Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Operator relacji

Indeks Operator relacji

Operator relacji w programowaniu – operator dostępny w określonym języku programowania (a także w innych językach komputerowych), który działając na podanych argumentach, w wyniku zwraca wartość logiczną, określającąspełnienie bądź nie spełnienie reprezentowanej przez ten operator relacji zachodzącej między zapodanymi argumentami.

51 kontakty: ABAP, Ada (język programowania), Algorytm, Argument (informatyka), Biblioteka Inżynierii Oprogramowania, Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, Bitowy typ danych, C (język programowania), C++, Definicja, Fałsz, Fortran, Język angielski, Język komputerowy, Język programowania, Klawiatura komputerowa, Kod źródłowy, Kolejność wykonywania działań, Kryterium klasyfikacyjne, Litera, Matematyka, Mikrokomputery, Nawias, Nazwa własna, Negacja, Nierówność, Operator (programowanie), Operator logiczny, Pascal (język programowania), Prawda (logika), Programista, Programowanie komputerów, Przepływ sterowania, Przypisanie, Równość (matematyka), Relacja (matematyka), REXX, Rezultat podprogramu, Skrót, Symbol, System komputerowy, Tekstowy typ danych, VHDL, Visual Basic, Visual Basic for Applications, Wartość logiczna, Wyrażenie (informatyka), Wyrażenie arytmetyczne, Wywołanie podprogramu, Zestaw znaków, ..., Znaki pisarskie. Rozwiń indeks (1 jeszcze) »

ABAP

ABAP (ang. Advanced Business Application Programming, pierwotnie niem. Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor, procesor tworzenia raportów) – język programowania wysokiego poziomu stworzony przez niemieckąfirmę SAP.

Nowy!!: Operator relacji i ABAP · Zobacz więcej »

Ada (język programowania)

Ada – strukturalny, kompilowany, imperatywny, statycznie typowany i obiektowy język programowania opracowany przez Jean Ichbiaha i zespół z CII Honeywell Bull w latach 70.

Nowy!!: Operator relacji i Ada (język programowania) · Zobacz więcej »

Algorytm

Algorytm – skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań, sposób postępowania prowadzący do rozwiązania problemu.

Nowy!!: Operator relacji i Algorytm · Zobacz więcej »

Argument (informatyka)

Argument (parametr aktualny), w informatyce, to element składni w określonym języku programowania, który w wyniku wywołania podprogramu, zostaje utożsamiony (skojarzony) z określonym parametrem podprogramu.

Nowy!!: Operator relacji i Argument (informatyka) · Zobacz więcej »

Biblioteka Inżynierii Oprogramowania

Biblioteka Inżynierii Oprogramowania (BIO) to seria wydawnicza książek z zakresu informatyki i zagadnień pokrewnych, wydawana od końca lat siedemdziesiątych do początku lat dziewięćdziesiątych XX w. przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT).

Nowy!!: Operator relacji i Biblioteka Inżynierii Oprogramowania · Zobacz więcej »

Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów

Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów – seria wydawnicza książek z zakresu informatyki, wydawana przez wydawnictwo NAKOM.

Nowy!!: Operator relacji i Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów · Zobacz więcej »

Bitowy typ danych

Typ bitowy – typ danych reprezentujący ciąg bitów, łańcuch wartości zero-jedynkowych.

Nowy!!: Operator relacji i Bitowy typ danych · Zobacz więcej »

C (język programowania)

C – imperatywny, proceduralny język programowania ogólnego przeznaczenia, stworzony na początku lat 70.

Nowy!!: Operator relacji i C (język programowania) · Zobacz więcej »

C++

C++ – język programowania ogólnego przeznaczenia.

Nowy!!: Operator relacji i C++ · Zobacz więcej »

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, „do końca, granicy”; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia oddającego sens sformułowania.

Nowy!!: Operator relacji i Definicja · Zobacz więcej »

Fałsz

Fałsz – jedna z dwóch podstawowych wartości logicznych (drugąjest prawda). Fałsz jest niezgodnościątreści sądu (zdania) z tym, do czego się odnosi. W logice matematycznej fałsz jest jedynie symbolem, nie ma żadnego głębszego znaczenia. W mowie potocznej i logice tradycyjnej za fałsz uważa się stwierdzenie czegoś, co nie miało miejsca w rzeczywistości lub zaprzeczenie czemuś, co miało miejsce. W pozytywizmie logicznym uwzględnia się też wartość not even false, dla twierdzeń nieweryfikowalnych, co oznacza, że dane zdanie nie ma w ogóle sensu faktycznego, czyli nie odnosi się do żadnych faktów. W matematyce przy danym układzie aksjomatów niektóre twierdzenia sąnierozstrzygalne, a więc nie sąani prawdziwe ani fałszywe.

Nowy!!: Operator relacji i Fałsz · Zobacz więcej »

Fortran

Fortran (od wersji 90 do aktualnej) a dawniej FORTRAN (do wersji 77 włącznie) (od ang. formula translation) – język programowania pierwotnie zaprojektowany do zapisu programów obliczeniowych, był niegdyś językiem proceduralnym, obecnie jest nadal rozwijanym językiem ogólnego przeznaczenia.

Nowy!!: Operator relacji i Fortran · Zobacz więcej »

Język angielski

Wielkiej Brytanii symbolizujące język angielski ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang.) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich, powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Operator relacji i Język angielski · Zobacz więcej »

Język komputerowy

Język komputerowy – język służący do komunikowania się użytkownika z komputerem.

Nowy!!: Operator relacji i Język komputerowy · Zobacz więcej »

Język programowania

Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.

Nowy!!: Operator relacji i Język programowania · Zobacz więcej »

Klawiatura komputerowa

Standardowa klawiatura komputerowa klawiatura wyspowa w laptopie Lenovo Klawiatura komputerowa – uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych.

Nowy!!: Operator relacji i Klawiatura komputerowa · Zobacz więcej »

Kod źródłowy

Kod źródłowy – szczegółowe instrukcje programu komputerowego za pomocąokreślonego języka programowania, opisujące operacje, jakie powinien wykonać komputer na zgromadzonych lub otrzymanych danych.

Nowy!!: Operator relacji i Kod źródłowy · Zobacz więcej »

Kolejność wykonywania działań

280px Kolejność wykonywania działań (w terminologii uniwersyteckiej: reguły opuszczania nawiasów w celu skracania zapisu) – zbiór zasad określających, które działania mająbyć wykonane jako pierwsze w celu określenia wartości danego wyrażenia arytmetycznego.

Nowy!!: Operator relacji i Kolejność wykonywania działań · Zobacz więcej »

Kryterium klasyfikacyjne

Kryterium klasyfikacyjne – wyodrębnienie i przyporządkowanie obiektów, przedmiotów, istot, osób, zjawisk do określonego zbioru lub grupy, na podstawie ich istotnej i wspólnej cechy, według logicznych zasad.

Nowy!!: Operator relacji i Kryterium klasyfikacyjne · Zobacz więcej »

Litera

150x150px Litera – znak graficzny charakterystyczny dla pism głoskowych, odpowiadający zwykle pojedynczemu fonemowi.

Nowy!!: Operator relacji i Litera · Zobacz więcej »

Matematyka

Rafaela Santiego (XVI wiek); cyrkiel trzyma Euklides, grecki matematyk z III wieku p.n.e. Uniwersytetu Oksfordzkiego; na ziemi znajduje się parkietaż Penrose’a opisany po raz pierwszy przez jednego z pracowników tej placówki. Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka zaliczana do grupy formalnych, inaczej dedukcyjnych lub apriorycznych, a także do nauk ścisłych i definiująca tę grupę – matematyka stanowi ich fundament.

Nowy!!: Operator relacji i Matematyka · Zobacz więcej »

Mikrokomputery

Mikrokomputery to seria wydawnicza książek z zakresu informatyki i zagadnień pokrewnych, wydawana w latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT).

Nowy!!: Operator relacji i Mikrokomputery · Zobacz więcej »

Nawias

Nawiasy – znaki pisarskie, używane z reguły parzyście, przeznaczone do ujmowania między nie tekstu lub symboli.

Nowy!!: Operator relacji i Nawias · Zobacz więcej »

Nazwa własna

Nazwy własne, imię własne, onim – nazwy przysługujące jednostkom, w odróżnieniu od nazw pospolitych, które odnosząsię do dowolnych klas jednostek (egzemplarzy określonej klasy przedmiotów).

Nowy!!: Operator relacji i Nazwa własna · Zobacz więcej »

Negacja

Negacja (z łac. negatio), zaprzeczenie – pojęcie logiki i językoznawstwa o kilku znaczeniach.

Nowy!!: Operator relacji i Negacja · Zobacz więcej »

Nierówność

Nierówność – relacja porządku między dwoma wyrażeniami.

Nowy!!: Operator relacji i Nierówność · Zobacz więcej »

Operator (programowanie)

Operator – konstrukcja językowa jedno-, bądź wieloargumentowa zwracająca wartość.

Nowy!!: Operator relacji i Operator (programowanie) · Zobacz więcej »

Operator logiczny

Operator logiczny w programowaniu – operator dostępny w określonym języku programowania (a także w innych językach komputerowych), który działając na argumentach reprezentujących wartości logiczne, w wyniku zwraca również wartość logiczną, realizując podstawowe operacje algebry Boole’a.

Nowy!!: Operator relacji i Operator logiczny · Zobacz więcej »

Pascal (język programowania)

Pascal – język programowania wysokiego poziomu opracowany przez Niklausa Wirtha w 1970 roku.

Nowy!!: Operator relacji i Pascal (język programowania) · Zobacz więcej »

Prawda (logika)

Prawda – jedna z dwóch podstawowych wartości logicznych.

Nowy!!: Operator relacji i Prawda (logika) · Zobacz więcej »

Programista

Programistka pisząca kod w języku Java w narzędziu JUnit Programista komputerowy, programista, deweloper, potocznie koder – osoba pisząca programy komputerowe w języku programowania.

Nowy!!: Operator relacji i Programista · Zobacz więcej »

Programowanie komputerów

Hello, world!”. Programowanie komputerów – proces tworzenia programu komputerowego, który ma realizować określone zadania zdefiniowane w języku programowania.

Nowy!!: Operator relacji i Programowanie komputerów · Zobacz więcej »

Przepływ sterowania

W informatyce przepływ sterowania oznacza zbiór instrukcji i wyrażeń uporządkowanych w kolejności wykonania.

Nowy!!: Operator relacji i Przepływ sterowania · Zobacz więcej »

Przypisanie

Przypisanie (podstawienie) – informatyczna operacja nadania, umieszczenia, wpisania do określonej l-wartości nowej wartości.

Nowy!!: Operator relacji i Przypisanie · Zobacz więcej »

Równość (matematyka)

Równość – relacja, która jest relacjąrównoważności.

Nowy!!: Operator relacji i Równość (matematyka) · Zobacz więcej »

Relacja (matematyka)

Relacja – dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego skończonej liczby zbiorów; definicja ta oddaje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (elementy wspomnianych zbiorów pozostająw związku albo łączy je pewna zależność, czy też własność lub nie).

Nowy!!: Operator relacji i Relacja (matematyka) · Zobacz więcej »

REXX

REXX (ang. REstructured eXtended eXecutor) jest proceduralnym interpretowanym językiem programowania zaprojektowanym przez Mike'a Cowlishawa.

Nowy!!: Operator relacji i REXX · Zobacz więcej »

Rezultat podprogramu

Rezultat podprogramu (wynik podprogramu, wartość zwracana przez podprogram) w programowaniu, to wartość, która zostaje wyznaczona przez podprogram i następnie przekazana do miejsca jego wywołania.

Nowy!!: Operator relacji i Rezultat podprogramu · Zobacz więcej »

Skrót

Skrót – skrócony zapis wyrazu lub połączenia słownego, umotywowany potrzebami ekonomizacji przejawu językowego.

Nowy!!: Operator relacji i Skrót · Zobacz więcej »

Symbol

Symbol (z gr. sýmbolon) – semantyczny środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne i różnąliczbę znaczeń ukrytych.

Nowy!!: Operator relacji i Symbol · Zobacz więcej »

System komputerowy

Zestaw komputerowy Tandy Color Computer 3 Zestaw komputerowy Amiga 1000 System komputerowy (ang. computer system) – układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Nowy!!: Operator relacji i System komputerowy · Zobacz więcej »

Tekstowy typ danych

Tekstowy typ danych – typ danych służący do przechowywania ciągu znaków (zmiennych łańcuchowych).

Nowy!!: Operator relacji i Tekstowy typ danych · Zobacz więcej »

VHDL

VHDL – język opisu sprzętu używany w komputerowym projektowaniu układów cyfrowych typu FPGA i ASIC.

Nowy!!: Operator relacji i VHDL · Zobacz więcej »

Visual Basic

Visual Basic – język programowania wysokiego poziomu i narzędzie programowania firmy Microsoft.

Nowy!!: Operator relacji i Visual Basic · Zobacz więcej »

Visual Basic for Applications

Visual Basic for Applications, VBA – język programowania oparty na Visual Basicu (VB) zaimplementowany w aplikacjach pakietu Microsoft Office oraz kilku innych, jak na przykład AutoCAD i WordPerfect.

Nowy!!: Operator relacji i Visual Basic for Applications · Zobacz więcej »

Wartość logiczna

Wartość logiczna – podstawowa cecha zdania określająca jego stosunek do faktów.

Nowy!!: Operator relacji i Wartość logiczna · Zobacz więcej »

Wyrażenie (informatyka)

Wyrażenie – w językach programowania kombinacja wyrażeń stałych (literałów, stałych itp.), zmiennych, operatorów, funkcji i nawiasów, której przypisywana jest wartość zgodnie z regułami danego języka.

Nowy!!: Operator relacji i Wyrażenie (informatyka) · Zobacz więcej »

Wyrażenie arytmetyczne

Wyrażenie arytmetyczne – w językach programowania dowolne wyrażenie typu liczbowego.

Nowy!!: Operator relacji i Wyrażenie arytmetyczne · Zobacz więcej »

Wywołanie podprogramu

Wywołanie podprogramu, to przekazanie sterowania w programie komputerowym do wybranego podprogramu.

Nowy!!: Operator relacji i Wywołanie podprogramu · Zobacz więcej »

Zestaw znaków

Zestaw znaków – zestawienie znaków pisma z odpowiadającymi im kodami binarnymi lub liczbowymi.

Nowy!!: Operator relacji i Zestaw znaków · Zobacz więcej »

Znaki pisarskie

Znaki pisarskie – znaki graficzne stanowiące pismo oraz symbole graficzne oznaczające dźwięki mowy, znaczenia myślowe.

Nowy!!: Operator relacji i Znaki pisarskie · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Operator porównania.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »