Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Mol

Indeks Mol

Mol (skrót od molekuła) – podstawowa w układzie SI jednostka liczności materii o symbolu (oznaczeniu) mol.

36 kontakty: Ajnsztajn, Atom, Cząsteczka, Cząstka, Elektron, Foton, Gros, Indywiduum chemiczne, Izotopy, Jednostka miary, Jon, Kopa (liczba), Liczność materii, Masa (fizyka), Masa atomowa, Masa cząsteczkowa, Masa molowa, Mendel, Międzynarodowe Biuro Miar i Wag, Mol (ujednoznacznienie), Objętość molowa, Pierwiastek chemiczny, Przedmiot fizyczny, Stała Faradaya, Stała gazowa, Stała Loschmidta, Stężenie molalne, Stężenie molowe, Substancja (fizyka), Substancja chemiczna, Tuzin, Ułamek molowy, Układ SI, Węgiel (pierwiastek), Wydawnictwo Naukowe PWN, Związek chemiczny.

Ajnsztajn

Einstein lub Ajnsztajn (einstein, E) – jednostka liczności fotonów.

Nowy!!: Mol i Ajnsztajn · Zobacz więcej »

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Mol i Atom · Zobacz więcej »

Cząsteczka

Cząsteczka, molekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym.

Nowy!!: Mol i Cząsteczka · Zobacz więcej »

Cząstka

Cząstka – niewielki fragment materii, w znaczeniu potocznym zwykle ma kształt podobny do sfery.

Nowy!!: Mol i Cząstka · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Mol i Elektron · Zobacz więcej »

Foton

Foton (gr. φῶς – światło, w dopełniaczu – φωτός, nazwa stworzona przez Gilberta N. Lewisa) – cząstka elementarna z grupy bozonów, będąca nośnikiem oddziaływań elektromagnetycznych (bozon cechowania).

Nowy!!: Mol i Foton · Zobacz więcej »

Gros

Gros (staropolskie: tuzin tuzinów) – inna nazwa liczby 144, zwykle używana w kontekście liczności – np.

Nowy!!: Mol i Gros · Zobacz więcej »

Indywiduum chemiczne

Indywiduum chemiczne, indywiduum cząsteczkowe lub indywiduum molekularne − termin stosowany w chemii określający dowolny atom, cząsteczkę, jon, rodnik, kationorodnik, kompleks lub konformer.

Nowy!!: Mol i Indywiduum chemiczne · Zobacz więcej »

Izotopy

neonu 20Ne i 22Ne. Izotopy – odmienne postacie atomów pierwiastka chemicznego, różniące się liczbą neutronów w jądrze (z definicji atomy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze).

Nowy!!: Mol i Izotopy · Zobacz więcej »

Jednostka miary

Wejście do historycznej siedziby brytyjskiego Urzędu Miar i Wag Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb.

Nowy!!: Mol i Jednostka miary · Zobacz więcej »

Jon

− Jon – atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Mol i Jon · Zobacz więcej »

Kopa (liczba)

Kopa – w Polsce w XVII-XIX w. liczba 60 sztuk.

Nowy!!: Mol i Kopa (liczba) · Zobacz więcej »

Liczność materii

Liczność materii – wielkość fizyczna określająca ilość materii poprzez podanie stosunku liczby dowolnych cząstek tworzących dany obiekt fizyczny do liczby atomów zawartych w 12 g czystego izotopu węgla 12C.

Nowy!!: Mol i Liczność materii · Zobacz więcej »

Masa (fizyka)

Masa – jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność (masa bezwładna) i oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) obiektów fizycznych. Jest wielkością skalarną. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznegoW rzeczywistości można mówić jedynie o liczności materii (cząstek).. W szczególnej teorii względności związana z ilością energii zawartej w obiekcie fizycznym. Najczęściej oznaczana literą m. W fizyce termin masa wielokrotnie bywa używany z określnikiem do określenia różnych wielkości fizycznych. W układzie jednostek miar SI podstawową jednostką masy jest kilogram.

Nowy!!: Mol i Masa (fizyka) · Zobacz więcej »

Masa atomowa

Masa atomowa (niepopr. ciężar atomowy) – masa atomu.

Nowy!!: Mol i Masa atomowa · Zobacz więcej »

Masa cząsteczkowa

Masa cząsteczkowa – masa.

Nowy!!: Mol i Masa cząsteczkowa · Zobacz więcej »

Masa molowa

Masa molowa – masa jednego mola substancji chemicznej.

Nowy!!: Mol i Masa molowa · Zobacz więcej »

Mendel

orkiszu Mendel – nieużywane już powszechnie inne określenie 15 sztuk, czyli 1/4 kopy, stosowane w Polsce od XIV wieku.

Nowy!!: Mol i Mendel · Zobacz więcej »

Międzynarodowe Biuro Miar i Wag

Oficjalna pieczęć organizacji Międzynarodowe Biuro Miar i Wag, BIPM (fr. Bureau international des poids et mesures) – organizacja zajmująca się ujednolicaniem jednostek miar układu SI.

Nowy!!: Mol i Międzynarodowe Biuro Miar i Wag · Zobacz więcej »

Mol (ujednoznacznienie)

* Mol – podstawowa jednostka fizyczna w układzie SI.

Nowy!!: Mol i Mol (ujednoznacznienie) · Zobacz więcej »

Objętość molowa

Objętość molowa – objętość, jaką zajmuje jeden mol substancji.

Nowy!!: Mol i Objętość molowa · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Mol i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Przedmiot fizyczny

Przedmiot fizyczny, obiekt fizyczny – każdy przedmiot rozciągły w czasie i przestrzeni (choć konsekwencje zasady nieoznaczoności komplikują tę definicję).

Nowy!!: Mol i Przedmiot fizyczny · Zobacz więcej »

Stała Faradaya

Stała Faradaya – stała fizyczna, która oznacza ładunek elektryczny przypadający na jeden mol elektronów (bez znaku): gdzie: Ponieważ ładunek elementarny e.

Nowy!!: Mol i Stała Faradaya · Zobacz więcej »

Stała gazowa

Stała gazowa (uniwersalna stała gazowa, molowa stała gazowa; oznaczana symbolem R) – stała fizyczna równa pracy wykonanej przez 1 mol gazu doskonałego podgrzewanego o 1 kelwin (stopień Celsjusza) podczas przemiany izobarycznej.

Nowy!!: Mol i Stała gazowa · Zobacz więcej »

Stała Loschmidta

Stała Loschmidta, liczba Loschmidta – koncentracja cząsteczek lub atomów gazu doskonałego w warunkach normalnych, czyli przy temperaturze 0 ºC i pod ciśnieniem 1 atm.

Nowy!!: Mol i Stała Loschmidta · Zobacz więcej »

Stężenie molalne

Stężenie molalne (molalność) – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie (roztworze), zdefiniowany jako stosunek liczby moli substancji rozpuszczonej do masy rozpuszczalnika: Molalność roztworu jest najczęściej stosowana do roztworów ciekłych i wyrażana jednostce mol/kg.

Nowy!!: Mol i Stężenie molalne · Zobacz więcej »

Stężenie molowe

Stężenie molowe (molowość, molarność) – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie (roztworze), zdefiniowany jako stosunek liczby moli substancji do objętości całej mieszaniny: Najczęściej stężenie molowe stosuje się do roztworów ciekłych i wyraża w liczbie moli przypadającej na 1 dm³ (1 litr) mieszaniny, przy czym zamiast jednostki mol/dm³ stosuje się czasem symbol „M” czytany jako „molowy”.

Nowy!!: Mol i Stężenie molowe · Zobacz więcej »

Substancja (fizyka)

Substancja – materia składająca się z obiektów (cząstek, atomów) mających niezerową masę spoczynkową.

Nowy!!: Mol i Substancja (fizyka) · Zobacz więcej »

Substancja chemiczna

Substancja chemiczna (substancja czysta, chemikalia (tylko l.mn.)) – substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym (co do rodzaju atomów pod względem liczby atomowej i ewentualnie, co do poszczególnych rodzajów atomów w cząsteczce) i najczęściej także ilościowym (liczby atomów różnych rodzajów w cząsteczce); zbiór atomów lub cząsteczek spełniających kryterium stałości składu.

Nowy!!: Mol i Substancja chemiczna · Zobacz więcej »

Tuzin

Tuzin – inna nazwa liczby dwanaście, zwykle używana w kontekście liczby sztuk (np. tuzin jajek).

Nowy!!: Mol i Tuzin · Zobacz więcej »

Ułamek molowy

Ułamek molowy – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie, zdefiniowany jako stosunek liczby moli danego składnika do sumy liczby moli wszystkich składników mieszaniny: Ułamek molowy jest więc wielkością niemianowaną, natomiast suma ułamków molowych wszystkich składników danej mieszaniny jest równa jedności.

Nowy!!: Mol i Ułamek molowy · Zobacz więcej »

Układ SI

Układ SI, właściwie Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) – znormalizowany układ jednostek miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar na XI Generalnej Konferencji Miar.

Nowy!!: Mol i Układ SI · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Mol i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Mol i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Mol i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Kilomol, Milimol, Mmol.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »