Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Histony

Indeks Histony

Histony – zasadowe białka wchodzące w skład chromatyny, neutralizujące i wiążące kwas deoksyrybonukleinowy.

46 kontakty: Acetylacja i deacetylacja histonów, Aminokwasy, Anion, Apoptoza, Archeony, Arginina, Białka, Bruzdnice, Chromatyna, Chromosom X, Cykl komórkowy, Człowiek rozumny, Czynnik transkrypcyjny, Defosforylacja, Domena (biologia), Eukarionty, Faza G2, Fosforylacja, Globuliny, Histon (Cambridgeshire), Histon łącznikowy, Histon H1, Histon H4, Język angielski, Jednostka masy atomowej, Kation, Kilo, Kwas deoksyrybonukleinowy, Lizyna, Masa cząsteczkowa, Metylacja DNA, Mitoza, Modyfikacja potranslacyjna, Nukleoproteiny, Nukleosom, Organizm, Rekombinacja genetyczna, Replikacja DNA, Samiec, Struktura czwartorzędowa białka, Transkrypcja (genetyka), Ubikwitynacja, Wiązanie kowalencyjne, Wywilżna karłowata, Xenopus, Zasady.

Acetylacja i deacetylacja histonów

część ulegająca acetylacji/deacetylacji Acetylacja i deacetylacja histonów – modyfikacja potranslacyjna histonów, w której reszty lizyny na końcu ''N'' wystającym z rdzenia nukleosomu zostają acetylowane lub deacetylowane.

Nowy!!: Histony i Acetylacja i deacetylacja histonów · Zobacz więcej »

Aminokwasy

Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i karboksylowa po prawej Aminokwasy (aa, AA, z ang. amino acids), kwasy aminowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH, lub w ujęciu ogólniejszym, dowolną grupę kwasową.

Nowy!!: Histony i Aminokwasy · Zobacz więcej »

Anion

Anion – jon o ładunku ujemnym (-). Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Histony i Anion · Zobacz więcej »

Apoptoza

Apoptoza komórki po prawej Preparat mysiej wątroby z obecną komórką apoptotyczną wskazaną strzałką Niepełny podział na odrębne palce (syndaktylia) spowodowany niezajściem apoptozy. Preparat mysiej wątroby z komórką wchodzącą w apoptozę (wybarwiona na pomarańczowo) Apoptoza (z gr. w tłumaczeniu dosłownym opadanie liści) – naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym.

Nowy!!: Histony i Apoptoza · Zobacz więcej »

Archeony

Archeony żyjące w pobliżu gejzerów Archeony, archeany (Archaea), archeowce, dawniej archebakterie lub archeobakterie (Archaebacteria) – drobne jednokomórkowce, pierwotnie bezjądrowe, zwykle ekstremofilne, tradycyjnie zaliczane z eubakteriami do prokariontów.

Nowy!!: Histony i Archeony · Zobacz więcej »

Arginina

Arginina (Arg) – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów kodowanych przez DNA.

Nowy!!: Histony i Arginina · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Histony i Białka · Zobacz więcej »

Bruzdnice

Bruzdnice (Dinoflagellata) – glony zaliczane niegdyś do gromady tobołków, jedna z grup Protista.

Nowy!!: Histony i Bruzdnice · Zobacz więcej »

Chromatyna

metafazie. Chromatyna (chromatinum) – włóknista substancja występująca w jądrze komórkowym, zbudowana z DNA, histonów i niehistonowych białek.

Nowy!!: Histony i Chromatyna · Zobacz więcej »

Chromosom X

Idiogram ludzkiego chromosomu X Chromosom X – u człowieka i innych ssaków chromosom płciowy, którego obecność w dwóch kopiach w komórkach organizmu determinuje płeć żeńską.

Nowy!!: Histony i Chromosom X · Zobacz więcej »

Cykl komórkowy

Cykl komórkowy, cykl podziału komórki – seria zdarzeń, które zachodzą w komórce eukariotycznej, prowadząc do jej podziału.

Nowy!!: Histony i Cykl komórkowy · Zobacz więcej »

Człowiek rozumny

Dawid'', 1501–1504; wizerunek mężczyzny ''Homo sapiens'' Człowiek rozumny (Homo sapiens) – gatunek ssaka z rodziny człowiekowatych (Hominidae), jedyny występujący współcześnie przedstawiciel rodzaju Homo.

Nowy!!: Histony i Człowiek rozumny · Zobacz więcej »

Czynnik transkrypcyjny

Czynnik transkrypcyjny jest białkiem wiążącym DNA na obszarze promotora bądź sekwencji wzmacniającej w specyficznym miejscu lub regionie, gdzie reguluje proces transkrypcji.

Nowy!!: Histony i Czynnik transkrypcyjny · Zobacz więcej »

Defosforylacja

Defosforylacja – proces odwrotny do fosforylacji, polegający na odszczepieniu reszty fosforanowej od cząsteczki białka (a w ogólności każdego innego związku organicznego).

Nowy!!: Histony i Defosforylacja · Zobacz więcej »

Domena (biologia)

gatunek Domena (dominium) – kategoria systematyczna wyższa od królestwa, stosowana w klasyfikacji biologicznej, zaproponowana w 1974 przez Royalla T. Moore’a, a wprowadzona w 1990 przez Carla Woese'a, Ottona Kandlera i Marka Wheelisa jako kategoria najwyższego poziomu (o najwyższej randze taksonomicznej).

Nowy!!: Histony i Domena (biologia) · Zobacz więcej »

Eukarionty

Eukarionty, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne (Eukaryota, Eukarya), określane też jako jądrowce, jądrowe, organizmy jądrowe, karioty, kariota (Karyobionta) – organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających je od prokariontów.

Nowy!!: Histony i Eukarionty · Zobacz więcej »

Faza G2

Cykl życiowy komórki Mitoza Faza G2 – następuje synteza białek wrzeciona podziałowego, głównie tubuliny jak również składników błony komórkowej potrzebnych do jej wytworzenia po zakończonym podziale.

Nowy!!: Histony i Faza G2 · Zobacz więcej »

Fosforylacja

Fosforylacja – reakcja przyłączenia reszty fosforanowej do nukleofilowego atomu dowolnego związku chemicznego.

Nowy!!: Histony i Fosforylacja · Zobacz więcej »

Globuliny

Globuliny – frakcja białek osocza krwi.

Nowy!!: Histony i Globuliny · Zobacz więcej »

Histon (Cambridgeshire)

Histon – wieś i civil parish w Anglii, w Cambridgeshire, w dystrykcie South Cambridgeshire.

Nowy!!: Histony i Histon (Cambridgeshire) · Zobacz więcej »

Histon łącznikowy

Histony łącznikowe – rodzina małych, zasadowych białek histonowych, do których zalicza się histon H1 i jego odmianę histon H5.

Nowy!!: Histony i Histon łącznikowy · Zobacz więcej »

Histon H1

Chromatosom z zaznaczonym nukleosomem Histon H1 – rodzina białek wchodzących w skład chromatyny, jeden z 5 głównych histonów.

Nowy!!: Histony i Histon H1 · Zobacz więcej »

Histon H4

Histon H4 – jeden z 5 głównych histonów budujących nukleosomy.

Nowy!!: Histony i Histon H4 · Zobacz więcej »

Język angielski

ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang. English language //, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Histony i Język angielski · Zobacz więcej »

Jednostka masy atomowej

Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla 12C.

Nowy!!: Histony i Jednostka masy atomowej · Zobacz więcej »

Kation

Kation − jon o ładunku dodatnim (+), w którym występuje nadmiar protonów w stosunku do elektronów.

Nowy!!: Histony i Kation · Zobacz więcej »

Kilo

Kilo – przedrostek wielokrotności jednostki miary o symbolu k oznaczający mnożnik 1000.

Nowy!!: Histony i Kilo · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Histony i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Lizyna

Lizyna (nazwa skrótowa Lys, skrót jednoliterowy K) jest organicznym związkiem chemicznym, polarnym aminokwasem należącym do 20 aminokwasów białkowych, najbardziej rozpowszechnionych na Ziemi.

Nowy!!: Histony i Lizyna · Zobacz więcej »

Masa cząsteczkowa

Masa cząsteczkowa – masa.

Nowy!!: Histony i Masa cząsteczkowa · Zobacz więcej »

Metylacja DNA

Metylacja DNA – proces przyłączania grup alkilowych (metylowych) (-CH3) do zasad azotowych nukleotydów, w szczególności do cytozyny, rzadziej do adeniny (w pozycji 6).

Nowy!!: Histony i Metylacja DNA · Zobacz więcej »

Mitoza

Schemat mitozy Mitoza – proces podziału pośredniego jądra komórkowego, któremu towarzyszy precyzyjne rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych.

Nowy!!: Histony i Mitoza · Zobacz więcej »

Modyfikacja potranslacyjna

Modyfikacja potranslacyjna – modyfikacja białka po jego translacji.

Nowy!!: Histony i Modyfikacja potranslacyjna · Zobacz więcej »

Nukleoproteiny

Nukleoproteiny, nukleoproteidy – białka złożone zbudowane z komponentów białkowych (zwykle są nimi zasadowe protaminy i histony) oraz komponentów nukleinowych stanowiących grupy prostetyczne.

Nowy!!: Histony i Nukleoproteiny · Zobacz więcej »

Nukleosom

nukleosom Nukleosom – jednostka strukturalna chromatyny składająca się z odcinka DNA o długości ok.

Nowy!!: Histony i Nukleosom · Zobacz więcej »

Organizm

prokariotycznego Prekambryjskie stromatolity – geologiczne twory z cienkich warstw węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic. Należą do najstarszych śladów życia na Ziemi, najstarszy stromatolit pochodzi sprzed 3,2 mld lat Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia.

Nowy!!: Histony i Organizm · Zobacz więcej »

Rekombinacja genetyczna

Struktura Hollidaya Rekombinacja genetyczna – proces wymiany materiału genetycznego, w wyniku którego powstają nowe genotypy.

Nowy!!: Histony i Rekombinacja genetyczna · Zobacz więcej »

Replikacja DNA

Replikacja DNA − proces, w którym podwójna nić DNA (podwójna helisa) ulega skopiowaniu (proces samoodtwarzania się DNA).

Nowy!!: Histony i Replikacja DNA · Zobacz więcej »

Samiec

Symbol samca Samiec (organizm męski, ♂) – osobnik płci męskiej.

Nowy!!: Histony i Samiec · Zobacz więcej »

Struktura czwartorzędowa białka

aminokwasów, a tylko konformację łańcuchów peptydowych – tzw. model wstęgowy Struktura czwartorzędowa białka – poziom organizacji na którym można opisać budowę białka.

Nowy!!: Histony i Struktura czwartorzędowa białka · Zobacz więcej »

Transkrypcja (genetyka)

Transkrypcja – proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA, czyli przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA.

Nowy!!: Histony i Transkrypcja (genetyka) · Zobacz więcej »

Ubikwitynacja

Schemat procesu ubikwitynacji Ubikwitynacja, ubikwityzacja – zjawisko unieczynniania białek przez przyłączenie cząsteczek innego, małego białka, ubikwityny.

Nowy!!: Histony i Ubikwitynacja · Zobacz więcej »

Wiązanie kowalencyjne

wodoru Wiązanie kowalencyjne w cząsteczce fluoru Wiązanie kowalencyjne – rodzaj wiązania chemicznego.

Nowy!!: Histony i Wiązanie kowalencyjne · Zobacz więcej »

Wywilżna karłowata

Laboratoryjna hodowla muszki owocówki w fiolce z papką owocową Drosophila melanogaster Wywilżna karłowata, drozofila karłówka, muszka owocowa, wywilżnia, wywilżanka, drozofila, octówka (Drosophila melanogaster) – niewielki owad (wielkości 2–3 mm) z rzędu muchówek.

Nowy!!: Histony i Wywilżna karłowata · Zobacz więcej »

Xenopus

Xenopus – rodzaj płazów bezogonowych z rodziny grzbietorodowatych, obejmujący gatunki występujące w Afryce.

Nowy!!: Histony i Xenopus · Zobacz więcej »

Zasady

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych.

Nowy!!: Histony i Zasady · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Histon.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »