Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Matematyka

Indeks Matematyka

Rafaela Santiego Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania.

193 kontakty: Aksjomat, Algebra, Algebra Boole’a, Algebra homologiczna, Algebra liniowa, Algebra ogólna, Algebra przemienna, Algebra topologiczna, Algorytm, Algorytmika, Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne, Analiza danych, Analiza funkcjonalna, Analiza harmoniczna, Analiza matematyczna, Analiza numeryczna, Analiza przeżycia, Analiza zespolona, Andrzej Trybulec, Aproksymacja, Astrofizyka, Astronomia, Badania operacyjne, Benjamin Peirce, Biografia, Biomatematyka, Całka, Ciało (matematyka), Ciąg (matematyka), Cyrkiel, Czasopismo naukowe, Częściowy porządek, David Hilbert, Dobór próby, Dyskalkulia, Działanie algebraiczne, Edukacja, Ekonometria, Ekonomia, Filozofia matematyki, Fizyka, Funkcja, Funkcja rzeczywista, Funkcje specjalne, Funkcje zmiennej zespolonej, Genus, Geofizyka, Geometria, Geometria algebraiczna, Geometria euklidesowa, ..., Geometria hiperboliczna, Geometria różniczkowa, Geometria sferyczna, Geometria wykreślna, Georg Cantor, Gian-Carlo Rota, Granica (matematyka), Grupa Liego, Henri Poincaré, Historia matematyki, Immanuel Kant, Informatyka, Język (logika), Język gocki, Język grecki, Językoznawstwo, Kombinatoryka, Konkluzja, Krata (porządek), Kryptologia, Krzywizna krzywej, LaTeX, Leonardo da Vinci, Liczby rzeczywiste, Lingwistyka matematyczna, Lista symboli matematycznych, Logika matematyczna, Macierz, Matematyka czysta, Matematyka stosowana, Materia (fizyka), Mathematical Reviews, Mechanika klasyczna, Mechanika kwantowa, Mechanika płynów, Mechanika statystyczna, Metamatematyka, Miara (matematyka), Miara kąta, MSC 2000, Nauka, Nauki ścisłe, Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Niezmiennik przekształcenia, Nikołaj Łobaczewski, Oddziaływanie elektromagnetyczne, Odległość, Optyka, Optymalizacja, Para uporządkowana, Paul Dirac, Pierścień (matematyka), Pierścień przemienny, Pochodna funkcji, Pojęcie pierwotne, Pole powierzchni, Politologia, Populacja statystyczna, Postulat Euklidesa, Próba statystyczna, Proces ergodyczny, Proces stochastyczny, Programowanie liniowe, Programowanie matematyczne, Prosta, Przesłanka, Przestrzeń (matematyka), Przestrzeń afiniczna, Przestrzeń euklidesowa, Przestrzeń rzutowa, Przetwarzanie sygnałów, Punkt (geometria), Punkt stały, Rachunek wariacyjny, Rafael Santi, Równanie, Równanie całkowe, Równanie funkcyjne, Równanie różnicowe, Równanie różniczkowe, Równanie różniczkowe cząstkowe, Równanie różniczkowe zwyczajne, Relacja (matematyka), Rozkład prawdopodobieństwa, Rozmaitość riemannowska, Rozmaitość topologiczna, Rozumowanie, Słowo (matematyka), Statystyka, Statystyka nieparametryczna, Stefan Banach, Struktura matematyczna, System Mizar, Szereg (matematyka), Szkoła Ateńska, Sztuka, Technika, Teoria (logika), Teoria decyzji, Teoria dowodu, Teoria estymacji, Teoria gier, Teoria grafów, Teoria grup, Teoria homotopii, Teoria informacji, Teoria kategorii, Teoria liczb, Teoria miary, Teoria mnogości, Teoria modeli, Teoria obliczeń, Teoria obwodów, Teoria potencjału, Teoria prawdopodobieństwa, Teoria rekursji, Teoria sterowania, Teoria systemów, Teoria układów dynamicznych, Teoria względności, Termodynamika klasyczna, Topologia, Topologia algebraiczna, Traktat o malarstwie, Transformacja Fouriera, Twierdzenie, Twierdzenie podstawowe Cauchy’ego, Układ współrzędnych, Układ współrzędnych kartezjańskich, Wacław Sierpiński, Węzeł (teoria węzłów), Wielokomórka, Wielomian, William Wordsworth, Wymiar (matematyka), XIX wiek, Złożoność obliczeniowa, Zbiór, Zbiór przeliczalny, Zbiór rozmyty, Zbiór wypukły, Zdanie logiczne. Rozwiń indeks (143 jeszcze) »

Aksjomat

Aksjomat (postulat, pewnik) (gr. αξιωμα – godność, pewność, oczywistość) – jedno z podstawowych pojęć logiki matematycznej.

Nowy!!: Matematyka i Aksjomat · Zobacz więcej »

Algebra

Dzieło, z którego pochodzi określenie „algebra” Girolamo Cardano Évariste Galois(1811-1832) Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Algebra – jeden z najstarszych działów matematyki, powstały już w starożytności.

Nowy!!: Matematyka i Algebra · Zobacz więcej »

Algebra Boole’a

Diagram Hassego dla algebry Boole’a podzbiorów zbioru trójelementowego Algebra Boole’a – pewien typ struktury algebraicznej, rodzaj algebry ogólnej stosowany w matematyce, informatyce teoretycznej oraz elektronice cyfrowej.

Nowy!!: Matematyka i Algebra Boole’a · Zobacz więcej »

Algebra homologiczna

Algebra homologiczna – dział algebry będący swoistym zapleczem topologii algebraicznej, na którą składają się między innymi niektóre obszary teorii grup, teorii modułów i teorii pierścieni, przejawiający przy tym ścisły związek z teorią kategorii.

Nowy!!: Matematyka i Algebra homologiczna · Zobacz więcej »

Algebra liniowa

Algebra liniowa – dział algebry zajmujący się badaniem przestrzeni liniowych oraz ich homomorfizmów, tj.

Nowy!!: Matematyka i Algebra liniowa · Zobacz więcej »

Algebra ogólna

Algebra ogólna (algebra uniwersalna lub abstrakcyjna) – obiekt matematyczny będący przedmiotem badań algebry uniwersalnej (zwanej też algebrą ogólną).

Nowy!!: Matematyka i Algebra ogólna · Zobacz więcej »

Algebra przemienna

Algebra przemienna – dział algebry badający własności pierścieni przemiennych i związanych z nimi obiektów (ideałów, modułów, waluacji itp.).

Nowy!!: Matematyka i Algebra przemienna · Zobacz więcej »

Algebra topologiczna

Algebra topologiczna – przestrzeń liniowo-topologiczna z dodatkowym działaniem, nazywanym najczęściej mnożeniem, wraz z którym jest ona algebrą oraz działanie to jest ciągłe względem oryginalnej topologii.

Nowy!!: Matematyka i Algebra topologiczna · Zobacz więcej »

Algorytm

Algorytm – skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań.

Nowy!!: Matematyka i Algorytm · Zobacz więcej »

Algorytmika

Algorytmika, teoria algorytmów – nauka o algorytmach.

Nowy!!: Matematyka i Algorytmika · Zobacz więcej »

Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne

Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne (ang. American Mathematical Society, skr. AMS) – towarzystwo naukowe skupiające matematyków w Stanach Zjednoczonych.

Nowy!!: Matematyka i Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne · Zobacz więcej »

Analiza danych

Analiza danych zastanych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków.

Nowy!!: Matematyka i Analiza danych · Zobacz więcej »

Analiza funkcjonalna

Analiza funkcjonalna – dział analizy matematycznej zajmujący się głównie badaniem własności przestrzeni funkcyjnych.

Nowy!!: Matematyka i Analiza funkcjonalna · Zobacz więcej »

Analiza harmoniczna

Analiza harmoniczna – dział matematyki obejmujący teorię i zastosowania szeregu Fouriera i transformaty Fouriera.

Nowy!!: Matematyka i Analiza harmoniczna · Zobacz więcej »

Analiza matematyczna

Analiza matematyczna – zespół teorii obejmujący wiele ważnych działów matematyki.

Nowy!!: Matematyka i Analiza matematyczna · Zobacz więcej »

Analiza numeryczna

Analiza numeryczna to zbiorcza nazwa wszystkich działów matematyki, które zajmują się badaniem struktur ciągłych, to znaczy zawierających zbiory nieprzeliczalne, której głównym zadaniem jest badanie możliwości realizacji obliczeń przybliżonych, oraz analiza powstałych na skutek zaokrąglenia błędów.

Nowy!!: Matematyka i Analiza numeryczna · Zobacz więcej »

Analiza przeżycia

Analiza przeżycia to zbiór metod statystycznych badających procesy, w których interesujący jest czas, jaki upłynie do (pierwszego) wystąpienia pewnego zdarzenia.

Nowy!!: Matematyka i Analiza przeżycia · Zobacz więcej »

Analiza zespolona

biegunowym układzie współrzędnych. Amplituda jest reprezentowana poprzez odcień, a promień za pomocą jasności i nasycenia. Analiza zespolona – dziedzina matematyki, w szczególności analizy matematycznej, obejmująca swą tematyką teorię funkcji zespolonych zmiennej zespolonej, w tym rzeczywistej, jednej i wielu zmiennych – w tym bardzo rozbudowane teorie funkcji analitycznych, funkcji eliptycznych czy odwzorowań konforemnych.

Nowy!!: Matematyka i Analiza zespolona · Zobacz więcej »

Andrzej Trybulec

mały Andrzej Wojciech Trybulec (ur. 29 stycznia 1941, zm. 11 września 2013) – polski matematyk i informatyk, pracujący na Uniwersytecie w Białymstoku.

Nowy!!: Matematyka i Andrzej Trybulec · Zobacz więcej »

Aproksymacja

Aproksymacja (– przybliżać) – proces określania rozwiązań przybliżonych na podstawie rozwiązań znanych, które są bliskie rozwiązaniom dokładnym w ściśle sprecyzowanym sensie.

Nowy!!: Matematyka i Aproksymacja · Zobacz więcej »

Astrofizyka

Astrofizyka – dziedzina nauki leżąca na pograniczu fizyki i astronomii, zajmująca się badaniem procesów fizycznych w skali astronomicznej oraz budową i prawami rządzącymi obiektami astronomicznymi.

Nowy!!: Matematyka i Astrofizyka · Zobacz więcej »

Astronomia

kosmicznego teleskopu Hubble’a. Astronomia (gr. astronomía) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne).

Nowy!!: Matematyka i Astronomia · Zobacz więcej »

Badania operacyjne

Badania operacyjne – dyscyplina naukowa związana z teorią decyzji pozwalająca wyznaczyć metodę i rozwiązanie określonych problemów związanych z podjęciem optymalnych decyzji.

Nowy!!: Matematyka i Badania operacyjne · Zobacz więcej »

Benjamin Peirce

Benjamin Peirce (ur. 4 kwietnia 1809, zm. 6 października 1880) – amerykański matematyk, który przez czterdzieści lat wykładał na Uniwersytecie Harvarda.

Nowy!!: Matematyka i Benjamin Peirce · Zobacz więcej »

Biografia

Biografia (gr. bíos – życie i gráphō – pisze) – opis życia postaci autentycznej, który może mieć charakter naukowy, literacki lub popularyzatorski.

Nowy!!: Matematyka i Biografia · Zobacz więcej »

Biomatematyka

Biomatematyka (biologia matematyczna) jest dziedziną z pogranicza biologii i matematyki, zajmującą się rozwojem metod matematycznych na potrzeby biologii i zastosowaniem matematyki do badań biologicznych.

Nowy!!: Matematyka i Biomatematyka · Zobacz więcej »

Całka

Całka – ogólne określenie wielu różnych, choć powiązanych ze sobą pojęć analizy matematycznej.

Nowy!!: Matematyka i Całka · Zobacz więcej »

Ciało (matematyka)

Ciało – struktura formalizująca własności algebraiczne liczb wymiernych czy liczb rzeczywistych.

Nowy!!: Matematyka i Ciało (matematyka) · Zobacz więcej »

Ciąg (matematyka)

Ciąg – przyporządkowanie wszystkim liczbom naturalnym z przedziału, lub wszystkim liczbom naturalnym dodatnim, elementów z pewnego ustalonego zbioru.

Nowy!!: Matematyka i Ciąg (matematyka) · Zobacz więcej »

Cyrkiel

Cyrkiel precyzyjny Cyrkiel traserski Cyrkiel – przyrząd kreślarski służący do kreślenia okręgów i odmierzania odcinków.

Nowy!!: Matematyka i Cyrkiel · Zobacz więcej »

Czasopismo naukowe

Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej.

Nowy!!: Matematyka i Czasopismo naukowe · Zobacz więcej »

Częściowy porządek

Częściowy porządek (ang. partial order) – relacja zwrotna, przechodnia i (słabo) antysymetryczna albo równoważnie antysymetryczny praporządek.

Nowy!!: Matematyka i Częściowy porządek · Zobacz więcej »

David Hilbert

David Hilbert (ur. 23 stycznia 1862 w Królewcu (Prusy Wschodnie)Hermann Weyl,, zm. 14 lutego 1943 w Getyndze) – niemiecki matematyk.

Nowy!!: Matematyka i David Hilbert · Zobacz więcej »

Dobór próby

Dobór próby jest częścią badania statystycznego.

Nowy!!: Matematyka i Dobór próby · Zobacz więcej »

Dyskalkulia

Dyskalkulia rozwojowa – zaburzenie zdolności wykonywania działań arytmetycznych.

Nowy!!: Matematyka i Dyskalkulia · Zobacz więcej »

Działanie algebraiczne

Działanie lub operacja – przyporządkowanie jednemu lub większej liczbie elementów nazywanych argumentami lub operandami elementu nazywanego wynikiem.

Nowy!!: Matematyka i Działanie algebraiczne · Zobacz więcej »

Edukacja

Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.

Nowy!!: Matematyka i Edukacja · Zobacz więcej »

Ekonometria

Ekonometria – nauka pomocnicza w ramach ekonomii, wykorzystująca narzędzia matematyki, statystyki oraz informatyki do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami i zmiennymi ekonomicznymi.

Nowy!!: Matematyka i Ekonometria · Zobacz więcej »

Ekonomia

Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i uslug.

Nowy!!: Matematyka i Ekonomia · Zobacz więcej »

Filozofia matematyki

Filozofia matematyki - dział filozofii.

Nowy!!: Matematyka i Filozofia matematyki · Zobacz więcej »

Fizyka

446x446px Fizyka (z, physis – „natura”) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi.

Nowy!!: Matematyka i Fizyka · Zobacz więcej »

Funkcja

Funkcja (łac. functio, -onis, „odbywanie, wykonywanie, czynność”Od fungor, functus sum, fungi, „wykonać, wypełnić, zwolnić”.) – dla danych dwóch zbiorów X i Y przyporządkowanieW Słowniku języka polskiego, PWN, 1996: ustalić relację między czymś a czymś, uczynić zależnym od czegoś... każdemu elementowi zbioru X dokładnie jednego elementu zbioru Y. Oznacza się ją na ogół f, g, h itd.

Nowy!!: Matematyka i Funkcja · Zobacz więcej »

Funkcja rzeczywista

Funkcja rzeczywista – funkcja, której przeciwdziedzina jest podzbiorem zbioru liczb rzeczywistych.

Nowy!!: Matematyka i Funkcja rzeczywista · Zobacz więcej »

Funkcje specjalne

Funkcje specjalne – umowna nazwa grupy funkcji, które nie są funkcjami elementarnymi, a jednocześnie odgrywają ważną rolę w wielu dziedzinach nauki.

Nowy!!: Matematyka i Funkcje specjalne · Zobacz więcej »

Funkcje zmiennej zespolonej

Funkcja zmiennej zespolonej – funkcja, której dziedziną jest podzbiór ciała liczb zespolonych (podzbiór płaszczyzny zespolonej. Nie należy mylić tego pojęcia z funkcją zespoloną, czyli funkcją przyjmującą wartości w zbiorze liczb zespolonych: najczęściej rozpatruje się funkcje zespolone zmiennej rzeczywistej i zmiennej zespolonej. Kategoria:Analiza zespolona Zmiennej zespolonej.

Nowy!!: Matematyka i Funkcje zmiennej zespolonej · Zobacz więcej »

Genus

Genus – niezmiennik topologiczny, liczba całkowita charakteryzująca rozmaitość topologiczną równa liczbie otworów w rozmaitości.

Nowy!!: Matematyka i Genus · Zobacz więcej »

Geofizyka

Geofizyka – dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce.

Nowy!!: Matematyka i Geofizyka · Zobacz więcej »

Geometria

Stanisława Grzepskiego. Tablice geometryczne z encyklopedii z 1728 roku Geometria (gr. γεωμετρία; geo – ziemia, metria – miara) – dziedzina matematyki badająca dla wybranych przekształceń ich niezmienniki, od najprostszych, takich jak odległość, pole powierzchni, miara kąta, przez bardziej zaawansowane, jak krzywizna, punkt stały, czy wymiar.

Nowy!!: Matematyka i Geometria · Zobacz więcej »

Geometria algebraiczna

Geometria algebraiczna – dział matematyki z pogranicza algebry i geometrii, badający obiekty geometryczne metodami algebraicznymi lub struktury algebraiczne metodami geometrii, teorii funkcji analitycznych, teorii kategorii i innych podobnych.

Nowy!!: Matematyka i Geometria algebraiczna · Zobacz więcej »

Geometria euklidesowa

Szkoła Euklidesa w Atenach(Obraz Raffaello Sanzio, 1509) Strona z dzieła ''Elementy'' Geometria euklidesowa – klasyczna odmiana geometrii opisana po raz pierwszy przez Euklidesa w dziele Elementy (z IV w. p.n.e.). Zebrał on całą ówczesną wiedzę matematyczną znaną Grekom, dziś jego dzieło przedstawia się jako pierwszą znaną aksjomatyzację w historii matematyki.

Nowy!!: Matematyka i Geometria euklidesowa · Zobacz więcej »

Geometria hiperboliczna

Geometria hiperboliczna (zwana także geometrią siodła, geometrią Łobaczewskiego lub geometrią Bolyaia-Łobaczewskiego) – jedna z geometrii nieeuklidesowych.

Nowy!!: Matematyka i Geometria hiperboliczna · Zobacz więcej »

Geometria różniczkowa

Geometria różniczkowa – dziedzina geometrii, badająca krzywe, powierzchnie i ich wielowymiarowe uogólnienia zwane hiperpowierzchniami i rozmaitościami, opierając się na geometrii analitycznej, szeroko stosując metody analizy matematycznej, głównie rachunku różniczkowego.

Nowy!!: Matematyka i Geometria różniczkowa · Zobacz więcej »

Geometria sferyczna

Na sferze suma kątów wewnętrznych trójkąta jest zawsze większa od 180° Geometria sferyczna – geometria powierzchni kuli (czyli sfery).

Nowy!!: Matematyka i Geometria sferyczna · Zobacz więcej »

Geometria wykreślna

200px Geometria wykreślna – nauka powstała pod koniec XVIII wieku za sprawą francuskiego matematyka Gasparda Monge'a.

Nowy!!: Matematyka i Geometria wykreślna · Zobacz więcej »

Georg Cantor

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (ur. 3 marca 1845 w Petersburgu, zm. 6 stycznia 1918 w sanatorium w Halle) – niemiecki matematyk.

Nowy!!: Matematyka i Georg Cantor · Zobacz więcej »

Gian-Carlo Rota

Gian-Carlo Rota Gian-Carlo Rota (ur. 27 kwietnia 1932 w Vigevano, zm. 18 kwietnia 1999 w Cambridge, MA) – matematyk i filozof amerykański pochodzenia włoskiego, profesor matematyki stosowanej i filozofii w MIT i konsultant w Los Alamos National Laboratory.

Nowy!!: Matematyka i Gian-Carlo Rota · Zobacz więcej »

Granica (matematyka)

Granica – pojęcie używane w matematyce określające zachowania funkcji, a w szczególności ciągu, gdy ich argumenty „zbliżają się” do pewnej wartości lub nieskończoności.

Nowy!!: Matematyka i Granica (matematyka) · Zobacz więcej »

Grupa Liego

Grupa Liego – grupa, która jest zarazem gładką rozmaitością.

Nowy!!: Matematyka i Grupa Liego · Zobacz więcej »

Henri Poincaré

Jules Henri Poincaré (ur. 29 kwietnia 1854 w Cité Ducale niedaleko Nancy, Francja, zm. 17 lipca 1912 w Paryżu) (wym.) – francuski matematyk, fizyk, astronom i filozof nauki.

Nowy!!: Matematyka i Henri Poincaré · Zobacz więcej »

Historia matematyki

''Kompendium o liczeniu przez uzupełnienie i wyrównywanie'' Historia matematyki jest prawdopodobnie równie stara jak ludzkość.

Nowy!!: Matematyka i Historia matematyki · Zobacz więcej »

Immanuel Kant

Immanuel Kant (ur. 22 kwietnia 1724 w Królewcu, zm. 12 lutego 1804 tamże) – niemiecki filozof oświeceniowy, profesor logiki i metafizyki na Uniwersytecie Albrechta w Królewcu.

Nowy!!: Matematyka i Immanuel Kant · Zobacz więcej »

Informatyka

Informatyka zajmuje się teoretycznymi podstawami informacji i obliczeń, wraz z praktycznymi technikami wdrażania i stosowania tych fundamentów.

Nowy!!: Matematyka i Informatyka · Zobacz więcej »

Język (logika)

Język – pewien zbiór symboli, przy użyciu których można tworzyć bardziej złożone wyrażenia (na przykład formuły, zdania matematyczne) według ściśle określonych reguł syntaktycznych.

Nowy!!: Matematyka i Język (logika) · Zobacz więcej »

Język gocki

Srebrnej Biblii'' Język gocki – wymarły język wschodniogermański, który był używany przez germańskie plemię Gotów.

Nowy!!: Matematyka i Język gocki · Zobacz więcej »

Język grecki

Wyraz "Grecja" napisany po nowogrecku Wyraz "Cypr" napisany po nowogrecku Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego.

Nowy!!: Matematyka i Język grecki · Zobacz więcej »

Językoznawstwo

Językoznawstwo, inaczej lingwistyka – dyscyplina nauk humanistycznych, której głównym przedmiotem poznania jest język (teoria języka) i języki świata (ich filologie); działami językoznawstwa ogólnego są: fonetyka, fonologia, morfologia, pragmatyka, semantyka, składnia, słownictwo, słowotwórstwo.

Nowy!!: Matematyka i Językoznawstwo · Zobacz więcej »

Kombinatoryka

Kombinatoryka – dział matematyki zajmujący się badaniem struktur skończonych lub nieskończonych, ale policzalnych. Np.

Nowy!!: Matematyka i Kombinatoryka · Zobacz więcej »

Konkluzja

W każdym rozumowaniu odnaleźć można następujące elementy: racja i następstwo, przesłanka i konkluzja (wniosek).

Nowy!!: Matematyka i Konkluzja · Zobacz więcej »

Krata (porządek)

Dzielniki 60 tworzą kratę. Diagram Hassego kraty Tamriego. Warto zauważyć, iż punkty kraty tworzą wielościan, zwany angielskim terminem ''associahedron'', co można przetłumaczyć jako „wielościan asocjacji”. Kraty (ang. lattice) – struktury matematyczne, które można opisywać albo algebraicznie, albo w sensie częściowych porządków.

Nowy!!: Matematyka i Krata (porządek) · Zobacz więcej »

Kryptologia

II wojny światowej do szyfrowania wiadomości sztabowych wysokiego szczebla Kryptologia (z gr. κρυπτός – kryptos – „ukryty” i λόγος – logos – „rozum”, „słowo”) – dziedzina wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem.

Nowy!!: Matematyka i Kryptologia · Zobacz więcej »

Krzywizna krzywej

Krzywiznę krzywej płaskiej definiuje się jako: Natomiast krzywiznę ze znakiem: gdzie \Delta\varphi jest kątem pomiędzy stycznymi do krzywej na końcach łuku, a długością tego łuku.

Nowy!!: Matematyka i Krzywizna krzywej · Zobacz więcej »

LaTeX

Logo systemu LaTeX LaTeX – oprogramowanie do zautomatyzowanego składu tekstu, a także związany z nim język znaczników, służący do formatowania dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych (na przykład: broszur, artykułów, książek, plakatów, prezentacji, a nawet stron HTML).

Nowy!!: Matematyka i LaTeX · Zobacz więcej »

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci, właściwie (ur. 15 kwietnia 1452 w Anchiano, zm. 2 maja 1519 w Clos Lucé) – włoski renesansowy malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, wynalazca, geolog, rzeźbiarz.

Nowy!!: Matematyka i Leonardo da Vinci · Zobacz więcej »

Liczby rzeczywiste

Oś liczbowa – interpretacja geometryczna zbioru liczb rzeczywistych Zbiór liczb rzeczywistych – rozszerzenie zbioru liczb wymiernych (jako przestrzeni metrycznej) do przestrzeni zupełnej; równoważnie – rozszerzenie zbioru liczb wymiernych (z topologią przedziałową) do przestrzeni spójnej.

Nowy!!: Matematyka i Liczby rzeczywiste · Zobacz więcej »

Lingwistyka matematyczna

Lingwistyka matematyczna – dział językoznawstwa, w którym do badania języków stosuje się metody matematyczne, podzielony na dwa kierunki: syntetyczny i analityczny.

Nowy!!: Matematyka i Lingwistyka matematyczna · Zobacz więcej »

Lista symboli matematycznych

Lista symboli matematycznych – artykuł zawierający listę podstawowych symboli i oznaczeń matematycznych.

Nowy!!: Matematyka i Lista symboli matematycznych · Zobacz więcej »

Logika matematyczna

Logika matematyczna – dział matematyki, który wyodrębnił się jako samodzielna dziedzina na przełomie XIX i XX wieku, wraz z dążeniem do dogłębnego zbadania podstaw matematyki.

Nowy!!: Matematyka i Logika matematyczna · Zobacz więcej »

Macierz

Macierz – układ liczb, symboli lub wyrażeń zapisanych w postaci prostokątnej tablicy.

Nowy!!: Matematyka i Macierz · Zobacz więcej »

Matematyka czysta

Matematyka czysta – matematyka motywowana innymi celami niż jej praktyczne zastosowanie.

Nowy!!: Matematyka i Matematyka czysta · Zobacz więcej »

Matematyka stosowana

Matematyka stosowana – gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach.

Nowy!!: Matematyka i Matematyka stosowana · Zobacz więcej »

Materia (fizyka)

Skały jako przykład materii W fizyce termin materia ma kilka znaczeń.

Nowy!!: Matematyka i Materia (fizyka) · Zobacz więcej »

Mathematical Reviews

Mathematical Reviews – elektroniczna baza a także periodyk wydawany przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne (AMS).

Nowy!!: Matematyka i Mathematical Reviews · Zobacz więcej »

Mechanika klasyczna

Mechanika klasyczna – dział mechaniki w fizyce opisujący ruch ciał (kinematyka), wpływ oddziaływań na ruch ciał (dynamika) oraz badaniem równowagi ciał materialnych (statyka).

Nowy!!: Matematyka i Mechanika klasyczna · Zobacz więcej »

Mechanika kwantowa

Max Planck – wprowadzenie do fizyki pojęcia kwantu energii, sformułowanie wzoru E.

Nowy!!: Matematyka i Mechanika kwantowa · Zobacz więcej »

Mechanika płynów

prawa Bernoulliego Mechanika płynów (ang. fluid mechanics) – dział mechaniki ośrodków ciągłych zajmujący się analizą ruchu płynów.

Nowy!!: Matematyka i Mechanika płynów · Zobacz więcej »

Mechanika statystyczna

Mechanika statystyczna (lub fizyka statystyczna) – gałąź fizyki, zajmująca się układami wielu oddziałujących ciał.

Nowy!!: Matematyka i Mechanika statystyczna · Zobacz więcej »

Metamatematyka

Metamatematyka (lub meta-matematyka) to bardzo rygorystyczne badanie podstaw matematyki i pewnych aspektów logiki matematycznej z użyciem zaawansowanych środków samej matematyki.

Nowy!!: Matematyka i Metamatematyka · Zobacz więcej »

Miara (matematyka)

Nieformalnie miara przypisuje zbiorom nieujemne liczby rzeczywiste tak, by większym zbiorom odpowiadały większe liczby. Miara – funkcja określająca „wielkości” podzbiorów ustalonego zbioru poprzez przypisanie im liczb, takich że.

Nowy!!: Matematyka i Miara (matematyka) · Zobacz więcej »

Miara kąta

Miara kąta – wielkość kąta wyrażona w odpowiednich jednostkach.

Nowy!!: Matematyka i Miara kąta · Zobacz więcej »

MSC 2000

MSC 2000 (ang. Mathematics Subject Classification 2000) – hierarchiczna klasyfikacja badań naukowych w matematyce sformułowana przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne.

Nowy!!: Matematyka i MSC 2000 · Zobacz więcej »

Nauka

Nauka jest jednym z rodzajów wiedzy ludzkiej.

Nowy!!: Matematyka i Nauka · Zobacz więcej »

Nauki ścisłe

Nauki ścisłe - nauki, w których ściśle i dokładnie opisuje oraz modeluje się zjawiska, a także weryfikuje się hipotezy za pomocą doświadczeń i dowodów matematycznych.

Nowy!!: Matematyka i Nauki ścisłe · Zobacz więcej »

Nauki humanistyczne

Nauki humanistyczne – grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość.

Nowy!!: Matematyka i Nauki humanistyczne · Zobacz więcej »

Nauki społeczne

Nauki społeczne – nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju.

Nowy!!: Matematyka i Nauki społeczne · Zobacz więcej »

Niezmiennik przekształcenia

Niezmiennik przekształcenia – cecha obiektu poddawanego danemu przekształceniu, która nie ulega zmianie.

Nowy!!: Matematyka i Niezmiennik przekształcenia · Zobacz więcej »

Nikołaj Łobaczewski

Nikołaj Iwanowicz Łobaczewski, (ur. w Niżnym Nowogrodzie, zm. w Kazaniu) – rosyjski matematyk polskiego pochodzenia.

Nowy!!: Matematyka i Nikołaj Łobaczewski · Zobacz więcej »

Oddziaływanie elektromagnetyczne

Oddziaływanie elektromagnetyczne to jedno z czterech znanych fizyce oddziaływań elementarnych.

Nowy!!: Matematyka i Oddziaływanie elektromagnetyczne · Zobacz więcej »

Odległość

Odległość – wartość metryki.

Nowy!!: Matematyka i Odległość · Zobacz więcej »

Optyka

Optyka to dział fizyki, zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię.

Nowy!!: Matematyka i Optyka · Zobacz więcej »

Optymalizacja

Optymalizacja - metoda wyznaczania najlepszego (optymalnego) rozwiązania (poszukiwanie ekstremum funkcji) z punktu widzenia określonego kryterium (wskaźnika) jakości (np. kosztu, drogi, wydajności).

Nowy!!: Matematyka i Optymalizacja · Zobacz więcej »

Para uporządkowana

Para uporządkowana – każdy obiekt matematyczny powstały z dowolnych dwóch elementów a, b, w którym a może być określony jako pierwszy, a b jako drugi element pary; nazywa się je odpowiednio poprzednikiem oraz następnikiem paryHelena Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.

Nowy!!: Matematyka i Para uporządkowana · Zobacz więcej »

Paul Dirac

Paul Adrien Maurice Dirac (IPA:, ur. 8 sierpnia 1902 w Bristolu, zm. 20 października 1984 w Tallahassee) – brytyjski fizyk teoretyk.

Nowy!!: Matematyka i Paul Dirac · Zobacz więcej »

Pierścień (matematyka)

Pierścień – struktura formalizująca własności algebraiczne liczb całkowitych oraz arytmetyki modularnej; intuicyjnie zbiór, którego elementy mogą być bez przeszkód dodawane, odejmowane i mnożone, lecz niekoniecznie dzielone.

Nowy!!: Matematyka i Pierścień (matematyka) · Zobacz więcej »

Pierścień przemienny

Pierścień przemienny (lub komutatywny) – pierścień R\;, w którym mnożenie jest przemienne, czyli dla dowolnych elementów a,b\in R\; zachodzi a \cdot b.

Nowy!!: Matematyka i Pierścień przemienny · Zobacz więcej »

Pochodna funkcji

Wykres funkcji narysowanej na czarno i linii stycznej do tej funkcji, narysowanej na czerwono. Nachylenie linii stycznej jest równe pochodnej funkcji w zaznaczonym punkcie. Pochodna funkcji – miara szybkości zmian wartości funkcji względem zmian jej argumentów, 4.5-1 (a).

Nowy!!: Matematyka i Pochodna funkcji · Zobacz więcej »

Pojęcie pierwotne

Zbiory oraz relacje pomiędzy nimi są przykładem pojęć pierwotnych. Pojęcie pierwotne – obiekt w teorii sformalizowanej, o którym mówi ona w swych aksjomatach, konstruując wypowiedzi (twierdzenia) zgodnie z przyjętymi w tej teorii regułami wnioskowania.

Nowy!!: Matematyka i Pojęcie pierwotne · Zobacz więcej »

Pole powierzchni

Pole powierzchni (potocznie krótko pole lub powierzchnia) – miara przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę w pewnym sensie charakteryzującą jej rozmiar.

Nowy!!: Matematyka i Pole powierzchni · Zobacz więcej »

Politologia

Politologia, in.

Nowy!!: Matematyka i Politologia · Zobacz więcej »

Populacja statystyczna

Populacja statystyczna (inaczej populacja generalna, zbiorowość generalna) – zbiór elementów, podlegających badaniu statystycznemu.

Nowy!!: Matematyka i Populacja statystyczna · Zobacz więcej »

Postulat Euklidesa

Postulat Euklidesa, postulat równoległości, piąty aksjomat Euklidesa – jeden z aksjomatów geometrii euklidesowej.

Nowy!!: Matematyka i Postulat Euklidesa · Zobacz więcej »

Próba statystyczna

Próba statystyczna – zbiór obserwacji statystycznych wybranych (zwykle wylosowanych) z populacji.

Nowy!!: Matematyka i Próba statystyczna · Zobacz więcej »

Proces ergodyczny

Proces ergodyczny (stacjonarny proces ergodyczny) – proces stacjonarny dla którego wartości parametrów statystycznych po zbiorze realizacji (czyli wartość średnia, wariancja i funkcja autokorelacji) są równe wartościom tych parametrów z jego dowolnej realizacji czasowej.

Nowy!!: Matematyka i Proces ergodyczny · Zobacz więcej »

Proces stochastyczny

Proces stochastyczny – rodzina zmiennych losowych określonych na pewnej przestrzeni probabilistycznej o wartościach w pewnej przestrzeni mierzalnej.

Nowy!!: Matematyka i Proces stochastyczny · Zobacz więcej »

Programowanie liniowe

Programowanie liniowe – klasa problemów programowania matematycznego, w której wszystkie warunki ograniczające oraz funkcja celu mają postać liniową.

Nowy!!: Matematyka i Programowanie liniowe · Zobacz więcej »

Programowanie matematyczne

Programowanie matematyczne to problem optymalizacyjny postaci: Warunki 1.

Nowy!!: Matematyka i Programowanie matematyczne · Zobacz więcej »

Prosta

Linia prosta lub prosta – jedno z podstawowych pojęć geometrii, szczególny przypadek nieograniczonej z obydwu stron krzywej o nieskończonym promieniu krzywizny w każdym punkcie.

Nowy!!: Matematyka i Prosta · Zobacz więcej »

Przesłanka

Przesłanka – zdanie logiczne, na którego podstawie uznaje się inne zdania za prawdziwe.

Nowy!!: Matematyka i Przesłanka · Zobacz więcej »

Przestrzeń (matematyka)

Hierarchia przestrzeni (od szczególnych do bardziej ogólnych): '''skalarna''' (niebieska), '''unormowana''' (zielona), '''metryczna''' (żółta), '''topologiczna''' (czerwona). Przestrzeń - zbiór "nadrzędny", który zawiera inne zbiory, rozważane np.

Nowy!!: Matematyka i Przestrzeń (matematyka) · Zobacz więcej »

Przestrzeń afiniczna

Dolna płaszczyzna (zielona) P_1 jest przestrzenią wektorową zanurzoną w \mathbbR^3, ale górna płaszczyzna (niebieska) P_2 już nią nie jest, bowiem dla dowolnych wektorów \mathbfa,\mathbfb \in P_2 mamy \mathbfa+\mathbfb \notin P_2. Jednakże, P_2 jest prostym przykładem przestrzeni afinicznejː różnica \mathbfa-\mathbfb dwóch jej elementów jest wektorem należącym do P_1 (jest to wektor przemieszczenia punktu \mathbfa do punktu \mathbfb). Odcinki w 2-wymiarowej przestrzeni afinicznej Przestrzeń afiniczna – abstrakcyjna struktura uogólniająca te własności przestrzeni euklidesowych, które są niezależne od pojęć odległości i kąta.

Nowy!!: Matematyka i Przestrzeń afiniczna · Zobacz więcej »

Przestrzeń euklidesowa

Przestrzeń euklidesowa – przestrzeń opisywana przez geometrię euklidesową.

Nowy!!: Matematyka i Przestrzeń euklidesowa · Zobacz więcej »

Przestrzeń rzutowa

Przestrzeń rzutowa – modyfikacja przestrzeni geometrycznej poprzez dołączenie do zbioru punktów przestrzeni wszystkich kierunków tej przestrzeni.

Nowy!!: Matematyka i Przestrzeń rzutowa · Zobacz więcej »

Przetwarzanie sygnałów

fali elektromagnetycznej, a następnie są odbierane, przetwarzane przez następny przetwornik do formy końcowej (która w tym przypadku jest bliska formie pierwotnej).'''Legenda:''' ''Signal'' – sygnał, ''Transducer'' – przetwornik, ''Electronic signal'' – sygnał elektroniczny, ''Electronic processors'' – procesory elektroniczne, ''I, V'' (I, U) – prąd, napięcie elektryczne, ''Transmitter'' – nadajnik, ''Electromagnetic wave'' – fala elektomagnetyczna, ''Receiver'' – odbiornik Przetwarzanie sygnałów zajmuje się wykonywaniem pewnych operacji na sygnałach oraz interpretacją tychże sygnałów.

Nowy!!: Matematyka i Przetwarzanie sygnałów · Zobacz więcej »

Punkt (geometria)

Ograniczony zbiór punktów w dwuwymiarowej przestrzeni euklidesowej. Punkt – w aksjomatycznym ujęciu geometrii jedno z podstawowych pojęć pierwotnych.

Nowy!!: Matematyka i Punkt (geometria) · Zobacz więcej »

Punkt stały

Funkcja z trzema punktami stałymi Punkt stały odwzorowania pewnego zbioru w siebie – punkt, w którym wartość odwzorowania na argumencie jest równa temu argumentowi.

Nowy!!: Matematyka i Punkt stały · Zobacz więcej »

Rachunek wariacyjny

Rachunek wariacyjny - dziedzina analizy matematycznej zajmująca się szukaniem ekstremów funkcjonałów określonych na przestrzeniach funkcyjnych.

Nowy!!: Matematyka i Rachunek wariacyjny · Zobacz więcej »

Rafael Santi

Grób Rafaela w Panteonie ''Zaślubiny Marii z Józefem'' (1504) ''Młody mężczyzna z jabłkiem'' (1504) ''Św. Jerzy walczący ze smokiem'' (1505) ''Madonna ze szczygłem'' (1506) ''Francesco Alidosi'' (1510–1511) ''Papież Juliusz II'' (1511–1512) ''Portret Bindo Altoviti'' (1512–1515) ''Madonna Sykstyńska'' (1513–1516) ''Portret Baltazara Castiglione'' (ok. 1515) ''Droga na Kalwarię'' (1516–1517) ''La Fornarina'' (1518–1519) ''Papież Leon X z kardynałami'' (1518) ''Przemienienie Pańskie'' (1517–1520) Rafael, właśc.

Nowy!!: Matematyka i Rafael Santi · Zobacz więcej »

Równanie

Równanie – forma zdaniowa postaci t_1.

Nowy!!: Matematyka i Równanie · Zobacz więcej »

Równanie całkowe

Równanie całkowe – równanie funkcyjne, w którym występuje całka zawierająca niewiadomą funkcję.

Nowy!!: Matematyka i Równanie całkowe · Zobacz więcej »

Równanie funkcyjne

Równanie funkcyjne – równanie, w którym niewiadomą jest funkcja.

Nowy!!: Matematyka i Równanie funkcyjne · Zobacz więcej »

Równanie różnicowe

Równanie różnicowe to dyskretny odpowiednik równania różniczkowego.

Nowy!!: Matematyka i Równanie różnicowe · Zobacz więcej »

Równanie różniczkowe

Równanie różniczkowe – równanie wyznaczające zależność między nieznaną funkcją a jej pochodnymi.

Nowy!!: Matematyka i Równanie różniczkowe · Zobacz więcej »

Równanie różniczkowe cząstkowe

Równanie różniczkowe cząstkowe – równanie, w którym występuje niewiadoma funkcja dwóch lub więcej zmiennych oraz niektóre z jej pochodnych cząstkowych.

Nowy!!: Matematyka i Równanie różniczkowe cząstkowe · Zobacz więcej »

Równanie różniczkowe zwyczajne

Równanie różniczkowe zwyczajne – równanie, w którym występują stałe, funkcje niewiadome oraz pochodne funkcji niewiadomych.

Nowy!!: Matematyka i Równanie różniczkowe zwyczajne · Zobacz więcej »

Relacja (matematyka)

Relacja – dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego skończonej liczby zbiorów; definicja ta oddaje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (elementy wspomnianych zbiorów pozostają w związku albo łączy je pewna zależność, czy też własność lub nie).

Nowy!!: Matematyka i Relacja (matematyka) · Zobacz więcej »

Rozkład prawdopodobieństwa

Rozkład prawdopodobieństwa – miara probabilistyczna określona na zbiorze wartości pewnej zmiennej losowej (wektora losowego), przypisująca prawdopodobieństwa wartościom tej zmiennej.

Nowy!!: Matematyka i Rozkład prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »

Rozmaitość riemannowska

Rozmaitość riemannowska (przestrzeń Riemanna) – to rzeczywista rozmaitość różniczkowa M z dodatnio określonym tensorem metrycznym g(x) w każdym punkcie x rozmaitości.

Nowy!!: Matematyka i Rozmaitość riemannowska · Zobacz więcej »

Rozmaitość topologiczna

kuli) – to dwuwymiarowa rozmaitość: a). w dużej skali mamy geometrię nieeuklidesową – suma kątów dużego trójkąta jest > 180°, b). lokalnie mamy geometrię euklidesową – suma kątów małego trójkąta.

Nowy!!: Matematyka i Rozmaitość topologiczna · Zobacz więcej »

Rozumowanie

Rozumowanie – proces myślowy polegający na uznaniu za prawdziwe danego przekonania lub zdania na mocy innego przekonania lub zdania uznanego za prawdziwe już uprzednio.

Nowy!!: Matematyka i Rozumowanie · Zobacz więcej »

Słowo (matematyka)

Słowo – słowo nad danym zbiorem A (alfabetem) nazywamy ciąg elementów danego alfabetu.

Nowy!!: Matematyka i Słowo (matematyka) · Zobacz więcej »

Statystyka

Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.

Nowy!!: Matematyka i Statystyka · Zobacz więcej »

Statystyka nieparametryczna

Statystyka nieparametryczna – gałąź statystyki, zajmująca się modelami i metodami, niewymagającymi założeń odnośnie do rozkładu populacji z której losowana jest próba.

Nowy!!: Matematyka i Statystyka nieparametryczna · Zobacz więcej »

Stefan Banach

Pomnik Stefana Banacha przed budynkiem przy ul. Reymonta 4 w Krakowie, gdzie mieścił się Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1968-2008 Stefan Banach (ur. 30 marca 1892 w Krakowie, zm. 31 sierpnia 1945 we Lwowie) – polski matematyk, jeden z przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej, członek Polskiej Akademii Umiejętności (1924).

Nowy!!: Matematyka i Stefan Banach · Zobacz więcej »

Struktura matematyczna

Struktura matematyczna – pojęcie fundamentalne dla matematyki, definiowane jednak w rozmaity sposób, zależnie od teorii i kontekstuŚwiadczy o tym m.in.

Nowy!!: Matematyka i Struktura matematyczna · Zobacz więcej »

System Mizar

System Mizar – system automatycznego dowodzenia twierdzeń i tworzenia prac matematycznych, składający się z.

Nowy!!: Matematyka i System Mizar · Zobacz więcej »

Szereg (matematyka)

Szereg – konstrukcja umożliwiająca wykonanie uogólnionego dodawania przeliczalnej liczby składników.

Nowy!!: Matematyka i Szereg (matematyka) · Zobacz więcej »

Szkoła Ateńska

Szkoła Ateńska – malowidło ścienne namalowane przez Rafaela w latach 1509–1511, na zlecenie papieża Juliusza II.

Nowy!!: Matematyka i Szkoła Ateńska · Zobacz więcej »

Sztuka

Józef Mehoffer: ''Dziwny ogród'', 1903, olej na płótnie Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.

Nowy!!: Matematyka i Sztuka · Zobacz więcej »

Technika

Technika (z gr. technē (τέχνη) – sztuka, rzemiosło, kunszt, umiejętność) – dziedzina działalności, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie.

Nowy!!: Matematyka i Technika · Zobacz więcej »

Teoria (logika)

Teoria – niesprzeczny zbiór zdań.

Nowy!!: Matematyka i Teoria (logika) · Zobacz więcej »

Teoria decyzji

Teoria decyzji to wspólny obszar zainteresowań wielu różnych dziedzin nauki, obejmujący analizę i wspomaganie procesu podejmowania decyzji.

Nowy!!: Matematyka i Teoria decyzji · Zobacz więcej »

Teoria dowodu

Teoria dowodu – dział logiki matematycznej zajmujący się analizą pojęcia dowodu oraz możliwych sposobów używania go w rozważaniach matematycznych.

Nowy!!: Matematyka i Teoria dowodu · Zobacz więcej »

Teoria estymacji

Teoria estymacji – dział statystyki, zajmujący się wyznaczaniem parametrów rozkładu populacji statystycznej za pomocą badania próby statystycznej.

Nowy!!: Matematyka i Teoria estymacji · Zobacz więcej »

Teoria gier

Teoria gier to dział matematyki zajmujący się badaniem optymalnego zachowania w przypadku konfliktu interesów.

Nowy!!: Matematyka i Teoria gier · Zobacz więcej »

Teoria grafów

Teoria grafów – dział matematyki i informatyki zajmujący się badaniem własności grafów.

Nowy!!: Matematyka i Teoria grafów · Zobacz więcej »

Teoria grup

Teoria grup – dział algebry, uważany za dość autonomiczną dziedzinę matematyki (w szczególności teoria grup abelowych, tj. przemiennych), który bada własności struktur algebraicznych nazywanych grupami, czyli zbiorów z wyróżnionym łącznym dwuargumentowym działaniem wewnętrznym mającym element neutralny i w którym każdy element jest odwracalny.

Nowy!!: Matematyka i Teoria grup · Zobacz więcej »

Teoria homotopii

Teoria homotopii - dział topologii algebraicznej powiązany z teorią homologii.

Nowy!!: Matematyka i Teoria homotopii · Zobacz więcej »

Teoria informacji

Teoria informacji – dyscyplina zajmująca się problematyką informacji oraz metodami przetwarzania informacji, np.

Nowy!!: Matematyka i Teoria informacji · Zobacz więcej »

Teoria kategorii

Teoria kategorii – dział matematyki zapoczątkowany w 1945 przez polskiego matematyka Samuela Eilenberga i Amerykanina Saundersa Mac Lane’a.

Nowy!!: Matematyka i Teoria kategorii · Zobacz więcej »

Teoria liczb

Teoria liczb – dziedzina matematyki, zajmująca się badaniem własności liczb – początkowo tylko naturalnych, które do dziś dla wielu specjalistów są szczególnie atrakcyjne.

Nowy!!: Matematyka i Teoria liczb · Zobacz więcej »

Teoria miary

Teoria miary (zwana też teorią miary i całki) - dział analizy matematycznej zajmujący się własnościami ogólnie rozumianych miar zbiorów.

Nowy!!: Matematyka i Teoria miary · Zobacz więcej »

Teoria mnogości

zbiorów. Teoria mnogości, teoria zbiorów – dział matematyki, a zarazem logiki matematycznej, zapoczątkowany przez niemieckiego matematyka Georga Cantora pod koniec XIX wieku.

Nowy!!: Matematyka i Teoria mnogości · Zobacz więcej »

Teoria modeli

Teoria modeli (nazywana też semantyką logiczną) – dział logiki matematycznej zajmujący się badaniem własności modeli teorii aksjomatycznych i zależności między nimi.

Nowy!!: Matematyka i Teoria modeli · Zobacz więcej »

Teoria obliczeń

Teoria obliczeń to dział informatyki teoretycznej.

Nowy!!: Matematyka i Teoria obliczeń · Zobacz więcej »

Teoria obwodów

Teoria obwodów – dyscyplina naukowa zajmująca się szczegółową teoretyczną analizą obwodów elektrycznych i zjawisk w nich zachodzących, w tym m.in.

Nowy!!: Matematyka i Teoria obwodów · Zobacz więcej »

Teoria potencjału

Teoria potencjału - dział matematyki zajmujący się badaniem funkcji zwanych potencjałami i zastosowaniem ich do rozwiązywania zagadnień brzegowych równań różniczkowych cząstkowych; funkcje te można interpretować jako potencjały różnych pól siłowych rozważanych w fizyce (np. pola elektrostatycznego, pola grawitacyjnego); teoria potencjału powstała w XIX w. w związku z badaniami właśnie nad tymi polami.

Nowy!!: Matematyka i Teoria potencjału · Zobacz więcej »

Teoria prawdopodobieństwa

Teoria prawdopodobieństwa (także rachunek prawdopodobieństwa lub probabilistyka) – dział matematyki zajmujący się zdarzeniami losowymi.

Nowy!!: Matematyka i Teoria prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »

Teoria rekursji

Teoria rekursji to dział logiki matematycznej, którego początki sięgają lat trzydziestych XX wieku.

Nowy!!: Matematyka i Teoria rekursji · Zobacz więcej »

Teoria sterowania

Teoria sterowania - jedna z gałęzi matematyki i cybernetyki, zajmuje się analizą i modelowaniem matematycznym obiektów i procesów różnej natury, zarówno fizycznych (np. chemicznych, cieplnych, mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych) jak i społecznych (np. ekonomia matematyczna), traktowanych jako układy dynamiczne ze sterowaniem.

Nowy!!: Matematyka i Teoria sterowania · Zobacz więcej »

Teoria systemów

Teoria systemów – pierwotnie była teorią biologiczną, następnie została rozwinięta i poszerzona przez cybernetyków i inżynierów (inżynieria systemowa), są w niej też nurty nauk społecznych jak socjologia i ekonomia.

Nowy!!: Matematyka i Teoria systemów · Zobacz więcej »

Teoria układów dynamicznych

Teoria układów dynamicznych – dziedzina matematyki zajmująca się układami dynamicznymi.

Nowy!!: Matematyka i Teoria układów dynamicznych · Zobacz więcej »

Teoria względności

Zakrzywienie czasoprzestrzeni wywołane masą Ziemi Teoria względności (Alberta Einsteina) to nazwa dwóch teorii fizycznych.

Nowy!!: Matematyka i Teoria względności · Zobacz więcej »

Termodynamika klasyczna

Termodynamika klasyczna, nazywana też fenomenologiczną, zajmuje się makroskopowymi, równowagowymi zjawiskami termodynamicznymi w oparciu o pewne aksjomaty poparte doświadczeniami.

Nowy!!: Matematyka i Termodynamika klasyczna · Zobacz więcej »

Topologia

Wstęga Möbiusa wykonana z taśmy papierowej Topologia (gr. τόπος (tópos), miejsce, okolica; λόγος (lógos), słowo, nauka) – dział matematyki zajmujący się badaniem własności, które nie ulegają zmianie nawet po radykalnym zdeformowaniu obiektów (figur geometrycznych, brył i obiektów o większej liczbie wymiarów).

Nowy!!: Matematyka i Topologia · Zobacz więcej »

Topologia algebraiczna

Topologia algebraiczna – dział matematyki, który zajmuje się badaniem przestrzeni topologicznych przy użyciu metod o charakterze algebraicznym.

Nowy!!: Matematyka i Topologia algebraiczna · Zobacz więcej »

Traktat o malarstwie

Strona tytułowa ''Traktatu o malarstwie'', 1792 Traktat o malarstwie – zbiór notatek Leonarda da Vinci poświęconych malarstwu.

Nowy!!: Matematyka i Traktat o malarstwie · Zobacz więcej »

Transformacja Fouriera

Transformacja Fouriera jest operatorem liniowym określanym na pewnych przestrzeniach funkcyjnych, elementami których są funkcje n zmiennych rzeczywistych.

Nowy!!: Matematyka i Transformacja Fouriera · Zobacz więcej »

Twierdzenie

Twierdzenie – sformalizowana wypowiedź sądu, stosowana we wszystkich naukach ścisłych, składająca się z dwóch zbiorów zdań, które łączy relacja implikacji.

Nowy!!: Matematyka i Twierdzenie · Zobacz więcej »

Twierdzenie podstawowe Cauchy’ego

Twierdzenie podstawowe Cauchy’ego – twierdzenie analizy zespolonej orzekające, że całka po drodze zamkniętej z funkcji holomorficznej jest równa zero.

Nowy!!: Matematyka i Twierdzenie podstawowe Cauchy’ego · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych

Prawoskrętny układ współrzędnych Układ współrzędnych – odwzorowanie wzajemnie jednoznaczne przypisujące każdemu punktowi danej przestrzeni skończony ciąg (krotkę) liczb rzeczywistych zwanych współrzędnymi punktu.

Nowy!!: Matematyka i Układ współrzędnych · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych kartezjańskich

Dwuwymiarowy układ współrzędnych kartezjańskich Układ współrzędnych kartezjańskich (prostokątny) – prostoliniowy układ współrzędnych o parach prostopadłych osi.

Nowy!!: Matematyka i Układ współrzędnych kartezjańskich · Zobacz więcej »

Wacław Sierpiński

samopodobny Wacław Franciszek Sierpiński (ur. 14 marca 1882 w Warszawie, zm. 21 października 1969 tamże) – polski matematyk, jeden z czołowych przedstawicieli warszawskiej szkoły matematycznej i twórców polskiej szkoły matematycznej.

Nowy!!: Matematyka i Wacław Sierpiński · Zobacz więcej »

Węzeł (teoria węzłów)

Tablica węzłów pierwszych z nie więcej niż siedmioma skrzyżowaniami (nie licząc odbić lustrzanych). Węzeł – dowolna krzywa zwykła zamknięta zanurzona w R3.

Nowy!!: Matematyka i Węzeł (teoria węzłów) · Zobacz więcej »

Wielokomórka

Wielokomórka wymiaru trzeciego (wielościan) Wielokomórka (wielotop) – uogólnienie na dowolną liczbę wymiarów pojęcia wielokąta w drugim i wielościanu w trzecim wymiarze.

Nowy!!: Matematyka i Wielokomórka · Zobacz więcej »

Wielomian

Wielomian (inaczej suma algebraiczna) – wyrażenie algebraiczne będące sumą jednomianów; używane w wielu działach matematyki.

Nowy!!: Matematyka i Wielomian · Zobacz więcej »

William Wordsworth

William Wordsworth (ur. 7 kwietnia 1770 w Cockermouth, zm. 23 kwietnia 1850 w Rydal Mount) – angielski poeta, wraz z Samuelem Taylorem Coleridge'em uznawany za prekursora romantyzmu w literaturze brytyjskiej.

Nowy!!: Matematyka i William Wordsworth · Zobacz więcej »

Wymiar (matematyka)

Wymiar – minimalna liczba niezależnych parametrów potrzebnych do opisania jakiegoś zbioru.

Nowy!!: Matematyka i Wymiar (matematyka) · Zobacz więcej »

XIX wiek

XVIII wiek XX wiek Lata 1800-1809 Lata 1810-1819 Lata 20. Lata 30. Lata 40. Lata 50. Lata 60. Lata 70. Lata 80. Lata 90. 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 ----.

Nowy!!: Matematyka i XIX wiek · Zobacz więcej »

Złożoność obliczeniowa

Teoria złożoności obliczeniowej – dział teorii obliczeń, którego głównym celem jest określanie ilości zasobów potrzebnych do rozwiązania problemów obliczeniowych.

Nowy!!: Matematyka i Złożoność obliczeniowa · Zobacz więcej »

Zbiór

Zbiór (dawniej także mnogość) – pojęcie pierwotne aksjomatycznej teorii mnogości leżące u podstaw całej matematyki; idealizacja intuicyjnie rozumianego zbioru (zestawu, kolekcji) utworzonego z elementów (komponentów, składowych), która jest efektem abstrahowania od wewnętrznej struktury modelowanego obiektu i wzajemnych zależności między jego elementami (np. hierarchii, czy kolejności).

Nowy!!: Matematyka i Zbiór · Zobacz więcej »

Zbiór przeliczalny

Zbiór przeliczalny – zbiór, którego elementy można ustawić w ciąg (skończony bądź nie), tzn.

Nowy!!: Matematyka i Zbiór przeliczalny · Zobacz więcej »

Zbiór rozmyty

Zbiór rozmyty – obiekt matematyczny ze zdefiniowaną funkcją przynależności (zwaną też funkcją charakterystyczną zbioru rozmytego), która przybiera wartości z przedziału.

Nowy!!: Matematyka i Zbiór rozmyty · Zobacz więcej »

Zbiór wypukły

Pięciokąt wypukły. Przykłady zbiorów, które nie są wypukłe. Zbiór wypukły – podzbiór pewnej przestrzeni zawierający wraz z dowolnymi dwoma jego punktami odcinek je łączący.

Nowy!!: Matematyka i Zbiór wypukły · Zobacz więcej »

Zdanie logiczne

Zdanie logiczne – podstawowa, obok nazwy, kategoria syntaktyczna, wypowiedź, która stwierdza określony stan rzeczy.

Nowy!!: Matematyka i Zdanie logiczne · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »