki krwi w celu zatamowania krwawienia i reperacji uszkodzonego naczynia krwionośnego.

Nowy!!: Fibryna i Skrzep · Zobacz więcej »

Trombina

kompleksie z inhibitorem Trombina (II czynnik krzepnięcia krwi) – enzym osocza krwi z grupy proteaz serynynowych.

Nowy!!: Fibryna i Trombina · Zobacz więcej »

Trombocyt

Trombocyt, płytka krwi, płytka Bizzozera, krwinka płytkowa – morfotyczny składnik krwi, podłużny strzępek komórki pozbawiony jądra komórkowego, niezdolny do poruszania się, odgrywający u większości kręgowców istotną rolę w procesach krzepnięcia krwi.

Nowy!!: Fibryna i Trombocyt · Zobacz więcej »

Uniwersytet Harvarda

Uniwersytet Harvarda (ang. Harvard University) powstał 8 września 1636 jako Harvard College w Newtowne (wówczas w Kolonii Zatoki Massachusetts, obecnie Cambridge) koło Bostonu jako pierwszy uniwersytet na terenie kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej.

Nowy!!: Fibryna i Uniwersytet Harvarda · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Fibryna i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Włóknik.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »