Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Ciecz

Indeks Ciecz

wody Ciecz – stan skupienia materii pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, ale łatwo zmienia kształt.

29 kontakty: Bozony, Chromatografia, Ciało (fizyka), Ciało amorficzne, Ciało stałe, Ciecz (jezioro), Ciecz kwantowa, Ciecz przechłodzona, Ciecz przegrzana, Ciekły kryształ, Cząsteczka, Eluent, Faza termodynamiczna, Fermiony, Fizyka płynów, Gaz, Granica faz, Krystalizacja, Krzepnięcie, Napięcie powierzchniowe, Oddziaływania międzycząsteczkowe, Płyn, Powierzchnia swobodna, Próżnia, Stan skupienia materii, Temperatura krzepnięcia, Temperatura wrzenia, Woda, Wrzenie (fizyka).

Bozony

W fizyce cząstek bozony (ang. boson od nazwiska fizyka Satyendra Bose), są cząstkami posiadającymi spin całkowity.

Nowy!!: Ciecz i Bozony · Zobacz więcej »

Chromatografia

chlorofilu Zautomatyzowany kolektor frakcji dla metod chromatograficznych Chromatografia (z gr. chrōma lub chrōmatos – barwa i gráphō – piszę) – technika analityczna lub preparatywna służąca do rozdzielania lub badania składu mieszanin związków chemicznych.

Nowy!!: Ciecz i Chromatografia · Zobacz więcej »

Ciało (fizyka)

Ciało (ciało fizyczne) – termin fizyki i innych dziedzin nauki, oznaczający zbiór cząstek o niezerowej masie spoczynkowej, traktowany jako całość.

Nowy!!: Ciecz i Ciało (fizyka) · Zobacz więcej »

Ciało amorficzne

Obsydian – skała o materii amorficznej (bezpostaciowej). Ciało amorficzne, ciało bezpostaciowe – stan skupienia materii charakteryzujący się własnościami reologicznymi zbliżonymi do ciała krystalicznego, w którym nie występuje uporządkowanie dalekiego zasięgu.

Nowy!!: Ciecz i Ciało amorficzne · Zobacz więcej »

Ciało stałe

Model budowy krystalicznego ciała stałego Ciało stałe – rodzaj fazy skondensowanej, każda substancja, która nie jest płynna, czyli zachowuje kształt i jest nieściśliwa.

Nowy!!: Ciecz i Ciało stałe · Zobacz więcej »

Ciecz (jezioro)

Ciecz (Trześniowskie, niem. Tschetschsee) – jezioro rynnowe w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów, leżące na terenie Pojezierza Lubuskiego.

Nowy!!: Ciecz i Ciecz (jezioro) · Zobacz więcej »

Ciecz kwantowa

Ciecz kwantowa – nazwa nadawana kwantowym modelom fizycznym opisującym wielociałowe układy oddziałujących cząstek.

Nowy!!: Ciecz i Ciecz kwantowa · Zobacz więcej »

Ciecz przechłodzona

Ciecz przechłodzona – ciało istniejące w stanie ciekłym poniżej temperatury krzepnięcia.

Nowy!!: Ciecz i Ciecz przechłodzona · Zobacz więcej »

Ciecz przegrzana

Ciecz przegrzana – ciało istniejące w stanie ciekłym powyżej temperatury wrzenia.

Nowy!!: Ciecz i Ciecz przegrzana · Zobacz więcej »

Ciekły kryształ

Moment powstawania fazy SmC Ciekłe kryształy – nazwa fazy pośredniej między ciekłym i krystalicznym stanem skupienia materii, którą charakteryzuje zdolność do płynięcia, charakterystyczna dla cieczy i jednocześnie dalekozasięgowe uporządkowanie tworzących ją cząsteczek, podobnie jak to ma miejsce w kryształach.

Nowy!!: Ciecz i Ciekły kryształ · Zobacz więcej »

Cząsteczka

Cząsteczka, molekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym.

Nowy!!: Ciecz i Cząsteczka · Zobacz więcej »

Eluent

chromatografii cieczowej. Od góry: eluent (''faza ciekła''), faza stała z zaadsorbowaną substancją, eluat Eluent – płyn wymywający substancje zaadsorbowane na fazie stałej podczas chromatografii.

Nowy!!: Ciecz i Eluent · Zobacz więcej »

Faza termodynamiczna

Faza termodynamiczna – jednolita część układu fizycznego, oddzielona od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych.

Nowy!!: Ciecz i Faza termodynamiczna · Zobacz więcej »

Fermiony

Fermiony (ang. fermion, od nazwiska włoskiego fizyka Enrico Fermiego) – cząstki posiadające niecałkowity spin wyrażony w jednostkach \hbar.

Nowy!!: Ciecz i Fermiony · Zobacz więcej »

Fizyka płynów

Wzburzenie wody po przepłynięciu promu Fale na powierzchni wody Pęcherzyki Fale rozchodzące się na powierzchni wody Siła i piękno fal oceanicznych owada nartnika Fizyka płynów to dziedzina fizyki zajmująca się badaniem ruchliwości płynów oraz skutkami ruchów płynów, rozpatrując je głównie w skali mikroskopowej w celu uzupełnienia opisu makroskopowego.

Nowy!!: Ciecz i Fizyka płynów · Zobacz więcej »

Gaz

Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.

Nowy!!: Ciecz i Gaz · Zobacz więcej »

Granica faz

Granica faz, powierzchnia międzyfazowa, granica międzyfazowa – granica między fazami układu dwufazowego (ciecz–ciało stałe, ciecz–gaz, ciało stałe–gaz, ciało stałe–ciało stałe, dwie ciecze niemieszające się), na której następuje szybka zmiana fizykochemicznych właściwości układu (często określana jako skokowa).

Nowy!!: Ciecz i Granica faz · Zobacz więcej »

Krystalizacja

Krystalizacja – proces powstawania fazy krystalicznej z fazy stałej (amorficznej), fazy ciekłej, roztworu lub fazy gazowej.

Nowy!!: Ciecz i Krystalizacja · Zobacz więcej »

Krzepnięcie

Krzepnięcie Krzepnięcie – proces przechodzenia ciała ze stanu ciekłego w stan stały.

Nowy!!: Ciecz i Krzepnięcie · Zobacz więcej »

Napięcie powierzchniowe

Napięcie powierzchniowe nadaje kształt przepływającej wodzie Napięcie powierzchniowe utrzymuje na powierzchni kwiat. Napięcie powierzchniowe utrzymuje na powierzchni monetę. Niektóre owady wykorzystują napięcie powierzchniowe wody. Napięcie powierzchniowe – zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona.

Nowy!!: Ciecz i Napięcie powierzchniowe · Zobacz więcej »

Oddziaływania międzycząsteczkowe

Oddziaływania międzycząsteczkowe – inne niż wiązania chemiczne siły wiążące atomy i cząsteczki.

Nowy!!: Ciecz i Oddziaływania międzycząsteczkowe · Zobacz więcej »

Płyn

kotłowni. Płyn – każda substancja, która może płynąć, tj.

Nowy!!: Ciecz i Płyn · Zobacz więcej »

Powierzchnia swobodna

Powierzchnia swobodna wody w oceanie widziana od dołu. Powierzchnia swobodna cieczy – powierzchnia styku cieczy z próżnią lub płynem (tzn. gazem lub cieczą).

Nowy!!: Ciecz i Powierzchnia swobodna · Zobacz więcej »

Próżnia

Pompa do ilustracji zjawiska próżni Komora próżniowa (NASA) Próżnia – w rozumieniu tradycyjnym pojęcie równoważne pojęciu pustej przestrzeni.

Nowy!!: Ciecz i Próżnia · Zobacz więcej »

Stan skupienia materii

Stan skupienia materii – podstawowa forma, w jakiej występuje substancja, określająca jej podstawowe właściwości fizyczne.

Nowy!!: Ciecz i Stan skupienia materii · Zobacz więcej »

Temperatura krzepnięcia

Temperatura krzepnięcia – temperatura, w której następuje zjawisko fizyczne krzepnięcia, definiowana także jako temperatura, w jakiej fazy ciekła i stała są ze sobą w równowadze.

Nowy!!: Ciecz i Temperatura krzepnięcia · Zobacz więcej »

Temperatura wrzenia

Temperatura wrzenia – temperatura, przy której ciśnienie powstającej pary (ciśnienie pary nasyconej) jest równe ciśnieniu otoczenia, skutkiem czego parowanie następuje w całej objętości cieczy (dana substancja wrze).

Nowy!!: Ciecz i Temperatura wrzenia · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Ciecz i Woda · Zobacz więcej »

Wrzenie (fizyka)

Wrzenie wody Wrzenie – zjawisko przemiany cieczy w gaz (parę), podczas którego powstają i rosną pęcherzyki pary nasyconej w objętości cieczy.

Nowy!!: Ciecz i Wrzenie (fizyka) · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Faza ciekła, Stan ciekły, Substancja płynna.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »