Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Konsumpcja

Indeks Konsumpcja

Konsumpcja – zużywanie posiadanych dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb.

23 kontakty: Dobra (ekonomia), Dochód, Gospodarstwo domowe, Hipoteza dochodu absolutnego, Hipoteza dochodu permanentnego, Hipoteza dochodu relatywnego, Inwestycja, John Maynard Keynes, Konsument (ekonomia), Konsumpcja autonomiczna, Konsumpcja dodatkowa, Konsumpcjonizm, Krańcowa skłonność do konsumpcji, Majątek, Makroekonomia, Marketing, Milton Friedman, Oszczędności, Oszczędzanie, Pieniądz, Potrzeba, Użyteczność (ekonomia), Wyrównywanie poziomu konsumpcji w czasie.

Dobra (ekonomia)

Dobra (l.poj. dobro; kapitał rzeczowy, kapitał finansowy) – w ekonomii to wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich.

Nowy!!: Konsumpcja i Dobra (ekonomia) · Zobacz więcej »

Dochód

Dochód – podstawowa kategoria ekonomiczna, wyrażająca dodatni efekt zastosowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, kapitału rzeczowego, kapitału finansowego w procesie gospodarowania.

Nowy!!: Konsumpcja i Dochód · Zobacz więcej »

Gospodarstwo domowe

Gospodarstwo domowe – w naukach ekonomicznych definiuje się jako podstawową jednostkę gospodarującą, której celem jest zaspokojenie wspólnych i osobistych potrzeb jego członków.

Nowy!!: Konsumpcja i Gospodarstwo domowe · Zobacz więcej »

Hipoteza dochodu absolutnego

Hipoteza dochodu absolutnego to teoria konsumpcji zaproponowana przez angielskiego ekonomistę Johna Maynarda Keynesa w książce Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza i rozwinięta później przez amerykańskiego noblistę Jamesa Tobina.

Nowy!!: Konsumpcja i Hipoteza dochodu absolutnego · Zobacz więcej »

Hipoteza dochodu permanentnego

Hipoteza dochodu permanentnego to teoria konsumpcji zaproponowana w 1957 roku przez amerykańskiego noblistę Miltona Friedmana.

Nowy!!: Konsumpcja i Hipoteza dochodu permanentnego · Zobacz więcej »

Hipoteza dochodu relatywnego

Hipoteza dochodu relatywnego to teoria konsumpcji zaproponowana w 1949 roku przez ekonomistę Jamesa S. Duesenberry'ego w pracy Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior.

Nowy!!: Konsumpcja i Hipoteza dochodu relatywnego · Zobacz więcej »

Inwestycja

Inwestycja – w ujęciu ekonomicznym nakład gospodarczy poniesiony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału (np. maszyn i urządzeń, budynków czy zapasów).

Nowy!!: Konsumpcja i Inwestycja · Zobacz więcej »

John Maynard Keynes

John Maynard Keynes, 1.

Nowy!!: Konsumpcja i John Maynard Keynes · Zobacz więcej »

Konsument (ekonomia)

Konsument (spożywcaWładysław Kopaliński:, łac. consumens) – osoba, która nabywa towary na własny użytek; inaczej – ogniwo występujące na końcu łańcucha ekonomicznego.

Nowy!!: Konsumpcja i Konsument (ekonomia) · Zobacz więcej »

Konsumpcja autonomiczna

Konsumpcja autonomiczna – wielkość wydatków na zakup dóbr (konsumpcji), która jest niezależna od dochodu.

Nowy!!: Konsumpcja i Konsumpcja autonomiczna · Zobacz więcej »

Konsumpcja dodatkowa

Konsumpcja dodatkowa – konsumpcja kolejnej (dodatkowej) jednostki danego dobra lub usługi.

Nowy!!: Konsumpcja i Konsumpcja dodatkowa · Zobacz więcej »

Konsumpcjonizm

Czarny piątek w Waszyngtonie Stanach Zjednoczonych Konsumpcjonizm – postawa polegająca na nieusprawiedliwionym (rzeczywistymi potrzebami oraz kosztami ekologicznymi, społecznymi czy indywidualnymi) zdobywaniu dóbr materialnych i usług, lub pogląd polegający na uznawaniu tej konsumpcji za wyznacznik jakości życia (lub za najważniejszą, względnie jedyną wartość) – hedonistyczny materializm.

Nowy!!: Konsumpcja i Konsumpcjonizm · Zobacz więcej »

Krańcowa skłonność do konsumpcji

Krańcowa skłonność do konsumpcji (ang. marginal propensity to consume) – parametr opisujący, jaką część przyrostu dochodu do dyspozycji gospodarstwo domowe jest skłonne przeznaczyć na zwiększenie konsumpcji.

Nowy!!: Konsumpcja i Krańcowa skłonność do konsumpcji · Zobacz więcej »

Majątek

Majątek – w prawie cywilnym oznacza aktywa i pasywa majątkowe.

Nowy!!: Konsumpcja i Majątek · Zobacz więcej »

Makroekonomia

Makroekonomia – dziedzina ekonomii posługująca się wielkościami zagregowanymi (zbiorczymi, dotyczącymi całej gospodarki) do badania prawidłowości występujących w gospodarce jako całości.

Nowy!!: Konsumpcja i Makroekonomia · Zobacz więcej »

Marketing

Marketing – proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość.

Nowy!!: Konsumpcja i Marketing · Zobacz więcej »

Milton Friedman

Milton Friedman (ur. 31 lipca 1912 w Nowym Jorku, zm. 16 listopada 2006 w San Francisco) – ekonomista amerykański, twórca monetaryzmu, laureat nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1976 roku (wcześniej otrzymał John Bates Clark Medal, 1951), przedstawiciel chicagowskiej szkoły ekonomii.

Nowy!!: Konsumpcja i Milton Friedman · Zobacz więcej »

Oszczędności

Oszczędności – zasoby pieniężne, które nie zostały w danym momencie przeznaczone na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych (zaspokajających bieżące potrzeby nabywców).

Nowy!!: Konsumpcja i Oszczędności · Zobacz więcej »

Oszczędzanie

Oszczędzanie – proces, który prowadzi do powstawania oszczędności.

Nowy!!: Konsumpcja i Oszczędzanie · Zobacz więcej »

Pieniądz

Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów.

Nowy!!: Konsumpcja i Pieniądz · Zobacz więcej »

Potrzeba

Potrzeba psychiczna, motyw – stan osoby doznającej poczucia niespełnienia (napięcie motywacyjne), czyli frustracji potrzeb, działając jako czynnik skłaniający jednostkę do podejmowania aktywności, które mogą tę potrzebę zaspokoić.

Nowy!!: Konsumpcja i Potrzeba · Zobacz więcej »

Użyteczność (ekonomia)

Użyteczność – zdolność dobra do zaspokajania potrzeb.

Nowy!!: Konsumpcja i Użyteczność (ekonomia) · Zobacz więcej »

Wyrównywanie poziomu konsumpcji w czasie

Wyrównywanie konsumpcji w czasie (ang. consumption smoothing, nazywane również czasami wyrównywaniem poziomu konsumpcji (także: redystrybucją) w cyklu (również: przebiegu) życia jednostki, wygładzaniem konsumpcji, rozkładaniem konsumpcji w czasie (bądź: w przekroju czasowym)) – przeniesienie części konsumpcji z bieżącej fazy życia człowieka do fazy przyszłej (przez oszczędzanie) lub z fazy przyszłej do bieżącej (poprzez kredyty); konkretnie – z okresu bardziej produktywnego do stadium charakteryzującego się mniejszą produktywnością.

Nowy!!: Konsumpcja i Wyrównywanie poziomu konsumpcji w czasie · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Spożycie.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »