Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Dobra (ekonomia)

Indeks Dobra (ekonomia)

Dobra (l.poj. dobro; kapitał rzeczowy, kapitał finansowy) – w ekonomii to wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich.

16 kontakty: Dobra inwestycyjne, Dobra klubowe, Dobra komplementarne, Dobra konsumpcyjne, Dobra luksusowe, Dobra normalne, Dobra podrzędne, Dobra podstawowe, Dobra prywatne, Dobra publiczne, Dobra społeczne, Ekonomia, Konsumpcja, Potrzeba, Substytut, Wspólne zasoby.

Dobra inwestycyjne

Dobra inwestycyjne (dobra produkcyjne, środki produkcji) – elementy czynników produkcji wchodzące w skład kapitału.

Nowy!!: Dobra (ekonomia) i Dobra inwestycyjne · Zobacz więcej »

Dobra klubowe

Dobra klubowe – dobra, które mogą być konsumowane przez wiele osób bez wzajemnego uszczerbku, ale są stosunkowo ograniczone i zwykle odpłatne.

Nowy!!: Dobra (ekonomia) i Dobra klubowe · Zobacz więcej »

Dobra komplementarne

Dobra komplementarne – dobra, które wzajemnie się uzupełniają i są w związku z tym najczęściej konsumowane razem, np.

Nowy!!: Dobra (ekonomia) i Dobra komplementarne · Zobacz więcej »

Dobra konsumpcyjne

Dobra konsumpcyjne – dobra wytworzone w celu niezwłocznego ich wykorzystania (zużycia) przez konsumenta.

Nowy!!: Dobra (ekonomia) i Dobra konsumpcyjne · Zobacz więcej »

Dobra luksusowe

Wykres zależności popytu na dobro luksusowe od dochodów nabywców. Dobra luksusowe – w ekonomii: takie dobra, na które popyt rośnie szybciej niż liniowo w stosunku do wzrostu dochodów.

Nowy!!: Dobra (ekonomia) i Dobra luksusowe · Zobacz więcej »

Dobra normalne

Wykres zależności popytu na dobro normalne od dochodów nabywców. Dobra normalne – w ekonomii wszystkie dobra, na które popyt rośnie pod wpływem wzrostu dochodów nabywców.

Nowy!!: Dobra (ekonomia) i Dobra normalne · Zobacz więcej »

Dobra podrzędne

Wykres zależności popytu na dobro podrzędne od dochodów nabywców. Dobra podrzędne – w ekonomii wszystkie dobra, na które popyt rośnie pod wpływem spadku dochodów nabywców.

Nowy!!: Dobra (ekonomia) i Dobra podrzędne · Zobacz więcej »

Dobra podstawowe

Dobra podstawowe – w ekonomii dobra, które nie mają swoich substytutów; zmiana ceny nie spowoduje spadku popytu bądź obniży go w nieznacznym stopniu.

Nowy!!: Dobra (ekonomia) i Dobra podstawowe · Zobacz więcej »

Dobra prywatne

Dobra prywatne – w ekonomii każde dobro, które nie jest dobrem publicznym, tzn.

Nowy!!: Dobra (ekonomia) i Dobra prywatne · Zobacz więcej »

Dobra publiczne

Dobra publiczne – dobra, charakteryzujące się tym, że nie ma możliwości wyłączenia ich z konsumpcji oraz jednocześnie nie są konkurencyjne w konsumpcji.

Nowy!!: Dobra (ekonomia) i Dobra publiczne · Zobacz więcej »

Dobra społeczne

Dobra społeczne – dobra, które ze względów fizycznych mogłyby być dobrami prywatnymi, ale z różnych powodów (zwykle na skutek prowadzonej przez władze publiczne polityki społecznej) są dostępne dla każdego obywatela i finansowane z funduszy publicznych (np. w Polsce: oświata, opieka zdrowotna).

Nowy!!: Dobra (ekonomia) i Dobra społeczne · Zobacz więcej »

Ekonomia

Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i uslug.

Nowy!!: Dobra (ekonomia) i Ekonomia · Zobacz więcej »

Konsumpcja

Konsumpcja – zużywanie posiadanych dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb.

Nowy!!: Dobra (ekonomia) i Konsumpcja · Zobacz więcej »

Potrzeba

Potrzeba psychiczna, motyw – stan osoby doznającej poczucia niespełnienia (napięcie motywacyjne), czyli frustracji potrzeb, działając jako czynnik skłaniający jednostkę do podejmowania aktywności, które mogą tę potrzebę zaspokoić.

Nowy!!: Dobra (ekonomia) i Potrzeba · Zobacz więcej »

Substytut

Substytut (dobro) (z łac. substitutio 'podstawienie'), zamiennik – produkt (lub usługa) zaspokajający te same potrzeby nabywcy, ale inny ze względu na technologię wytwarzania.

Nowy!!: Dobra (ekonomia) i Substytut · Zobacz więcej »

Wspólne zasoby

Wspólne zasoby – dobra, które spełniają dwa warunki.

Nowy!!: Dobra (ekonomia) i Wspólne zasoby · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Dobra materialne, Dobro (ekonomia).

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »