Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Ekspresja genu

Ekspresja genu (ang. gene expression) – proces, w którym informacja genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty, które są białkami lub różnymi formami RNA.

30 kontakty: Bakterie, Białka, Białka wiążące DNA, Cytoplazma, Czynnik transkrypcyjny, Eukarionty, Fenotyp, Fosforylacja, Gen, Glikozylacja, Inaktywacja chromosomu X, Informacja genetyczna, Język angielski, Kwasy rybonukleinowe, Metylacja DNA, Modyfikacja potranslacyjna, MRNA, Niekodujący RNA, Obróbka posttranskrypcyjna, Operon (biologia), Operon laktozowy, Polimeraza RNA, Pre-mRNA, Rybosom, Sekwencja regulatorowa genu, Struktura trzeciorzędowa białka, Szlak sygnałowy, Transkrypcja (genetyka), Translacja (genetyka), Zwijanie białka.

Bakterie

metodą Grama agarowej Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion, pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo.

Nowy!!: Ekspresja genu i Bakterie · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Ekspresja genu i Białka · Zobacz więcej »

Białka wiążące DNA

Białka wiążące DNA – szeroka klasa białek posiadających motywy strukturalne pozwalające im na wiązanie się do dwu- lub jednoniciowego DNA.

Nowy!!: Ekspresja genu i Białka wiążące DNA · Zobacz więcej »

Cytoplazma

białek i większych struktur. Cytoplazma – część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym a w przypadku, z definicji nie posiadających jądra, komórek prokariotycznych – cała protoplazma.

Nowy!!: Ekspresja genu i Cytoplazma · Zobacz więcej »

Czynnik transkrypcyjny

Czynnik transkrypcyjny jest białkiem wiążącym DNA na obszarze promotora bądź sekwencji wzmacniającej w specyficznym miejscu lub regionie, gdzie reguluje proces transkrypcji.

Nowy!!: Ekspresja genu i Czynnik transkrypcyjny · Zobacz więcej »

Eukarionty

Eukarionty, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne (Eukaryota, Eukarya), określane też jako jądrowce, jądrowe, organizmy jądrowe, karioty, kariota (Karyobionta) – organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających je od prokariontów.

Nowy!!: Ekspresja genu i Eukarionty · Zobacz więcej »

Fenotyp

Fenotyp (gr. phainomai – przejawiać; typos – wzór, norma) – zespół cech organizmu, włączając w to nie tylko morfologię, lecz również np.

Nowy!!: Ekspresja genu i Fenotyp · Zobacz więcej »

Fosforylacja

Fosforylacja – reakcja przyłączenia reszty fosforanowej do nukleofilowego atomu dowolnego związku chemicznego.

Nowy!!: Ekspresja genu i Fosforylacja · Zobacz więcej »

Gen

Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – pojęcie teoretyczne stosowane w wielu działach biologii oraz innych dziedzinach wiedzy.

Nowy!!: Ekspresja genu i Gen · Zobacz więcej »

Glikozylacja

Glikozylacja – reakcja łączenia węglowodanów z innymi związkami organicznymi z wytworzeniem wiązania glikozydowego.

Nowy!!: Ekspresja genu i Glikozylacja · Zobacz więcej »

Inaktywacja chromosomu X

Jednym z najlepiej znanych skutków inaktywacji chromosomu X jest ubarwienie typu "kaliko" występujące u samic kota. Allele genu determinującego kolor sierści leżą na chromosomie X, z których jeden ulega losowej inaktywacji we wczesnych etapach rozwoju zarodka. zdjecie. Inaktywacja chromosomu X, lionizacja – inaktywacja jednego z dwóch chromosomów X zachodząca w komórkach samic ssaków.

Nowy!!: Ekspresja genu i Inaktywacja chromosomu X · Zobacz więcej »

Informacja genetyczna

Informacja genetyczna – za informację genetyczną odpowiedzialny jest kwas deoksyrybonukleinowy (DNA), a w przypadku niektórych wirusów RNA.

Nowy!!: Ekspresja genu i Informacja genetyczna · Zobacz więcej »

Język angielski

ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang. English language //, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Ekspresja genu i Język angielski · Zobacz więcej »

Kwasy rybonukleinowe

Porównanie RNA z DNA. RNA ma często znacznie bardziej skomplikowaną budowę Trójwymiarowa struktura tRNA Kwasy rybonukleinowe, RNA (od ang. ribonucleic acid) – organiczne związki chemiczne z grupy kwasów nukleinowych, zbudowane z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi.

Nowy!!: Ekspresja genu i Kwasy rybonukleinowe · Zobacz więcej »

Metylacja DNA

Metylacja DNA – proces przyłączania grup alkilowych (metylowych) (-CH3) do zasad azotowych nukleotydów, w szczególności do cytozyny, rzadziej do adeniny (w pozycji 6).

Nowy!!: Ekspresja genu i Metylacja DNA · Zobacz więcej »

Modyfikacja potranslacyjna

Modyfikacja potranslacyjna – modyfikacja białka po jego translacji.

Nowy!!: Ekspresja genu i Modyfikacja potranslacyjna · Zobacz więcej »

MRNA

ogona poli-A. mRNA (od ang. messenger RNA), informacyjny RNA, matrycowy RNA, przekaźnikowy RNA – rodzaj kwasu rybonukleinowego (RNA), którego funkcją jest przenoszenie informacji genetycznej o sekwencji poszczególnych polipeptydów z genów do aparatu translacyjnego.

Nowy!!: Ekspresja genu i MRNA · Zobacz więcej »

Niekodujący RNA

Niekodujący RNA – w szerokim znaczeniu każdy transkrypt, lub jego element, niemający potencjału kodowania białek (brak otwartych ramek odczytu).

Nowy!!: Ekspresja genu i Niekodujący RNA · Zobacz więcej »

Obróbka posttranskrypcyjna

Obróbka posttranskrypcyjna – obróbka, dzięki której z uzyskanego w procesie transkrypcji pre-mRNA powstaje dojrzały mRNA.

Nowy!!: Ekspresja genu i Obróbka posttranskrypcyjna · Zobacz więcej »

Operon (biologia)

Operon – zbiór wspólnie transkrybowanych i regulowanych genów, położonych obok siebie w genomie.

Nowy!!: Ekspresja genu i Operon (biologia) · Zobacz więcej »

Operon laktozowy

Operon laktozowy – operon zawierający trzy geny struktury.

Nowy!!: Ekspresja genu i Operon laktozowy · Zobacz więcej »

Polimeraza RNA

Polimeraza RNA, RNAP − enzym wytwarzający nić RNA na matrycy DNA w procesie zwanym transkrypcją.

Nowy!!: Ekspresja genu i Polimeraza RNA · Zobacz więcej »

Pre-mRNA

pre-mRNA (hnRNA, heterogenny jądrowy RNA) – RNA będący bezpośrednim produktem transkrypcji u eukariontów, najczęściej zawierający oprócz eksonów również niekodujące sekwencje nukleotydów.

Nowy!!: Ekspresja genu i Pre-mRNA · Zobacz więcej »

Rybosom

Rybosom: 1 – duża podjednostka, 2 – mała podjednostka Rybosom – budowa przestrzenna Rybosom – kompleks białek z kwasami nukleinowymi służący do produkcji białek w procesie translacji.

Nowy!!: Ekspresja genu i Rybosom · Zobacz więcej »

Sekwencja regulatorowa genu

Sekwencja regulatorowa genu – fragment DNA regulujący ekspresję genu.

Nowy!!: Ekspresja genu i Sekwencja regulatorowa genu · Zobacz więcej »

Struktura trzeciorzędowa białka

Struktura trzeciorzędowa ludzkiego białka PDB: 2GYR Struktura trzeciorzędowa białka – poziom organizacji, na którym można opisać budowę białka.

Nowy!!: Ekspresja genu i Struktura trzeciorzędowa białka · Zobacz więcej »

Szlak sygnałowy

Szlak sygnałowytakże szlak sygnalizacyjny i szlak sygnału, ścieżka sygnałowatakże ścieżka sygnalizacyjna i ścieżka sygnału, kaskada sygnałowatakże kaskada sygnalizacyjna i kaskada sygnału, przekazywanie sygnału, transdukcja sygnału – szereg procesów biochemicznych zwanych sygnałami, pochodzących z zewnątrz komórki lub z jej wnętrza, prowadzących do zmian procesów życiowych w komórce.

Nowy!!: Ekspresja genu i Szlak sygnałowy · Zobacz więcej »

Transkrypcja (genetyka)

Transkrypcja – proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA, czyli przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA.

Nowy!!: Ekspresja genu i Transkrypcja (genetyka) · Zobacz więcej »

Translacja (genetyka)

Schemat translacji Schemat przebiegu etapu elongacji Translacja (łac. translatio, tłumaczenie) – w biologii molekularnej proces syntezy łańcucha polipeptydowego białek na matrycy mRNA.

Nowy!!: Ekspresja genu i Translacja (genetyka) · Zobacz więcej »

Zwijanie białka

Uproszczony schemat przedstawiający istotę procesu zwijania białka. Zwijanie białka, fałdowanie białka – proces fizyczny polegający na formowaniu przez polipeptyd (posiadający strukturę kłębka statystycznego) wysoko zorganizowanej struktury o charakterystycznej i stabilnej konformacji.

Nowy!!: Ekspresja genu i Zwijanie białka · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Ekspresja genów, Gen eksprymowany.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »