Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Prawo autorskie

Indeks Prawo autorskie

Copyright'', znak oznaczający prawa autorskie Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©) – dyscyplina prawa cywilnego, zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, a także ogół praw przysługujących autorowi utworu (lub innemu uprawnionemu podmiotowi) upoważniających go do decydowania o eksploatacji utworu i czerpaniu z niej korzyści finansowych.

41 kontakty: Akt normatywny, Anonim, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Atlas (publikacja), Autor, Autorskie prawa majątkowe, Autorskie prawa osobiste, Common law, Copyleft, Copyright (znak), Dobra osobiste, Domena publiczna, Dozwolony użytek, Dozwolony użytek prywatny, Dozwolony użytek publiczny, Droit d’auteur, Encyklopedia, Fotografia, Język angielski, Karykatura, Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych, Licencja (prawo), Norma prawna, Odpowiedzialność cywilna, Odpowiedzialność karna, Odpowiedzialność prawna, Patent, Płaca, Pokrewieństwo, Powinowactwo (prawo), Prawa pokrewne, Prawo cytatu, Prawo cywilne, Prawo podmiotowe, Prawo własności intelektualnej, Pseudonim, Typ czynu zabronionego, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Utwór, Własność intelektualna, 1994.

Akt normatywny

Akt normatywny – tekst zawierający sformułowane w języku prawnym i zapisane w postaci przepisów normy prawne.

Nowy!!: Prawo autorskie i Akt normatywny · Zobacz więcej »

Anonim

Anonim Anonim (gr. anonymos.

Nowy!!: Prawo autorskie i Anonim · Zobacz więcej »

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Siedziba WIPO w Genewie Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (fr. Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle, skrót OMPI ang. World Intellectual Property Organization, skrót WIPO) – jedna z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie.

Nowy!!: Prawo autorskie i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej · Zobacz więcej »

Atlas (publikacja)

Pierwszy nowoczesny atlas Orteliusa Atlas – zbiór map różnotematycznych, swoim odwzorowaniem obejmujący określony obszar Ziemi i zazwyczaj wydany w postaci książkowej, jednolicie opracowanym (przy użyciu tych samych odwzorowań kartograficznych, jednolitych metod prezentacji, czcionek (fontów) i barw).

Nowy!!: Prawo autorskie i Atlas (publikacja) · Zobacz więcej »

Autor

Autor (‘sprawca, twórca’), in.

Nowy!!: Prawo autorskie i Autor · Zobacz więcej »

Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe (ang. the author's economic rights) – zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy utworu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekonomicznych tych uprawnień.

Nowy!!: Prawo autorskie i Autorskie prawa majątkowe · Zobacz więcej »

Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa osobiste (moralne) – zespół praw, jakie przysługują twórcy względem utworu.

Nowy!!: Prawo autorskie i Autorskie prawa osobiste · Zobacz więcej »

Common law

Common law (dosłownie z ang. „prawo wspólne”, pol. „prawo precedensowe”) – porządek prawny charakterystyczny dla krajów anglosaskich (między innymi Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii).

Nowy!!: Prawo autorskie i Common law · Zobacz więcej »

Copyleft

Symbol Copyleft - odwrócony znak © Copyleft – rodzaj systemu licencjonowania praw autorskich, zezwalający na modyfikację pracy i jej dalszą redystrybucję na identycznych warunkach.

Nowy!!: Prawo autorskie i Copyleft · Zobacz więcej »

Copyright (znak)

Znak Copyright oznaczany przez abrewiaturę © (litera C w okręgu) – symbol używany jako oznaczenie praw autorskich dla dzieł innych niż nagrania muzyczne (które są oznaczane przez znak praw autorskich do nagrań muzycznych ℗).

Nowy!!: Prawo autorskie i Copyright (znak) · Zobacz więcej »

Dobra osobiste

Cesarego Ripy ''Iconologia''. Dobra osobiste – chronione prawem dobra niemajątkowe przysługujące każdemu człowiekowi (osobie fizycznej), a także osobom prawnym.

Nowy!!: Prawo autorskie i Dobra osobiste · Zobacz więcej »

Domena publiczna

Fundacji Wikimedia oznaczający materiały dostępne w domenie publicznej Domena publiczna (ang. public domain) – w najwęższym znaczeniu twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego.

Nowy!!: Prawo autorskie i Domena publiczna · Zobacz więcej »

Dozwolony użytek

Plakat z akcji promującej wiedzę o dozwolonym użytku prywatnym Ikonografika przedstawiająca zasady dozwolonego użytku w edukacji Dozwolony użytek – instytucja polskiego prawa autorskiego, której istotą jest zezwolenie na korzystanie z cudzych utworów chronionych autorskimi prawami majątkowymi bez zgody podmiotu praw autorskich i (co do zasady) bez wynagrodzenia.

Nowy!!: Prawo autorskie i Dozwolony użytek · Zobacz więcej »

Dozwolony użytek prywatny

Krótki film o dozwolonym użytku prywatnym Dozwolony użytek prywatny (osobisty) – w polskim prawie ustawowe zezwolenie dla użytkowników na prywatne korzystanie z chronionych utworów; jedna z postaci dozwolonego użytku.

Nowy!!: Prawo autorskie i Dozwolony użytek prywatny · Zobacz więcej »

Dozwolony użytek publiczny

Dozwolony użytek publiczny – w polskim prawie autorskim zbiór ustawowych zezwoleń na korzystanie z chronionych utworów ze względu na kulturalne i edukacyjne potrzeby społeczeństwa.

Nowy!!: Prawo autorskie i Dozwolony użytek publiczny · Zobacz więcej »

Droit d’auteur

Droit d’auteur (fr. prawo autora) – system prawa autorskiego funkcjonujący głównie w państwach Europy kontynentalnej (zob. system prawa kontynentalnego), w tym w Polsce.

Nowy!!: Prawo autorskie i Droit d’auteur · Zobacz więcej »

Encyklopedia

Cihai, najstarsza nowoczesna encyklopedia chińska (pierwsze wydanie 1937) WEP PWN, tomy 1-13, 1962-69,70 Encyklopedia Oxford Encyklopedia (łac. encyclopaedia z, enkýklios – "tworzący krąg" +, paideía – "wykształcenie") – kompendium wiedzy zapisane w formie zbioru artykułów hasłowych, złożonych z haseł (słów kluczowych) i tekstów je objaśniających (zawierających informacje dotyczące tych haseł).

Nowy!!: Prawo autorskie i Encyklopedia · Zobacz więcej »

Fotografia

Nicéphore’a Niépce’a w 1826 r. Alfonsa Muchę w 1903 r. Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós – światło; gráphō – piszę, graphein – rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła.

Nowy!!: Prawo autorskie i Fotografia · Zobacz więcej »

Język angielski

ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang. English language //, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Prawo autorskie i Język angielski · Zobacz więcej »

Karykatura

Karykatura (wł. caricatura) – przedstawienie osoby, wydarzenia lub przedmiotu, które cechuje się przesadą w oddaniu charakterystycznych elementów, właściwości, cech.

Nowy!!: Prawo autorskie i Karykatura · Zobacz więcej »

Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych

Państwa ratyfikujące konwencję berneńską (na niebiesko). Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych (zwana też konwencją berneńską) – umowa międzynarodowa zawarta w Bernie 9 września 1886.

Nowy!!: Prawo autorskie i Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych · Zobacz więcej »

Licencja (prawo)

Licencja (z łac. licet, „jest dozwolone“; imiesłów przymiotnikowy czynny: licens, „wolny“) – pojęcie występujące w prawie własności intelektualnej oraz w publicznym prawie gospodarczym.

Nowy!!: Prawo autorskie i Licencja (prawo) · Zobacz więcej »

Norma prawna

Norma prawna – norma postępowania będąca częścią porządku prawnego.

Nowy!!: Prawo autorskie i Norma prawna · Zobacz więcej »

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna – ujemne konsekwencje ponoszone przez podmioty prawa w związku z zaistnieniem zdarzeń negatywnie ocenianych przez prawo.

Nowy!!: Prawo autorskie i Odpowiedzialność cywilna · Zobacz więcej »

Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialność karna – powinność poniesienia przez daną osobę konsekwencji określonych w prawie za konkretne przestępstwo lub wykroczenie.

Nowy!!: Prawo autorskie i Odpowiedzialność karna · Zobacz więcej »

Odpowiedzialność prawna

Odpowiedzialność prawna – określone prawem ujemne konsekwencje (zastosowanie sankcji) wobec określonego podmiotu, związane z zaistnieniem negatywnie ocenianego stanu rzeczy.

Nowy!!: Prawo autorskie i Odpowiedzialność prawna · Zobacz więcej »

Patent

Amerykański dokument patentowy Patent (łac. patens, dopełniacz patentis, otwarty, jawny, od patēre, być otwartym, widocznym, dostępnym) – ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku lub wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.

Nowy!!: Prawo autorskie i Patent · Zobacz więcej »

Płaca

Płaca (z łac. pensio, inne nazwy pensja, wynagrodzenie, zapłata, gratyfikacja) – ogół wydatków pieniężnych i innych świadczeń wypłacanych pracownikom z tytułu zatrudnienia w podmiocie gospodarczym.

Nowy!!: Prawo autorskie i Płaca · Zobacz więcej »

Pokrewieństwo

Pokrewieństwo – relacja pomiędzy osobami lub osobnikami mającymi wspólnego przodka (prawn. wstępnego).

Nowy!!: Prawo autorskie i Pokrewieństwo · Zobacz więcej »

Powinowactwo (prawo)

Powinowactwo (łac. adfinitas) – stosunek prawno-rodzinny łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego.

Nowy!!: Prawo autorskie i Powinowactwo (prawo) · Zobacz więcej »

Prawa pokrewne

Prawa pokrewne – rodzaj praw własności intelektualnej podobnych do praw autorskich.

Nowy!!: Prawo autorskie i Prawa pokrewne · Zobacz więcej »

Prawo cytatu

Prawo cytatu – potoczne określenie wyjątku w prawie autorskim zezwalającego na wykorzystanie niewielkich fragmentów cudzej twórczości we własnych utworach bez konieczności uzyskania zgody twórcy.

Nowy!!: Prawo autorskie i Prawo cytatu · Zobacz więcej »

Prawo cywilne

Prawo cywilne (łac. ius civile) – gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.

Nowy!!: Prawo autorskie i Prawo cywilne · Zobacz więcej »

Prawo podmiotowe

Prawo podmiotowe – zespół przyznanych uprawnień występujących w określonym stosunku cywilnoprawnym.

Nowy!!: Prawo autorskie i Prawo podmiotowe · Zobacz więcej »

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej (prawo na dobrach niematerialnych) – termin obejmujący elementy różnych działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzw.

Nowy!!: Prawo autorskie i Prawo własności intelektualnej · Zobacz więcej »

Pseudonim

Pseudonim (z pseudonymos, dosł. "pod fałszywym imieniem") – indywidualna nazwa danej osoby, inna niż oficjalne imię i nazwisko.

Nowy!!: Prawo autorskie i Pseudonim · Zobacz więcej »

Typ czynu zabronionego

Typ czynu zabronionego – w prawie karnym materialnym uogólniony schemat grupy zachowań karanych karami kryminalnymi (zwanych czynami zabronionymi), określający ich wspólne cechy charakterystyczne (zwane znamionami).

Nowy!!: Prawo autorskie i Typ czynu zabronionego · Zobacz więcej »

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Nowy!!: Prawo autorskie i Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych · Zobacz więcej »

Utwór

Strona z ''Eton Choirbook'', na której umieszczono zapis nutowy, będący jednocześnie utworem plastycznym Utwór (dzieło) – dobro niematerialne istniejące niezależnie od rzeczy, na której zostało utrwalone (corpus mechanicum), rezultat twórczej pracy człowieka, przedmiot prawa autorskiego.

Nowy!!: Prawo autorskie i Utwór · Zobacz więcej »

Własność intelektualna

Własność intelektualna – zbiorcze określenie grupy monopoli prawnych, obejmujące niektóre dobra niematerialne (prawo autorskie) oraz niektóre własności przemysłowe (patenty oraz znaki towarowe).

Nowy!!: Prawo autorskie i Własność intelektualna · Zobacz więcej »

1994

Bez opisu.

Nowy!!: Prawo autorskie i 1994 · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

(c), Prawa autorskie.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »