Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Polityka

Indeks Polityka

Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polis - miasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.

31 kontakty: Aparat państwowy, Arystoteles, Definicja, Grupa społeczna, Instytucja (politologia), Język grecki, Kazimierz Opałek, Kompromis, Kontestacja, Manipulacja (psychologia), Mariusz Gulczyński, Max Weber, Miasto-państwo, Nauki społeczne, Negocjacje, Organizacja, Organizacja międzynarodowa, Państwo, Państwo narodowe, Perswazja, Polis, Politologia, Polityka żywnościowa, Przemoc, Przymus państwowy, Rząd (prawo), Stosunek społeczny, Stosunki polityczne, System społeczny, Unia Europejska, Władza.

Aparat państwowy

Aparat państwowy – powiązany organizacyjnie system organów państwa i obsługujących je urzędów i instytucji, które służą centralnemu ośrodkowi, podejmującemu decyzje władcze (np. rządowi), do prowadzenia bieżącej polityki państwa.

Nowy!!: Polityka i Aparat państwowy · Zobacz więcej »

Arystoteles

Arystoteles (gr., Aristotelēs, ur. 384 p.n.e., zm. 322 p.n.e.) – filozof, jeden z trzech – obok Sokratesa i Platona – najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji.

Nowy!!: Polityka i Arystoteles · Zobacz więcej »

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, "do końca, granicy"; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia należącego do danego języka i posiadającego to samo znaczenie.

Nowy!!: Polityka i Definicja · Zobacz więcej »

Grupa społeczna

Grupa społeczna – w psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór co najmniej trzech (dopiero 3 osoby tworzą grupę, 2 osoby to para. 3-cia osoba może obserwować interakcję które zachodzą pomiędzy parą) osób, którego członkowie współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności od innych, w celu zaspokajania własnych potrzeb, charakteryzujący się trwałą strukturą i względnie jednolitym systemem norm i wartości.

Nowy!!: Polityka i Grupa społeczna · Zobacz więcej »

Instytucja (politologia)

Instytucja – w politologii zorganizowany twór polityczny, stanowiący wyodrębniony zespół ludzi dysponujący zasobami organizacyjnymi oraz materialnymi umożliwiającymi uczestnictwo w życiu publicznym w celu zaspokojenia potrzeb jednostkowych i grupowych, a także uregulowania zachowań członków grupy.

Nowy!!: Polityka i Instytucja (politologia) · Zobacz więcej »

Język grecki

Wyraz "Grecja" napisany po nowogrecku Wyraz "Cypr" napisany po nowogrecku Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego.

Nowy!!: Polityka i Język grecki · Zobacz więcej »

Kazimierz Opałek

Kazimierz Opałek (1918–1995) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, członek rzeczywisty PAN, specjalista w zakresie teorii prawa i państwa.

Nowy!!: Polityka i Kazimierz Opałek · Zobacz więcej »

Kompromis

Kompromis – metoda rozwiązania konfliktu, oznaczająca wspólne stanowisko, możliwe do przyjęcia dla stron negocjujących.

Nowy!!: Polityka i Kompromis · Zobacz więcej »

Kontestacja

Kontestacja (fr. contestation – spór, negacja; od łac. contestari protestować) – sprzeciw, najczęściej przeciwko systemowi społecznemu i politycznemu, wyrażany publicznie poprzez wypowiedzi i zachowanie.

Nowy!!: Polityka i Kontestacja · Zobacz więcej »

Manipulacja (psychologia)

Manipulacja (– manewr, fortel, podstęp; manus - ręka, manipulus - dłoń) – forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora.

Nowy!!: Polityka i Manipulacja (psychologia) · Zobacz więcej »

Mariusz Gulczyński

Mariusz Gulczyński (ur. 18 października 1928) – nauczyciel akademicki, działacz społeczno-polityczny, politolog.

Nowy!!: Polityka i Mariusz Gulczyński · Zobacz więcej »

Max Weber

Karl Emil Maximilian „Max” Weber (ur. 21 kwietnia 1864, zm. 14 czerwca 1920) – niemiecki socjolog, filozof, prawnik i ekonomista, którego idee miały ogromny wpływ na teorię socjologiczną i badania społeczne.

Nowy!!: Polityka i Max Weber · Zobacz więcej »

Miasto-państwo

Miasto-państwo, państwo-miasto, pot.

Nowy!!: Polityka i Miasto-państwo · Zobacz więcej »

Nauki społeczne

Nauki społeczne – nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju.

Nowy!!: Polityka i Nauki społeczne · Zobacz więcej »

Negocjacje

Senacie (2014) Negocjacje – dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji.

Nowy!!: Polityka i Negocjacje · Zobacz więcej »

Organizacja

Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.

Nowy!!: Polityka i Organizacja · Zobacz więcej »

Organizacja międzynarodowa

Organizacje międzynarodowe – niejednorodna grupa uczestników stosunków międzynarodowych dzieląca się pod względem statusu prawnomiędzynarodowego na międzynarodowe organizacje rządowe (ang. International Governments Organizatons – IGOs) i międzynarodowe organizacje pozarządowe (ang. International Non-Government Organizatons – INGOs).

Nowy!!: Polityka i Organizacja międzynarodowa · Zobacz więcej »

Państwo

Państwo – forma organizacji społeczeństwa mająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium.

Nowy!!: Polityka i Państwo · Zobacz więcej »

Państwo narodowe

Państwo narodowe – państwo, Jeśli przyjąć etniczną definicję narodu, to państwa narodowe praktycznie nie istnieją.

Nowy!!: Polityka i Państwo narodowe · Zobacz więcej »

Perswazja

Perswazja (łac. persuasio) – sztuka przekonywania kogoś do własnych racji.

Nowy!!: Polityka i Perswazja · Zobacz więcej »

Polis

Polis (gr. l.mn. poleis, pierwotnie „miejsce warowne”) – forma państwa w starożytnej Grecji.

Nowy!!: Polityka i Polis · Zobacz więcej »

Politologia

Politologia, in.

Nowy!!: Polityka i Politologia · Zobacz więcej »

Polityka żywnościowa

Polityka żywnościowa – jest pojęciem szerszym od polityki rolnej, definiowanej jako praktyka społeczno-gospodarcza władz polityczych i państwowych w odniesieniu do wsi i rolnictwa.

Nowy!!: Polityka i Polityka żywnościowa · Zobacz więcej »

Przemoc

konfliktów. Przemoc w relacjach międzyludzkich stosowana była od najdawniejszych czasów (rysunek na kamieniu, starożytny Egipt). Przemoc – wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc psychiczną.

Nowy!!: Polityka i Przemoc · Zobacz więcej »

Przymus państwowy

Przymus państwa – przymus łączy się z wymuszaniem posłuszeństwa jednostek ludzkich i grup społecznych wobec władzy publicznej.

Nowy!!: Polityka i Przymus państwowy · Zobacz więcej »

Rząd (prawo)

Rząd – kolegialny organ władzy wykonawczej, powoływany i odwoływany przez organ przedstawicielski.

Nowy!!: Polityka i Rząd (prawo) · Zobacz więcej »

Stosunek społeczny

Stosunek społeczny – normatywnie określona relacja i oczekiwany schemat interakcji pomiędzy co najmniej dwiema osobami, wynikająca z posiadanych przez nich ról i pozycji społecznych, podlegająca kontroli społecznej.

Nowy!!: Polityka i Stosunek społeczny · Zobacz więcej »

Stosunki polityczne

Stosunki polityczne - to ogólne pojęcie na określenie relacji zachodzących we wspólnocie politycznej.

Nowy!!: Polityka i Stosunki polityczne · Zobacz więcej »

System społeczny

System społeczny oznacza całokształt wzorców, funkcji i społecznie akceptowanych sposobów zachowania, obowiązujących w danym społeczeństwie czy też w danej grupie ludzkiej.

Nowy!!: Polityka i System społeczny · Zobacz więcej »

Unia Europejska

Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich.

Nowy!!: Polityka i Unia Europejska · Zobacz więcej »

Władza

Polsce Władza – możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na istotne okoliczności życia przez ukierunkowywanie własnego postępowania (władza nad sobą - indywidualna) lub postępowania innych osób (władza nad innymi - społeczna).

Nowy!!: Polityka i Władza · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »