Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Operator (programowanie)

Indeks Operator (programowanie)

Operator – konstrukcja językowa jedno-, bądź wieloargumentowa zwracająca wartość.

42 kontakty: Alokacja pamięci, Alternatywa, Alternatywa rozłączna, Arytmetyka, Bajt, C (język programowania), C++, Dodawanie, Dwójkowy system liczbowy, Dzielenie, Inkrementacja, Java, JavaScript, Język programowania, Klasa (programowanie obiektowe), Kolejność wykonywania działań, Koniunkcja (logika), Konwersja typu, Logika, Mnożenie, Modulo, Negacja, Notacja infiksowa, Notacja polska, Obrót bitowy, Odejmowanie, Odwrotna notacja polska, Operator arytmetyczny, Operator bitowy, Operator logiczny, Operator relacji, Operator rozmiaru, Perl, PHP, Podprogram, Przeciążanie operatorów, Przesunięcie bitowe, Python, Referencja (informatyka), Struktura (programowanie), Tablica (informatyka), Zmienna wskaźnikowa.

Alokacja pamięci

Alokacja pamięci oraz dealokacja pamięci – odpowiednio przydział i zwolnienie ciągłego obszaru pamięci.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Alokacja pamięci · Zobacz więcej »

Alternatywa

Alternatywa, suma logiczna, alternatywa zwykłaTaka nazwa jest niekiedy stosowana dla odróżnienia od alternatywy rozłącznej.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Alternatywa · Zobacz więcej »

Alternatywa rozłączna

bramki logicznej alternatywy rozłącznej Alternatywa rozłączna, alternatywa wykluczająca, alternatywa wyłączająca, różnica symetryczna, suma poprzeczna, suma modulo 2, kontrawalencja, ekskluzja, XOR – logiczny funktor zdaniotwórczy (dwuargumentowa funkcja boolowska).

Nowy!!: Operator (programowanie) i Alternatywa rozłączna · Zobacz więcej »

Arytmetyka

Przykład tablic arytmetycznych z XIX w. Arytmetyka (łac. arithmetica, gr. ἀριθμητική arithmētikē, z ἀριθμός – liczba) – jedna z najstarszych części matematyki.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Arytmetyka · Zobacz więcej »

Bajt

Bajt (dop. bajtu lub bajta) – najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Bajt · Zobacz więcej »

C (język programowania)

C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.

Nowy!!: Operator (programowanie) i C (język programowania) · Zobacz więcej »

C++

C++ – język programowania ogólnego przeznaczenia.

Nowy!!: Operator (programowanie) i C++ · Zobacz więcej »

Dodawanie

Dodawanie jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Dodawanie · Zobacz więcej »

Dwójkowy system liczbowy

Dwójkowy zegarek pokazujący godzinę 3:25 Dwójkowy system liczbowy, system binarny – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Dwójkowy system liczbowy · Zobacz więcej »

Dzielenie

Dwadzieścia jabłek można wyobrazić sobie jako cztery rzędy po pięć jabłek. Jeśli więc pytamy, ile jabłek znajdzie się po podziale 20 na 4 rzędy, wykonujemy działanie 20 \div 4, którego wynikiem jest 5. Dzielenie – operacja matematyczna zdefiniowana w dowolnym ciele jako: gdzie \, jest elementem odwrotnym do b. Ponieważ dzielenie definiujemy jako mnożenie przez odwrotność, nie można dzielić przez 0, gdyż nie istnieje liczba odwrotna do 0 tzn.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Dzielenie · Zobacz więcej »

Inkrementacja

Inkrementacja (łac. incrementum, wzrost) i dekrementacja (łac. decrementum, ubywanie, ubytek) - operacje powodujące odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie wartości argumentu o jeden.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Inkrementacja · Zobacz więcej »

Java

Java (wym. dżawa) – współbieżny, oparty na klasach, obiektowy język programowania ogólnego zastosowania.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Java · Zobacz więcej »

JavaScript

JavaScript (krócej JS) – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych.

Nowy!!: Operator (programowanie) i JavaScript · Zobacz więcej »

Język programowania

Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Język programowania · Zobacz więcej »

Klasa (programowanie obiektowe)

Klasa – częściowa lub całkowita definicja dla obiektów.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Klasa (programowanie obiektowe) · Zobacz więcej »

Kolejność wykonywania działań

Kolejność wykonywania działań (w terminologii uniwersyteckiej: reguły opuszczania nawiasów w celu skracania zapisu) – zbiór zasad określających, które działania mają być wykonane jako pierwsze w celu określenia wartości danego wyrażenia arytmetycznego.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Kolejność wykonywania działań · Zobacz więcej »

Koniunkcja (logika)

Koniunkcja – zdanie złożone mające postać p i q, gdzie p, q są zdaniami.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Koniunkcja (logika) · Zobacz więcej »

Konwersja typu

Konwersja typu, zmiana typu (zmiennej w odwołaniu, wyrażenia), rzutowanie typu, przekształcenie typu – konstrukcja programistyczna umożliwiająca traktowanie danej pewnego, konkretnego typu, jak daną innego typu, lub taką zmianę tej danej albo jej reprezentacji w pamięci operacyjnej, aby wartość tej danej, odpowiadała według przyjętych kryteriów odwzorowania, danej innego, wybranego typu.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Konwersja typu · Zobacz więcej »

Logika

Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Logika · Zobacz więcej »

Mnożenie

3 · 4.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Mnożenie · Zobacz więcej »

Modulo

ModuloEtym.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Modulo · Zobacz więcej »

Negacja

Negacja (inaczej zaprzeczenie, ¬) – zdanie mające postać nieprawda, że p, gdzie p jest zdaniem.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Negacja · Zobacz więcej »

Notacja infiksowa

Zapis infiksowy (zapis wrostkowy) – klasyczny sposób zapisywania wyrażeń z binarnymi (dwuargumentowymi) operacjami arytmetycznymi (dodawanie, mnożenie, potęgowanie, itd.). Ogólny schemat: Oprócz symboli i argumentów operacji stosuje się nawiasy, aby ustalić inną niż domyślna kolejność wykonywania operacji.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Notacja infiksowa · Zobacz więcej »

Notacja polska

Notacja polska, zapis przedrostkowy, notacja Łukasiewicza – sposób zapisu wyrażeń logicznych (a później arytmetycznych), podający najpierw operator, a potem operandy (argumenty).

Nowy!!: Operator (programowanie) i Notacja polska · Zobacz więcej »

Obrót bitowy

Obrót bitowy lub przesunięcie cykliczne — działanie na słowach bitowych polegająca na zmianie pozycji wszystkich bitów, w taki sposób, że bit o indeksie i po wykonaniu obrotu o n miejsc znajduje się na pozycji (i + n) \bmod k, gdzie k to liczba bitów w danym słowie.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Obrót bitowy · Zobacz więcej »

Odejmowanie

Odejmowanie – jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych, działanie odwrotne do dodawania.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Odejmowanie · Zobacz więcej »

Odwrotna notacja polska

Odwrotna notacja polska (ONP) – sposób zapisu wyrażeń arytmetycznych, w którym znak wykonywanej operacji umieszczony jest po operandach (zapis postfiksowy), a nie pomiędzy nimi jak w konwencjonalnym zapisie algebraicznym (zapis infiksowy) lub przed operandami jak w zwykłej notacji polskiej (zapis prefiksowy).

Nowy!!: Operator (programowanie) i Odwrotna notacja polska · Zobacz więcej »

Operator arytmetyczny

Operator arytmetyczny w programowaniu – operator dostępny w określonym języku programowania (a także w innych językach komputerowych oraz w programach komputerowych), który działając na podanych argumentach reprezentujących wartości liczbowe, w wyniku zwraca również wyznaczoną wartość liczbową, realizując podstawowe operacje arytmetyki.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Operator arytmetyczny · Zobacz więcej »

Operator bitowy

Operator bitowy w programowaniu – operator dostępny w określonym języku programowania (a także w innych językach komputerowych), który, działając na podanych argumentach, realizuje podstawowe operacje algebry Boole’a na pojedynczych bitach lub każdej parze odpowiadających sobie bitów pobieranych z tych samych pozycji dwóch argumentów operatora oraz operacje przesunięć lub obrotów bitowych.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Operator bitowy · Zobacz więcej »

Operator logiczny

Operator logiczny w programowaniu – operator dostępny w określonym języku programowania (a także w innych językach komputerowych), który działając na argumentach reprezentujących wartości logiczne, w wyniku zwraca również wartość logiczną, realizując podstawowe operacje algebry Boole’a.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Operator logiczny · Zobacz więcej »

Operator relacji

Operator relacji w programowaniu – operator dostępny w określonym języku programowania (a także w innych językach komputerowych), który działając na podanych argumentach, w wyniku zwraca wartość logiczną, określającą spełnienie bądź nie spełnienie reprezentowanej przez ten operator relacji zachodzącej między zapodanymi argumentami.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Operator relacji · Zobacz więcej »

Operator rozmiaru

Operator rozmiaru – operator dostępny w określonym języku programowania, który działając na podanym argumencie, określa rozmiar (wielkość) wybranego elementu, wyrażony w wybranej jednostce miary, np.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Operator rozmiaru · Zobacz więcej »

Perl

symbol FOSDEM 2013 Perl – interpretowany, dynamiczny język programowania wysokiego poziomu autorstwa Larry’ego Walla początkowo przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, obecnie używany do wielu innych zastosowań.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Perl · Zobacz więcej »

PHP

PHP – interpretowany skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym.

Nowy!!: Operator (programowanie) i PHP · Zobacz więcej »

Podprogram

Podprogram (inaczej funkcja lub procedura) - termin związany z programowaniem proceduralnym.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Podprogram · Zobacz więcej »

Przeciążanie operatorów

Przeciążanie operatorów (ang. operator overloading) lub przeładowanie operatorów – rodzaj polimorfizmu występującego w niektórych językach programowania, polegający na tym, że operator może mieć różne implementacje w zależności od typów użytych argumentów (operandów).

Nowy!!: Operator (programowanie) i Przeciążanie operatorów · Zobacz więcej »

Przesunięcie bitowe

Przesunięcie bitowe – operacja na liczbach w systemie dwójkowym polegająca na przesunięciu wszystkich cyfr binarnych o n pozycji w lewo lub prawo.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Przesunięcie bitowe · Zobacz więcej »

Python

Python – język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia, o rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Python · Zobacz więcej »

Referencja (informatyka)

Referencja – wartość, która zawiera informacje o położeniu innej wartości w pamięci lub nośniku danych.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Referencja (informatyka) · Zobacz więcej »

Struktura (programowanie)

Struktura lub rekord — to złożony typ danych występujący w wielu językach programowania, grupujący logicznie powiązane ze sobą dane różnego typu w jednym obszarze pamięci.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Struktura (programowanie) · Zobacz więcej »

Tablica (informatyka)

Tablica – kontener uporządkowanych danych takiego samego typu, w którym poszczególne elementy dostępne są za pomocą kluczy (indeksu).

Nowy!!: Operator (programowanie) i Tablica (informatyka) · Zobacz więcej »

Zmienna wskaźnikowa

systemie szesnastkowym) Porównanie referencji i wskaźnika W językach programowania pozwalających na bezpośredni dostęp do pamięci (jak np. asembler, C, C++, Cyclone) pamięć jest reprezentowana jako jednowymiarowa tablica bajtów – wszystkie zmienne (statyczne i dynamiczne) są umieszczane w tej „tablicy”.

Nowy!!: Operator (programowanie) i Zmienna wskaźnikowa · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Operatory języka C++.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »