Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

NewConnect

Indeks NewConnect

NewConnect – zorganizowany rynek akcji prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.

28 kontakty: Agora (przedsiębiorstwo), Akcja (finanse), Alternatywny system obrotu, Animator rynku, Biotechnologia, Creditanstalt, DNB Bank Polska, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dywidenda, Emitent, Gazeta.pl, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Indeks giełdowy, Interia, Kapitalizacja giełdowa, Najwyższa Izba Kontroli, NCIndex, Polska Agencja Prasowa, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Prawo poboru, Rynek (ekonomia), Rynek regulowany, Sesja giełdowa, Spółka akcyjna, Technika informatyczna, Warszawa, Wysoka technika, Złoty.

Agora (przedsiębiorstwo)

Agora Spółka Akcyjna – polska, publiczna spółka prawa handlowego, notowana na giełdzie w Warszawie, prowadząca działalność mediową.

Nowy!!: NewConnect i Agora (przedsiębiorstwo) · Zobacz więcej »

Akcja (finanse)

Zakładów Mechanicznych „Ursus” z lat 20 XX w. Akcja – papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej, komandytowo-akcyjnej lub prostej spółce akcyjnej.

Nowy!!: NewConnect i Akcja (finanse) · Zobacz więcej »

Alternatywny system obrotu

Alternatywny system obrotu (ASO, wielostronna platforma obrotu) – wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, organizowany poza rynkiem regulowanym w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z określonymi regulacjami, które sąłagodniejsze w porównaniu do rynku giełdowego i pozagiełdowego.

Nowy!!: NewConnect i Alternatywny system obrotu · Zobacz więcej »

Animator rynku

Animator rynku (ang. market maker) – osoba, która systematycznie działa z dala od rynków finansowych, wykazując wolę prowadzenia na własny rachunek transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, w oparciu o kapitał własny wyceniony według ustalanych przez podmiot cen.

Nowy!!: NewConnect i Animator rynku · Zobacz więcej »

Biotechnologia

Cząsteczka insuliny Biotechnologia – interdyscyplinarna dziedzina nauki, wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową.

Nowy!!: NewConnect i Biotechnologia · Zobacz więcej »

Creditanstalt

Creditanstalt (CA) – austriacki bank z siedzibąw Wiedniu, założony 31 października 1855 r. przez rodzinę Rothschildów (niem. K. k. privilegierte Österreichische Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe – Imperialna Austriacka Uprzywilejowana Instytucja dla Handlu i Przemysłu).

Nowy!!: NewConnect i Creditanstalt · Zobacz więcej »

DNB Bank Polska

DNB Bank Polska S.A. (dawniej MHB Bank Polska S.A., NORD/LB Bank Polska S.A., DnB Nord Polska S.A.) – bank komercyjny z siedzibąw Warszawie założony w 2001.

Nowy!!: NewConnect i DNB Bank Polska · Zobacz więcej »

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna (DM BOŚ) – polskie biuro maklerskie założone w 1995 przez Bank Ochrony Środowiska.

Nowy!!: NewConnect i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska · Zobacz więcej »

Dywidenda

Dywidenda (łac. dividendum „rzecz do podziału”) – aktywa (najczęściej pieniądze) wypłacane właścicielom (wspólnikom lub akcjonariuszom w zależności od formy prowadzenia spółki kapitałowej) jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału.

Nowy!!: NewConnect i Dywidenda · Zobacz więcej »

Emitent

Certyfikat akcji kolei Philadelphia, Germantown & Norristown (1852) Emitent (od łac. emitto – wypuszczam, wysyłam) – każdy podmiot wprowadzający do obiegu handlowego pieniądz gotówkowy w jakiejkolwiek postaci (monety, banknoty), a także papiery wartościowe (akcje, obligacje, bony itp., także znaczki pocztowe).

Nowy!!: NewConnect i Emitent · Zobacz więcej »

Gazeta.pl

Gazeta.pl – polski portal internetowy założony w 2001 roku, którego wydawcąod momentu jego powstania jest spółka Agora SA.

Nowy!!: NewConnect i Gazeta.pl · Zobacz więcej »

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Pałac Saski przed przebudową– pierwsza siedziba giełdy, centrum handlu od 1817 do 1828; budynek zniszczony w 1944 ul. Elektoralnej, siedziba giełdy od 1828 do 1876 ul. Królewskiej 14, siedziba giełdy od 1876 do II wojny światowej, kompletnie zniszczony podczas działań wojennych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – polska giełda papierów wartościowych z siedzibąw Warszawie, publiczna spółka akcyjna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Nowy!!: NewConnect i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie · Zobacz więcej »

Indeks giełdowy

Indeks giełdowy – wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych.

Nowy!!: NewConnect i Indeks giełdowy · Zobacz więcej »

Interia

os. Teatralne 9aSiedziba Grupy Interia Interia, poprzednio Interia.pl – portal internetowy, założony w 1999, przy czym oficjalna premiera podstawowej usługi – portalu internetowego – odbyła się 11 lutego 2000 roku.

Nowy!!: NewConnect i Interia · Zobacz więcej »

Kapitalizacja giełdowa

Kapitalizacja – w terminologii używanej na giełdach papierów wartościowych jest to wartość giełdowa spółki równa iloczynowi aktualnego kursu akcji i liczby akcji spółki w obrocie giełdowym (a także tych poza obrotem giełdowym).

Nowy!!: NewConnect i Kapitalizacja giełdowa · Zobacz więcej »

Najwyższa Izba Kontroli

Warszawie. Listopad 1939 Sejmie (2014) Najwyższa Izba Kontroli (NIK) – najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi, działający na zasadach kolegialności.

Nowy!!: NewConnect i Najwyższa Izba Kontroli · Zobacz więcej »

NCIndex

NCIndex - indeks giełdowy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect.

Nowy!!: NewConnect i NCIndex · Zobacz więcej »

Polska Agencja Prasowa

Biurowiec Liberty Corner na rogu ulic Mysiej i Brackiej w Warszawie, siedziba PAP Pieczątka Polskiej Agencji Prasowej „Polpress” (1945) Polska Agencja Prasowa (PAP) – polska publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce.

Nowy!!: NewConnect i Polska Agencja Prasowa · Zobacz więcej »

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

Budynek Powszechnej Kasy Oszczędności w Warszawie (1948) Rotunda PKO w Warszawie (2016) Gmach PKO w Krakowie (2012) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (skrót: PKO Bank Polski S.A., PKO BP S.A.) – największy bank uniwersalny w Polsce, spółka akcyjna notowana od 2004 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nowy!!: NewConnect i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski · Zobacz więcej »

Prawo poboru

Prawo poboru (PP) – na rynku kapitałowym zasada umożliwiająca co najmniej zachowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnego udziału w kapitale akcyjnym danej spółki akcyjnej po nowej emisji jej akcji.

Nowy!!: NewConnect i Prawo poboru · Zobacz więcej »

Rynek (ekonomia)

Rynek – w ekonomii całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają.

Nowy!!: NewConnect i Rynek (ekonomia) · Zobacz więcej »

Rynek regulowany

Rynek regulowany – działający w sposób stały system zawierania transakcji, których przedmiotem sąinstrumenty finansowe dopuszczone do obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu.

Nowy!!: NewConnect i Rynek regulowany · Zobacz więcej »

Sesja giełdowa

Sesja giełdowa – określony przedział czasu, w którym odbywająsię transakcje giełdowe.

Nowy!!: NewConnect i Sesja giełdowa · Zobacz więcej »

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna, w skrócie SA lub S.A. – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy.

Nowy!!: NewConnect i Spółka akcyjna · Zobacz więcej »

Technika informatyczna

Technika informatyczna, technika informacyjna, technologia informatyczna, technologia informacyjna, TI (od ang. information technology, IT) – dyscyplina informatyczna i branża na rynku pracy zajmująca się stosowaniem technologii obliczeniowych (oprogramowanie i sprzęt komputerowy) w biznesie, instytucjach państwowych, opiece zdrowotnej, szkołach i innych typach organizacji.

Nowy!!: NewConnect i Technika informatyczna · Zobacz więcej »

Warszawa

Hejnał warszawski Warszawa, miasto stołeczne WarszawaUstawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Nowy!!: NewConnect i Warszawa · Zobacz więcej »

Wysoka technika

Wysoka technika – dziedziny i wyroby charakteryzujące się wysokąintensywnościąB+R.

Nowy!!: NewConnect i Wysoka technika · Zobacz więcej »

Złoty

Złoty (zł, aktualny kod ISO 4217 PLN – przed denominacjąw roku 1995 oznaczenie kodowe PLZ) – podstawowa jednostka monetarna w Polsce, dzieli się na 100 groszy.

Nowy!!: NewConnect i Złoty · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

New Connect.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »