Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Outsourcing

Indeks Outsourcing

Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.

58 kontakty: Application Service Provider, Bezrobocie, Business Process Outsourcing, Co-sourcing, Druk, Gastronomia, Gospodarka światowa, Henry Ford, Informatyka, Insourcing, Jakość, Język angielski, Kapitał (ekonomia), Know-how, Konsulting, Konsument (ekonomia), Kooperacja, Koszty rachunkowe, Leasing, Logistyka, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Negocjacje, Niemcy, Nieruchomość, Offshoring, Oprogramowanie użytkowe, Payrolling, Personel, Pieniądz, Podmiot gospodarczy, Pojazd, Prefabrykat, Producent, Przedsiębiorstwo, Przemysł środków transportu, Przetwarzanie danych, Przewaga konkurencyjna, Rachunkowość, Reklama, Rekrutacja, Reprografia, Restrukturyzacja, Ryzyko, Service Level Agreement, Spedycja, Sprzęt komputerowy, Stagnacja gospodarcza, Stany Zjednoczone, Strategia organizacji, Szkolenie, ..., Telemarketing, Usługi, Wielka Brytania, Współpraca, Zapasy (ekonomia), Zarząd (spółki kapitałowe), Zarządzanie, Zarządzanie wiedzą. Rozwiń indeks (8 jeszcze) »

Application Service Provider

Application Service Provider (ASP) – usługi polegające na wynajmie programów komputerowych poprzez Internet.

Nowy!!: Outsourcing i Application Service Provider · Zobacz więcej »

Bezrobocie

Bezrobocie na świecie w 2009 roku Bezrobocie – zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i pragnących ją podjąć nie znajduje zatrudnienia.

Nowy!!: Outsourcing i Bezrobocie · Zobacz więcej »

Business Process Outsourcing

Business Process Outsourcing, BPO (pl. outsourcing procesów biznesowych) – zlecanie wybranych procesów biznesowych do wykonywania przez zewnętrzne podmioty, które ponoszą odpowiedzialność za ich jakość i efektywność.

Nowy!!: Outsourcing i Business Process Outsourcing · Zobacz więcej »

Co-sourcing

Co-sourcing – rodzaj outsourcingu, w którym wzajemne oddziaływanie dostawcy i odbiorcy usług jest silniejsze niż w zwykłym outsourcingu.

Nowy!!: Outsourcing i Co-sourcing · Zobacz więcej »

Druk

Prasa drukarska z 1811 roku. współczesna drukarnia gazetowa Druk (‘nacisk’) – wielokrotne odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe (np. na papier).

Nowy!!: Outsourcing i Druk · Zobacz więcej »

Gastronomia

Spaghetti Gastronomia (z grec. gaster - „żołądek”, nómos - „prawo”, „ustawa”) – rodzaj działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu otwartych zakładów żywienia zbiorowego (np. restauracji, barów, stołówek itp.). Także sztuka przyrządzania i podawania potraw w oparciu o fachową wiedzę kulinarną.

Nowy!!: Outsourcing i Gastronomia · Zobacz więcej »

Gospodarka światowa

Gospodarka światowa – system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów, na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany.

Nowy!!: Outsourcing i Gospodarka światowa · Zobacz więcej »

Henry Ford

Henry Ford (ur. 30 lipca 1863 w Dearborn, zm. 7 kwietnia 1947 w Detroit) – amerykański przemysłowiec, inżynier oraz założyciel Ford Motor Company.

Nowy!!: Outsourcing i Henry Ford · Zobacz więcej »

Informatyka

Informatyka zajmuje się teoretycznymi podstawami informacji i obliczeń, wraz z praktycznymi technikami wdrażania i stosowania tych fundamentów.

Nowy!!: Outsourcing i Informatyka · Zobacz więcej »

Insourcing

Insourcing – przekazanie procesów lub działań biznesowych jednostki, realizowanych w ramach działalności gospodarczej przez zewnętrznych usługodawców/dostawców do wewnętrznej, wyodrębnionej i wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej.

Nowy!!: Outsourcing i Insourcing · Zobacz więcej »

Jakość

Jakość (gr. poiotes, łac. qualitas) – pojęcie filozoficzne zdefiniowane przez Platona jako "pewien stopień doskonałości".

Nowy!!: Outsourcing i Jakość · Zobacz więcej »

Język angielski

ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang. English language //, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Outsourcing i Język angielski · Zobacz więcej »

Kapitał (ekonomia)

Kapitał – termin z dziedziny ekonomii i finansów oznaczający zasoby trwałe (majątek, środki, aktywa) służące rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej.

Nowy!!: Outsourcing i Kapitał (ekonomia) · Zobacz więcej »

Know-how

Know-how – pochodzący z języka angielskiego (know – „wiedzieć”, how – „jak”) termin określający konkretną wiedzę techniczną z danej dziedziny, umiejętność wykonania lub wyprodukowania czegoś, kompetencję, biegłość.

Nowy!!: Outsourcing i Know-how · Zobacz więcej »

Konsulting

Konsulting (ang. consulting, doradztwo) – dziedzina zarządzania zajmująca się szeroko pojętym doradzaniem podmiotom gospodarczym, najczęściej dużym organizacjom.

Nowy!!: Outsourcing i Konsulting · Zobacz więcej »

Konsument (ekonomia)

Konsument (spożywcaWładysław Kopaliński:, łac. consumens) – osoba, która nabywa towary na własny użytek; inaczej – ogniwo występujące na końcu łańcucha ekonomicznego.

Nowy!!: Outsourcing i Konsument (ekonomia) · Zobacz więcej »

Kooperacja

Kooperacja (łac. cooperativus współpracujący, cooperatio współpraca) – współpraca, współdziałanie.

Nowy!!: Outsourcing i Kooperacja · Zobacz więcej »

Koszty rachunkowe

Koszty rachunkowe – wyrażone w pieniądzu lub jego ekwiwalentach zużycie zasobów, które związane jest z prowadzoną działalnością, ma na celu osiągnięcie w bieżącym lub w przyszłych okresach korzyści dla danej organizacji i jest ewidencjonowane przez daną jednostkę zgodnie z zasadami (przepisami) o rachunkowości.

Nowy!!: Outsourcing i Koszty rachunkowe · Zobacz więcej »

Leasing

Leasing – jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych.

Nowy!!: Outsourcing i Leasing · Zobacz więcej »

Logistyka

Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Nowy!!: Outsourcing i Logistyka · Zobacz więcej »

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Siedziba Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie Międzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW (ang. International Monetary Fund, IMF) – międzynarodowa organizacja w ramach ONZ, zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie.

Nowy!!: Outsourcing i Międzynarodowy Fundusz Walutowy · Zobacz więcej »

Negocjacje

Senacie (2014) Negocjacje – dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji.

Nowy!!: Outsourcing i Negocjacje · Zobacz więcej »

Niemcy

Niemcy; Republika Federalna Niemiec, RFN (niem. Deutschland; Bundesrepublik Deutschland, BRD) – państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie.

Nowy!!: Outsourcing i Niemcy · Zobacz więcej »

Nieruchomość

right Nieruchomość – jeden z rodzajów rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego.

Nowy!!: Outsourcing i Nieruchomość · Zobacz więcej »

Offshoring

Offshoring – przeniesienie wybranych procesów przedsiębiorstwa za granicę.

Nowy!!: Outsourcing i Offshoring · Zobacz więcej »

Oprogramowanie użytkowe

Oprogramowanie użytkowe lub oprogramowanie aplikacyjne – każdy samodzielny program lub element pakietu oprogramowania, który nie jest zaliczany do oprogramowania systemowego lub programów usługowych (narzędziowych).

Nowy!!: Outsourcing i Oprogramowanie użytkowe · Zobacz więcej »

Payrolling

Payrolling – w outsourcingu wydzielenie z działalności gospodarczej i przekazanie zewnętrznemu partnerowi (wyspecjalizowanej firmie) obsługi kadr i płac.

Nowy!!: Outsourcing i Payrolling · Zobacz więcej »

Personel

Personel – fabularny film telewizyjny produkcji polskiej z 1975, w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego.

Nowy!!: Outsourcing i Personel · Zobacz więcej »

Pieniądz

Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów.

Nowy!!: Outsourcing i Pieniądz · Zobacz więcej »

Podmiot gospodarczy

Podmiot gospodarczy – polski termin prawny oznaczający każdego aktywnego uczestnika procesów gospodarczych, niezależnie od formy organizacyjnej, którego decyzje i działania wywołują skutki ekonomiczne.

Nowy!!: Outsourcing i Podmiot gospodarczy · Zobacz więcej »

Pojazd

Elektrowóz Baureihe 1116 kolei austriackich Sterowiec Statek pasażerski Pojazd – urządzenie do transportu ludzi lub towarów, w różnych środowiskach: na kołach, gąsienicach, płozach, w przestrzeni kosmicznej (wynoszony rakietą nośną), w głębinach morskich.

Nowy!!: Outsourcing i Pojazd · Zobacz więcej »

Prefabrykat

Przykład budynku budowanego przy użyciu prefabrykatów Prefabrykat – półprodukt, typowy element budowlany służący do montażu na placu budowy, np.

Nowy!!: Outsourcing i Prefabrykat · Zobacz więcej »

Producent

Producent – podmiot produkujący towary w celu ich sprzedaży na rynku.

Nowy!!: Outsourcing i Producent · Zobacz więcej »

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo – wyodrębniona prawnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza.

Nowy!!: Outsourcing i Przedsiębiorstwo · Zobacz więcej »

Przemysł środków transportu

Przemysł środków transportu – gałąź przemysłu elektromaszynowego obejmująca produkcję urządzeń do przemieszczania się osób i towarów.

Nowy!!: Outsourcing i Przemysł środków transportu · Zobacz więcej »

Przetwarzanie danych

System przetwarzania danych Przetwarzanie danych (ang. data processing) – przekształcanie treści i postaci danych wejściowych (ang. input) metodą wykonywania systematycznych operacji w celu uzyskania wyników (ang. output) w postaci z góry określonej.

Nowy!!: Outsourcing i Przetwarzanie danych · Zobacz więcej »

Przewaga konkurencyjna

Przewaga konkurencyjna – to osiągnięcie przez przedsiębiorstwo nadrzędnej pozycji wobec większej liczby konkurentów.

Nowy!!: Outsourcing i Przewaga konkurencyjna · Zobacz więcej »

Rachunkowość

Kłodzku Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji.

Nowy!!: Outsourcing i Rachunkowość · Zobacz więcej »

Reklama

Reklama Encyklopedii Britannica z 1911 r. Ursus z Rękodzielnika z 1914 roku Coca-Cola, 1900 Współczesna reklama sieci Media Expert Reklama (z łac. reclamo, reclamare ‘odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare ‘wołać’) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym.

Nowy!!: Outsourcing i Reklama · Zobacz więcej »

Rekrutacja

Rekrutacja – W potocznym rozumieniu jest to element procesu zarządzania zasobami ludzkimi, sformalizowany proces naboru osób do organizacji, np.

Nowy!!: Outsourcing i Rekrutacja · Zobacz więcej »

Reprografia

Reprografia - ogół zagadnień i metod, dotyczących kopiowania materiałów graficznych i piśmienniczych, przy pomocy środków mechanicznych lub elektronicznych.

Nowy!!: Outsourcing i Reprografia · Zobacz więcej »

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja (restrukturalizacja) – gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa.

Nowy!!: Outsourcing i Restrukturyzacja · Zobacz więcej »

Ryzyko

Ryzyko – wskaźnik stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat.

Nowy!!: Outsourcing i Ryzyko · Zobacz więcej »

Service Level Agreement

Service Level Agreement, SLA (pol. umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług) – umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług poprzez stały cykl obejmujący.

Nowy!!: Outsourcing i Service Level Agreement · Zobacz więcej »

Spedycja

Spedycja – działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru.

Nowy!!: Outsourcing i Spedycja · Zobacz więcej »

Sprzęt komputerowy

Typowa płyta główna komputera Sprzęt komputerowy (ang. hardware) – materialna część komputera.

Nowy!!: Outsourcing i Sprzęt komputerowy · Zobacz więcej »

Stagnacja gospodarcza

Stagnacja gospodarcza – stan gospodarki, w którym, w dłuższym okresie, rozmiary produkcji, dochody podmiotów gospodarczych, nakłady inwestycyjne i obroty handlowe utrzymują się na względnie stałym, zwykle stosunkowo niskim poziomie, czemu towarzyszy przeważnie wysoki poziom bezrobocia.

Nowy!!: Outsourcing i Stagnacja gospodarcza · Zobacz więcej »

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki – państwo federacyjne w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

Nowy!!: Outsourcing i Stany Zjednoczone · Zobacz więcej »

Strategia organizacji

Strategia - w znaczeniu ogólnym oznacza naczelną orientację gospodarczą, społeczną, militarną, która wyraża dominujący kierunek działania danego systemu.

Nowy!!: Outsourcing i Strategia organizacji · Zobacz więcej »

Szkolenie

Szkolenie pracowników w miejscu pracy w firmie produkcyjnej Szkolenie w formie wykładu Szkolenie – w pedagogice kształcenie w zakresie nieskomplikowanych umiejętności i nawyków praktycznych, które nie wymagają szczegółowego przygotowania teoretycznego.

Nowy!!: Outsourcing i Szkolenie · Zobacz więcej »

Telemarketing

Telemarketing jest jednym z narzędzi marketingu bezpośredniego wykorzystującym komunikację telefoniczną z aktualnymi lub potencjalnymi klientami.

Nowy!!: Outsourcing i Telemarketing · Zobacz więcej »

Usługi

biurze Pracownicy kawiarni Usługi – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, stanowiąca trzeci sektor gospodarki.

Nowy!!: Outsourcing i Usługi · Zobacz więcej »

Wielka Brytania

Wielka BrytaniaW języku angielskim nazwą państwa jest United Kingdom (Zjednoczone Królestwo), podczas gdy nazwa Great Britain (Wielka Brytania) odnosi się wyłącznie do Anglii, Szkocji i Walii (bez Irlandii Północnej).

Nowy!!: Outsourcing i Wielka Brytania · Zobacz więcej »

Współpraca

Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

Nowy!!: Outsourcing i Współpraca · Zobacz więcej »

Zapasy (ekonomia)

Zapasy – środki będące w posiadaniu przedsiębiorstwa, które mogą być sprzedane lub wykorzystane w procesie produkcji.

Nowy!!: Outsourcing i Zapasy (ekonomia) · Zobacz więcej »

Zarząd (spółki kapitałowe)

Zarząd – organ wykonawczy spółek kapitałowych, którego głównym zadaniem jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja.

Nowy!!: Outsourcing i Zarząd (spółki kapitałowe) · Zobacz więcej »

Zarządzanie

Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Nowy!!: Outsourcing i Zarządzanie · Zobacz więcej »

Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą (ang. knowledge management, KM) – ogół procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do realizacji celów organizacji.

Nowy!!: Outsourcing i Zarządzanie wiedzą · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Podwykonawstwo, Usługi outsourcingowe.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »