Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Elektrolit

Indeks Elektrolit

Elektrolit – termin o dwojakim znaczeniu.

24 kontakty: Berylowce, Bromowodór, Chlorek rtęci(I), Chlorowodór, Ciecz jonowa, Dysocjacja elektrolityczna, Elektrolit stały, Jodowodór, Kwas azotawy, Kwas azotowy, Kwas nadchlorowy, Kwas octowy, Kwas siarkawy, Kwas siarkowy, Litowce, Płyn infuzyjny, Płyny ustrojowe, Polimery, Prąd elektryczny, Przewodnictwo jonowe, Roztwór, Siarkowodór, Stopień dysocjacji, Wiązanie kowalencyjne.

Berylowce

Berylowce (metale ziem alkalicznych, wapniowce) - pierwiastki chemiczne występujące w 2 (daw. IIA lub II głównej) grupie układu okresowego pierwiastków.

Nowy!!: Elektrolit i Berylowce · Zobacz więcej »

Bromowodór

Bromowodór – nieorganiczny związek chemiczny, połączenie bromu i wodoru, bezbarwny gaz, mocno dymiący w powietrzu.

Nowy!!: Elektrolit i Bromowodór · Zobacz więcej »

Chlorek rtęci(I)

Chlorek rtęci(I) (kalomel), Hg2Cl2 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i rtęci na I stopniu utlenienia.

Nowy!!: Elektrolit i Chlorek rtęci(I) · Zobacz więcej »

Chlorowodór

Chlorowodór – nieorganiczny związek chemiczny, połączenie chloru i wodoru.

Nowy!!: Elektrolit i Chlorowodór · Zobacz więcej »

Ciecz jonowa

Przykład struktury cieczy jonowej: sześciofluorofosforan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy (BMIM) Ciecz jonowa – substancja ciekła składająca się wyłącznie z jonów.

Nowy!!: Elektrolit i Ciecz jonowa · Zobacz więcej »

Dysocjacja elektrolityczna

Przebieg dysocjacji elektrolitycznej soli jonowej w wodzie.Dysocjacja elektrolityczna – proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, np.

Nowy!!: Elektrolit i Dysocjacja elektrolityczna · Zobacz więcej »

Elektrolit stały

Elektrolit stały, przewodnik superjonowy – ciało stałe charakteryzujące się wysokim przewodnictwem jonowym, powyżej 10-3 S·m-1.

Nowy!!: Elektrolit i Elektrolit stały · Zobacz więcej »

Jodowodór

Jodowodór, HI – nieorganiczny związek chemiczny, połączenie jodu i wodoru.

Nowy!!: Elektrolit i Jodowodór · Zobacz więcej »

Kwas azotawy

Kwas azotawy, – nieorganiczny związek chemiczny, umiarkowanie słaby i nietrwały kwas tlenowy.

Nowy!!: Elektrolit i Kwas azotawy · Zobacz więcej »

Kwas azotowy

Kwas azotowy, – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych.

Nowy!!: Elektrolit i Kwas azotowy · Zobacz więcej »

Kwas nadchlorowy

Kwas nadchlorowy, HClO4 – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych.

Nowy!!: Elektrolit i Kwas nadchlorowy · Zobacz więcej »

Kwas octowy

Kwas octowy, – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych.

Nowy!!: Elektrolit i Kwas octowy · Zobacz więcej »

Kwas siarkawy

Kwas siarkawy (nazwa Stocka: kwas siarkowy(IV)), – nieorganiczny związek chemiczny, słaby i nietrwały kwas powstający w reakcji dwutlenku siarki z wodą.

Nowy!!: Elektrolit i Kwas siarkawy · Zobacz więcej »

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenowych kwasów siarki, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami.

Nowy!!: Elektrolit i Kwas siarkowy · Zobacz więcej »

Litowce

Litowce (metale alkaliczne, potasowce) – grupa pierwiastków 1 (daw. IA lub I głównej) grupy układu okresowego (bez wodoru) o silnych własnościach metalicznych, tworzących z wodą silnie zasadowe (alkaliczne) wodorotlenki.

Nowy!!: Elektrolit i Litowce · Zobacz więcej »

Płyn infuzyjny

Płyn infuzyjny, płyn do wlewów kroplowych (łac. infundibilium) – jałowy, apirogenny roztwór wodny lub emulsja typu o/w (olej w wodzie) jednej lub kilku substancji chemicznych, przeznaczony do podawania głównie drogą dożylną jako wlew kroplowy lub przy użyciu pompy infuzyjnej.

Nowy!!: Elektrolit i Płyn infuzyjny · Zobacz więcej »

Płyny ustrojowe

Płyn ustrojowy – roztwór zdysocjowanych substancji jonowych zwany elektrolitem, a także niejonowych substancji tworzących układ koloidalny.

Nowy!!: Elektrolit i Płyny ustrojowe · Zobacz więcej »

Polimery

meru przykładowego syntetycznego polimeru organicznego – polipropylenu polisiloksanów RNA – przykładowego polimeru naturalnego Polimery (– wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami.

Nowy!!: Elektrolit i Polimery · Zobacz więcej »

Prąd elektryczny

Przykładem prądu elektrycznego przewodzonego przez powietrze jest piorun Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.

Nowy!!: Elektrolit i Prąd elektryczny · Zobacz więcej »

Przewodnictwo jonowe

Przewodnictwo jonowe – przewodnictwo elektryczne, w którym nośnikami prądu elektrycznego są jony.

Nowy!!: Elektrolit i Przewodnictwo jonowe · Zobacz więcej »

Roztwór

4 (fioletowy). Roztwór – jednorodna mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych lub pierwiastków chemicznych.

Nowy!!: Elektrolit i Roztwór · Zobacz więcej »

Siarkowodór

Osad siarki na skale powstający przy wydobywaniu się siarkowodoru z wnętrza wulkanu Siarkowodór (sulfan), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorków kowalencyjnych, połączenie siarki i wodoru.

Nowy!!: Elektrolit i Siarkowodór · Zobacz więcej »

Stopień dysocjacji

Stopień dysocjacji – stosunek liczby moli cząsteczek danego związku chemicznego, które uległy rozpadowi na jony (C) do łącznej liczby moli cząsteczek tego związku, znajdującego się w roztworze, fazie gazowej lub stopie, w którym zaszło zjawisko dysocjacji elektrolitycznej (C0): \alpha.

Nowy!!: Elektrolit i Stopień dysocjacji · Zobacz więcej »

Wiązanie kowalencyjne

wodoru Wiązanie kowalencyjne w cząsteczce fluoru Wiązanie kowalencyjne – rodzaj wiązania chemicznego.

Nowy!!: Elektrolit i Wiązanie kowalencyjne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Elektrolity.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »