Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Parowanie

Indeks Parowanie

Parowanie Parowanie (ewaporacja) – proces zmiany stanu skupienia, przechodzenia z fazy ciekłej danej substancji w fazę gazową (parę) zachodzący z reguły na powierzchni cieczy.

22 kontakty: Biologia, Ciało stałe, Ciśnienie cząstkowe, Ciśnienie krytyczne, Ciśnienie pary nasyconej, Ciecz, Gaz, Krzepnięcie, Para cieczy, Przemiana fazowa, Równanie Clapeyrona (przemiana fazowa), Resublimacja, Skraplanie, Stan skupienia materii, Sublimacja, Teoria przejść fazowych, Topnienie, Transpiracja, Transpiracja kutykularna, Transpiracja przetchlinkowa, Transpiracja szparkowa, Wrzenie (fizyka).

Biologia

Biologia (z gr. βίος (bios), 'życie' i λόγος (logos), 'słowo, nauka') – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

Nowy!!: Parowanie i Biologia · Zobacz więcej »

Ciało stałe

Model budowy krystalicznego ciała stałego Ciało stałe – rodzaj fazy skondensowanej, każda substancja, która nie jest płynna, czyli zachowuje kształt i jest nieściśliwa.

Nowy!!: Parowanie i Ciało stałe · Zobacz więcej »

Ciśnienie cząstkowe

Ciśnienie cząstkowe, ciśnienie parcjalne – ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby w tej samej temperaturze sam zajmował objętość całej mieszaniny.

Nowy!!: Parowanie i Ciśnienie cząstkowe · Zobacz więcej »

Ciśnienie krytyczne

punkt krytyczny (p.k.) na wykresie równowagi faz dla czystej substancji Ciśnienie krytyczne – graniczne ciśnienie, poniżej którego nie jest możliwe przeprowadzenie gazu w stan ciekły w temperaturze krytycznej.

Nowy!!: Parowanie i Ciśnienie krytyczne · Zobacz więcej »

Ciśnienie pary nasyconej

280x280px Ciśnienie (prężność) pary nasyconej – ciśnienie, przy którym w określonej temperaturze gaz jest w stanie równowagi z cieczą.

Nowy!!: Parowanie i Ciśnienie pary nasyconej · Zobacz więcej »

Ciecz

wody Ciecz – stan skupienia materii pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, ale łatwo zmienia kształt.

Nowy!!: Parowanie i Ciecz · Zobacz więcej »

Gaz

Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.

Nowy!!: Parowanie i Gaz · Zobacz więcej »

Krzepnięcie

Krzepnięcie Krzepnięcie – proces przechodzenia ciała ze stanu ciekłego w stan stały.

Nowy!!: Parowanie i Krzepnięcie · Zobacz więcej »

Para cieczy

Para cieczy – faza gazowa substancji występująca poniżej jej punktu krytycznego.

Nowy!!: Parowanie i Para cieczy · Zobacz więcej »

Przemiana fazowa

Przemiana fazowa (przejście fazowe) – proces termodynamiczny, polegający na przejściu jednej fazy termodynamicznej w drugą, zachodzący w kierunku zapewniającym minimalizację energii swobodnej układu.

Nowy!!: Parowanie i Przemiana fazowa · Zobacz więcej »

Równanie Clapeyrona (przemiana fazowa)

Równanie Clapeyrona – równanie opisujące nachylenie linii równowagi dla każdej przemiany fazowej dowolnej substancji czystej: gdzie.

Nowy!!: Parowanie i Równanie Clapeyrona (przemiana fazowa) · Zobacz więcej »

Resublimacja

punkt krytyczny Resublimacja, desublimacja – przemiana fazowa polegająca na bezpośrednim przechodzeniu substancji z fazy gazowej (pary) w fazę stałą z pominięciem stanu ciekłego.

Nowy!!: Parowanie i Resublimacja · Zobacz więcej »

Skraplanie

mgiełkę Skraplanie lub kondensacja – zjawisko zmiany stanu skupienia, przejścia substancji z fazy gazowej w fazę ciekłą.

Nowy!!: Parowanie i Skraplanie · Zobacz więcej »

Stan skupienia materii

Stan skupienia materii – podstawowa forma, w jakiej występuje substancja, określająca jej podstawowe właściwości fizyczne.

Nowy!!: Parowanie i Stan skupienia materii · Zobacz więcej »

Sublimacja

Sublimacja – przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego.

Nowy!!: Parowanie i Sublimacja · Zobacz więcej »

Teoria przejść fazowych

Teoria przejść fazowych – dziedzina fizyki, znajdująca się na pograniczu termodynamiki fenomenologicznej, fizyki materiałowej, chemii fizycznej, teorii pola.

Nowy!!: Parowanie i Teoria przejść fazowych · Zobacz więcej »

Topnienie

Topnienie lodu w przyspieszonym tempie (rzeczywisty czas trwania procesu 50 min) Topnienie – przemiana fazowa polegająca na przejściu substancji ze stanu stałego w stan ciekły.

Nowy!!: Parowanie i Topnienie · Zobacz więcej »

Transpiracja

kserofit ogranicza transpirację w czasie suszy (ilustracja po lewej - w czasie suszy, po prawej - lepsze warunki). Transpiracja – czynne parowanie wody z nadziemnych części roślin przez: aparaty szparkowe (transpiracja szparkowa), skórkę (transpiracja kutykularna) i przetchlinki (transpiracja przetchlinkowa).

Nowy!!: Parowanie i Transpiracja · Zobacz więcej »

Transpiracja kutykularna

Transpiracja kutykularna – transpiracja, która zachodzi poprzez zewnętrzną powierzchnię liścia, dodatkowo pokrytego tłuszczową warstwą ochronną kutykulą.

Nowy!!: Parowanie i Transpiracja kutykularna · Zobacz więcej »

Transpiracja przetchlinkowa

Transpiracja przetchlinkowa – transpiracja przez przetchlinki występująca u roślin pokrytych korkiem.

Nowy!!: Parowanie i Transpiracja przetchlinkowa · Zobacz więcej »

Transpiracja szparkowa

Transpiracja szparkowa – transpiracja zachodząca poprzez aparaty szparkowe.

Nowy!!: Parowanie i Transpiracja szparkowa · Zobacz więcej »

Wrzenie (fizyka)

Wrzenie wody Wrzenie – zjawisko przemiany cieczy w gaz (parę), podczas którego powstają i rosną pęcherzyki pary nasyconej w objętości cieczy.

Nowy!!: Parowanie i Wrzenie (fizyka) · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Odparowywanie.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »