Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Szara strefa

Indeks Szara strefa

Szara strefa (ang. informal economy, informal sector) – finansowy obszar zdrowej gospodarki państwa, którego dochody osiągane z działalności niezakazanej przez prawo, są ukrywane w całości lub w części przed organami administracji państwowej, podatkowej, celnej itp.

37 kontakty: Biurokracja, Budownictwo, Cło, Centrum Badania Opinii Społecznej, Czarny rynek, Dochód, Finanse, Fiskalizm, Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka, Inflacja, Konfederacja Lewiatan, Kryzys gospodarczy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Obchodzenie podatków, Organ administracji publicznej, Państwo, Płaca, Polska, Pomoc społeczna, Praca (działalność człowieka), Pracodawca, Pracownik, Prawo, Produkt krajowy brutto, Racjonalizacja, Skarb Państwa, Stosunek pracy, System podatkowy, Szara strefa (film), Towar, Ubezpieczenia społeczne, Uchylanie się od podatków, Usługi, Wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, Zatrudnienie, Zjawisko społeczne.

Biurokracja

Rycina z początku XVIII wieku przedstawiająca biuro. Widoczna jest na niej pisemna forma komunikacji oraz zbiory archiwalne w tle Biurokracja (od słów fr. bureau – urząd i gr. kratos – władza) – scentralizowany system organizacyjny, w którym władza powiązana jest z urzędem, lub ogół ludzi zajmujących się administrowaniem.

Nowy!!: Szara strefa i Biurokracja · Zobacz więcej »

Budownictwo

Przykład budownictwa wodnego - Falkirk Wheel Budownictwo – dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa.

Nowy!!: Szara strefa i Budownictwo · Zobacz więcej »

Cło

Przykładowy znak zakazu (B-32 Stój! Kontrola Celna), informacja z Cłem Cło – opłata nakładana przez państwo na towary w związku z ich wywozem i przywozem dokonywanym przez granice celne państwa, a także ich tranzytem przez jego obszar celny.

Nowy!!: Szara strefa i Cło · Zobacz więcej »

Centrum Badania Opinii Społecznej

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), pełna nazwa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej – ośrodek badania opinii publicznej z siedzibą w Warszawie, utworzony w 1982.

Nowy!!: Szara strefa i Centrum Badania Opinii Społecznej · Zobacz więcej »

Czarny rynek

Graffiti przedstawiające nielegalny handel (Charków, 2008) Czarny rynek – określenie obrotu nielegalnymi towarami i usługami.

Nowy!!: Szara strefa i Czarny rynek · Zobacz więcej »

Dochód

Dochód – podstawowa kategoria ekonomiczna, wyrażająca dodatni efekt zastosowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, kapitału rzeczowego, kapitału finansowego w procesie gospodarowania.

Nowy!!: Szara strefa i Dochód · Zobacz więcej »

Finanse

Finanse – w naukach ekonomicznych tym terminem określa się stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych.

Nowy!!: Szara strefa i Finanse · Zobacz więcej »

Fiskalizm

Fiskalizm (łac. fiscus "koszyk lub “skrzyneczka z wikliny do przechowywania pieniędzy") – polityka państwa polegająca na dążeniu do osiągnięcia jak największych wpływów do budżetu poprzez nakładanie kolejnych obciążeń podatkowych na podatników.

Nowy!!: Szara strefa i Fiskalizm · Zobacz więcej »

Główny Urząd Statystyczny

Al. Jerozolimskich 32 (drugi budynek od lewej), druga siedziba Głównego Urzędu Statystycznego al. Niepodległości 208 w Warszawie Główny Urząd Statystyczny (GUS) – centralny organ administracji rządowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem elektroniczna przeglądarka informacji statystycznych.

Nowy!!: Szara strefa i Główny Urząd Statystyczny · Zobacz więcej »

Gospodarka

Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.

Nowy!!: Szara strefa i Gospodarka · Zobacz więcej »

Inflacja

Inflacja na świecie w 2010 Inflacja (łac. inflatio 'nadęcie') – proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce.

Nowy!!: Szara strefa i Inflacja · Zobacz więcej »

Konfederacja Lewiatan

Siedziba od roku 2012 Konfederacja Lewiatan (dawniej Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan) – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych.

Nowy!!: Szara strefa i Konfederacja Lewiatan · Zobacz więcej »

Kryzys gospodarczy

Kryzys gospodarczy (także: krach gospodarczy, recesja gospodarcza, załamanie gospodarcze, zapaść gospodarcza, depresja gospodarcza, spowolnienie gospodarcze) – zjawisko ekonomiczne w gospodarce.

Nowy!!: Szara strefa i Kryzys gospodarczy · Zobacz więcej »

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) – polskie ministerstwo kierowane przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny; od 2015 ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej jest Elżbieta Rafalska.

Nowy!!: Szara strefa i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej · Zobacz więcej »

Obchodzenie podatków

Obchodzenie podatków (ang. tax avoidance) – zmniejszanie zobowiązań podatkowych dzięki wykorzystaniu w pełni przepisów podatkowych za pomocą takich posunięć, jak.

Nowy!!: Szara strefa i Obchodzenie podatków · Zobacz więcej »

Organ administracji publicznej

Organ administracji publicznej (organ administracyjny) – w prawie administracyjnym definiowany jest jako podmiot (człowiek lub grupa ludzi) wyodrębniony w strukturze administracji, wyposażony we władztwo administracyjne oraz posiadający własne, wyróżniające go kompetencje.

Nowy!!: Szara strefa i Organ administracji publicznej · Zobacz więcej »

Państwo

Państwo – forma organizacji społeczeństwa mająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium.

Nowy!!: Szara strefa i Państwo · Zobacz więcej »

Płaca

Płaca (z łac. pensio, inne nazwy pensja, wynagrodzenie, zapłata, gratyfikacja) – ogół wydatków pieniężnych i innych świadczeń wypłacanych pracownikom z tytułu zatrudnienia w podmiocie gospodarczym.

Nowy!!: Szara strefa i Płaca · Zobacz więcej »

Polska

Mapa administracyjna Polski Polska, Rzeczpospolita Polska (RP) – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry.

Nowy!!: Szara strefa i Polska · Zobacz więcej »

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna – jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków.

Nowy!!: Szara strefa i Pomoc społeczna · Zobacz więcej »

Praca (działalność człowieka)

Praca – miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku (działalność lub oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia założonego przez niego celu; czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu.

Nowy!!: Szara strefa i Praca (działalność człowieka) · Zobacz więcej »

Pracodawca

Pracodawca – jedna ze stron na rynku pracy, która zgłasza popyt na pracę.

Nowy!!: Szara strefa i Pracodawca · Zobacz więcej »

Pracownik

Pracownik – jedna ze stron stosunku pracy (drugą jest pracodawca): osoba fizyczna wykonująca określonego rodzaju pracę na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, za co przysługuje mu wynagrodzenie.

Nowy!!: Szara strefa i Pracownik · Zobacz więcej »

Prawo

Temida symbolizująca bezstronność i sprawiedliwość Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.

Nowy!!: Szara strefa i Prawo · Zobacz więcej »

Produkt krajowy brutto

Produkt krajowy brutto, PKB (ang. gross domestic product, GDP) – w ekonomii, jeden z podstawowych mierników efektów pracy społeczeństwa danego kraju stosowany w rachunkach narodowych.

Nowy!!: Szara strefa i Produkt krajowy brutto · Zobacz więcej »

Racjonalizacja

Racjonalizacja (od łac. ratio, rozum) – w psychologii jeden z mechanizmów obronnych – pozornie racjonalne uzasadnianie po fakcie swoich decyzji i postaw, kiedy prawdziwe motywy pozostają ukryte, często także przed własną świadomością.

Nowy!!: Szara strefa i Racjonalizacja · Zobacz więcej »

Skarb Państwa

Skarb Państwa – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in. funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych).

Nowy!!: Szara strefa i Skarb Państwa · Zobacz więcej »

Stosunek pracy

Stosunek pracy – pojęcie z zakresu prawa pracy oznaczające więź prawną łączącą pracownika i pracodawcę.

Nowy!!: Szara strefa i Stosunek pracy · Zobacz więcej »

System podatkowy

System podatkowy – ogół przepisów prawnych i instytucji finansowych w zakresie ustalania i poboru podatków.

Nowy!!: Szara strefa i System podatkowy · Zobacz więcej »

Szara strefa (film)

Szara strefa (org. The Grey Zone) – amerykański dramat wojenny z 2001 roku w reż.

Nowy!!: Szara strefa i Szara strefa (film) · Zobacz więcej »

Towar

Towar – produkt pracy ludzkiej, który jest przeznaczony do sprzedaży.

Nowy!!: Szara strefa i Towar · Zobacz więcej »

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne – ubezpieczenia, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zajścia określonych przez prawo zdarzeń losowych (np. choroba, kalectwo, ciąża, starość) nie mogą utrzymać się z własnej pracy.

Nowy!!: Szara strefa i Ubezpieczenia społeczne · Zobacz więcej »

Uchylanie się od podatków

Uchylanie się od podatków (ang. tax evasion) – ogólny termin określający całokształt nielegalnych wysiłków jednostek, przedsiębiorstw i innych podmiotów mających na celu zmniejszenie ich zobowiązań podatkowych.

Nowy!!: Szara strefa i Uchylanie się od podatków · Zobacz więcej »

Usługi

biurze Pracownicy kawiarni Usługi – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, stanowiąca trzeci sektor gospodarki.

Nowy!!: Szara strefa i Usługi · Zobacz więcej »

Wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej

Wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej – miernik swobody działalności gospodarczej, opracowany przez Bank Światowy.

Nowy!!: Szara strefa i Wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej · Zobacz więcej »

Zatrudnienie

Zatrudnienie (praca w sensie prawnym) – odpłatne zaangażowanie pracy ludzkiej w działalność produkcyjną lub usługową podmiotu gospodarczego w oparciu o umowę między dwiema stronami, pierwszą będącą pracodawcą i drugą zwaną pracownikiem.

Nowy!!: Szara strefa i Zatrudnienie · Zobacz więcej »

Zjawisko społeczne

Zjawisko społeczne – zjawisko, fakt społeczny czy proces który istnieje, powstaje i zmienia się w czasie dzięki działaniom zbiorowości społecznych lub grup społecznych.

Nowy!!: Szara strefa i Zjawisko społeczne · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »