Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Cholina

Indeks Cholina

Cholina (kation 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowy) – organiczny związek chemiczny, posiadający czwartorzędową grupę aminową, występujący najczęściej w postaci chlorku.

40 kontakty: Acetylocholina, Adenozyno-5′-difosforan, Adenozyno-5′-trifosforan, Anion, Ataksja, Chlorki, Chloroform, Choroba Alzheimera, Cytoplazma, Cytydyno-5′-trifosforan, Diacyloglicerole, Difosforany, Dyskinezy, Enzymy, Etanol, Etery, Fosfolipidy, Grupa acetylowa, Grupa alkilowa, Grupa aminowa, Higroskopijność, Kation, Koenzym A, Kwas cytrynowy, Kwas salicylowy, Lecytyny, Metionina, Metylowanie, Mitochondrium, N,N,N-Trimetyloglicyna, Nerka, Pęcherzyk żółciowy, Pląsawica Huntingtona, Rzędowość, Sfingomielina, Układ nerwowy, Wątroba, Witaminy, Woda, Związki organiczne.

Acetylocholina

Acetylocholina, ACh – organiczny związek chemiczny, ester kwasu octowego i choliny.

Nowy!!: Cholina i Acetylocholina · Zobacz więcej »

Adenozyno-5′-difosforan

Adenozyno-5′-difosforan, ADP – organiczny związek chemiczny, nukleotyd złożony z rybozy, adeniny i dwóch grup fosforanowych; po przyłączeniu jednej grupy fosforanowej powstaje ATP, z utworzeniem wysokoenergetycznego wiązania bezwodnikowego.

Nowy!!: Cholina i Adenozyno-5′-difosforan · Zobacz więcej »

Adenozyno-5′-trifosforan

wiązanie wysokoenergetyczne Adenozyno-5′-trifosforan, ATP (od; daw. adenozynotrójfosforan) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z adenozyny z przyłączonym wiązaniem estrowym w pozycji 5′-OH grupą trójfosforanową przyłączonej cząsteczki.

Nowy!!: Cholina i Adenozyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Anion

Anion – jon o ładunku ujemnym (-). Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Cholina i Anion · Zobacz więcej »

Ataksja

Ataksja, niezborność ruchów (z, ataxiā, łac. ataxia) − zespół objawów określających zaburzenia koordynacji ruchowej ciała.

Nowy!!: Cholina i Ataksja · Zobacz więcej »

Chlorki

Chlorki – ogólna nazwa związków chemicznych, soli kwasu solnego lub innych związków zawierających chlor.

Nowy!!: Cholina i Chlorki · Zobacz więcej »

Chloroform

Chloroform – organiczny związek chemiczny z grupy halogenoalkanów, chlorowa pochodna metanu.

Nowy!!: Cholina i Chloroform · Zobacz więcej »

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera, AD (od) – najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, prowadząca do śmierci pacjenta.

Nowy!!: Cholina i Choroba Alzheimera · Zobacz więcej »

Cytoplazma

białek i większych struktur. Cytoplazma – część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym a w przypadku, z definicji nie posiadających jądra, komórek prokariotycznych – cała protoplazma.

Nowy!!: Cholina i Cytoplazma · Zobacz więcej »

Cytydyno-5′-trifosforan

Cytydyno-5′-trifosforan, CTP – organiczny związek chemiczny, nukleotyd złożony z rybozy, cytozyny i trzech grup fosforanowych.

Nowy!!: Cholina i Cytydyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Diacyloglicerole

Ogólna struktura diacylogliceroli. R oznacza resztę acylową Przykładowy diacyloglicerol: 1-palmitoilo-2-oleoilo-glicerol Diacyloglicerole lub diacyloglicerydy (DAG, 1,2-diacyloglicerol) to organiczne związki chemiczne z grupy glicerydów w których dwie z trzech grup hydroksylowych glicerolu zestryfikowane są resztami kwasów tłuszczowych.

Nowy!!: Cholina i Diacyloglicerole · Zobacz więcej »

Difosforany

Difosforany (PPi, dawniej: pirofosforany), – grupa związków chemicznych, soli lub estrów kwasu difosforowego.

Nowy!!: Cholina i Difosforany · Zobacz więcej »

Dyskinezy

Dyskinezy – nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy kończyn lub całego ciała, wyginanie i prężenie, mimowolne ruchy warg, wysuwanie i chowanie języka.

Nowy!!: Cholina i Dyskinezy · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Cholina i Enzymy · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Cholina i Etanol · Zobacz więcej »

Etery

Wzór ogólny eterów Etery – organiczne związki chemiczne, w których występują wiązania C-O-C, przy czym żaden z atomów węgla nie jest związany z więcej niż jednym atomem tlenu.

Nowy!!: Cholina i Etery · Zobacz więcej »

Fosfolipidy

Ogólny model budowy fosfolipidu Fosfolipidy (inaczej fosfatydy lub fosfotłuszczowce) – grupa organicznych związków chemicznych, lipidy, które oprócz reszt glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych zawierają resztę kwasu fosforowego związanego z zasadą azotową, np.

Nowy!!: Cholina i Fosfolipidy · Zobacz więcej »

Grupa acetylowa

Grupa acetylowa cysteiny Grupa acetylowa, acetyl, Ac, (z – ocet i – materia) – rodzaj grupy funkcyjnej typu acylowego wywodzącej się z kwasu octowego.

Nowy!!: Cholina i Grupa acetylowa · Zobacz więcej »

Grupa alkilowa

grupy acetylowej) i etylową −CH2CH3 Grupa alkilowaTermin „grupa alkanylowa” nie jest używany.

Nowy!!: Cholina i Grupa alkilowa · Zobacz więcej »

Grupa aminowa

Pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa grupa aminowa Grupa aminowa, −NH2,−NHR, −NR'R – organiczna grupa funkcyjna charakterystyczna dla amin.

Nowy!!: Cholina i Grupa aminowa · Zobacz więcej »

Higroskopijność

Higroskopijność – podatność niektórych substancji na wchłanianie wilgoci lub nawet wiązanie się z wodą.

Nowy!!: Cholina i Higroskopijność · Zobacz więcej »

Kation

Kation − jon o ładunku dodatnim (+), w którym występuje nadmiar protonów w stosunku do elektronów.

Nowy!!: Cholina i Kation · Zobacz więcej »

Koenzym A

Koenzym A (CoA, CoA∼SH) – organiczny związek chemiczny zbudowany z reszt 3′-fosforyloadenozynodifosforanu, pantotenianu i cysteaminy.

Nowy!!: Cholina i Koenzym A · Zobacz więcej »

Kwas cytrynowy

Kwas cytrynowy (łac. Acidum citricum; E330) – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów karboksylowych.

Nowy!!: Cholina i Kwas cytrynowy · Zobacz więcej »

Kwas salicylowy

Kwas salicylowy – organiczny związek chemiczny z grupy aromatycznych hydroksykwasów karboksylowych.

Nowy!!: Cholina i Kwas salicylowy · Zobacz więcej »

Lecytyny

Fosfatydylocholina Lecytyny (fosfatydylocholiny, E322) – grupa organicznych związków chemicznych zaliczanych do fosfolipidów, w których reszta fosforanowa zestryfikowana jest choliną.

Nowy!!: Cholina i Lecytyny · Zobacz więcej »

Metionina

Metionina (skróty: Met, M) – organiczny związek chemiczny, aminokwas kodowany, obojętny elektrycznie.

Nowy!!: Cholina i Metionina · Zobacz więcej »

Metylowanie

Metylowanie (metylacja) – termin z dziedziny chemii organicznej oznaczający wprowadzanie do cząsteczki substratu grupy metylowej.

Nowy!!: Cholina i Metylowanie · Zobacz więcej »

Mitochondrium

matriks oraz błony cytozol12) lizosom13) centriola Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.

Nowy!!: Cholina i Mitochondrium · Zobacz więcej »

N,N,N-Trimetyloglicyna

N,N,N-Trimetyloglicyna (TMG, betaina), (CH3)3N+CH2CO2− – organiczny związek chemiczny z grupy betain, pochodna aminokwasu glicyny.

Nowy!!: Cholina i N,N,N-Trimetyloglicyna · Zobacz więcej »

Nerka

Nerka (łac. ren gr. nephros) – narząd układu moczowo-płciowego pełniący rolę wydalniczą (produkcja moczu), regulacyjną (utrzymanie homeostazy) i endokrynną (produkcja i degradacja hormonów).

Nowy!!: Cholina i Nerka · Zobacz więcej »

Pęcherzyk żółciowy

Pęcherzyk żółciowy (łac. vesica fellea) (potocznie zwany też woreczkiem żółciowym) – gruszkowaty narząd służący do magazynowania i zagęszczania żółci do czasu, aż będzie potrzebna do emulgacji tłuszczu.

Nowy!!: Cholina i Pęcherzyk żółciowy · Zobacz więcej »

Pląsawica Huntingtona

Pląsawica Huntingtona lub choroba Huntingtona – choroba genetyczna ośrodkowego układu nerwowego objawiająca się zaburzeniami ruchowymi, zaburzeniami psychicznymi oraz otępieniem.

Nowy!!: Cholina i Pląsawica Huntingtona · Zobacz więcej »

Rzędowość

Rzędowość – termin stosowany przy opisie budowy związku chemicznego określający stopień podstawienia atomu w cząsteczce.

Nowy!!: Cholina i Rzędowość · Zobacz więcej »

Sfingomielina

kwasu tłuszczowego Sfingomielina – organiczny związek chemiczny z grupy lipidów (sfingolipidów), będący tłuszczem złożonym, zbudowanym ze sfingozyny, reszty kwasu tłuszczowego, reszty fosforanowej i choliny.

Nowy!!: Cholina i Sfingomielina · Zobacz więcej »

Układ nerwowy

Układ nerwowy (łac. systema nervosum; ang. nervous system) – zbiór wyspecjalizowanych komórek, pozostających ze sobą w złożonych relacjach funkcjonalnych i strukturalnych, odpowiadający za sterowanie aktywnością organizmu.

Nowy!!: Cholina i Układ nerwowy · Zobacz więcej »

Wątroba

Wątroba, położenie u człowieka Wątroba (grec. ἧπαρ, łac. hepar) – wielofunkcyjny gruczoł obecny u wszystkich kręgowców, a także u niektórych innych zwierząt.

Nowy!!: Cholina i Wątroba · Zobacz więcej »

Witaminy

Witaminy – grupa organicznych związków chemicznych o różnorodnej budowie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania żywego organizmu.

Nowy!!: Cholina i Witaminy · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Cholina i Woda · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Cholina i Związki organiczne · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »